Facebook
From Baby Partdridge, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 187
 1. COMMAND:masked(playerid, params[])
 2. {
 3.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 4.        
 5.         new list_players[256];
 6.  
 7.         foreach(new i: Player)
 8.         {
 9.         if(strfind(pInfo[i][player_name], "Nieznajomy", true) >= 0)
 10.                 {
 11.                         format(list_players, sizeof(list_players), "%s\n%d\t%s (%s)", list_players, i, pInfo[i][player_name], pGlobal[i][glo_name]);
 12.                 }
 13.     }
 14.         if(strlen(list_players))
 15.         {
 16.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_LIST, "Wyniki wyszukiwania:", list_players, "Okej", "Zamknij");
 17.         }
 18.         else
 19.         {
 20.             SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Nie znaleziono ┼╝adnego zamaskowanego gracza.");
 21.         }
 22.     return 1;
 23. }
 24.  
 25. COMMAND:limits(playerid, params[])
 26. {
 27.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 28.         new list_limits[256];
 29.         format(list_limits, sizeof(list_limits), "Grupy:\t%d/%d\nBramy:\t%d/%d\nDrzwi:\t%d/%d\nStrefy:\t%d/%d\nProdukty:\t%d/%d\nItemy w grupach:\t%d/%d", Iter_Count(Groups), MAX_GROUPS, Iter_Count(Gates), MAX_GATES, Iter_Count(Doors), MAX_DOORS, Iter_Count(Areas), MAX_AREAS, Iter_Count(Products), MAX_PRODUCTS, Iter_Count(Items), MAX_ITEMS);
 30.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_TABLIST, "Limity serwerowe", list_limits, "OK", "");
 31.         return 1;
 32. }
 33.  
 34. COMMAND:animsprawdz(playerid, params[])
 35. {
 36.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 37.         new lib[32], name[32], Float:delta, loop, lockx, locky, freeze, time;
 38.         if( sscanf(params, "s[32]s[32]fddddd", lib, name, delta, loop, lockx, locky, freeze, time) )
 39.         {
 40.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /animsprawdz [lib/nazwa/predkosc/loop/lockx/lockyy/freeze/time] ");
 41.                 return 1;
 42.         }
 43.         else
 44.         {
 45.                 ApplyAnimation(playerid, lib, name, delta, loop, lockx, locky, freeze, time, 1);
 46.         }
 47.         return 1;
 48. }
 49.  
 50. COMMAND:aprodukt(playerid, params[])
 51. {
 52.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ITEMS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 53.         new sub_cmd[20], rest[64], uid, cmd_value;
 54.         if( sscanf(params, "s[32]S()[80]", sub_cmd, rest) )
 55.         {
 56.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt [reload/limit/resetlimit/extraid/value1/value2/typ/cena]");
 57.                 return 1;
 58.         }
 59.         else
 60.         {
 61.                 if( !strcmp(sub_cmd, "load") )
 62.                 {
 63.                         if(sscanf(rest, "d", uid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt reload [UID]");
 64.                         new prod = LoadProduct(uid);
 65.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, sprintf("Pomy┼Ťlnie za┼éadowano produkt %s (UID %d).", Product[prod][product_name], Product[prod][product_id]));
 66.                 }
 67.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "reload") )
 68.                 {
 69.                         if(sscanf(rest, "d", uid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt reload [UID]");
 70.                         new prod = ReloadProduct(uid);
 71.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, sprintf("Pomy┼Ťlnie prze┼éadowano produkt %s (UID %d).", Product[prod][product_name], Product[prod][product_id]));
 72.                 }
 73.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "limit") )
 74.                 {
 75.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt limit [uid produktu] [limit]");
 76.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 77.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt limit [uid produktu]");
 78.                         Product[prodid][product_limit] = cmd_value;
 79.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_limit_count = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 80.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Limit zamawiania zosta┼é edytowany.");
 81.                 }
 82.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "resetlimit") )
 83.                 {
 84.                         if(sscanf(rest, "d", uid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt resetlimit [uid produktu]");
 85.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 86.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt resetlimit [uid produktu]");
 87.                         Product[prodid][product_limit_used] = 0;
 88.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_limit_used = 0 WHERE product_uid = %d", Product[prodid][product_id]));
 89.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Zu┼╝ycie limitu zosta┼éo zresetowane.");
 90.                 }
 91.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "typ") )
 92.                 {
 93.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt typ [uid produktu] [typ]");
 94.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 95.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt typ [uid produktu]");
 96.                         Product[prodid][product_type] = cmd_value;
 97.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_type = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 98.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Typ produktu zosta┼é edytowany.");
 99.                 }
 100.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "value1") )
 101.                 {
 102.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt value1 [uid produktu] [warto┼Ť─ç]");
 103.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 104.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt value1 [uid produktu]");
 105.                         Product[prodid][product_value1] = cmd_value;
 106.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_value1 = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 107.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Value1 produktu zosta┼é edytowany.");
 108.                 }
 109.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "value2") )
 110.                 {
 111.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt value2 [uid produktu] [warto┼Ť─ç]");
 112.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 113.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt value2 [uid produktu]");
 114.                         Product[prodid][product_value2] = cmd_value;
 115.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_value2 = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 116.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Value2 produktu zosta┼é edytowany.");
 117.                 }
 118.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "cena") )
 119.                 {
 120.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt cena [uid produktu] [cena]");
 121.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 122.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt cena [uid produktu]");
 123.                         Product[prodid][product_price] = cmd_value;
 124.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_price = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 125.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Cena produktu zosta┼éa edytowana.");
 126.                 }
 127.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "nazwa") )
 128.                 {
 129.                         new pname[80];
 130.                         if(sscanf(rest, "ds[80]", uid, pname)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt nazwa [uid produktu] [nazwa]");
 131.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 132.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt nazwa [uid produktu]");
 133.                         if(strlen(pname) > 38) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt nazwa [uid produktu] [nazwa]");
 134.                         sscanf(pname, "s[80]", Product[prodid][product_name]);
 135.                         mysql_real_escape_string(pname, pname, mySQLconnection, 80);
 136.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_name = '%s' WHERE product_uid = %d", pname, Product[prodid][product_id]));
 137.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Nazwa produktu zosta┼éa edytowana.");
 138.                 }
 139.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "extraid") )
 140.                 {
 141.                         if(sscanf(rest, "dd", uid, cmd_value)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt extraid [uid produktu] [warto┼Ť─ç]");
 142.                         new prodid = GetProductByUid(uid);
 143.                         if(prodid == - 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt extraid [uid produktu]");
 144.                         Product[prodid][product_extra] = cmd_value;
 145.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_products SET product_extraid = %d WHERE product_uid = %d", cmd_value, Product[prodid][product_id]));
 146.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Extraid produktu zosta┼éo edytowane.");
 147.                 }
 148.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 149.                 {
 150.                         if(sscanf(rest, "d", uid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aprodukt usun [uid produktu]");
 151.                         RemoveProduct(uid);
 152.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, sprintf("Skasowano produkt o UID %d.", uid));
 153.                 }
 154.  
 155.         }
 156.         return 1;
 157. }
 158.  
 159. COMMAND:event(playerid, params[])
 160. {
 161.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 162.         new sub_cmd[32];
 163.         if( sscanf(params, "s[32]", sub_cmd) )
 164.         {
 165.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /event [pozar]");
 166.                 return 1;
 167.         }
 168.         else
 169.         {
 170.                 if( !strcmp(sub_cmd, "pozar") )
 171.                 {
 172.                         if(Fire[fire_is_burning]) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Poprzedni po┼╝ar nie zosta┼é jeszcze ugaszony.");
 173.                         if(!IsAnyFirefighterOnline()) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak stra┼╝ak├│w na s┼éu┼╝bie.");
 174.  
 175.                         SetupFires();
 176.                         // defer spreadfire
 177.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Uruchomi┼ée┼Ť event po┼╝aru, stra┼╝acy zostali powiadomieni.");
 178.                 }
 179.         }
 180.         return 1;
 181. }
 182.  
 183. COMMAND:setnick(playerid, params[])
 184. {
 185.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 186.         new id, nickname[MAX_PLAYER_NAME+1];
 187.         if( sscanf(params, "ds[25]", id, nickname) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setnick [id gracza] [nick]");
 188.         if( !IsPlayerConnected(id) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 189.     if( !pInfo[id][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 190.  
 191.     strcopy(pInfo[id][player_name], nickname, MAX_PLAYER_NAME+1);
 192.  
 193.         UpdatePlayerLabel(id);
 194.         return 1;
 195. }
 196.  
 197. COMMAND:setstatus(playerid, params[])
 198. {
 199.     if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 200.     new targetid, status[32];
 201.     if( sscanf(params, "us[32]", targetid, status) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setstatus [id gracza/czesc nicku] [tre┼Ťc statusu]");
 202.     if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 203.     if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 204.     if( strlen(status) > 32 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setstatus [id gracza/czesc nicku] [tre┼Ťc statusu]");
 205.    
 206.         if( !strcmp(status, "0", true) )
 207.         {
 208.                 pInfo[targetid][player_extra_status] = EOS;
 209.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Status zosta┼é usuni─Öty.");
 210.                 RemovePlayerStatus(targetid, PLAYER_STATUS_EXTRA);
 211.                 UpdatePlayerLabel(targetid);
 212.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_characters SET char_extra_status = '' WHERE char_uid = %d", pInfo[targetid][player_id]));
 213.                 return 1;
 214.         }
 215.     mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_characters` SET `char_extra_status` = '%s'  WHERE `char_uid` = %d", status, pInfo[targetid][player_id]));
 216.     sscanf(status, "s[32]", pInfo[targetid][player_extra_status]);
 217.    
 218.     if( playerid != targetid ) SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Ustawi┼ée┼Ť graczowi %s (UID: %d, ID: %d) specjalny status - %s.", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, status);
 219.    
 220.     AddPlayerStatus(targetid, PLAYER_STATUS_EXTRA);
 221.     UpdatePlayerLabel(targetid);
 222.     return 1;
 223. }
 224.  
 225. COMMAND:banip(playerid, params[])
 226. {
 227.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 228.        
 229.         new pid;
 230.         if(sscanf(params, "us[256]", pid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /banip [id gracza/czesc nicku] [pow├│d]");
 231.         Ban(pid);
 232.  
 233.         SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, sprintf("Zbanowa┼ée┼Ť IP gracza o nicku: %s [GUID: %d]", pInfo[pid][player_name], pGlobal[pid][glo_id]));
 234.         return 1;
 235. }
 236.  
 237. COMMAND:jobrespawn(playerid, params[])
 238. {
 239.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 240.         new count;
 241.         foreach(new vid : Vehicles)
 242.         {
 243.                 if( Vehicle[vid][vehicle_owner_type] == VEHICLE_OWNER_TYPE_JOB )
 244.                 {
 245.                         if( Vehicle[vid][vehicle_occupants] > 0 ) continue;
 246.                        
 247.                         SetVehiclePos(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][0], Vehicle[vid][vehicle_park][1], Vehicle[vid][vehicle_park][2]-0.3);
 248.                         SetVehicleZAngle(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][3]);
 249.                         SetVehicleVirtualWorld(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_world]);
 250.                         LinkVehicleToInterior(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_interior]);
 251.                         SetVehicleHealth(vid, 1000);
 252.                         Vehicle[vid][vehicle_destroyed] = false;
 253.                         Vehicle[vid][vehicle_damage][0] = 0;
 254.                         Vehicle[vid][vehicle_damage][1] = 0;
 255.                         Vehicle[vid][vehicle_damage][2] = 0;
 256.                         Vehicle[vid][vehicle_damage][3] = 0;
 257.                         Vehicle[vid][vehicle_fuel_current] = 50;
 258.                        
 259.                         UpdateVehicleDamageStatus(vid, Vehicle[vid][vehicle_damage][0], Vehicle[vid][vehicle_damage][1], Vehicle[vid][vehicle_damage][2], Vehicle[vid][vehicle_damage][3]);
 260.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_health` = 1000 WHERE `vehicle_uid` = %d", Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 261.                
 262.                         Vehicle[vid][vehicle_locked] = true;
 263.                         count++;
 264.                 }
 265.         }
 266.        
 267.         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zrespawnowano %d pojazd├│w z prac dorywczych.", count));
 268.         return 1;
 269. }
 270.  
 271. COMMAND:agmx(playerid, params[])
 272. {
 273.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return 1;
 274.  
 275.         SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTER_RED, "{7d0000}Administrator wymusi┼é restart serwera. Odb─Ödzie si─Ö on za 10 sekund. Prosimy o pozostanie w grze.");
 276.                
 277.         foreach(new playeri: Player)
 278.         {
 279.                 SavePlayer(playeri);
 280.         }
 281.  
 282.         defer RestartServer[10000]();
 283.         return 1;
 284. }
 285.  
 286. COMMAND:apoint(playerid, params[])
 287. {
 288.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 289.         new seta[256], sets[256],
 290.                 Float:pX, Float:pY, Float:pZ;
 291.         if(sscanf(params, "s[80]S()[80]", sets, seta)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /apoint [save, tp]]");
 292.         if(!strcmp(sets, "save", true))
 293.         {
 294.                 GetPlayerPos(playerid, pX, pY, pZ);
 295.             SetPVarFloat(playerid,"al_posx", pX);
 296.             SetPVarFloat(playerid,"al_posy", pY);
 297.             SetPVarFloat(playerid,"al_posz", pZ);
 298.             if(GetPVarInt(playerid, "al_pos") == 1)
 299.                 {
 300.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, sprintf("Nowa pozycja zapisana. [%f|%f|%f]", pX, pY, pZ));
 301.                 } else {
 302.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, sprintf("Pozycja zapisana. [%f:%f:%f]", pX, pY, pZ));
 303.                 }
 304.                 SetPVarInt(playerid, "al_pos", 1);
 305.         }
 306.         if(!strcmp(sets, "tp", true))
 307.         {
 308.                 if(GetPVarInt(playerid, "al_pos") == 0)
 309.                 {
 310.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie zapisa┼ée┼Ť jeszcze ┼╝adnej pozycji.");
 311.                 } else {
 312.                         if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
 313.                         {
 314.                                 SetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid), GetPVarFloat(playerid, "al_posx"), GetPVarFloat(playerid, "al_posy"), GetPVarFloat(playerid, "al_posz"));
 315.                         } else {
 316.                                 RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, GetPVarFloat(playerid, "al_posx"), GetPVarFloat(playerid, "al_posy"), GetPVarFloat(playerid, "al_posz"));
 317.                         }
 318.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Teleportowa┼ée┼Ť si─Ö do ostatnio zapisanej pozycji.");
 319.                 }
 320.         }
 321.         return 1;
 322. }
 323.  
 324. COMMAND:ado(playerid, params[])
 325. {
 326.         if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 327.         new text[128], str[128];
 328.         if(sscanf(params, "s[128]", text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /ado [tekst]");
 329.         format(str, sizeof(str), "** %s **", text);
 330.         SendClientMessageToAll(0x9B91ECFF, str);
 331.         return 1;
 332. }
 333.  
 334. COMMAND:astats(playerid, params[])
 335. {
 336.         new giveplayer_id;
 337.         if(HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) || HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) || HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM))
 338.         {
 339.                 if(sscanf(params, "u", giveplayer_id))
 340.                 {
 341.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /astats [id gracza/czesc nicku]");
 342.                         return 1;
 343.                 }
 344.  
 345.                 if(giveplayer_id == INVALID_PLAYER_ID)
 346.                 {
 347.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Niepoprawne ID gracza.");
 348.                         return 1;
 349.                 }
 350.  
 351.                 if(!IsPlayerConnected(giveplayer_id))
 352.                 {
 353.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie ma gracza o takim ID.");
 354.                         return 1;
 355.                 }
 356.                 ShowPlayerStats(playerid, giveplayer_id);
 357.                 return 1;
 358.         }
 359.         return 1;
 360. }
 361.  
 362. COMMAND:spec(playerid, params[])
 363. {
 364.         return cmd_rc(playerid, params);
 365. }
 366.  
 367. COMMAND:rc(playerid, params[])
 368. {
 369.     if(!HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 370.     new id;
 371.  
 372.     if(!sscanf(params, "d", id))
 373.     {
 374.         if( !IsPlayerConnected(id) )
 375.         {
 376.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Niepoprawne ID gracza.");
 377.                 return 1;
 378.         }
 379.  
 380.         if( pInfo[id][player_spec] != INVALID_PLAYER_ID )
 381.         {
 382.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz ju┼╝ kogo┼Ť obserwuje, przechodze do kolejnego ID.");
 383.                 return cmd_spec(playerid, sprintf("%d", Iter_Next(Player, id)));
 384.         }
 385.  
 386.             SetPlayerInterior(playerid, GetPlayerInterior(id));
 387.             SetPlayerVirtualWorld(playerid, GetPlayerVirtualWorld(id));
 388.  
 389.             new string[340];
 390.  
 391.             format(string, sizeof(string), "~n~~w~Global: %s            Zdrowie: ~p~%0.1f               ~w~Portfel: ~g~%d               ~w~Godziny: ~y~%d               Armour: ~w~%0.1f~n~~n~~n~~n~~w~Uzywaj klawisza ~r~LALT lub ~r~SPACJA ~w~aby przeskakiwac miedzy graczami.~n~~r~LSHIFT ~w~odswieza specowanie danego gracza.", pGlobal[id][glo_name],pInfo[id][player_health], GetPlayerMoney(id), pInfo[id][player_hours], pInfo[id][player_armour]);
 392.                
 393.             TextDrawSetString(DashBoardPane2[playerid], string);
 394.                 TextDrawShowForPlayer(playerid, DashBoardPane2[playerid]);
 395.  
