Facebook
From Wojciech, 11 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 127
 1. /*
 2.  * Laboratorium Grafiki Komputerowej
 3.  * Pierwszy program wykorzystuj─ůcy OpenGL'a
 4.  */
 5.  
 6. /* System */
 7. #include<stdio.h>
 8. #include<stdlib.h>
 9.  
 10. /* Biblioteka GLUT */
 11. #include <GL/freeglut.h>
 12.  
 13. /* Deklaracje funkcji narz─Ödziowych */
 14.  
 15. /* Funkcja do rysowania */
 16. void DrawScene(void);
 17.  
 18. /* Funkcja do inicjacji OpenGLa */
 19. void InitOpenGL(void);
 20.  
 21. /* Funkcja wywoływana w momentach zmiany rozmiarów okna */
 22. void ReshapeWindow(int width, int height);
 23.  
 24. /* Deklaracja globalnych zmiennych */
 25.  
 26. /* Globalny identyfikator głównego okna programu */
 27. int mainWindow;
 28.  
 29. /* Funkcja main */
 30. int main(int argc, char **argv)
 31. {
 32.         // Inicjujemy bibliotek─Ö GLUT
 33.         glutInit(&argc, argv);
 34.         // Inicjujemy: format koloru, jeden bufor ramki
 35.     glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_SINGLE);
 36.         // Ustawiamy pocz─ůtkowe wymiary okna
 37.     glutInitWindowSize(800, 800);
 38.         // Ustawiamy pozycj─Ö okna - lewy g├│rny naroznik
 39.         glutInitWindowPosition(150,150);
 40.         // Tworzymy g┼é├│wne okno programu
 41.     mainWindow = glutCreateWindow("Pierwsze Laboratorium");
 42.  
 43.         // Sprawdzamy powodzenie operacji
 44.         if(mainWindow == 0){
 45.                 puts("Nie mozna stworzyc okna!!!nWyjscie z programu.n");
 46.                 exit(-1);
 47.         }
 48.  
 49.         // Czynimy aktywnym okno g┼é├│wne programu
 50.         glutSetWindow(mainWindow);
 51.  
 52.         // Tutaj rejestrujemy funkcje narz─Ödziowe - tzw. callbacks
 53.         glutDisplayFunc(DrawScene);
 54.         glutReshapeFunc(ReshapeWindow);
 55.  
 56.         // ustawienia pocz─ůtkowe
 57.         InitOpenGL();
 58.  
 59.         // Wej┼Ťcie do p─Ötli programu
 60.         glutMainLoop();
 61.        
 62.         return(0);
 63. }
 64.  
 65. /* W tej funkcji okre┼Ťlamy to co ma byc narysowane na ekranie.
 66.  * Jest wywo┼éywana zawsze wtedy, gdy trzeba przerysowa─ç ekran - bufor ramki.
 67.  */
 68. void DrawScene(void)
 69. {
 70.         // Czy┼Ťcimy okno aktualnym (domy┼Ťlnym) kolorem
 71.         glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 72.        
 73.         // Ustawiamy grubo┼Ť─ç linii
 74.         glLineWidth(5.0f);
 75.  
 76.         // Tworzenie prymityw├│w graficznych zawsze ograniczamy funkcjami glBegin i glEnd
 77.         glBegin(GL_TRIANGLES);
 78.  
 79.                 // Ustawiamy bie┼╝─ůcy kolor rysowania na czerwony
 80.                 glColor3f(1.1f, 0.0f, 1.1f);
 81.                 // Dwa ko┼äce pierwszego odcinka
 82.                 glVertex2f(-50.0f, 0.0f);
 83.                 //glVertex2f(0.0f, 50.0f);
 84.  
 85.                 // Zmieniamy kolor rysowania na zielony
 86.                 glColor3f(1.1f, 0.0f, 1.1f);
 87.                 // Dwa ko┼äce drugiego odcinka
 88.                 glVertex2f(0.0f, 50.0f);
 89.                 //glVertex2f(50.0f, 0.0f);
 90.  
 91.                 // Zmieniamy kolor rysowania na niebieski
 92.                 glColor3f(1.1f, 0.0f, 1.1f);
 93.                 // Dwa ko┼äce drugiego odcinka
 94.                 glVertex2f(50.0f, 0.0f);
 95.                 //glVertex2f(-50.0f, 0.0f);
 96.  
 97.         glEnd();
 98.  
 99.         // Komenda wykonania polece┼ä rysuj─ůcych
 100.         glFlush();
 101. }
 102.  
 103. /* Ta funkcja służy do wstępnej konfiguracji OpenGLa.
 104.  * Zanim co┼Ť narysujemy musimy wywo┼éa─ç t─Ö funkcj─Ö.
 105.  */
 106. void InitOpenGL(void)
 107. {
 108.         // Usawiamy domy┼Ťlny, czarny kolor t┼éa okna - bufor ramki malujemy na czarno
 109.         glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
 110. }
 111.  
 112. /* T─Ö funkcj─Ö wywo┼éuje system w momencie gdy uytkownik zmieni mysz─ů
 113.  * rozmiar g┼éownego okna. jej zadaniem jest zachowanie propocji wymiar├│w
 114.  * rysowanych obiekt├│w niezale┼╝nie od wymiar├│w okna.
 115.  */
 116. void ReshapeWindow(int width, int height)
 117. {
 118.         int aspectRatio; // = width / height
 119.        
 120.         // Na wypadek dzielenia przez 0
 121.         if(height == 0) height = 1;
 122.  
 123.         // Wyliczamy wsp├│┼éczynnik proporcji
 124.         aspectRatio = width / height;
 125.  
 126.         // Ustawiamy wielko┼Ťci okna okna urz─ůdzenia w zakresie
 127.         // od 0,0 do wysoko┼Ť─ç, szeroko┼Ť─ç
 128.         glViewport(0, 0, width, height);
 129.      
 130.         // Ustawiamy uk┼éad wsp├│┼érz─Ödnych obserwatora
 131.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 132.  
 133.         // Resetujemy macierz projkecji
 134.     glLoadIdentity();
 135.    
 136.         // Korekta  
 137.     if(width <= height)
 138.                 glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0/aspectRatio, 100.0/aspectRatio, 1.0, -1.0);  
 139.      else
 140.                 glOrtho(-100.0*aspectRatio, 100.0*aspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 141.  
 142.         // Ustawiamy macierz modelu
 143.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 144.    
 145.         // Resetujemy macierz modelu
 146.     glLoadIdentity();
 147.        
 148. }