Facebook
From Mature Motmot, 4 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 102
 1. stock ListPlayerGroundItems(playerid)
 2. {
 3.     new list_items[512], main_query[2048], query[256],
 4.         ground_item_uid, ground_item_name[40];
 5.  
 6.     format(main_query, sizeof(main_query), "SELECT `item_uid`, `item_name` FROM `ipb_items` WHERE ");
 7.  
 8.     DynamicGui_Init(playerid);
 9.  
 10.     if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 11.     {
 12.         new object_id = INVALID_OBJECT_ID, Float:distance,
 13.             Float:PosX, Float:PosY, Float:PosZ;
 14.  
 15.         GetPlayerPos(playerid, PosX, PosY, PosZ);
 16.         for (new player_object = 0; player_object <= MAX_VISIBLE_OBJECTS; player_object++)
 17.         {
 18.             if(IsValidPlayerObject(playerid, player_object))
 19.             {
 20.                 object_id = Streamer_GetItemStreamerID(playerid, STREAMER_TYPE_OBJECT, player_object);
 21.                 Streamer_GetDistanceToItem(PosX, PosY, PosZ, STREAMER_TYPE_OBJECT, object_id, distance);
 22.  
 23.                 if(distance <= 3.0 && Object[object_id][object_uid] == 0)
 24.                 {
 25.                     ground_item_uid = (Streamer_GetIntData(STREAMER_TYPE_OBJECT, object_id, E_STREAMER_EXTRA_ID) * -1);
 26.                     format(query, sizeof(query), "item_uid = %d", ground_item_uid);
 27.  
 28.                                         if(strlen(main_query) > 64)
 29.                                         {
 30.                                         if(strlen(main_query) + strlen(query) < sizeof(main_query))
 31.                                         {
 32.                                                         strcat(main_query, " OR ", sizeof(main_query));
 33.                                                 }
 34.                                                 else
 35.                                                 {
 36.                                                 strcat(main_query, ";", sizeof(main_query));
 37.                                                 }
 38.                                         }
 39.                                         strcat(main_query, query, sizeof(main_query));
 40.                 }
 41.             }
 42.         }
 43.  
 44.         if(!ground_item_uid)
 45.         {
 46.                 SendPlayerInformation(playerid, "Nie odnaleziono zadnych przedmiotow w poblizu.", 3000);
 47.                 return 1;
 48.         }
 49.        
 50.         new rows, fields;
 51.        
 52.         mysql_query(mySQLconnection, main_query);
 53.         cache_get_data(rows, fields);
 54.        
 55.                 for(new row = 0; row != rows; row++)
 56.                 {
 57.                         ground_item_uid = cache_get_row_int(row, 0);
 58.                         cache_get_row(row, 1, ground_item_name, mySQLconnection, 40);
 59.  
 60.                         format(list_items, sizeof(list_items), "%s\n%d\t%s", list_items, ground_item_uid, ground_item_name);
 61.                         DynamicGui_AddRow(playerid, DG_ITEMS_PICKUP_ROW, ground_item_uid);
 62.                 }
 63.                
 64.                 if(strlen(list_items) > 0)
 65.                 {
 66.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ITEMS_PICKUP, DIALOG_STYLE_LIST, "Przedmioty w pobli┼╝u:", list_items, "Podnie┼Ť", "Anuluj");
 67.         }
 68.         else
 69.         {
 70.                 SendPlayerInformation(playerid, "~w~Brak przedmiotow w poblizu.", 3000);
 71.                 }
 72.     }
 73.     else
 74.     {
 75.         new vid = GetPlayerVehicleID(playerid), rows, fields;
 76.  
 77.         new gid = pInfo[playerid][player_duty_gid];
 78.         if(gid != -1)
 79.         {
 80.                 if(!GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_TAKE))
 81.                 {
 82.                         if(!CanPlayerUseVehicle(playerid, vid))
 83.                         {
 84.                                 SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do przeszukiwania tego pojazdu.");
 85.                                 return 1;
 86.                         }
 87.                     }
 88.             }
 89.             else
 90.             {
 91.                 if(!CanPlayerUseVehicle(playerid, vid))
 92.                 {
 93.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do przeszukiwania tego pojazdu.");
 94.                         return 1;
 95.                 }
 96.             }
 97.  
 98.         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("SELECT item_uid, item_name FROM ipb_items WHERE item_owner = %d AND item_ownertype = %d", Vehicle[vid][vehicle_uid], ITEM_OWNER_TYPE_VEHICLE));
 99.         cache_get_data(rows, fields);
 100.  
 101.         for(new row = 0; row != rows; row++)
 102.                 {
 103.                     ground_item_uid = cache_get_row_int(row, 0);
 104.                         cache_get_row(row, 1, ground_item_name, mySQLconnection, 40);
 105.  
 106.                         format(list_items, sizeof(list_items), "%s\n%d\t%s", list_items, ground_item_uid, ground_item_name);
 107.                         DynamicGui_AddRow(playerid, DG_ITEMS_PICKUP_ROW, ground_item_uid);
 108.                 }
 109.  
 110.                 if(strlen(list_items) > 0)
 111.                 {
 112.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ITEMS_PICKUP, DIALOG_STYLE_LIST, "Przedmioty w poje┼║dzie:", list_items, "Podnie┼Ť", "Anuluj");
 113.         }
 114.         else
 115.         {
 116.                 SendPlayerInformation(playerid, "Nie odnaleziono zadnych przedmiotow ~y~w pojezdzie~w~.", 3000);
 117.                 }
 118.     }
 119.     return 1;
 120. }