 396.             if(IsPlayerInAnyVehicle(id))
 397.             {
 398.             TogglePlayerSpectating(playerid, 1);
 399.             PlayerSpectateVehicle(playerid, GetPlayerVehicleID(id));
 400.             }
 401.             else
 402.             {
 403.             TogglePlayerSpectating(playerid, 1);
 404.             PlayerSpectatePlayer(playerid, id);
 405.             }
 406.  
 407.             pInfo[playerid][player_spec] = id;
 408.             pInfo[playerid][player_quit_vw] = GetPlayerVirtualWorld(playerid);
 409.         }
 410.         else
 411.         {
 412.                 if(pInfo[playerid][player_spec] != INVALID_PLAYER_ID)
 413.             {
 414.             TogglePlayerSpectating(playerid, 0);
 415.  
 416.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, DashBoardPane2[playerid]);
 417.  
 418.             SetPlayerSkin(playerid, pInfo[playerid][player_skin]);
 419.             SetPlayerVirtualWorld(playerid, pInfo[playerid][player_quit_vw]);
 420.             pInfo[playerid][player_spec] = INVALID_PLAYER_ID;
 421.             }
 422.             else
 423.             {
 424.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /rc [id gracza]");
 425.             }
 426.         }
 427.     return 1;
 428. }
 429.  
 430. COMMAND:apos(playerid, params[])
 431. {
 432.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 433.         new Float:x, Float:y, Float:z;
 434.     if(sscanf(params, "fff", x,y,z))
 435.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /apos [x, y, z]");
 436.    
 437.     RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 438.         return 1;
 439. }
 440.  
 441. COMMAND:freeze(playerid, params[])
 442. {
 443.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 444.         new id;
 445.     if(sscanf(params, "u", id))
 446.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /freeze [id]");
 447.    
 448.     if( !IsPlayerConnected(id) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 449.  
 450.     if(pInfo[id][player_freezed]==false)
 451.     {
 452.             TogglePlayerControllable(id, false);    
 453.                 pInfo[id][player_freezed]=true;
 454.         }
 455.         else
 456.         {
 457.             TogglePlayerControllable(id, true);    
 458.                 pInfo[id][player_freezed]=false;
 459.         }
 460.         return 1;
 461. }
 462.  
 463. COMMAND:sethours(playerid, params[])
 464. {
 465.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 466.         new targetid, hrs;
 467.         if( sscanf(params, "ud", targetid, hrs) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /sethours [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç godzin]");
 468.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 469.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 470.         if( hrs < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /sethours [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç godzin]");
 471.        
 472.         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_characters` SET `char_hours` = %d  WHERE `char_uid` = %d", hrs, pInfo[targetid][player_id]));
 473.         pInfo[targetid][player_hours]=hrs;
 474.        
 475.         if( playerid != targetid ) SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTER_RED, "Ustawi┼ée┼Ť graczowi %s (UID: %d, ID: %d) %d godzin.", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, hrs);
 476.        
 477.         return 1;
 478. }
 479.  
 480. COMMAND:slap(playerid, params[])
 481. {
 482.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 483.         new id, Float: PPos[3];
 484.     if(sscanf(params, "u", id))
 485.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /slap [id gracza/czesc nicku]");
 486.    
 487.     if( !IsPlayerConnected(id) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 488.     GetPlayerPos(id, PPos[0], PPos[1], PPos[2]);
 489.     RP_PLUS_SetPlayerPos(id, PPos[0], PPos[1], PPos[2]+4);
 490.    
 491.         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Slapn─ů┼ée┼Ť %s (ID: %d, UID: %d).", pInfo[id][player_name], id, pInfo[id][player_id]);
 492.         return 1;
 493. }
 494.  
 495. COMMAND:givecash(playerid, params[])
 496. {
 497.         if( pGlobal[playerid][glo_id] != 100 && pGlobal[playerid][glo_id] != 3306  ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak dost─Öpu.");
 498.        
 499.         new targetid, skin;
 500.         if( sscanf(params, "ud", targetid, skin) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /givecash [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç]");
 501.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 502.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 503.        
 504.         GivePlayerMoney(targetid, skin);
 505.         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Doda┼ée┼Ť graczowi %s (UID: %d, ID: %d) forse: %d.", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, skin);
 506.        
 507.         return 1;
 508. }
 509.  
 510. COMMAND:ban(playerid, params[])
 511. {
 512.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 513.         new playa,text[128];
 514.         if(sscanf(params, "us[128]", playa, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /ban [id/czesc nicku] [pow├│d]");
 515.         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 516.         if(strlen(text)<1 || strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Zbyt dlugi pow├│d kary, max 47 znak├│w.");
 517.  
 518.         EscapePL(text);
 519.        
 520.         BanAc(playa, playerid, text);
 521.         Kick(playa);
 522.         return 1;
 523. }
 524.  
 525. COMMAND:block(playerid, params[])
 526. {
 527.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 528.         new sub_cmd[20], rest[64], playa, text[128], time;
 529.         if( sscanf(params, "s[32]S()[80]", sub_cmd, rest) )
 530.         {
 531.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block [char/run/dmg/veh/ooc]");
 532.                 return 1;
 533.         }
 534.         else
 535.         {
 536.                 if( !strcmp(sub_cmd, "char") )
 537.                 {
 538.                         if(sscanf(rest, "us[128]", playa, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block char [id gracza/czesc nicku] [pow├│d]");
 539.                         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 540.                         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 541.  
 542.                         Block(playa, playerid, text);
 543.                 }
 544.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "ooc") )
 545.                 {
 546.                         if(sscanf(rest, "uds[128]", playa, time, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block ooc [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç dni] [pow├│d]");
 547.                         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 548.                         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 549.  
 550.                         BlockOoc(playa, playerid, time, text);
 551.                 }
 552.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "run") )
 553.                 {
 554.                         if(sscanf(rest, "uds[128]", playa, time, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block run [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç dni] [pow├│d]");
 555.                         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 556.                         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 557.  
 558.                         BlockRun(playa, playerid, time, text);
 559.                 }
 560.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "dmg") )
 561.                 {
 562.                         if(sscanf(rest, "uds[128]", playa, time, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block dmg [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç dni] [pow├│d]");
 563.                         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 564.                         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 565.  
 566.                         BlockDmg(playa, playerid, time, text);
 567.                 }
 568.                 else if( !strcmp(sub_cmd, "veh") )
 569.                 {
 570.                         if(sscanf(rest, "uds[128]", playa, time, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /block veh [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç dni] [pow├│d]");
 571.                         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 572.                         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 573.  
 574.                         BlockVeh(playa, playerid, time, text);
 575.                 }
 576.         }
 577.         return 1;
 578. }
 579.  
 580. COMMAND:fck(playerid, params[])
 581. {
 582.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 583.         new playa, text[128];
 584.        
 585.         if(sscanf(params, "us[128]", playa, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /fck [id gracza/cz─Ö┼Ť─ç nicku] [pow├│d]");
 586.         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 587.         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 588.  
 589.         CharacterKill(playa, playerid, text);
 590.  
 591.         return 1;
 592. }
 593.  
 594. COMMAND:aj(playerid, params[])
 595. {
 596.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 597.         new playa,text[128],time;
 598.         if(sscanf(params, "uds[128]", playa, time, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aj [id gracza/czesc nicku] [czas] [pow├│d]");
 599.         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 600.         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 601.         if(time>1000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Maksymalny czas AJ to 1000 minut.");
 602.  
 603.         AdminJail(playa, playerid, text, time);
 604.         return 1;
 605. }
 606.  
 607. COMMAND:kick(playerid, params[])
 608. {
 609.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 610.         new playa,text[128];
 611.         if(sscanf(params, "us[128]", playa, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /kick [id gracza/czesc nicku] [pow├│d]");
 612.         if(!IsPlayerConnected(playa)||playa==playerid) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawne ID gracza.");
 613.         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 614.  
 615.         KickAc(playa, playerid, text);
 616.         return 1;
 617. }
 618.  
 619. COMMAND:warn(playerid, params[])
 620. {
 621.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 622.         new playa,text[256];
 623.         if(sscanf(params, "us[128]", playa, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /warn [id gracza/czesc nicku] [pow├│d]");
 624.         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 625.  
 626.         Warn(playa, playerid, text);
 627.         return 1;
 628. }
 629.  
 630. COMMAND:gs(playerid, params[])
 631. {
 632.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 633.         new playa,text[256], score;
 634.         if(sscanf(params, "uds[128]", playa, score, text)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /gs [id gracza/czesc nicku] [ilo┼Ť─ç] [pow├│d]");
 635.         if(strlen(text)<1||strlen(text)>47) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Niepoprawny pow├│d kary - min 1, max 47 znak├│w.");
 636.  
 637.         Score(playa, playerid, score, text);
 638.         return 1;
 639. }
 640.  
 641. COMMAND:ab(playerid, params[])
 642. {
 643.         return cmd_abus(playerid, params);
 644. }
 645.  
 646. COMMAND:abus(playerid, params[])
 647. {
 648.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_EDITOR) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 649.  
 650.         new type[32], varchar[32], string[128];
 651.         if(sscanf(params, "s[32]S()[32]", type, varchar))
 652.         {
 653.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /abus [stworz], [nazwa], [pozycja], [usun]");
 654.             return 1;
 655.         }
 656.         if(!strcmp(type, "stworz", true))
 657.         {
 658.                 new busstop_name[32];
 659.                 if(sscanf(varchar, "s[32]", busstop_name))
 660.                 {
 661.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /abus stworz [nazwa przystanku]");
 662.                     return 1;
 663.                 }
 664.                 new Float:PosX, Float:PosY, Float:PosZ;
 665.                 GetPlayerPos(playerid, PosX, PosY, PosZ);
 666.                
 667.                 new busstop_id = CreateBusStop(busstop_name, PosX, PosY, PosZ + 0.25);
 668.                
 669.                 format(string, sizeof(string), "Stworzono nowy przystanek.\nNazwa: %s (SampID: %d, UID: %d).", busstop_name, busstop_id, BusStopData[busstop_id][bUID]);
 670.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", string, "Okej", "");
 671.                 return 1;
 672.         }
 673.         if(!strcmp(type, "nazwa", true))
 674.         {
 675.             new busstop_id, busstop_name[32];
 676.             if(sscanf(varchar, "ds[32]", busstop_id, busstop_name))
 677.             {
 678.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /abus nazwa [ID przystanku] [nowa nazwa]");
 679.                 return 1;
 680.             }
 681.             if(!BusStopData[busstop_id][bUID])
 682.             {
 683.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Wprowadzono nieprawidlowe ID przystanku.");
 684.                 return 1;
 685.             }
 686.                 strmid(BusStopData[busstop_id][bName], busstop_name, 0, strlen(busstop_name), 32);
 687.  
 688.                 SaveBusStop(busstop_id);
 689.  
 690.                 format(string, sizeof(string), "Przystanek %d:\n%s.", busstop_id, busstop_name);
 691.                 UpdateDynamic3DTextLabelText(Text3D:BusStopData[busstop_id][bNameTag], LABEL_DESCRIPTION, string);
 692.  
 693.                 format(string, sizeof(string), "Nazwa przystanku (SampID: %d, UID: %d) zosta┼éa zmieniona.\nNowa nazwa przystanku: %s.", busstop_id, BusStopData[busstop_id][bUID], busstop_name);
 694.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", string, "Okej", "");
 695.             return 1;
 696.         }
 697.         if(!strcmp(type, "pozycja", true))
 698.         {
 699.             new busstop_id;
 700.             if(sscanf(varchar, "d", busstop_id))
 701.             {
 702.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /abus pozycja [ID przystanku]");
 703.                 return 1;
 704.             }
 705.             if(!BusStopData[busstop_id][bUID])
 706.             {
 707.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Wprowadzono nieprawidlowe ID przystanku.");
 708.                 return 1;
 709.             }
 710.                 new Float:PosX, Float:PosY, Float:PosZ;
 711.                 GetPlayerPos(playerid, PosX, PosY, PosZ);
 712.                
 713.                 BusStopData[busstop_id][bPosX] = PosX;
 714.                 BusStopData[busstop_id][bPosY] = PosY;
 715.                 BusStopData[busstop_id][bPosZ] = PosZ + 0.25;
 716.                
 717.                 SaveBusStop(busstop_id);
 718.                
 719.                 Delete3DTextLabel(Text3D:BusStopData[busstop_id][bNameTag]);
 720.                 BusStopData[busstop_id][bNameTag] = Create3DTextLabel(string, LABEL_DESCRIPTION, BusStopData[busstop_id][bPosX], BusStopData[busstop_id][bPosY], BusStopData[busstop_id][bPosZ], 15.0, 0, 1);
 721.  
 722.                 format(string, sizeof(string), "Pozycja przystanku (SampID: %d, UID: %d) zosta┼éa zmieniona.", busstop_id, BusStopData[busstop_id][bUID]);
 723.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", string, "Okej", "");
 724.                 return 1;
 725.         }
 726.         if(!strcmp(type, "usun", true))
 727.         {
 728.             new busstop_id;
 729.             if(sscanf(varchar, "d", busstop_id))
 730.             {
 731.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /abus usun [ID przystanku]");
 732.                 return 1;
 733.             }
 734.             if(!BusStopData[busstop_id][bUID])
 735.             {
 736.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Wprowadzono nieprawidlowe ID przystanku.");
 737.                 return 1;
 738.             }
 739.         format(string, sizeof(string), "Przystanek (SampID: %d, UID: %d) zostal usuniety.", busstop_id, BusStopData[busstop_id][bUID]);
 740.  
 741.             DeleteBusStop(busstop_id);
 742.  
 743.             ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", string, "Okej", "");
 744.             return 1;
 745.         }
 746.         return 1;
 747. }
 748.  
 749. COMMAND:pflags(playerid, params[])
 750. {
 751.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 752.        
 753.         new targetid;
 754.         if( sscanf(params, "u", targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /pflags [id gracza/czesc nicku]");
 755.        
 756.         if( !IsPlayerConnected(targetid) || !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 757.        
 758.         DynamicGui_Init(playerid);
 759.         DynamicGui_SetDialogValue(playerid, targetid);
 760.         new str[256];
 761.        
 762.         format(str, sizeof(str), "%s%s01\tBMX\n", str, ((PlayerHasFlag(targetid, PLAYER_FLAG_BMX)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 763.         DynamicGui_AddRow(playerid, PLAYER_FLAG_BMX);
 764.        
 765.         format(str, sizeof(str), "%s%s02\tZamawianie\n", str, ((PlayerHasFlag(targetid, PLAYER_FLAG_ORDER)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 766.         DynamicGui_AddRow(playerid, PLAYER_FLAG_ORDER);
 767.  
 768.         format(str, sizeof(str), "%s%s03\tUpr burmistrza\n", str, ((PlayerHasFlag(targetid, PLAYER_FLAG_PRESIDENT)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 769.         DynamicGui_AddRow(playerid, PLAYER_FLAG_PRESIDENT);
 770.        
 771.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_GIVE_FLAG, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("Flagi postaci %s [Global: %d, UID: %d, ID: %d]", pInfo[targetid][player_name], gInfo[targetid][global_id], pInfo[targetid][player_id], targetid), str, "Wybierz", "Zamknij");
 772.         return 1;
 773. }
 774.  
 775. COMMAND:aflags(playerid, params[])
 776. {
 777.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 778.        
 779.         new targetid;
 780.         if( sscanf(params, "u", targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aflags [id gracza/czesc nicku]");
 781.        
 782.         if( !IsPlayerConnected(targetid) || !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 783.        
 784.         DynamicGui_Init(playerid);
 785.         DynamicGui_SetDialogValue(playerid, targetid);
 786.         new str[500];
 787.        
 788.         format(str, sizeof(str), "%s%s01\tCM\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_GM)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN)));
 789.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_GM);
 790.        
 791.         format(str, sizeof(str), "%s%s02\tGM\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_ADMIN)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN)));
 792.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_ADMIN);
 793.        
 794.         format(str, sizeof(str), "%s%s03\tADMIN\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 795.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT);
 796.        
 797.         format(str, sizeof(str), "%s%s04\tZarzadzanie drzwiami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_DOORS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 798.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_DOORS);
 799.        
 800.         format(str, sizeof(str), "%s%s05\tZarzadzanie pojazdami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_VEHICLES)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 801.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_VEHICLES);
 802.        
 803.         format(str, sizeof(str), "%s%s06\tZarzadzanie grupami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_GROUPS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 804.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_GROUPS);
 805.        
 806.         format(str, sizeof(str), "%s%s07\tZarzadzanie strefami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_AREAS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 807.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_AREAS);
 808.        
 809.         format(str, sizeof(str), "%s%s08\tZarzadzanie obiektami i 3dtextami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_EDITOR)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 810.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_EDITOR);
 811.        
 812.         format(str, sizeof(str), "%s%s09\tZarzadzanie przedmiotami\n", str, ((HasCrewFlag(targetid, CREW_FLAG_ITEMS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_RED) : (HEX_COLOR_WHITE)));
 813.         DynamicGui_AddRow(playerid, CREW_FLAG_ITEMS);
 814.        
 815.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_GIVE_CREW, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("Flagi ekipy postaci %s [Global: %d, UID: %d, ID: %d]", pInfo[targetid][player_name], gInfo[targetid][global_id], pInfo[targetid][player_id], targetid), str, "Wybierz", "Zamknij");
 816.         UpdatePlayerLabel(playerid);
 817.         UpdatePlayerLabel(targetid);
 818.         return 1;
 819. }
 820. COMMAND:actor(playerid, params[])
 821. {
 822.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_EDITOR) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 823.        
