Facebook
From Dawid Chawrona, 1 Week ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 89
 1. // ZADANIE 9
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6. int main() {
 7.    
 8.  
 9.     // Deklarujemy string do zapisywania w nim zdań
 10.     char* string = malloc(80 * sizeof(char));
 11.     // Zmienna, która liczy numer wczytanej linii
 12.     int index = 1;
 13.    
 14.     // Zmienne opisujące stringa, którego będziemy zwracać
 15.     char* maxString = malloc(80 * sizeof(char));;
 16.     int maxIndex = 1;
 17.     size_t maxLength = 0;
 18.    
 19.     while (1) {
 20.         // Wczytujemy stringa scanem (80 to max długość w terminalu do wpisania)
 21.         scanf("%80s", string);
 22.    
 23.         // porównujemy stringi (pointer i literał). Jak zero to są takie same
 24.         if (strcmp(string, "stop") == 0) {
 25.             // printujemy dane, %zu to printowanie dla typu "size_t" - typ opisujący długości, zwracany m.in. przez strlen()
 26.             printf("String %s, Index %d, Length %zu", maxString, maxIndex, maxLength);
 27.             // kończymy działanie wiecznej pętli słowem kluczowym brake
 28.             break;
 29.         }
 30.         // sprawdzamy czy długość stringa jest większa od aktualnego najdłuższego
 31.         if (strlen(string) > maxLength) {
 32.             // jak tak to nadpisujemy tamten string, zapisujemy jego długość i numer
 33.             strcpy(maxString, string);
 34.             maxLength = strlen(string);
 35.             maxIndex = index;
 36.         }
 37.         // zwiększamy aktualy numer wczytywanych linii
 38.         index++;
 39.     }
 40.    
 41.     return 0;
 42. }

Replies to Zadanie 9 Lista 2 rss

Title Name Language When
Re: Zadanie 9 Lista 2 Sludgy Moth c 5 Days ago.