Facebook
From Eryk Bartosik, 1 Year ago, written in C#.
This paste is a reply to Po Instrumentacji from Eryk Bartosik - go back
Embed
Viewing differences between Po Instrumentacji and Re: Po Instrumentacji
using System;
using System.Diagnostics;

namespace Projekt1
{

    class Program
    {   
        static void Main(string[] args)
        {
            Stopwatch time = new Stopwatch(); //utworzenie stoperów do pomiarów poszczgólnych procesów
            Stopwatch lin = new Stopwatch();
            Stopwatch bin = new Stopwatch();
            Stopwatch clear = new Stopwatch();
            TimeSpan wynik = clear.Elapsed;
            TimeSpan wynik2 = clear.Elapsed;
            TimeSpan wynik3 = clear.Elapsed;
            TimeSpan wynik4 = clear.Elapsed;
            int operacja = 1;
            time.Start();
            int a = 0;
            int[] array = new int [268435456];
            for(int i = 0; i < array.Length; i++)
            {
               array[i] = a; //przypisanie wartości do tablicy array
               a++;
            }

            int x = 1;

1; //szukana wartość w tablicy

            int h = 0;                 //wyszukiwanie liniowe
            bool warunek2 = true;
            while(warunek2 == true)
            {
                lin.Start();
                if(h < array.Length)
                {
                 if(array[h] == x)
                 {
                     Console.WriteLine("Liniowe: Szukany element znajduje się pod inteksem "+h);
                     warunek2 = false;
                 }
                else
                 {
                     h++;
                 }
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Liniowe: Nie znaleziono szukanego elementu");
                    warunek2 = false;
                }
                TimeSpan dodaj = lin.Elapsed;
             {
             if (wynik < dodaj) //przypadek maksymalny
             {
             wynik = dodaj;
             }
             {
             if (wynik2 > dodaj) //przypadek minimalny
             {
             wynik2 = dodaj;
             }
             }
             }
                lin.Stop();
            }
            Console.WriteLine("CZAS ODNALEZENIA ELEMENTU: "+lin.Elapsed);

            Console.WriteLine("ŚREDNI CZAS WYKONANIA OPERACJI: "+(lin.Elapsed/array.Length));

             Console.WriteLine("MAKSYMALNY CZAS WYKONANIA OEPRACJI: "+wynik);

             Console.WriteLine("MINIMALNY CZAS WYKONANIA OEPRACJI: "+wynik2);

            Console.WriteLine();

            int l = 0;                                         //wyszukiwnaie binarne
            int p = array.Length - 1;
            bool warunek = true;
            while(warunek == true)
            {
                bin.Start();
                if(l                 {
                int s = (l+p)/2;
                if(array[s] == x)
                {
                    Console.WriteLine("Binarne: Szukany element znajduje się pod inteksem "+s);
                    warunek = false;
                }
                else
                {
                    if(array[s]                     {
                        l = s + 1;
                    }
                    else
                    {
                        p = s - 1;
                    }
                }
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Binarne: Nie można odnaleźć szukanego elementu.");
                    warunek = false;
                }
                operacja++;
                   TimeSpan dodaj2 = bin.Elapsed;
             {
             if (wynik3 < dodaj2) //przypadek maksymalny
             {
             wynik3 = dodaj2;
             }
             {
             if (wynik4 > dodaj2) //przypadek minimalny
             {
             wynik4 = dodaj2;
             }
             }
             }
                bin.Stop();
        }
        Console.WriteLine("CZAS ODNALEZENIA ELEMENTU: "+bin.Elapsed);
        Console.WriteLine("ŚREDNI CZAS WYKONANIA OPERACJI: "+(bin.Elapsed/operacja));
        Console.WriteLine("MAKSYMALNY CZAS WYKONANIA OEPRACJI: "+wynik3);
        Console.WriteLine("MINIMALNY CZAS WYKONANIA OEPRACJI: "+wynik4);
        Console.WriteLine();
        time.Stop();
        Console.WriteLine("CZAS WYKONANIA PROGRAMU: "+time.Elapsed);
    }
}
}

Replies to Re: Po Instrumentacji rss

Title Name Language When
Po Instrumentacji Eryk Bartosik csharp 1 Year ago.