 824.         new sub_cmd[40], param[150];
 825.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor [stworz/usun/anim]");
 826.        
 827.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 828.         {
 829.                 new skin, type;
 830.                 if( sscanf(param, "dd", skin, type) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor stworz [skin] [typ]");
 831.                 new Float:x, Float:y, Float:z, Float:a;
 832.                 GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 833.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, a);
 834.  
 835.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_actors` (actor_uid, actor_skin, actor_x, actor_y, actor_z, actor_a, actor_type, actor_vw) VALUES (null, %d, %f, %f, %f, %f, %d, %d)", skin, x, y, z, a, type, GetPlayerVirtualWorld(playerid)));
 836.                
 837.                 if( cache_insert_id() )
 838.                 {
 839.                         new a_id = LoadActor(sprintf("WHERE `actor_uid` = %d", cache_insert_id()), true);
 840.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie utworzono aktora o ID %d.", a_id));
 841.                 }
 842.         }
 843.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 844.         {
 845.                 new a_id;
 846.                 if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor usun [id aktora]");
 847.                 if( !Iter_Contains(Actors, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor usun [id aktora]");
 848.  
 849.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM ipb_actors WHERE actor_uid = %d", Actor[a_id][actor_uid]));
 850.                 DestroyActor(a_id);
 851.                 Iter_Remove(Actors, a_id);
 852.         }
 853.         else if( !strcmp(sub_cmd, "przypisz") )
 854.         {
 855.                 new a_id, rid;
 856.                 if( sscanf(param, "dd", a_id, rid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor przypisz [id aktora] [uid napadu]");
 857.                 if( !Iter_Contains(Actors, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor przypisz [id aktora] [uid napadu]");
 858.  
 859.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_actors SET actor_owner = %d WHERE actor_uid = %d", rid, Actor[a_id][actor_uid]));
 860.                 Actor[a_id][actor_owner] = rid;
 861.                 Actor[a_id][actor_type] = ACTOR_TYPE_ROBBERY;
 862.                 SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Pomy┼Ťlnie przypisano aktora do napadu.");
 863.         }
 864.         else if( !strcmp(sub_cmd, "anim") )
 865.         {
 866.                 new a_id, animid;
 867.                 if( sscanf(param, "dd", a_id, animid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor anim [id aktora] [uid animacji]");
 868.                 if( !Iter_Contains(Actors, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /actor anim [id aktora] [uid animacji]");
 869.  
 870.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_actors SET actor_anim = %d WHERE actor_uid = %d", animid, Actor[a_id][actor_uid]));
 871.                 Actor[a_id][actor_animation] = animid;
 872.  
 873.                 foreach(new anim_id: Anims)
 874.                 {
 875.                         if(AnimInfo[anim_id][aUID] == Actor[a_id][actor_animation])
 876.                 {
 877.                     ApplyActorAnimation(a_id, AnimInfo[anim_id][aLib], AnimInfo[anim_id][aName], AnimInfo[anim_id][aSpeed], AnimInfo[anim_id][aOpt1], AnimInfo[anim_id][aOpt2], AnimInfo[anim_id][aOpt3], AnimInfo[anim_id][aOpt4], AnimInfo[anim_id][aOpt5]);
 878.                 }
 879.                 }
 880.         }
 881.         return 1;
 882.        
 883. }
 884. COMMAND:aduty(playerid, params[])
 885. {
 886.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 887.        
 888.         if( pInfo[playerid][player_admin_duty] )
 889.         {
 890.                 strcopy(pInfo[playerid][player_name], pInfo[playerid][player_duty_tmp], MAX_PLAYER_NAME+1);
 891.                 pInfo[playerid][player_duty_tmp][0] = EOS;
 892.                
 893.  
 894.  
 895.                
 896.                 UpdatePlayerLabel(playerid);
 897.                
 898.                 pInfo[playerid][player_admin_duty] = false;
 899.                
 900.                 new duty_time = gettime() - pInfo[playerid][player_admin_duty_start] - pInfo[playerid][player_admin_duty_afk_time];
 901.                
 902.                 SendClientMessage(playerid, 0xD7A064FF, sprintf("Zszed┼ée┼Ť ze s┼éu┼╝by administratora. Czas przebyty na s┼éu┼╝bie: %d min %d sek.", floatround(duty_time/60, floatround_floor), duty_time%60));
 903.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_game_sessions` (session_uid, session_type, session_extraid, session_owner, session_start, session_end) VALUES (null, %d, %d, %d, %d, %d)", SESSION_TYPE_ADMIN_DUTY, 0, pInfo[playerid][player_id], pInfo[playerid][player_admin_duty_start], (gettime() - pInfo[playerid][player_admin_duty_afk_time])));
 904.                
 905.                 pInfo[playerid][player_admin_duty_afk_time] = 0;
 906.                 pInfo[playerid][player_admin_duty_start] = 0;
 907.         }
 908.         else
 909.         {
 910.                 if( GetPlayerUsedItem(playerid, ITEM_TYPE_MASKA) > -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mo┼╝esz wej┼Ť─ç na duty z za┼éo┼╝on─ů mask─ů.");
 911.                 new name[MAX_PLAYER_NAME+1];
 912.                 GetPlayerName(playerid, name, sizeof(name));
 913.  
 914.                 strcopy(pInfo[playerid][player_duty_tmp], name, MAX_PLAYER_NAME+1);
 915.                 strcopy(pInfo[playerid][player_name], pGlobal[playerid][glo_name], MAX_PLAYER_NAME+1);
 916.                 EscapePL(pInfo[playerid][player_name]);
 917.  
 918.        
 919.                
 920.                 UpdatePlayerLabel(playerid);
 921.                
 922.                 pInfo[playerid][player_admin_duty] = true;
 923.                 pInfo[playerid][player_admin_duty_start] = gettime();
 924.  
 925.                 if( HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ITEMS) )
 926.                 {
 927.                         pInfo[playerid][player_capacity] = 50000;
 928.                 }
 929.                
 930.                 SendClientMessage(playerid, 0xD7A064FF, "Wszed┼ée┼Ť na s┼éu┼╝be administratora. Aby zej┼Ť─ç, u┼╝yj ponownie tej komendy.");
 931.         }
 932.        
 933.         return 1;
 934. }
 935.  
 936. COMMAND:atime(playerid, params[])
 937. {
 938.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 939.         new time;
 940.         if( sscanf(params, "d", time) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /atime [godzina]");
 941.         SetWorldTime(time);
 942.         return 1;
 943. }
 944.  
 945. COMMAND:aweather(playerid, params[])
 946. {
 947.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 948.         new weather;
 949.         if( sscanf(params, "d", weather) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aweather [id pogody]");
 950.        
 951.         foreach(new pid: Player)
 952.         {
 953.                 if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != 0) continue;
 954.                 SetPlayerWeather(pid, weather);
 955.         }
 956.         WorldWeather = weather;
 957.         return 1;
 958. }
 959.  
 960. COMMAND:setskin(playerid, params[])
 961. {
 962.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 963.         new targetid, skin;
 964.         if( sscanf(params, "ud", targetid, skin) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setskin [id gracza/czesc nicku] [skin]");
 965.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 966.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 967.        
 968.         SetPlayerSkin(targetid, skin);
 969.         pInfo[targetid][player_skin]= skin;
 970.         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_characters` SET `char_skin` = %d WHERE `char_uid` = %d", skin, pInfo[targetid][player_id]));
 971.        
 972.         return 1;
 973. }
 974.  
 975. COMMAND:acto(playerid, params[])
 976. {
 977.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 978.        
 979.         new cmdParam;
 980.         if( sscanf(params, "d", cmdParam) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /acto [id aktora]");
 981.  
 982.         new
 983.                 Float:x,
 984.                 Float:y,
 985.                 Float:z;
 986.         GetActorPos(cmdParam, x, y, z);
 987.        
 988.         RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 989.         SetPlayerVirtualWorld(playerid, GetActorVirtualWorld(cmdParam));
 990.        
 991.         FreezePlayer(playerid, 2000);
 992.        
 993.         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Przeteleportowa┼ée┼Ť sie do aktora o ID: %d.", cmdParam);
 994.  
 995.         return 1;
 996. }
 997.  
 998. COMMAND:res(playerid, params[])
 999. {
 1000.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1001.        
 1002.         new cmdParam;
 1003.         if( sscanf(params, "u", cmdParam) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /res [id gracza/czesc nicku]");
 1004.         if( (!IsPlayerConnected(cmdParam) || !pInfo[cmdParam][player_logged]) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz nie jest zalogowany.");
 1005.  
 1006.         if(pInfo[cmdParam][player_spawn_type] == SPAWN_TYPE_GLOBAL)
 1007.         {
 1008.                 new spawn;
 1009.                 spawn = Iter_Random(GlobalSpawns);     
 1010.                 SetPlayerPos(cmdParam,  GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][0], GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][1], GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][2]);      
 1011.         }
 1012.         else if(pInfo[cmdParam][player_spawn_type] == SPAWN_TYPE_GLOBAL_SC)
 1013.         {
 1014.                 new spawn;
 1015.                 spawn = Iter_Random(ScSpawns);
 1016.                 SetPlayerPos(cmdParam,  GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][0], GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][1], GlobalSpawn[spawn][gspawn_pos][2]);      
 1017.         }
 1018.         else if(pInfo[cmdParam][player_spawn_type] == SPAWN_TYPE_HOUSE)
 1019.         {
 1020.                 new spawn = pInfo[cmdParam][player_spawn];
 1021.                 new d_id = GetDoorByUid(spawn);
 1022.                 if(d_id != -1)
 1023.                 {
 1024.                         SetPlayerPos(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_pos][0], Door[d_id][door_spawn_pos][1], Door[d_id][door_spawn_pos][2]);
 1025.                         SetPlayerVirtualWorld(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_vw]);
 1026.                         SetPlayerInterior(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_int]);
 1027.                 }
 1028.         }
 1029.         else if(pInfo[cmdParam][player_spawn_type] == SPAWN_TYPE_HOTEL)
 1030.         {
 1031.                 new spawn = pInfo[cmdParam][player_spawn];
 1032.                 new d_id = GetDoorByUid(spawn);
 1033.                 if(d_id != -1)
 1034.                 {
 1035.                         SetPlayerPos(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_pos][0], Door[d_id][door_spawn_pos][1], Door[d_id][door_spawn_pos][2]);
 1036.                         SetPlayerVirtualWorld(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_vw]);
 1037.                         SetPlayerInterior(cmdParam, Door[d_id][door_spawn_int]);
 1038.                 }
 1039.         }
 1040.  
 1041.         FreezePlayer(cmdParam, 2000);
 1042.  
 1043.         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Zrestowa┼ée┼Ť gracza %s (ID: %d, UID: %d).", pInfo[cmdParam][player_name], cmdParam, pInfo[cmdParam][player_id]);
 1044.  
 1045.         return 1;
 1046. }
 1047.  
 1048. COMMAND:goto(playerid, params[])
 1049. {
 1050.         return cmd_to(playerid, params);
 1051. }
 1052.  
 1053. COMMAND:to(playerid, params[])
 1054. {
 1055.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1056.        
 1057.         new cmdParam;
 1058.         if( sscanf(params, "u", cmdParam) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /to [id gracza/cz─Ö┼Ť─ç nicku]");
 1059.         if( (!IsPlayerConnected(cmdParam) || !pInfo[cmdParam][player_logged]) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz nie jest zalogowany.");
 1060.  
 1061.         new
 1062.                 Float:x,
 1063.                 Float:y,
 1064.                 Float:z;
 1065.         GetPlayerPos(cmdParam, x, y, z);
 1066.        
 1067.         RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 1068.         SetPlayerVirtualWorld(playerid, GetPlayerVirtualWorld(cmdParam));
 1069.         SetPlayerInterior(playerid, GetPlayerInterior(cmdParam));
 1070.        
 1071.         FreezePlayer(playerid, 2000);
 1072.        
 1073.  
 1074.         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Przeteleportowa┼ée┼Ť si─Ö do gracza %s (ID: %d, UID: %d).", pInfo[cmdParam][player_name], cmdParam, pInfo[cmdParam][player_id]);
 1075.  
 1076.         return 1;
 1077. }
 1078.  
 1079. COMMAND:gethere(playerid, params[])
 1080. {
 1081.         return cmd_tm(playerid, params);
 1082. }
 1083.  
 1084. COMMAND:takecash(playerid, params[])
 1085. {
 1086.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1087.        
 1088.         new cmdParam, cash;
 1089.         if( sscanf(params, "ud", cmdParam, cash) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /takecash [id gracza/cz─Ö┼Ť─ç nicku] [kwota]0");
 1090.         if( (!IsPlayerConnected(cmdParam) || !pInfo[cmdParam][player_logged]) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz nie jest zalogowany.");
 1091.  
 1092.         GivePlayerMoney(cmdParam, -cash);
 1093.        
 1094.  
 1095.         return 1;
 1096. }
 1097.  
 1098. COMMAND:tm(playerid, params[])
 1099. {
 1100.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1101.        
 1102.         new cmdParam;
 1103.         if( sscanf(params, "u", cmdParam) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /tm [id gracza/cz─Ö┼Ť─ç nicku]");
 1104.         if( (!IsPlayerConnected(cmdParam) || !pInfo[cmdParam][player_logged]) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz nie jest zalogowany.");
 1105.  
 1106.         new
 1107.                 Float:x,
 1108.                 Float:y,
 1109.                 Float:z;
 1110.         GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 1111.        
 1112.         RP_PLUS_SetPlayerPos(cmdParam, x, y, z);
 1113.         SetPlayerVirtualWorld(cmdParam, GetPlayerVirtualWorld(playerid));
 1114.         SetPlayerInterior(cmdParam, GetPlayerInterior(playerid));
 1115.        
 1116.         FreezePlayer(cmdParam, 2000);
 1117.        
 1118.  
 1119.  
 1120.         return 1;
 1121. }
 1122.  
 1123. COMMAND:tp(playerid, params[])
 1124. {
 1125.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1126.        
 1127.         new cmdParam[2];
 1128.         if( sscanf(params, "a<i>[2]", cmdParam) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /tp [kogo] [do kogo]");
 1129.         if( (!IsPlayerConnected(cmdParam[0]) || !pInfo[cmdParam[0]][player_logged]) || (!IsPlayerConnected(cmdParam[1]) || !pInfo[cmdParam[1]][player_logged]) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Jeden z graczy nie jest zalogowany.");
 1130.        
 1131.         new
 1132.                 Float:x,
 1133.                 Float:y,
 1134.                 Float:z;
 1135.         GetPlayerPos(cmdParam[1], x, y, z);
 1136.        
 1137.         RP_PLUS_SetPlayerPos(cmdParam[0], x, y, z);
 1138.         SetPlayerVirtualWorld(cmdParam[0], GetPlayerVirtualWorld(cmdParam[1]));
 1139.         SetPlayerInterior(cmdParam[0], GetPlayerInterior(cmdParam[1]));
 1140.        
 1141.         FreezePlayer(cmdParam[0], 2500);
 1142.        
 1143.         if( cmdParam[0] == playerid )
 1144.         {
 1145.                 SendFormattedClientMessage(cmdParam[0], COLOR_GOLD, "Przeteleportowa┼ée┼Ť si─Ö do gracza %s (ID: %d, UID: %d).", pInfo[cmdParam[1]][player_name], cmdParam[1], pInfo[cmdParam[1]][player_id]);
 1146.         }                              
 1147.         else
 1148.         {
 1149.                 SendFormattedClientMessage(cmdParam[0], COLOR_GOLD, "%s przeteleportowa┼é Cie do gracza %s (ID: %d, UID: %d).", pInfo[playerid][player_name], pInfo[cmdParam[1]][player_name], cmdParam[1], pInfo[cmdParam[1]][player_id]);
 1150.         }
 1151.  
 1152.         return 1;
 1153. }
 1154.  
 1155. COMMAND:aspawn(playerid, params[])
 1156. {
 1157.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1158.        
 1159.         new sub_cmd[40], param[150];
 1160.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aspawn [stworz/usun]");
 1161.        
 1162.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz", false) )
 1163.         {
 1164.                 new type;
 1165.                 if( sscanf(param, "d", type) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aspawn stworz [typ]");
 1166.  
 1167.                 if(type <1 || type > 2) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Typy spawn├│w: 1(Market), 2(Idlewood)");
 1168.  
 1169.                 new Float:pPos[4];
 1170.                
 1171.                 GetPlayerPos(playerid, pPos[0], pPos[1], pPos[2]);
 1172.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, pPos[3]);
 1173.                
 1174.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_gspawns` (gspawn_uid, gspawn_posx, gspawn_posy, gspawn_posz, gspawn_posa, gspawn_type) VALUES (null, %f, %f, %f, %f, %d)", pPos[0], pPos[1], pPos[2], pPos[3], type));
 1175.                
 1176.                 new id = cache_insert_id();
 1177.                 new i;
 1178.  
 1179.                 if(type == SPAWN_TYPE_GLOBAL)
 1180.                 {
 1181.                         i = Iter_Free(GlobalSpawns);
 1182.                 }
 1183.                 else
 1184.                 {
 1185.                         i = Iter_Free(ScSpawns);
 1186.                 }
 1187.  
 1188.                 GlobalSpawn[i][gspawn_id] = id;
 1189.                 GlobalSpawn[i][gspawn_pos][0] = pPos[0];
 1190.                 GlobalSpawn[i][gspawn_pos][1] = pPos[1];
 1191.                 GlobalSpawn[i][gspawn_pos][2] = pPos[2];
 1192.                 GlobalSpawn[i][gspawn_pos][3] = pPos[3];
 1193.                
