Facebook
From Flying Moth, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 196
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int findNextR(int l, int size, long int *arr) {
 7.         for (int i = l; i < size; ++i) {
 8.                 if (arr[i] < 0)
 9.                         return i;
 10.         }
 11.         return size - 1;
 12. }
 13.  
 14. int partition(int l, int r, long int *arr) {
 15.         long pivot = arr[(l + r) / 2];
 16.         while (l <= r) {
 17.                 while (arr[r] > pivot)
 18.                         r--;
 19.                 while (arr[l] < pivot)
 20.                         l++;
 21.                 if (l <= r) {
 22.                         long tmp = arr[r];
 23.                         arr[r] = arr[l];
 24.                         arr[l] = tmp;
 25.                         l++;
 26.                         r--;
 27.                 }
 28.         }
 29.         return l;
 30. }
 31. void quickSort(int size, long int *arr) {
 32.         int l = 0;
 33.         int r = size - 1;
 34.         int q, i = 0;
 35.         int tmpr = r;
 36.         while (true) {
 37.                 i--;
 38.                 while (l < tmpr) {
 39.                         q = partition(l, tmpr, arr);
 40.                         arr[tmpr] = -arr[tmpr];
 41.                         tmpr = q - 1;
 42.                         ++i;
 43.                 }
 44.                 if (i < 0)
 45.                         break;
 46.                 l++;
 47.                 tmpr = findNextR(l, size, arr);
 48.                 arr[tmpr] = -arr[tmpr];
 49.         }
 50. }
 51.  
 52. /**
 53. * Zapis do pliku
 54. * @param sName oryginalna nazwa pliku tekstowego
 55. * @param iAmount ilo┼Ť─ç szukanych element├│w
 56. * @param liValue warto┼Ť─ç kt├│rej ilo┼Ť─ç jest szukana
 57. */
 58. void vfun_SaveToFile(const string &sName, const int &iAmount, const long int &liValue) {
 59.         ofstream outFile;
 60.         outFile.open(sName, ios::app);
 61.         outFile << endl << liValue << " " << iAmount;
 62.         outFile.close();
 63. }
 64.  
 65.  
 66.  
 67. /**
 68. * Szukanie pliku, sprawdzanie czy jest z rozszerzeniem .txt, dopisywaie .txt
 69. * @param sName oryginalna nazwa pliku tekstowego
 70. * @param fsFile nazwa kt├│r─ů nadali┼Ťmy plikowi
 71. * @return true gdy znaleziono plik
 72. * @return false gdy nie znaleziono pliku
 73. */
 74. bool bfun_OpenFile(string &sName, ifstream &fsFile) {
 75.         try {
 76.                 if (sName.find(".txt") != string::npos) {
 77.                         fsFile.open(sName.c_str());
 78.                 }
 79.                 else {
 80.                         sName += ".txt";
 81.                         fsFile.open(sName.c_str());
 82.                 }
 83.  
 84.                 if (!fsFile) {
 85.                         throw "!";
 86.                 }
 87.         }
 88.         catch (char *cError) {
 89.                 fsFile.clear();
 90.                 cout << cError;
 91.                 return false;
 92.         }
 93.  
 94.         return true;
 95. }
 96.  
 97.  
 98. int main() {
 99.         int size;
 100.         cin >> size;
 101.         long int *arr = new long int[size];
 102.  
 103.         string sName;
 104.         ifstream fsFile;
 105.         int iSetsNumber, j = 0;
 106.  
 107.         do {
 108.                 cin >> sName;
 109.         } while (!bfun_OpenFile(sName, fsFile));
 110.  
 111.         fsFile >> iSetsNumber;
 112.  
 113.         while (j < iSetsNumber) {
 114.                
 115.  
 116.  
 117.                 j++;
 118.         }
 119.  
 120.  
 121.         fsFile.close();
 122.         return 0;
 123. }