 1194.                 if(type == SPAWN_TYPE_GLOBAL)
 1195.                 {
 1196.                         Iter_Add(GlobalSpawns, i);
 1197.                         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Dodano nowy globalny spawn (Market) (ID: %d).", i);
 1198.                 }
 1199.                 else
 1200.                 {
 1201.                         Iter_Add(ScSpawns, i);
 1202.                         SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Dodano nowy globalny spawn (South Central) (ID: %d).", i);
 1203.                 }
 1204.         }
 1205.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 1206.         {
 1207.                 new id;
 1208.                 if( sscanf(param, "d", id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aspawn usun [id spawnu]");
 1209.                 if( id < 0 || id >= MAX_GLOBAL_SPAWNS ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Niepoprawne id spawnu.");
 1210.                 if( !Iter_Contains(GlobalSpawns, id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Niepoprawne id spawnu.");
 1211.                
 1212.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_gspawns` WHERE `gspawn_uid` = %d", GlobalSpawn[id][gspawn_id]));
 1213.                
 1214.                 for(new z=0; e_global_spawns:z != e_global_spawns; z++)
 1215.                 {
 1216.                         GlobalSpawn[id][e_global_spawns:z] = 0;
 1217.                 }
 1218.                
 1219.                 Iter_Remove(GlobalSpawns, id);
 1220.                
 1221.                 SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Usuni─Öto globalny spawn (ID: %d).", id);
 1222.         }
 1223.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aspawn [stworz/usun]");
 1224.        
 1225.         return 1;
 1226. }
 1227.  
 1228. COMMAND:glob(playerid, params[])
 1229. {
 1230.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1231.        
 1232.         new text[290];
 1233.         if( sscanf(params, "s[290]", text) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /glob [tekst]");
 1234.        
 1235.         format(text, sizeof(text), "[[ %s: %s ]]", pInfo[playerid][player_name], BeautifyString(text));
 1236.         foreach(new p : Player)
 1237.         {
 1238.                 if( !pInfo[p][player_logged] ) continue;
 1239.                 SendClientMessage(p, COLOR_WHITE, text);
 1240.         }
 1241.        
 1242.         return 1;
 1243. }
 1244.  
 1245. COMMAND:ac(playerid, params[])
 1246. {
 1247.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1248.         if( isnull(params) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /ac [tekst]");
 1249.        
 1250.         new text[200];
 1251.         if( HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) ) format(text, sizeof(text), "(( [AC] %s%s{EFE7AD}: %s ))", HEX_COLOR_CREW_GM, pInfo[playerid][player_name], params);
 1252.         if( HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) ) format(text, sizeof(text), "(( [AC] %s%s{EFE7AD}: %s ))", HEX_COLOR_CREW_ADMIN, pInfo[playerid][player_name], params);
 1253.         if( HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) format(text, sizeof(text), "(( [AC] %s%s{EFE7AD}: %s ))", HEX_COLOR_CREW_ADMIN_ROOT, pInfo[playerid][player_name], params);
 1254.        
 1255.         foreach(new p : Player)
 1256.         {
 1257.                 if( !pInfo[p][player_logged] ) continue;
 1258.                 if( !HasCrewFlag(p, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(p, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(p, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) continue;
 1259.                
 1260.                 SendClientMessage(p, 0xEFE7ADFF, text);
 1261.         }
 1262.        
 1263.         return 1;
 1264. }
 1265.  
 1266. COMMAND:hp(playerid, params[])
 1267. {
 1268.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1269.         new targetid, health;
 1270.         if( sscanf(params, "ud", targetid, health) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /hp [id gracza/czesc nicku] [hp]");
 1271.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 1272.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 1273.         if( health < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /hp [id gracza] [hp]");
 1274.        
 1275.         SetPlayerHealth(targetid, health);
 1276.        
 1277.         return 1;
 1278. }
 1279.  
 1280. COMMAND:ad(playerid, params[])
 1281. {
 1282.         return cmd_adrzwi(playerid, params);
 1283. }
 1284.  
 1285. COMMAND:adrzwi(playerid, params[])
 1286. {
 1287.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_DOORS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie posiadasz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 1288.        
 1289.         new sub_cmd[40], param[150];
 1290.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi [stworz/usun/pickup/czynsz/mieszkanie/mapicon/goto/przypisz/interior/wejscie/exitvw/objects/przeladuj]");
 1291.        
 1292.        
 1293.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz", false) )
 1294.         {
 1295.                 new name[50];
 1296.                 if( sscanf(param, "s[50]", name) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi stworz [nazwa]");
 1297.                
 1298.                 new Float:pPos[4];
 1299.                
 1300.                 GetPlayerPos(playerid, pPos[0], pPos[1], pPos[2]);
 1301.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, pPos[3]);
 1302.                 mysql_real_escape_string(name, name);
 1303.  
 1304.                 new str[400];
 1305.                 strcat(str, "INSERT INTO ipb_doors (door_uid, door_owner, door_ownertype, door_name, door_type, door_pickupid, door_enterx, door_entery, door_enterz, door_entera, door_entervw, door_enterint, door_exitx, door_exity, door_exitz, door_exita) ");
 1306.                 strcat(str, sprintf("VALUES (null, 0, 0, '%s', 1, 1239, %f, %f, %f, %f, %d, %d, %f, %f, %f, %f)", name, pPos[0], pPos[1], pPos[2], pPos[3], GetPlayerVirtualWorld(playerid), GetPlayerInterior(playerid), pPos[0], pPos[1], pPos[2], pPos[3]));
 1307.                
 1308.                 mysql_query(mySQLconnection, str);
 1309.                 new uid = cache_insert_id();
 1310.                
 1311.                 new did = LoadDoor(sprintf("WHERE `door_uid` = %d", uid), true);
 1312.  
 1313.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Drzwi zosta┼éy utworzone. [UID: %d, ID: %d]", uid, did));
 1314.         }
 1315.         else if( !strcmp(sub_cmd, "dom", false) )
 1316.         {
 1317.                 new d_id;
 1318.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi dom [id drzwi]");
 1319.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi dom [id drzwi]");
 1320.  
 1321.                 if(Door[d_id][door_buyable] == 0)
 1322.                 {
 1323.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "W┼é─ůczy┼ée┼Ť funkcje kupna tych drzwi.");
 1324.                         Door[d_id][door_buyable]=1;
 1325.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_buyable` = 1 WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_uid]));
 1326.                 }
 1327.                 else
 1328.                 {
 1329.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Wy┼é─ůczy┼ées drzwi z funkcji kupna.");
 1330.                         Door[d_id][door_buyable]=0;
 1331.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_buyable` = 0 WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_uid]));
 1332.                 }
 1333.         }
 1334.         else if( !strcmp(sub_cmd, "id", false) )
 1335.         {
 1336.                 new d_uid;
 1337.                 if( sscanf(param, "d", d_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi id [uid drzwi]");
 1338.                 new d_id = GetDoorByUid(d_uid);
 1339.                 if(d_id == -1) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Takie drzwi nie istniej─ů.");
 1340.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, sprintf("SAMPid drzwi o UID %d to: %d", d_uid, d_id));
 1341.         }
 1342.         else if( !strcmp(sub_cmd, "cena", false) )
 1343.         {
 1344.                 new d_id, czynsz;
 1345.                 if( sscanf(param, "dd", d_id, czynsz) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi cena [id drzwi] [kwota]");      
 1346.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi cena [id drzwi] [kwota]");
 1347.  
 1348.                 if(Door[d_id][door_buyable] == 1)
 1349.                 {
 1350.                         Door[d_id][door_price]=czynsz;
 1351.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nowa cena zosta┼éa ustalona.");
 1352.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_price` = %d WHERE `door_uid` = %d", czynsz, Door[d_id][door_uid]));
 1353.  
 1354.                 }
 1355.                 else
 1356.                 {
 1357.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mozesz ustalic ceny dla domu ktory nie ma wlaczonej funkcji kupna.");
 1358.                 }
 1359.         }
 1360.         else if( !strcmp(sub_cmd, "mieszkanie", false) )
 1361.         {
 1362.                 new d_id;
 1363.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi mieszkanie [id drzwi]"); 
 1364.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi mieszkanie [id drzwi]");
 1365.  
 1366.                 if(Door[d_id][door_rentable] == 0)
 1367.                 {
 1368.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "W┼é─ůczy┼ée┼Ť funkcje wynaj─Öcia tych drzwi.");
 1369.                         Door[d_id][door_rentable]=1;
 1370.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_rentable` = 1 WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_uid]));
 1371.                 }
 1372.                 else
 1373.                 {
 1374.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Wy┼é─ůcz┼ée┼Ť drzwi z funkcji wynaj─Öcia.");
 1375.                         Door[d_id][door_rentable]=0;
 1376.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_rentable` = 0 WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_uid]));
 1377.                 }
 1378.         }
 1379.         else if( !strcmp(sub_cmd, "czynsz", false) )
 1380.         {
 1381.                 new d_id, czynsz;
 1382.                 if( sscanf(param, "dd", d_id, czynsz) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi czynsz [id drzwi] [kwota]");    
 1383.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi czynsz [id drzwi] [kwota]");
 1384.  
 1385.                 if(Door[d_id][door_rentable] == 1)
 1386.                 {
 1387.                         Door[d_id][door_rent]=czynsz;
 1388.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nowy czynsz zosta┼é ustalony.");
 1389.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_rent` = %d WHERE `door_uid` = %d", czynsz, Door[d_id][door_uid]));
 1390.  
 1391.                 }
 1392.                 else
 1393.                 {
 1394.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mo┼╝esz ustali─ç czynszu dla mieszkania kt├│re nie ma w┼é─ůcznej funkcji wynaj─Öcia.");
 1395.                 }
 1396.         }
 1397.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun", false) )
 1398.         {
 1399.                 new d_id;
 1400.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi usun [id drzwi]");       
 1401.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi usun [id drzwi]");
 1402.  
 1403.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE ipb_characters SET char_spawn = 0, char_spawn_type = 1 WHERE char_spawn_type = %d AND char_spawn = %d", pInfo[playerid][player_spawn_type] == SPAWN_TYPE_HOUSE, Door[d_id][door_uid]));
 1404.                
 1405.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Usuni─Öto drzwi o UID %d.", Door[d_id][door_uid]));
 1406.                 printf("[ADMIN] %s (UID %d) skasowa┼é drzwi UID %d. (%s)", pInfo[playerid][player_name], pInfo[playerid][player_id], Door[d_id][door_uid], Door[d_id][door_name]);
 1407.                 DeleteDoor(d_id);
 1408.         }
 1409.         else if( !strcmp(sub_cmd, "pickup") )
 1410.         {
 1411.                 new d_id;
 1412.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi pickup [id drzwi]");     
 1413.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi pickup [id drzwi]");
 1414.                
 1415.                 new str[512];
 1416.                
 1417.                 DynamicGui_Init(playerid);
 1418.                 DynamicGui_SetDialogValue(playerid, d_id);
 1419.                
 1420.                 format(str, sizeof(str), "%s01\tSerce (1240)\n", str);
 1421.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1240);
 1422.                
 1423.                 format(str, sizeof(str), "%s02\tKamizelka (1242)\n", str);
 1424.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1242);
 1425.                
 1426.                 format(str, sizeof(str), "%s03\tLiterka 'i' (1239)\n", str);
 1427.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1239);
 1428.                
 1429.                 format(str, sizeof(str), "%s04\tNiebieski domek (1272)\n", str);
 1430.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1272);
 1431.                
 1432.                 format(str, sizeof(str), "%s05\tZielony domek (1273)\n", str);
 1433.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1273);
 1434.                
 1435.                 format(str, sizeof(str), "%s06\tPlik got├│wki (1212)\n", str);
 1436.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1212);
 1437.                
 1438.                 format(str, sizeof(str), "%s07\tPigulka (1241)\n", str);
 1439.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1241);
 1440.                
 1441.                 format(str, sizeof(str), "%s08\tOdznaka (1247)\n", str);
 1442.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1247);
 1443.                
 1444.                 format(str, sizeof(str), "%s09\tDolar (1274)\n", str);
 1445.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1274);
 1446.                
 1447.                 format(str, sizeof(str), "%s10\tNiebieska koszulka (1275)\n", str);
 1448.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1275);
 1449.  
 1450.                 format(str, sizeof(str), "%s11\tSztanga (3072)\n", str);
 1451.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 3072);
 1452.  
 1453.                 format(str, sizeof(str), "%s12\tLudzik (1314)\n", str);
 1454.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1314);
 1455.                
 1456.                 format(str, sizeof(str), "%s13\tTabliczka Sell (19470)\n", str);
 1457.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 19470);
 1458.  
 1459.                 format(str, sizeof(str), "%s14\tM┼éotek (18635)\n", str);
 1460.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 18635);
 1461.  
 1462.                 format(str, sizeof(str), "%s15\tP┼éyta Radia (1961)\n", str);
 1463.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1961);
 1464.  
 1465.                 format(str, sizeof(str), "%s16\tCzerwony domek (19522)\n", str);
 1466.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 19522);
 1467.  
 1468.                 format(str, sizeof(str), "%s17\t┼╗├│┼éty domek (19524)\n", str);
 1469.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 19524);
 1470.  
 1471.                 format(str, sizeof(str), "%s18\tWalizka (19624)\n", str);
 1472.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 19624);
 1473.  
 1474.                 format(str, sizeof(str), "%s19\tDyskietka (1277)\n", str);
 1475.                 DynamicGui_AddRow(playerid, 0, 1277);
 1476.  
 1477.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ADRZWI_PICKUP, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("Drzwi %d (%s; SampID: %d)", Door[d_id][door_uid], Door[d_id][door_name], d_id), str, "Wybierz", "Zamknij");
 1478.         }
 1479.         else if( !strcmp(sub_cmd, "mapicon") )
 1480.         {
 1481.                 new d_id, model;
 1482.                 if( sscanf(param, "dd", d_id, model) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi mapicon [id drzwi] [model map ikony(-1 aby usunac)]");   
 1483.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi pickup [model map ikony(-1 aby usunac)]");
 1484.                
 1485.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_mapmodel` = %d WHERE `door_uid` = %d", model, Door[d_id][door_uid]));
 1486.                        
 1487.                 new uid = Door[d_id][door_uid];
 1488.                 DeleteDoor(d_id, false);
 1489.                
 1490.                 new did = LoadDoor(sprintf("WHERE `door_uid` = %d", uid), true);
 1491.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Ikona mapy drzwi zosta┼éa pomy┼Ťlnie zmieniona! [ICON: %d, UID: %d, ID: %d]", model, uid, did));
 1492.         }
 1493.         else if( !strcmp(sub_cmd, "goto") )
 1494.         {
 1495.                 new d_id;
 1496.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi goto [id drzwi]");       
 1497.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi goto [id drzwi]");
 1498.                
 1499.                 FreezePlayer(playerid, 2500);
 1500.                                
 1501.                 RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, Door[d_id][door_pos][0], Door[d_id][door_pos][1], Door[d_id][door_pos][2]);
 1502.                 SetPlayerFacingAngle(playerid, Door[d_id][door_pos][3]);
 1503.                
 1504.                 SetCameraBehindPlayer(playerid);
 1505.                
 1506.                 SetPlayerVirtualWorld(playerid, Door[d_id][door_vw]);
 1507.                 SetPlayerInterior(playerid, Door[d_id][door_int]);
 1508.                
 1509.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Teleportowa┼ée┼Ť sie do drzwi [UID: %d, ID: %d].", Door[d_id][door_uid], d_id));
 1510.         }
 1511.         else if( !strcmp(sub_cmd, "przypisz") )
 1512.         {
 1513.                 new d_id, action[32], who;
 1514.                 if( sscanf(param, "ds[32]d", d_id, action, who) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi przypisz [id drzwi] [grupa/gracz/globalne] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");
 1515.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi przypisz [id drzwi] [grupa/gracz] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");
 1516.                
 1517.                 if( !strcmp(action, "grupa") )
 1518.                 {
 1519.                         new gid = GetGroupByUid(who);
 1520.                         if( gid == -1 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Grupa o podanym uid nie istnieje.");
 1521.                        
 1522.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_ownertype` = %d, `door_owner` = %d WHERE `door_uid` = %d", DOOR_OWNER_TYPE_GROUP, who, Door[d_id][door_uid]));
 1523.                        
 1524.                         Door[d_id][door_owner_type] = DOOR_OWNER_TYPE_GROUP;
 1525.                         Door[d_id][door_owner] = who;
 1526.                        
 1527.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela drzwi [UID: %d, ID: %d] na grupe %s [UID: %d, ID: %d].", Door[d_id][door_uid], d_id, Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid], gid));
 1528.                 }
 1529.                 else if( !strcmp(action, "gracz") )
 1530.                 {
 1531.                         if( !IsPlayerConnected(who) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 1532.                        
 1533.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_ownertype` = %d, `door_owner` = %d WHERE `door_uid` = %d", DOOR_OWNER_TYPE_PLAYER, pInfo[who][player_id], Door[d_id][door_uid]));
 1534.                        
 1535.                         Door[d_id][door_owner_type] = DOOR_OWNER_TYPE_PLAYER;
 1536.                         Door[d_id][door_owner] = pInfo[who][player_id];
 1537.                        
 1538.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela drzwi [UID: %d, ID: %d] na gracza %s [UID: %d, ID: %d].", Door[d_id][door_uid], d_id, pInfo[who][player_name], pInfo[who][player_id], who));
 1539.                 }
 1540.                 else if( !strcmp(action, "globalne") )
 1541.                 {
 1542.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_ownertype` = %d, `door_owner` = 0 WHERE `door_uid` = %d", DOOR_OWNER_TYPE_GLOBAL, Door[d_id][door_uid]));
 1543.                        
 1544.                         Door[d_id][door_owner_type] = DOOR_OWNER_TYPE_GLOBAL;
 1545.                         Door[d_id][door_owner] = 0;
 1546.                        
 1547.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela drzwi [UID: %d, ID: %d] na globalnego.", Door[d_id][door_uid], d_id));
 1548.                 }
 1549.                 else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi przypisz [id drzwi] [grupa/postac] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");       
 1550.         }
 1551.         else if( !strcmp(sub_cmd, "interior") )
 1552.         {
 1553.                 new d_id;
 1554.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi interior [id drzwi]");   
 1555.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi interior [id drzwi]");
 1556.                
 1557.                 DoorsDefaultInteriorsList(playerid, d_id);
 1558.         }
 1559.         else if( !strcmp(sub_cmd, "wejscie") )
 1560.         {
 1561.                 new d_id;
 1562.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi wejscie [id drzwi]");    
 1563.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi wejscie [id drzwi]");
 1564.                
 1565.                 GetPlayerPos(playerid, Door[d_id][door_pos][0], Door[d_id][door_pos][1], Door[d_id][door_pos][2]);
 1566.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, Door[d_id][door_pos][3]);
 1567.                
 1568.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_enterx` = %f, `door_entery` = %f, `door_enterz` = %f, `door_entera` = %f, door_entervw = %d WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_pos][0], Door[d_id][door_pos][1], Door[d_id][door_pos][2], Door[d_id][door_pos][3], GetPlayerVirtualWorld(playerid), Door[d_id][door_uid]));            
 1569.                
 1570.                 new uid = Door[d_id][door_uid];
 1571.                 DeleteDoor(d_id, false);
 1572.                
 1573.                 new did = LoadDoor(sprintf("WHERE `door_uid` = %d", uid), true);
 1574.                
 1575.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pozycja zewnetrznych drzwi zosta┼éa pomy┼Ťlnie zmieniona [UID: %d, ID: %d].", Door[d_id][door_uid], did));
 1576.         }
 1577.         else if( !strcmp(sub_cmd, "wyjscie") )
 1578.         {
 1579.                 new d_id;
 1580.                 if( sscanf(param, "d", d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi wyjscie [id drzwi]");    
 1581.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi wyjscie [id drzwi]");
 1582.                
 1583.                 GetPlayerPos(playerid, Door[d_id][door_spawn_pos][0], Door[d_id][door_spawn_pos][1], Door[d_id][door_spawn_pos][2]);
 1584.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, Door[d_id][door_spawn_pos][3]);
 1585.                
 1586.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_exitx` = %f, `door_exity` = %f, `door_exitz` = %f, `door_exita` = %f WHERE `door_uid` = %d", Door[d_id][door_spawn_pos][0], Door[d_id][door_spawn_pos][1], Door[d_id][door_spawn_pos][2], Door[d_id][door_spawn_pos][3], Door[d_id][door_uid]));            
 1587.                
 1588.                 new uid = Door[d_id][door_uid];
 1589.                 DeleteDoor(d_id, false);
 1590.                
 1591.                 new did = LoadDoor(sprintf("WHERE `door_uid` = %d", uid), true);
 1592.                
 1593.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pozycja wewnetrznych drzwi zosta┼éa pomy┼Ťlnie zmieniona [UID: %d, ID: %d].", Door[d_id][door_uid], did));
 1594.         }
 1595.         else if( !strcmp(sub_cmd, "objects") )
 1596.         {
 1597.                 new d_id, limit;
 1598.                 if( sscanf(param, "dd", d_id, limit) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi objects [id drzwi] [limit obiekt├│w]");  
 1599.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi objects [id drzwi] [limit obiekt├│w]");
 1600.                 if( limit < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi objects [id drzwi] [limit obiekt├│w]");
 1601.                
 1602.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_objects` = %d WHERE `door_uid` = %d", limit, Door[d_id][door_uid]));
 1603.                        
 1604.                 Door[d_id][door_objects_limit] = limit;
 1605.                
 1606.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie Zmieni┼ée┼Ť limit obiekt├│w drzwi [LIMIT: %d, UID: %d, ID: %d].", limit, Door[d_id][door_uid], d_id));      
 1607.         }
 1608.         else if( !strcmp(sub_cmd, "przeladuj") )
 1609.         {
 1610.                 Code_ExTimer_Begin(DoorsReload);
 1611.                 for(new d_id;d_id<MAX_DOORS;d_id++)
 1612.                 {
 1613.                         if( Iter_Contains(Doors, d_id) ) DeleteDoor(d_id, false);
 1614.                 }
 1615.                
 1616.                 new count = LoadDoor();
 1617.  
 1618.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie prze┼éadowa┼ée┼Ť wszystkie drzwi [ilo┼Ť─ç: %d, Czas: %d ms].", count, Code_ExTimer_End(DoorsReload)));      
 1619.         }
 1620.         else if( !strcmp(sub_cmd, "exitvw") )
 1621.         {
 1622.                 new d_id, vw;
 1623.                 if( sscanf(param, "dd", d_id, vw) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi exitvw [id drzwi] [vw]");   
 1624.                 if( !Iter_Contains(Doors, d_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi exitvw [id drzwi] [vw]");
 1625.                 if( vw < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi exitvw [id drzwi] [vw]");
 1626.                
 1627.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_doors` SET `door_exitvw` = %d WHERE `door_uid` = %d", vw, Door[d_id][door_uid]));
 1628.                
 1629.                 new uid = Door[d_id][door_uid];
 1630.                 DeleteDoor(d_id, false);
 1631.                
 1632.                 new did = LoadDoor(sprintf("WHERE `door_uid` = %d", uid), true);
 1633.                
 1634.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie Zmieni┼ée┼Ť wewnetrzny virtual world drzwi [EXITVW: %d, UID: %d, ID: %d]", vw, Door[did][door_uid], did));
 1635.         }
 1636.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ad)rzwi [stworz/usun/pickup/mapicon/goto/przypisz/interior/wejscie/exitvw/objects/przeladuj]");
 1637.         return 1;
 1638. }
 1639.  
 1640. COMMAND:strefa(playerid, params[])
 1641. {      
 1642.         new sub_cmd[40], param[150];
 1643.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) )
 1644.         {
 1645.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) )
 1646.                 {
 1647.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa [audio]");
 1648.                 }
 1649.                 else
 1650.                 {
 1651.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa [stworz/usun/przypisz/podglad/obiekty/flagi/goto]");
 1652.                 }
 1653.                 return 1;
 1654.         }
 1655.        
 1656.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 1657.         {
 1658.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1659.                 if( pInfo[playerid][player_lookup_area] ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Aktualnie podgl─ůdasz jak─ů┼Ť stref─Ö, musisz najpierw wyl─ůczy─ç te opcje.");
 1660.                 if( pInfo[playerid][player_creating_area] )
 1661.                 {
 1662.                         if( pInfo[playerid][player_carea_type] == AREA_SHAPE_SQUARE )
 1663.                         {
 1664.                                 if( pInfo[playerid][player_carea_point2][0] == 0.0 && pInfo[playerid][player_carea_point2][1] == 0.0 && pInfo[playerid][player_carea_point2][2] == 0.0 ) return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", "Aby stworzy─ç prostok─ůtn─ů stref─Ö musisz wyznaczy─ç jej dwa punkty tworz─ůce przek─ůtn─ů.", "OK", "");   
 1665.                        
 1666.                                 new str[400];
 1667.                                 strcat(str, "INSERT INTO `ipb_areas` (area_uid, area_shape, area_type, area_ownertype, area_owner, area_objects, area_vw, area_size, area_point1, area_point2) ");
 1668.                                 strcat(str, sprintf("VALUES(null, %d, %d, %d, 0, 0, %d, 0.0, '%f|%f|%f', '%f|%f|%f')", AREA_SHAPE_SQUARE, AREA_TYPE_NORMAL, AREA_OWNER_TYPE_GLOBAL, GetPlayerVirtualWorld(playerid), pInfo[playerid][player_carea_point1][0], pInfo[playerid][player_carea_point1][1], pInfo[playerid][player_carea_point1][2], pInfo[playerid][player_carea_point2][0], pInfo[playerid][player_carea_point2][1], pInfo[playerid][player_carea_point2][2]));
 1669.                                 mysql_query(mySQLconnection, str);
 1670.                                
 1671.                                 new uid = cache_insert_id();
 1672.                                 new a_id = LoadArea(sprintf("WHERE `area_uid` = %d", uid), true);
 1673.                                
 1674.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][0] = 0.0;
 1675.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][1] = 0.0;
 1676.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][2] = 0.0;
 1677.                                
 1678.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][0] = 0.0;
 1679.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][1] = 0.0;
 1680.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][2] = 0.0;
 1681.                                
 1682.                                 if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]);
 1683.                                 if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]);
 1684.                                
 1685.                                 GangZoneDestroy(pInfo[playerid][player_carea_zone]);
 1686.                                
 1687.                                 pInfo[playerid][player_creating_area] = false;
 1688.                                 SendPlayerInformation(playerid, "", 0);
 1689.                                
 1690.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie stworzy┼ée┼Ť prostok─ůtn─ů stref─Ö [UID: %d, ID: %d].", uid, a_id), "OK", "");
 1691.                         }
 1692.                         else if( pInfo[playerid][player_carea_type] == AREA_SHAPE_CIRCLE )
 1693.                         {
 1694.                                 if( pInfo[playerid][player_carea_point1][0] == 0.0 && pInfo[playerid][player_carea_point1][1] == 0.0 && pInfo[playerid][player_carea_point1][2] == 0.0 ) return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", "Aby stworzy─é┬Ž sferyczn├é─ů stref─Ö musisz wyznaczy─é┬Ž punkt srodka sfery.", "OK", "");  
 1695.                        
 1696.                                 new str[400];
 1697.                                 strcat(str, "INSERT INTO `ipb_areas` (area_uid, area_shape, area_type, area_ownertype, area_owner, area_objects, area_vw, area_size, area_point1, area_point2) ");
 1698.                                 strcat(str, sprintf("VALUES(null, %d, %d, %d, 0, 0, %d, %f, '%f|%f|%f', '')", AREA_SHAPE_CIRCLE, AREA_TYPE_NORMAL, AREA_OWNER_TYPE_GLOBAL, GetPlayerVirtualWorld(playerid), pInfo[playerid][player_carea_size], pInfo[playerid][player_carea_point1][0], pInfo[playerid][player_carea_point1][1], pInfo[playerid][player_carea_point1][2]));
 1699.                                 mysql_query(mySQLconnection, str);
 1700.                        
 1701.                                 new uid = cache_insert_id();
 1702.                                 new a_id = LoadArea(sprintf("WHERE `area_uid` = %d", uid), true);
 1703.                                
 1704.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][0] = 0.0;
 1705.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][1] = 0.0;
 1706.                                 pInfo[playerid][player_carea_point1][2] = 0.0;
 1707.                                
 1708.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][0] = 0.0;
 1709.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][1] = 0.0;
 1710.                                 pInfo[playerid][player_carea_point2][2] = 0.0;
 1711.                                
 1712.                                 if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]);
 1713.                                 if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]);
 1714.                                
 1715.                                 GangZoneDestroy(pInfo[playerid][player_carea_zone]);
 1716.                                
 1717.                                 pInfo[playerid][player_creating_area] = false;
 1718.                                 SendPlayerInformation(playerid, "", 0);
 1719.                                
 1720.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie stworzy┼ée┼Ť sferyczna stref─Ö [UID: %d, ID: %d].", uid, a_id), "OK", "");
 1721.                         }
 1722.                        
 1723.                        
 1724.                         return 1;
 1725.                 }
 1726.                
 1727.                 new type[32], Float:size;
 1728.                 if( sscanf(param, "s[32]F(0.0)", type, size) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa stworz [sfera/prostokat]");
 1729.                
 1730.                 if( !strcmp(type, "sfera") )
 1731.                 {
 1732.                         if( size == 0.0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa stworz sfera [wielkosc]");
 1733.                        
 1734.                         pInfo[playerid][player_carea_size] = size;
 1735.                         pInfo[playerid][player_carea_type] = AREA_SHAPE_CIRCLE;
 1736.                         pInfo[playerid][player_creating_area] = true;
 1737.                         SendPlayerInformation(playerid, "Aby dodac punkt strefy wcisnij ~r~RMB~w~ lub ~r~LMB ~w~aby usunac ostatnio dodany punkt. ~n~Aby anulowac tworzenie strefy wcisnij ~g~LALT + SPACE~w~.~n~~n~~y~Aby stworzyc stref─Ö uzyj ponownie /strefa stworz.", 30000);
 1738.                 }
 1739.                 else if( !strcmp(type, "prostokat") )
 1740.                 {
 1741.                         pInfo[playerid][player_carea_type] = AREA_SHAPE_SQUARE;
 1742.                         pInfo[playerid][player_creating_area] = true;
 1743.                         SendPlayerInformation(playerid, "Aby dodac punkt strefy wcisnij ~r~RMB~w~ lub ~r~LMB ~w~aby usunac ostatnio dodany punkt. ~n~Aby anulowac tworzenie strefy wcisnij ~g~LALT + SPACE~w~.~n~~n~~y~Aby stworzyc stref─Ö uzyj /strefa stworz.", 30000);
 1744.                 }
 1745.                 else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa stworz [sfera/prostokat]");
 1746.         }
 1747.         else if( !strcmp(sub_cmd, "audio") )
 1748.         {
 1749.                 new audio_stream[100], a_id;
 1750.                 if( sscanf(param, "s[100]d", audio_stream, a_id) )
 1751.                 {
 1752.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa audio [id strefy] [link]");
 1753.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: Wpisz znak pauzy aby usun─ů─ç stream audio ze strefy.");
 1754.                         return 1;
 1755.                 }
 1756.                 if(!CanPlayerEditArea(playerid, a_id)) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do zarz─ůdzania t─ů stref─ů.");
 1757.                 sscanf(audio_stream, "s[100]", Area[a_id][area_audio]);
 1758.                 SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Strumie┼ä audio zosta┼é pomy┼Ťlnie ustawiony.");
 1759.         }
 1760.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 1761.         {
 1762.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1763.                 new a_id;
 1764.                 if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa usun [id strefy]");
 1765.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa usun [id strefy]");
 1766.                 if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa usun [id strefy]");
 1767.                
 1768.                 foreach(new p : Player)
 1769.                 {
 1770.                         if( IsPlayerInDynamicArea(playerid, a_id) )
 1771.                         {
 1772.                                 TextDrawHideForPlayer(playerid, AreaInfo[playerid]);
 1773.                         }
 1774.                 }
 1775.                
 1776.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie usun─ů┼ée┼Ť stref─Ö [UID: %d, ID: %d].", Area[a_id][area_uid], a_id), "OK", "");
 1777.                
 1778.                 DeleteArea(a_id);
 1779.         }
 1780.         else if( !strcmp(sub_cmd, "przypisz") )
 1781.         {
 1782.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1783.                 new a_id, action[32], who;
 1784.                 if( sscanf(param, "ds[32]d", a_id, action, who) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa przypisz [id strefy] [grupa/postac/globalna] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");
 1785.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa przypisz [id strefy] [grupa/postac/globalna] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");
 1786.                 if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa przypisz [id strefy] [grupa/postac/globalna] [uid grupy/id gracza(nie uid)]");
 1787.                
 1788.                 if( !strcmp(action, "grupa") )
 1789.                 {
 1790.                         new gid = GetGroupByUid(who);
 1791.                         if( gid == -1 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Grupa o podanym uid nie istnieje.");
 1792.                        
 1793.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_areas` SET `area_ownertype` = %d, `area_owner` = %d WHERE `area_uid` = %d", AREA_OWNER_TYPE_GROUP, who, Area[a_id][area_uid]));
 1794.                        
 1795.                         Area[a_id][area_owner_type] = AREA_OWNER_TYPE_GROUP;
 1796.                         Area[a_id][area_owner] = who;
 1797.                        
 1798.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela strefy [UID: %d, ID: %d] na grupe %s [UID: %d, ID: %d].", Area[a_id][area_uid], a_id, Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid], gid), "OK", "");
 1799.                 }
 1800.                 else if( !strcmp(action, "postac") )
 1801.                 {
 1802.                         if( !IsPlayerConnected(who) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 1803.                        
 1804.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_areas` SET `area_ownertype` = %d, `area_owner` = %d WHERE `area_uid` = %d", AREA_OWNER_TYPE_PLAYER, pInfo[who][player_id], Area[a_id][area_uid]));
 1805.                        
 1806.                         Area[a_id][area_owner_type] = AREA_OWNER_TYPE_PLAYER;
 1807.                         Area[a_id][area_owner] = pInfo[who][player_id];
 1808.                        
 1809.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela strefy [UID: %d, ID: %d] na gracza %s [UID: %d, ID: %d].", Area[a_id][area_uid], a_id, pInfo[who][player_name], pInfo[who][player_id], who), "OK", "");
 1810.                 }
 1811.                 else if( !strcmp(action, "globalne") )
 1812.                 {
 1813.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_areas` SET `area_ownertype` = %d, `area_owner` = 0 WHERE `area_uid` = %d", AREA_OWNER_TYPE_GLOBAL, Area[a_id][area_uid]));
 1814.                        
 1815.                         Area[a_id][area_owner_type] = AREA_OWNER_TYPE_GLOBAL;
 1816.                         Area[a_id][area_owner] = 0;
 1817.                        
 1818.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť wlasciciela strefy [UID: %d, ID: %d] na globalnego.", Area[a_id][area_uid], a_id), "OK", "");
 1819.                 }
 1820.                 else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa przypisz [id drzwi] [grupa/postac] [uid grupy/id gracza(nie uid)]"); 
 1821.         }
 1822.         else if( !strcmp(sub_cmd, "goto") )
 1823.         {
 1824.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1825.                 new a_id;
 1826.                 if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa goto [id strefy]");
 1827.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa goto [id strefy]");
 1828.                 if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa goto [id strefy]");
 1829.                 SetPlayerPos(playerid, Area[a_id][area_pos][0], Area[a_id][area_pos][1], Area[a_id][area_pos][2]);
 1830.         }
 1831.         else if( !strcmp(sub_cmd, "obiekty") )
 1832.         {
 1833.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1834.                 new a_id, limit;
 1835.                 if( sscanf(param, "dd", a_id, limit) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa obiekty [id strefy] [limit obiekt├│w]");   
 1836.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa obiekty [id strefy] [limit obiekt├│w]");
 1837.                 if( limit < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa obiekty [id strefy] [limit obiekt├│w]");  
 1838.                 if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa obiekty [id strefy] [limit obiekt├│w]");  
 1839.                
 1840.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_areas` SET `area_objects` = %d WHERE `area_uid` = %d", limit, Area[a_id][area_uid]));
 1841.                        
 1842.                 Area[a_id][area_objects_limit] = limit;
 1843.                
 1844.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť limit obiekt├│w strefy [LIMIT: %d, UID: %d, ID: %d].", limit, Area[a_id][area_uid], a_id), "OK", "");       
 1845.         }
 1846.         else if( !strcmp(sub_cmd, "flagi") )
 1847.         {
 1848.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1849.                 new a_id;
 1850.                 if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa flagi [id strefy]");
 1851.                
 1852.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa flagi [id strefy]");
 1853.                
 1854.                 DynamicGui_Init(playerid);
 1855.                 DynamicGui_SetDialogValue(playerid, a_id);
 1856.                 new str[700];
 1857.                
 1858.                 format(str, sizeof(str), "%s%s01\tZbyt narkotykow\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_CORNER)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1859.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_CORNER);
 1860.                
 1861.                 format(str, sizeof(str), "%s%s02\tBMX\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_BMX)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1862.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_BMX);
 1863.                
 1864.                 format(str, sizeof(str), "%s%s03\tMonitoring\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_MONITORING)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1865.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_MONITORING);
 1866.  
 1867.                 format(str, sizeof(str), "%s%s04\tDrive-thru\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_DRIVE)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1868.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_DRIVE);
 1869.  
 1870.                 format(str, sizeof(str), "%s%s05\tSadzenie ro┼Ťlin\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_PLANT)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1871.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_PLANT);
 1872.  
 1873.                 format(str, sizeof(str), "%s%s06\tOgraniczenie parkowania\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_PARKING)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1874.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_PARKING);
 1875.  
 1876.                 format(str, sizeof(str), "%s%s07\tOferowanie produkt├│w\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_OFFER)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1877.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_OFFER);
 1878.  
 1879.                 format(str, sizeof(str), "%s%s08\tSerwis pojazd├│w\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_SERWIS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1880.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_SERWIS);
 1881.  
 1882.                 format(str, sizeof(str), "%s%s09\tPraca drwala\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_WORK)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1883.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_WORK);
 1884.  
 1885.                 format(str, sizeof(str), "%s%s10\tPraca rybaka\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_WORK_FISH)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1886.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_WORK_FISH);
 1887.  
 1888.                 format(str, sizeof(str), "%s%s11\tAnty Jobcar\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_LS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1889.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_LS);
 1890.  
 1891.                 format(str, sizeof(str), "%s%s12\tGra w golfa\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_GOLF)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1892.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_GOLF);
 1893.  
 1894.                 format(str, sizeof(str), "%s%s13\tZ┼éomowanie pojazdu\n", str, ((AreaHasFlag(a_id, AREA_FLAG_ZLOM)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 1895.                 DynamicGui_AddRow(playerid, AREA_FLAG_ZLOM);
 1896.                
 1897.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_AREA_FLAGS, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("Flagi strefy [UID: %d, ID: %d]", Area[a_id][area_uid], a_id), str, "Wybierz", "Zamknij");
 1898.         }
 1899.         else if( !strcmp(sub_cmd, "wyczysc") )
 1900.         {
 1901.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1902.                 new a_id, object_count;
 1903.                 if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa wyczysc [id strefy]");     
 1904.                 if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa wyczysc [id strefy]");
 1905.                 if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa wyczysc [id strefy]");
 1906.                
 1907.                 foreach(new o_id : Objects)
 1908.                 {
 1909.                         if( Object[o_id][object_owner_type] != OBJECT_OWNER_TYPE_AREA ) continue;
 1910.                         if( Object[o_id][object_owner] == Area[a_id][area_uid] )
 1911.                         {
 1912.                                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_objects` WHERE `object_uid` = %d", Object[o_id][object_uid]));
 1913.  
 1914.                                 DestroyDynamicObject(o_id);
 1915.  
 1916.                                 for(new z=0; e_objects:z != e_objects; z++)
 1917.                                 {
 1918.                                         Object[o_id][e_objects:z] = 0;
 1919.                             }
 1920.                             object_count++;
 1921.                            
 1922.                             new next;
 1923.                             Iter_SafeRemove(Objects, o_id, next);
 1924.                             o_id = next;
 1925.                         }
 1926.                 }
 1927.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Pomy┼Ťlnie wyczy┼Ťci┼ée┼Ť stref─Ö z %d obiekt├│w. [UID: %d, ID: %d].", object_count, Area[a_id][area_uid], a_id), "OK", "");
 1928.         }
 1929.         else if( !strcmp(sub_cmd, "podglad") )
 1930.         {
 1931.                 if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_AREAS) ) return SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Brak uprawnie┼ä do u┼╝ycia tej komendy.");
 1932.                 if( pInfo[playerid][player_lookup_area] )
 1933.                 {
 1934.                         pInfo[playerid][player_lookup_area] = false;
 1935.                         GangZoneDestroy(pInfo[playerid][player_carea_zone]);
 1936.                        
 1937.                         if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][0]);
 1938.                         if( IsValidDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]) ) DestroyDynamic3DTextLabel(pInfo[playerid][player_carea_label][1]);
 1939.                        
 1940.                         TextDrawHideForPlayer(playerid, Dashboard[playerid]);
 1941.                 }
 1942.                 else
 1943.                 {
 1944.                         new a_id;
 1945.                         if( sscanf(param, "d", a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa podglad [id strefy]");     
 1946.                         if( !Iter_Contains(Areas, a_id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Strefa o podanym id nie istnieje.");
 1947.                         if( pInfo[playerid][player_creating_area] ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nie mo┼╝esz korzysta─ç z podgl─ůdu strefy w trybie tworzenia strefy.");
 1948.                         if( Area[a_id][area_type] != AREA_TYPE_NORMAL ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nie mo┼╝esz edytowa─ç strefy tego typu.");
 1949.                        
 1950.                         pInfo[playerid][player_lookup_area] = true;
 1951.                         new string[140];
 1952.                
 1953.                         new owner_str[80];
 1954.                         switch( Area[a_id][area_owner_type] )
 1955.                         {
 1956.                                 case AREA_OWNER_TYPE_GLOBAL:
 1957.                                 {
 1958.                                         format(owner_str, sizeof(owner_str), "globalne; brak");
 1959.                                 }
 1960.                                
 1961.                                 case AREA_OWNER_TYPE_PLAYER:
 1962.                                 {                      
 1963.                                         new name[MAX_PLAYER_NAME+1];
 1964.                                         GetPlayerNameByUid(Area[a_id][area_owner], name);
 1965.                                        
 1966.                                         format(owner_str, sizeof(owner_str), "prywatne; %s", name);
 1967.                                 }
 1968.                                
 1969.                                 case AREA_OWNER_TYPE_GROUP:
 1970.                                 {                      
 1971.                                         new gid = GetGroupByUid(Area[a_id][area_owner]);
 1972.                                         format(owner_str, sizeof(owner_str), "grupowe; %s", Group[gid][group_name]);
 1973.                                 }
 1974.                         }
 1975.                        
 1976.                         format(string, sizeof(string), "%d. Strefa (SampID: %d)~n~~n~~p~Owner: ~w~%d:%d (%s)    ~w~Obiektow: %d/%d", Area[a_id][area_uid], a_id, Area[a_id][area_owner_type], Area[a_id][area_owner], owner_str, CountAreaObjects(a_id), Area[a_id][area_objects_limit]);
 1977.                                
 1978.                         TextDrawSetString(Dashboard[playerid], string);
 1979.                         TextDrawShowForPlayer(playerid, Dashboard[playerid]);
 1980.                        
 1981.                         new rows, fields;
 1982.                         new Float:point1[3], Float:point2[3], shape;
 1983.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("SELECT area_shape, area_point1, area_point2 FROM `ipb_areas` WHERE `area_uid` = %d", Area[a_id][area_uid]));
 1984.                         cache_get_data(rows, fields);
 1985.                        
 1986.                         new str[100];
 1987.                         cache_get_row(0, 1, str);
 1988.                         sscanf(str, "p<|>a<f>[3]", point1);
 1989.                        
 1990.                         new str2[100];
 1991.                         cache_get_row(0, 2, str2);
 1992.                         sscanf(str2, "p<|>a<f>[3]", point2);
 1993.                        
 1994.                         shape = cache_get_row_int(0, 0);
 1995.                        
 1996.                         if( shape == AREA_SHAPE_SQUARE  )
 1997.                         {
 1998.                                 pInfo[playerid][player_carea_zone] = GangZoneCreate(Min(point1[0], point2[0]), Min(point1[1], point2[1]), Max(point1[0], point2[0]), Max(point1[1], point2[1]));
 1999.                                 GangZoneShowForPlayer(playerid, pInfo[playerid][player_carea_zone], 0xFF3C3C80);
 2000.  
 2001.                                 pInfo[playerid][player_carea_label][0] = CreateDynamic3DTextLabel(sprintf("Punkt pierwszy\n(%f, %f, %f)", point1[0], point1[1], point1[2]), COLOR_LIGHTER_RED, point1[0], point1[1], point1[2], 50.0, INVALID_PLAYER_ID, INVALID_VEHICLE_ID, 0, -1, -1, playerid);
 2002.                                 pInfo[playerid][player_carea_label][1] = CreateDynamic3DTextLabel(sprintf("Punkt drugi\n(%f, %f, %f)", point2[0], point2[1], point2[2]), COLOR_LIGHTER_RED, point2[0], point2[1], point2[2], 50.0, INVALID_PLAYER_ID, INVALID_VEHICLE_ID, 0, -1, -1, playerid);
 2003.                         }
 2004.                         else if( shape == AREA_SHAPE_CIRCLE )
 2005.                         {
 2006.                                 pInfo[playerid][player_carea_label][0] = CreateDynamic3DTextLabel(sprintf("Punkt pierwszy\n(%f, %f, %f)", point1[0], point1[1], point1[2]), COLOR_LIGHTER_RED, point1[0], point1[1], point1[2], 50.0, INVALID_PLAYER_ID, INVALID_VEHICLE_ID, 0, -1, -1, playerid);
 2007.                         }
 2008.                 }
 2009.         }
 2010.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /strefa [stworz/usun/przypisz/podglad/obiekty/flagi]");
 2011.         return 1;
 2012. }
 2013.  
 2014. COMMAND:bw(playerid, params[])
 2015. {
 2016.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2017.        
 2018.         new time, targetid;
 2019.         if( sscanf(params, "ud", targetid, time) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /bw [id gracza/czesc nicku] [czas]");
 2020.         if( time < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /bw [id gracza] [czas]");
 2021.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 2022.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2023.                
 2024.         if( time == 0 && pInfo[targetid][player_bw] > 0 )
 2025.         {
 2026.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Nada┼ée┼Ť graczowi %s [UID: %d, ID: %d] bw na czas: %d minut.", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, time), "OK", "");
 2027.                 // koniec bw
 2028.                 pInfo[targetid][player_bw] = 0;
 2029.                 pInfo[targetid][player_bw_end_time] = 0;
 2030.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_characters` SET `char_bw` = 0 WHERE `char_uid` = %d", pInfo[targetid][player_id]));
 2031.                
 2032.                 RemovePlayerStatus(targetid, PLAYER_STATUS_BW);
 2033.                 SetPlayerHealth(targetid, 20);
 2034.                 TogglePlayerControllable(targetid, 1);
 2035.                 SetCameraBehindPlayer(targetid);
 2036.                 ClearAnimations(targetid);
 2037.                 new skin = GetPlayerSkin(playerid);
 2038.                 SetPlayerSkin(playerid, skin);
 2039.                 SetPlayerSpecialAction(targetid, SPECIAL_ACTION_NONE);
 2040.                 SetPlayerChatBubble(playerid, "", -1, 7.0, 5);
 2041.                 return 1;
 2042.         }
 2043.         else if( time == 0 )
 2044.         {
 2045.                 return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Gracz o podanym id nie ma bw, wi─Öc nie mo┼╝esz mu go zdj─ů─ç.");
 2046.         }
 2047.  
 2048.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Nada┼ée┼Ť graczowi %s [UID: %d, ID: %d] bw na czas: %d minut.", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, time), "OK", "");
 2049.  
 2050.         new
 2051.                 Float:x,
 2052.                 Float:y,
 2053.                 Float:z,
 2054.                 Float:a;
 2055.         GetPlayerPos(targetid, x, y, z);
 2056.         GetPlayerFacingAngle(targetid, a);
 2057.  
 2058.  
 2059.         pInfo[targetid][player_bw] = 60 * time;
 2060.         pInfo[targetid][player_bw_end_time] = pInfo[targetid][player_bw] + gettime();
 2061.                
 2062.        
 2063.         RP_PLUS_SetPlayerPos(targetid, x, y, z);
 2064.         SetPlayerFacingAngle(targetid, a);
 2065.  
 2066.         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_characters` SET `char_bw`=%d, `char_posx`='%f', `char_posy`='%f', `char_posz`='%f', `char_posa`='%f', `char_world`=%d, `char_interior`=%d WHERE `char_uid`=%d", pInfo[targetid][player_bw], x, y, z, a, GetPlayerVirtualWorld(targetid), GetPlayerInterior(targetid), pInfo[targetid][player_id]));
 2067.        
 2068.         pInfo[targetid][player_quit_pos][0] = x;
 2069.         pInfo[targetid][player_quit_pos][1] = y;
 2070.         pInfo[targetid][player_quit_pos][2] = z;
 2071.         pInfo[targetid][player_quit_pos][3] = a;
 2072.         pInfo[targetid][player_quit_vw] = GetPlayerVirtualWorld(targetid);
 2073.         pInfo[targetid][player_quit_int] = GetPlayerInterior(targetid);
 2074.  
 2075.         defer ApplyAnim[2000](targetid, ANIM_TYPE_BW);
 2076.        
 2077.         scrp_SpawnPlayer(targetid);
 2078.         return 1;
 2079. }
 2080.  
 2081. COMMAND:setvw(playerid, params[])
 2082. {
 2083.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2084.        
 2085.         new targetid, vw;
 2086.         if( sscanf(params, "ud", targetid, vw) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setvw [id gracza/czesc nicku] [vw]");
 2087.         if( vw < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setvw [id gracza/czesc nicku] [vw]");
 2088.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 2089.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2090.        
 2091.         SetPlayerVirtualWorld(targetid, vw);
 2092.        
 2093.         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť vw graczowi %s na %d.", pInfo[targetid][player_name], vw));
 2094.        
 2095.         return 1;
 2096. }
 2097.  
 2098. COMMAND:setint(playerid, params[])
 2099. {
 2100.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GM) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN) && !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ADMIN_ROOT) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2101.        
 2102.         new targetid, vw;
 2103.         if( sscanf(params, "dd", targetid, vw) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setint [id gracza] [interior world]");
 2104.         if( vw < 0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /setint[id gracza] [vw]");
 2105.         if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest podlaczony.");
 2106.         if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2107.        
 2108.         SetPlayerInterior(targetid, vw);
 2109.        
 2110.        
 2111.         return 1;
 2112. }
 2113.  
 2114. COMMAND:ag(playerid, params[])
 2115. {
 2116.         return cmd_agrupa(playerid, params);
 2117. }
 2118.  
 2119. COMMAND:agrupa(playerid, params[])
 2120. {
 2121.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_GROUPS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2122.        
 2123.         new sub_cmd[40], param[150];
 2124.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa [stworz/usun/flagi/nazwa/lider/info/typ/wypros/zapros]");
 2125.        
 2126.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 2127.         {
 2128.                 new name[50];
 2129.                 if( sscanf(param, "s[50]", name) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa stworz [nazwa]");
 2130.                
 2131.                 mysql_real_escape_string(name, name);
 2132.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_game_groups` (group_uid, group_name, group_tag) VALUES (null, '%s', 'TAG')", name));
 2133.                
 2134.                 if( cache_insert_id() )
 2135.                 {
 2136.                         new gid = Iter_Free(Groups);
 2137.                         Iter_Add(Groups, gid);
 2138.                        
 2139.                         Group[gid][group_uid] = cache_insert_id();
 2140.                         Group[gid][group_bank_money] = 0;
 2141.                        
 2142.                         strcopy(Group[gid][group_name], name);
 2143.                        
 2144.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informacja", sprintf("Stworzy┼ée┼Ť grupe %s (UID: %d, ID: %d).", Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid], gid), "OK", "");
 2145.                 }
 2146.         }
 2147.         else if( !strcmp(sub_cmd, "kolor") )
 2148.         {
 2149.                 new color[16], uid;
 2150.                 if( sscanf(param, "ds[16]", uid,  color) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /ag kolor [uid grupy] [HEX]");
 2151.                 if(!ishex(color))  return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /lider kolor [HEX]");
 2152.                
 2153.                 format(color, sizeof(color), "0x%sDD", color);
 2154.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_game_groups` SET `group_color` = '%d' WHERE `group_uid` = %d", hexstring(color), uid));
 2155.                 SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Kolor grupy zosta┼é zmieniony.");
 2156.         }
 2157.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 2158.         {
 2159.                 new g_uid;
 2160.                 if( sscanf(param, "d", g_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa usun [uid grupy]");
 2161.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2162.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym id nie istnieje");
 2163.                
 2164.                 foreach(new d_id : Doors)
 2165.                 {
 2166.                         if( Door[d_id][door_owner_type] == DOOR_OWNER_TYPE_GROUP && Door[d_id][door_owner] == Group[gid][group_uid] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mo┼╝esz usun─ů─ç grupy, kt├│ra posiada przypisane drzwi.");
 2167.                 }
 2168.                
 2169.                 foreach(new a_id : Areas)
 2170.                 {
 2171.                         if( Area[a_id][area_owner_type] == AREA_OWNER_TYPE_GROUP && Area[a_id][area_owner] == Group[gid][group_uid] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mo┼╝esz usun─ů─ç grupy, kt├│ra posiada przypisan─ů stref─Ö.");
 2172.                 }
 2173.                
 2174.                 foreach(new v_id: Vehicles)
 2175.                 {
 2176.                         if( Vehicle[v_id][vehicle_owner_type] == VEHICLE_OWNER_TYPE_GROUP && Vehicle[v_id][vehicle_owner] == Group[gid][group_uid] )
 2177.                         {
 2178.                                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_vehicles` WHERE `vehicle_uid` = %d", Vehicle[v_id][vehicle_uid]));
 2179.                                 DestroyDynamic3DTextLabel(Vehicle[v_id][vehicle_state_label]);
 2180.                                 DestroyDynamic3DTextLabel(Vehicle[v_id][vehicle_description]);
 2181.                                 DestroyDynamic3DTextLabel(Vehicle[v_id][vehicle_sign]);
 2182.  
 2183.                                 if(Vehicle[v_id][vehicle_siren] == true)
 2184.                                 {
 2185.                                         DestroyDynamicObject(Vehicle[v_id][vehicle_siren_object]);
 2186.                                         Vehicle[v_id][vehicle_siren] = false;
 2187.                                 }
 2188.  
 2189.                                 for(new z=0; e_vehicles:z != e_vehicles; z++)
 2190.                                 {
 2191.                                         Vehicle[v_id][e_vehicles:z] = 0;
 2192.                                 }
 2193.  
 2194.                                 DestroyVehicle(v_id);
 2195.  
 2196.                                 new next;
 2197.                             Iter_SafeRemove(Vehicles, v_id, next);
 2198.                             v_id = next;
 2199.                         }
 2200.                 }
 2201.  
 2202.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Usun─ů┼ée┼Ť grupe %s [UID: %d, ID: %d] razem ze wszystkimi jej pojazdami.", Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid], gid));
 2203.                
 2204.                 // Na poczatku usuwamy z grupy wszystkich graczy online
 2205.                 foreach(new p : Player)
 2206.                 {
 2207.                         new slot = GetPlayerGroupSlot(p, gid);
 2208.                         if( slot > -1 )
 2209.                         {
 2210.                                 if( pGroup[p][slot][pg_duty] ) PlayerTextDrawHide(p, GroupDutyTag);
 2211.                                 CleanPlayerGroup(playerid, slot);
 2212.                         }
 2213.                 }
 2214.                
 2215.                 // Teraz usuwamy czlonkow z bazy danych
 2216.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_char_groups` WHERE `group_belongs` = %d", Group[gid][group_uid]));
 2217.                
 2218.                 // Kolej na usuniecie grupy z bazy danych
 2219.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_game_groups` WHERE `group_uid` = %d", Group[gid][group_uid]));
 2220.                
 2221.                 // Na koncu usuwamy grupe z serwera
 2222.                 for(new z=0; e_groups:z != e_groups; z++)
 2223.                 {
 2224.                         Group[gid][e_groups:z] = 0;
 2225.                 }
 2226.                
 2227.                 Iter_Remove(Groups, gid);
 2228.         }
 2229.         else if( !strcmp(sub_cmd, "info") )
 2230.         {
 2231.                 new g_uid;
 2232.                 if( sscanf(param, "d", g_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa info [uid grupy]");
 2233.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2234.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym uid nie istnieje");
 2235.                
 2236.                 new str[300];
 2237.                
 2238.                 format(str, sizeof(str), "%sTyp grupy:\t\t%s\n", str, GroupTypes[Group[gid][group_type]]);
 2239.                 format(str, sizeof(str), "%sBud┼╝et:\t\t\t$%d\n", str, Group[gid][group_bank_money]);
 2240.                 format(str, sizeof(str), "%sKapita┼é:\t\t\t$%d\n", str, Group[gid][group_capital]);
 2241.                 format(str, sizeof(str), "%sPunkty aktywno┼Ťci:\t%s%d\n", str, ((Group[gid][group_activity_points] >= 1000) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)), Group[gid][group_activity_points]);
 2242.                 format(str, sizeof(str), "%sDotacja:\t\t$%d\n", str, GetGroupDotation(gid));
 2243.                 format(str, sizeof(str), "%sTag:\t\t\t%s\n", str, GetGroupTag(gid));
 2244.                        
 2245.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_INFO, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("%s (UID: %d) ┬╗ Informacje", Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]), str, "OK", "");
 2246.         }
 2247.         else if( !strcmp(sub_cmd, "flagi") )
 2248.         {
 2249.                 new g_uid;
 2250.                 if( sscanf(param, "d", g_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa info [uid grupy]");
 2251.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2252.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym uid nie istnieje");
 2253.                
 2254.                 DynamicGui_Init(playerid);
 2255.                 DynamicGui_SetDialogValue(playerid, gid);
 2256.                 new str[700];
 2257.                
 2258.                 format(str, sizeof(str), "%s%s01\tRadio (czat IC)\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_IC)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2259.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_IC);
 2260.                
 2261.                 format(str, sizeof(str), "%s%s02\tCzat OOC\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_OOC)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2262.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_OOC);
 2263.  
 2264.                 format(str, sizeof(str), "%s%s03\tKolorowe nicki\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_COLORED)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2265.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_COLORED);
 2266.  
 2267.                 format(str, sizeof(str), "%s%s04\tCzat departamentowy\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_DEP)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2268.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_DEP);
 2269.  
 2270.                 format(str, sizeof(str), "%s%s05\tOgraniczona s┼éu┼╝ba\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_DUTY)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2271.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_DUTY);
 2272.  
 2273.                 format(str, sizeof(str), "%s%s06\tPrzetrzymywanie\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_KEEP)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2274.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_KEEP);
 2275.  
 2276.                 format(str, sizeof(str), "%s%s07\tStawianie blokad\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_BLOCKADE)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2277.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_BLOCKADE);
 2278.  
 2279.                 format(str, sizeof(str), "%s%s08\tU┼╝ywanie oflagowanych broni\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_WEAPON_FLAG)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2280.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_WEAPON_FLAG);
 2281.  
 2282.                 format(str, sizeof(str), "%s%s09\tZg┼éoszenia 911\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_911)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2283.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_911);
 2284.  
 2285.                 format(str, sizeof(str), "%s%s10\tTworzenie wy┼Ťcig├│w\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_RACES)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2286.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_RACES);
 2287.  
 2288.                 format(str, sizeof(str), "%s%s11\tU┼╝ywanie masek\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_MASK)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2289.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_MASK);
 2290.  
 2291.                 format(str, sizeof(str), "%s%s12\tPrzeszukiwanie\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_SEARCH)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2292.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_SEARCH);
 2293.  
 2294.                 format(str, sizeof(str), "%s%s13\tSkuwanie graczy\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_CUFFS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2295.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_CUFFS);
 2296.  
 2297.                 format(str, sizeof(str), "%s%s14\tWywa┼╝anie drzwi\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_PRYING)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2298.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_PRYING);
 2299.  
 2300.                 format(str, sizeof(str), "%s%s15\tDost─Öp do bota\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_BOT)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2301.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_BOT);
 2302.  
 2303.                 format(str, sizeof(str), "%s%s16\tZabieranie\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_TAKE)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2304.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_TAKE);
 2305.  
 2306.                 format(str, sizeof(str), "%s%s17\tLeczenie\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_MEDIC)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2307.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_MEDIC);
 2308.  
 2309.                 format(str, sizeof(str), "%s%s18\tTworzenie paintjob├│w\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_PAINTJOB)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2310.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_PAINTJOB);
 2311.  
 2312.                 format(str, sizeof(str), "%s%s19\tBiznes\n", str, ((GroupHasFlag(gid, GROUP_FLAG_BUSINESS)) ? (HEX_COLOR_LIGHTER_GREEN) : (HEX_COLOR_LIGHTER_RED)));
 2313.                 DynamicGui_AddRow(playerid, GROUP_FLAG_BUSINESS);
 2314.        
 2315.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_GROUP_FLAGS, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("Flagi grupy [UID: %d]", g_uid), str, "Wybierz", "Zamknij");
 2316.         }
 2317.         else if( !strcmp(sub_cmd, "nazwa") )
 2318.         {
 2319.                 new g_uid, name[64];
 2320.                 if( sscanf(param, "ds[64]", g_uid, name) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa nazwa [uid grupy] [nazwa]");
 2321.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2322.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym id nie istnieje");
 2323.                 mysql_real_escape_string(name, name);  
 2324.                 strcopy(Group[gid][group_name], name);
 2325.                
 2326.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_game_groups` SET `group_name` = '%s' WHERE `group_uid` = %d", Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]));
 2327.                
 2328.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť nazwe grupy [UID: %d, ID: %d] na %s.", Group[gid][group_uid], gid, Group[gid][group_name]));
 2329.         }
 2330.         else if( !strcmp(sub_cmd, "typ") )
 2331.         {
 2332.                 new g_uid;
 2333.                 if( sscanf(param, "d", g_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa typ [uid grupy]");
 2334.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2335.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym uid nie istnieje");
 2336.                
 2337.                 new str[400];
 2338.                 DynamicGui_Init(playerid);
 2339.                 DynamicGui_SetDialogValue(playerid, gid);
 2340.                
 2341.                 for(new i;i<sizeof(GroupTypes);i++)
 2342.                 {
 2343.                         format(str, sizeof(str), "%s%02d\t%s\n", str, i+1, GroupTypes[i]);
 2344.                         DynamicGui_AddRow(playerid, 0, i);
 2345.                 }
 2346.                
 2347.                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_AGRUPA_TYP, DIALOG_STYLE_LIST, sprintf("%s (UID: %d) ┬╗ Zmiana typu", Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]), str, "Wybierz", "Zamknij");
 2348.         }
 2349.         else if( !strcmp(sub_cmd, "lider") )
 2350.         {
 2351.                 new g_uid, targetid;
 2352.                 if( sscanf(param, "dd", g_uid, targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa lider [uid grupy] [id gracza]");
 2353.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2354.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym id nie istnieje");
 2355.                 if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 2356.                 if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2357.                
 2358.                 new slot = GetPlayerGroupSlot(targetid, gid);
 2359.                 if( slot > -1 )
 2360.                 {
 2361.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_char_groups` SET `group_perm` = %d WHERE `char_uid` = %d AND `group_belongs` = %d", 63, pInfo[targetid][player_id], Group[gid][group_uid]));
 2362.                        
 2363.                         pGroup[targetid][slot][pg_rank_perm] = 63;
 2364.                        
 2365.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Nada┼ée┼Ť graczowi %s (UID: %d, ID: %d) uprawnienia lidera w grupie %s (UID: %d).", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]));
 2366.                 }
 2367.                 else
 2368.                 {
 2369.                         new free_slot = GetPlayerGroupFreeSlot(targetid);
 2370.                         if( free_slot == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie ma ju┼╝ wolnego slotu grupy.");
 2371.                        
 2372.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_char_groups` (char_uid, group_belongs, group_perm) VALUES (%d, %d, %d)", pInfo[targetid][player_id], Group[gid][group_uid], 63));
 2373.                        
 2374.                         pGroup[targetid][free_slot][pg_id] = gid;
 2375.                         pGroup[targetid][free_slot][pg_rank_perm] = 63;
 2376.                 }
 2377.         }
 2378.         else if( !strcmp(sub_cmd, "zapros") )
 2379.         {
 2380.                 new g_uid, targetid;
 2381.                 if( sscanf(param, "dd", g_uid, targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa zapros [uid grupy] [id gracza]");
 2382.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2383.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym id nie istnieje");
 2384.                 if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 2385.                 if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2386.                 if( GetPlayerGroupSlot(targetid, gid) > -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id jest ju┼╝ w tej grupie.");
 2387.                
 2388.                 new free_slot = GetPlayerGroupFreeSlot(targetid);
 2389.                 if( free_slot == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie ma ju┼╝ wolnego slotu grupy.");
 2390.                
 2391.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_char_groups` (char_uid, group_belongs, group_perm) VALUES (%d, %d, %d)", pInfo[targetid][player_id], Group[gid][group_uid], 31));
 2392.                        
 2393.                 pGroup[targetid][free_slot][pg_id] = gid;
 2394.                 pGroup[targetid][free_slot][pg_rank_perm] = 31;
 2395.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zaprosiles gracza %s (UID: %d, ID: %d) do grupy %s (UID: %d).", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]));
 2396.         }
 2397.         else if( !strcmp(sub_cmd, "wypros") )
 2398.         {
 2399.                 new g_uid, targetid;
 2400.                 if( sscanf(param, "dd", g_uid, targetid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa wypros [uid grupy] [id gracza]");
 2401.                 new gid = GetGroupByUid(g_uid);
 2402.                 if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym id nie istnieje");
 2403.                 if( !IsPlayerConnected(targetid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest pod┼é─ůczony.");
 2404.                 if( !pInfo[targetid][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2405.                
 2406.                 new slot = GetPlayerGroupSlot(targetid, gid);
 2407.                 if( slot == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest w tej grupie.");
 2408.                
 2409.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("DELETE FROM `ipb_char_groups` WHERE `char_uid` = %d AND `group_belongs` = %d", pInfo[targetid][player_id], Group[gid][group_uid]));
 2410.                
 2411.                 if( pGroup[targetid][slot][pg_duty] ) PlayerTextDrawHide(targetid, GroupDutyTag);
 2412.                
 2413.                 CleanPlayerGroup(targetid, slot);
 2414.                
 2415.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Wyprosi┼ée┼Ť gracza %s (UID: %d, ID: %d) z grupy %s (UID: %d).", pInfo[targetid][player_name], pInfo[targetid][player_id], targetid, Group[gid][group_name], Group[gid][group_uid]));
 2416.         }
 2417.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ag)rupa [stworz/usun/nazwa/lider/info/typ/wypros/zapros]");
 2418.         return 1;
 2419. }
 2420.  
 2421. COMMAND:av(playerid, params[])
 2422. {      
 2423.         return cmd_avehicle(playerid, params);
 2424. }
 2425.  
 2426. COMMAND:avehicle(playerid, params[])
 2427. {
 2428.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_VEHICLES) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2429.        
 2430.         new sub_cmd[40], param[150];
 2431.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(av)ehicle [stworz/usun/info/model/hp/visual/przypisz/id/zaparkuj/resp/spawn/unspawn/paliwotyp/paliwo/goto/gethere/kolor1/kolor2]");
 2432.        
 2433.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 2434.         {
 2435.                 new carmodel[32], c1, c2;
 2436.                 if( sscanf(param, "dds[32]", c1, c2, carmodel) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(av)ehicle stworz [kolor1] [kolor2] [nazwa]");
 2437.  
 2438.                 new model = GetVehicleModelIDFromName(carmodel);
 2439.  
 2440.                 if( model < 400 || model > 611 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Poda┼ée┼Ť b┼é─Ödn─ů nazwe pojazdu.");
 2441.                
 2442.                 new Float:v_pos[4];
 2443.                 GetPointInAngleOfPlayer(playerid, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2], 4.0, 0.0);
 2444.                
 2445.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, v_pos[3]);
 2446.                 if( v_pos[3] > 90.0 ) v_pos[3] -= 90.0;
 2447.                 else v_pos[3] += 90.0;
 2448.                
 2449.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("INSERT INTO `ipb_vehicles` (vehicle_uid, vehicle_model, vehicle_posx, vehicle_posy, vehicle_posz, vehicle_posa, vehicle_world, vehicle_interior, vehicle_color1, vehicle_color2, vehicle_fuel) VALUES (null, %d, %f, %f, %f, %f, %d, %d, %d, %d, '20.0')", model, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2], v_pos[3], GetPlayerVirtualWorld(playerid), GetPlayerInterior(playerid), c1, c2));
 2450.                 new uid = cache_insert_id();
 2451.        
 2452.                 new vid = LoadVehicle(sprintf("WHERE `vehicle_uid` = %d", uid), true);
 2453.        
 2454.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Stworzy┼ée┼Ť pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[model-400], uid, vid));
 2455.         }
 2456.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 2457.         {
 2458.                 new vid;
 2459.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle usun [id pojazdu]");
 2460.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2461.  
 2462.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie usun─ů┼ée┼Ť pojazd %s [UID: %d, ID: %d]", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2463.                
 2464.                 DeleteVehicle(vid, true);
 2465.         }
 2466.         else if( !strcmp(sub_cmd, "spawn") )
 2467.         {
 2468.                 new v_uid;
 2469.                 if( sscanf(param, "d", v_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle spawn [uid pojazdu]");
 2470.                 if( v_uid < 1 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle spawn [uid pojazdu]");
 2471.                
 2472.                 new vid = LoadVehicle(sprintf("WHERE `vehicle_uid` = %d", v_uid), true);
 2473.                
 2474.                 if( vid == INVALID_VEHICLE_ID ) SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym uid nie istnieje lub jest ju┼╝ zespawnowany.");
 2475.                 else SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zespawnowales pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], v_uid, vid));
 2476.         }
 2477.         else if( !strcmp(sub_cmd, "tirestate") )
 2478.         {
 2479.                 new vid, tstate;
 2480.                 if( sscanf(param, "dd", vid, tstate) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle tirestate[id pojazdu] [state]");
 2481.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2482.                
 2483.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieniono stan opon pojazdu %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2484.                
 2485.                 new Panels, Doors, Lights, Tires;
 2486.                 GetVehicleDamageStatus(vid, Panels, Doors, Lights, Tires);
 2487.                 UpdateVehicleDamageStatus(vid, Panels, Doors, Lights, tstate);
 2488.         }
 2489.         else if( !strcmp(sub_cmd, "unspawn") )
 2490.         {
 2491.                 new vid;
 2492.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle unspawn [id pojazdu]");
 2493.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2494.                
 2495.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Odspawnowales pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2496.                
 2497.                 DeleteVehicle(vid);
 2498.         }
 2499.         else if( !strcmp(sub_cmd, "reset") )
 2500.         {
 2501.                 new vid;
 2502.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle reset [id pojazdu]");
 2503.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2504.                
 2505.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zresetowales pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2506.                
 2507.                 SetVehiclePos(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][0],Vehicle[vid][vehicle_park][1],Vehicle[vid][vehicle_park][2]);
 2508.                 SetVehicleZAngle(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][3]);
 2509.                 SetVehicleVirtualWorld(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_world]);
 2510.                 LinkVehicleToInterior(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_interior]);       
 2511.         }
 2512.         else if( !strcmp(sub_cmd, "model") )
 2513.         {
 2514.                 new vid, carmodel[32];
 2515.                 if( sscanf(param, "ds[32]", vid, carmodel) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle model [id pojazdu] [nazwa pojazdu]");
 2516.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2517.  
 2518.                 new model = GetVehicleModelIDFromName(carmodel);
 2519.                 if( model < 400 || model > 611 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Podales b┼é─Ödn─ů nazwe pojazdu.");
 2520.                
 2521.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_model` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", model, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2522.                
 2523.                 new uid = Vehicle[vid][vehicle_uid];
 2524.                 DeleteVehicle(vid);
 2525.                
 2526.                 new v_id = LoadVehicle(sprintf("WHERE `vehicle_uid` = %d", uid), true);
 2527.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie zmieni┼ée┼Ť model pojazu na %s [UID: %d, ID: %d]", VehicleNames[GetVehicleModel(v_id)-400], uid, v_id));
 2528.         }
 2529.         else if( !strcmp(sub_cmd, "id") )
 2530.         {
 2531.                 new v_uid;
 2532.                 if( sscanf(param, "d", v_uid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle id [uid pojazdu]");
 2533.                 if( v_uid < 1 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle id [uid pojazdu]");
 2534.                
 2535.                 new vid = GetVehicleByUid(v_uid);
 2536.                
 2537.                 if( vid == INVALID_VEHICLE_ID ) SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym uid nie jest zespawnowany.");
 2538.                 else SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pojazd %s posiada ID: %d.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], vid));
 2539.         }
 2540.         else if( !strcmp(sub_cmd, "info") )
 2541.         {
 2542.                 new vid;
 2543.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle info [id pojazdu]");
 2544.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2545.  
 2546.                 new owner_str[80];
 2547.                 switch( Vehicle[vid][vehicle_owner_type] )
 2548.                 {
 2549.                         case VEHICLE_OWNER_TYPE_PLAYER:
 2550.                         {                      
 2551.                                 new name[MAX_PLAYER_NAME+1];
 2552.                                 GetPlayerNameByUid(Vehicle[vid][vehicle_owner], name);
 2553.                                
 2554.                                 format(owner_str, sizeof(owner_str), "gracz; %s", name);
 2555.                         }
 2556.                        
 2557.                         case VEHICLE_OWNER_TYPE_GROUP:
 2558.                         {                      
 2559.                                 new gid = GetGroupByUid(Vehicle[vid][vehicle_owner]);
 2560.                                 format(owner_str, sizeof(owner_str), "grupa; %s", Group[gid][group_name]);
 2561.                         }
 2562.  
 2563.                         case VEHICLE_OWNER_TYPE_JOB:
 2564.                         {                      
 2565.                                 format(owner_str, sizeof(owner_str), "praca; %d", Vehicle[vid][vehicle_owner]);
 2566.                         }
 2567.                 }
 2568.                
 2569.                 new string[340];
 2570.                 format(string, sizeof(string), "Pojazd UID %d - %s~n~~n~~y~Owner: ~w~%d:%d (%s)~n~~y~Kolory:~w~ %d:%d~n~", Vehicle[vid][vehicle_uid], VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_owner_type], Vehicle[vid][vehicle_owner], owner_str, Vehicle[vid][vehicle_color][0], Vehicle[vid][vehicle_color][1]);
 2571.                 format(string, sizeof(string), "%s~n~~y~Paliwo: ~w~%d/%d~n~~y~Rejestracja: ~w~%s~n~~y~HP: ~w~%.1f", string, floatround(Vehicle[vid][vehicle_fuel_current], floatround_ceil), VehicleFuelMax[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_register], Vehicle[vid][vehicle_health]);
 2572.                 format(string, sizeof(string), "%s~n~~n~~b~~h~~h~VW:~w~ %d~n~~b~~h~~h~INT: ~w~%d~n~~n~Klawisz ~p~N~w~ zamyka to okno.", string, Vehicle[vid][vehicle_park_world], Vehicle[vid][vehicle_park_interior]);
 2573.  
 2574.                
 2575.                 TextDrawSetString(Tutorial[playerid], string);
 2576.                 TextDrawShowForPlayer(playerid, Tutorial[playerid]);
 2577.         }
 2578.         else if( !strcmp(sub_cmd, "fix") )
 2579.         {
 2580.                 new vid;
 2581.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle fix [id pojazdu]");
 2582.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2583.                
 2584.                 SetVehicleHealth(vid, 1000.0);
 2585.  
 2586.                 Vehicle[vid][vehicle_destroyed] = false;
 2587.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][0] = 0;
 2588.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][1] = 0;
 2589.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][2] = 0;
 2590.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][3] = 0;
 2591.  
 2592.                 UpdateVehicleDamageStatus(vid, Vehicle[vid][vehicle_damage][0], Vehicle[vid][vehicle_damage][1], Vehicle[vid][vehicle_damage][2], Vehicle[vid][vehicle_damage][3]);
 2593.  
 2594.                 SaveVehicle(vid);
 2595.                
 2596.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Naprawiles pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2597.                
 2598.                 logprintf(LOG_VEHICLE, "[/av fix] [VUID: %d, PUID: %d, PGID: %d]", Vehicle[vid][vehicle_uid], pInfo[playerid][player_id], gInfo[playerid][global_id]);
 2599.         }
 2600.         else if( !strcmp(sub_cmd, "hp") )
 2601.         {
 2602.                 new vid, Float:hp;
 2603.                 if( sscanf(param, "df", vid, hp) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle hp [id pojazdu] [hp]");
 2604.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2605.                 if( hp < 0.0 ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle hp [id pojazdu] [hp]");
 2606.                
 2607.                 SetVehicleHealth(vid, hp);
 2608.                 Vehicle[vid][vehicle_destroyed] = false;
 2609.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_health` = %f WHERE `vehicle_uid` = %d", hp, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2610.                
 2611.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Ustawiles %.1f hp pojazdowi %s [UID: %d, ID: %d].", hp, VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2612.                
 2613.                 logprintf(LOG_VEHICLE, "[/av hp] [VUID: %d, PUID: %d, PGID: %d, VHP: %f]", Vehicle[vid][vehicle_uid], pInfo[playerid][player_id], gInfo[playerid][global_id], hp);
 2614.         }
 2615.         else if( !strcmp(sub_cmd, "visual") )
 2616.         {
 2617.                 new vid;
 2618.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle visual [id pojazdu]");
 2619.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2620.                
 2621.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][0] = 0;
 2622.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][1] = 0;
 2623.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][2] = 0;
 2624.                 Vehicle[vid][vehicle_damage][3] = 0;
 2625.                
 2626.                 UpdateVehicleDamageStatus(vid, Vehicle[vid][vehicle_damage][0], Vehicle[vid][vehicle_damage][1], Vehicle[vid][vehicle_damage][2], Vehicle[vid][vehicle_damage][3]);
 2627.                
 2628.                 SaveVehicle(vid);
 2629.                
 2630.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Naprawiles uszkodzenia wizualne pojazdu %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2631.         }
 2632.         else if( !strcmp(sub_cmd, "zaparkuj") )
 2633.         {
 2634.                 new vid;
 2635.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle zaparkuj [id pojazdu]");
 2636.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2637.                
 2638.                 GetVehiclePos(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][0], Vehicle[vid][vehicle_park][1], Vehicle[vid][vehicle_park][2]);
 2639.                 GetVehicleZAngle(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][3]);
 2640.                 Vehicle[vid][vehicle_park_world] = GetVehicleVirtualWorld(vid);
 2641.                 Vehicle[vid][vehicle_park_interior] = Vehicle[vid][vehicle_interior];
 2642.  
 2643.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_posx` = %f, `vehicle_posy` = %f, `vehicle_posz` = %f, `vehicle_posa` = %f, `vehicle_world` = %d, `vehicle_interior` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", Vehicle[vid][vehicle_park][0], Vehicle[vid][vehicle_park][1], Vehicle[vid][vehicle_park][2], Vehicle[vid][vehicle_park][3], Vehicle[vid][vehicle_park_world], Vehicle[vid][vehicle_park_interior] ,Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2644.        
 2645.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zaparkowano pojazd %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2646.         }
 2647.         else if( !strcmp(sub_cmd, "przypisz") )
 2648.         {
 2649.                 new vid, action[10], id;
 2650.                 if( sscanf(param, "ds[10]d", vid, action, id) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /av przypisz [id pojazdu] [gracz/grupa/praca] [id postaci/uid grupy/id pracy]");
 2651.                
 2652.                 if( !strcmp(action, "gracz") )
 2653.                 {
 2654.                         if( !IsPlayerConnected(id) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracza o podanym id nie ma na serwerze.");
 2655.                         if( !pInfo[id][player_logged] ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Gracz o podanym id nie jest zalogowany.");
 2656.                         if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2657.                        
 2658.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_ownertype` = %d, `vehicle_owner` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", VEHICLE_OWNER_TYPE_PLAYER, pInfo[id][player_id], Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2659.                         Vehicle[vid][vehicle_owner_type] = VEHICLE_OWNER_TYPE_PLAYER;
 2660.                         Vehicle[vid][vehicle_owner] = pInfo[id][player_id];
 2661.                        
 2662.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Przypisano pojazd %s [UID: %d, ID: %d] graczowi %s [ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, pInfo[id][player_name], id));
 2663.                 }
 2664.                 else if( !strcmp(action, "praca") )
 2665.                 {      
 2666.                         if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2667.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_ownertype` = %d, `vehicle_owner` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", VEHICLE_OWNER_TYPE_JOB, id, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2668.                         Vehicle[vid][vehicle_owner_type] = VEHICLE_OWNER_TYPE_JOB;
 2669.                         Vehicle[vid][vehicle_owner] = id;
 2670.                        
 2671.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Przypisano pojazd %s [UID: %d, ID: %d] pracy dorywczej [ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, id));
 2672.                 }
 2673.                 else if( !strcmp(action, "grupa") )
 2674.                 {
 2675.                         if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2676.                         new gid = GetGroupByUid(id);
 2677.                         if( gid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Grupa o podanym uid nie istnieje.");
 2678.                        
 2679.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_ownertype` = %d, `vehicle_owner` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", VEHICLE_OWNER_TYPE_GROUP, id, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2680.                         Vehicle[vid][vehicle_owner_type] = VEHICLE_OWNER_TYPE_GROUP;
 2681.                         Vehicle[vid][vehicle_owner] = id;
 2682.                        
 2683.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Przypisano pojazd %s [UID: %d, ID: %d] grupie %s [UID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, Group[gid][group_name], id));
 2684.                 }
 2685.                 else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(av)ehicle przypisz [id pojazdu] [postac/grupa] [id postaci/uid grupy]");
 2686.         }
 2687.         else if( !strcmp(sub_cmd, "paliwotyp") )
 2688.         {
 2689.                 new vid, type;
 2690.                 if( sscanf(param, "dd", vid, type) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle paliwotyp [id pojazdu] [1 - benzyna, 2 - gaz, 3 - diesel, 4 - paliwo lotnicze]");
 2691.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2692.                 if( type < 1 || type > 4 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Podales b┼é─Ödny typ paliwa.");
 2693.                
 2694.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_fueltype` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", type, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2695.                
 2696.                 Vehicle[vid][vehicle_fuel_type] = type;
 2697.                
 2698.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieniono typ paliwa pojazdu %s [UID: %d, ID: %d] na: %s.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, VehicleFuelTypes[type]));
 2699.         }
 2700.         else if( !strcmp(sub_cmd, "paliwo") )
 2701.         {
 2702.                 new vid, Float:amount;
 2703.                 if( sscanf(param, "df", vid, amount) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle paliwo [id pojazdu] [ilo┼Ť─ç]");
 2704.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2705.                 if( amount < 0.0 || amount > 3000.0 ) return  SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Podales bledn├é─ů ilos─é┬Ž paliwa.");
 2706.                
 2707.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_fuel` = %f WHERE `vehicle_uid` = %d", amount, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2708.                 Vehicle[vid][vehicle_fuel_current] = amount;
 2709.                
 2710.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pomy┼Ťlnie ustawiles ilosc paliwa w pojezdzie %s [UID: %d, ID: %d] na: %.1fL.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, amount));
 2711.         }
 2712.         else if( !strcmp(sub_cmd, "goto") )
 2713.         {
 2714.                 new vid;
 2715.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle goto [id pojazdu]");
 2716.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2717.                
 2718.                 new Float:v_pos[3];
 2719.                 GetVehiclePos(vid, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2]);
 2720.                
 2721.                 RP_PLUS_SetPlayerPos(playerid, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2]);
 2722.                 SetPlayerVirtualWorld(playerid, GetVehicleVirtualWorld(vid));
 2723.                 SetPlayerInterior(playerid, Vehicle[vid][vehicle_interior]);
 2724.                
 2725.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Teleportowales sie do pojazdu %s [UID: %d, ID: %d, VW: %d, INT: %d]", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, GetVehicleVirtualWorld(vid), Vehicle[vid][vehicle_interior]));
 2726.         }
 2727.         else if( !strcmp(sub_cmd, "gethere") )
 2728.         {
 2729.                 new vid;
 2730.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle gethere [id pojazdu]");
 2731.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2732.                
 2733.                 new Float:v_pos[4];
 2734.                 GetPointInAngleOfPlayer(playerid, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2], 4.0, 0.0);
 2735.                
 2736.                 GetPlayerFacingAngle(playerid, v_pos[3]);
 2737.                 if( v_pos[3] > 90.0 ) v_pos[3] -= 90.0;
 2738.                 else v_pos[3] += 90.0;
 2739.                
 2740.                 SetVehiclePos(vid, v_pos[0], v_pos[1], v_pos[2]);
 2741.                 SetVehicleZAngle(vid, v_pos[3]);
 2742.                 SetVehicleVirtualWorld(vid, GetPlayerVirtualWorld(playerid));
 2743.                 LinkVehicleToInterior(vid, GetPlayerInterior(playerid));
 2744.                
 2745.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Przeteleportowales do siebie pojazd %s [UID: %d, ID: %d]", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2746.         }
 2747.         else if( !strcmp(sub_cmd, "kolor1") )
 2748.         {
 2749.                 new vid, color;
 2750.                 if( sscanf(param, "dd", vid, color) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle kolor1 [id pojazdu] [kolor]");
 2751.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2752.                 if( color < 0 || color > 255 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Podany kolor nie istnieje.");
 2753.                
 2754.                 Vehicle[vid][vehicle_color][0] = color;
 2755.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_color1` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", color, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2756.                
 2757.                 ChangeVehicleColor(vid, Vehicle[vid][vehicle_color][0], Vehicle[vid][vehicle_color][1]);
 2758.                
 2759.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieniono kolor pojazdu %s [UID: %d, ID: %d] na %d:%d.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, Vehicle[vid][vehicle_color][0], Vehicle[vid][vehicle_color][1]));
 2760.         }
 2761.         else if( !strcmp(sub_cmd, "kolor2") )
 2762.         {
 2763.                 new vid, color;
 2764.                 if( sscanf(param, "dd", vid, color) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle kolor1 [id pojazdu] [kolor]");
 2765.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2766.                 if( color < 0 || color > 255 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Podany kolor nie istnieje.");
 2767.                
 2768.                 Vehicle[vid][vehicle_color][1] = color;
 2769.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_color2` = %d WHERE `vehicle_uid` = %d", color, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2770.                
 2771.                 ChangeVehicleColor(vid, Vehicle[vid][vehicle_color][0], Vehicle[vid][vehicle_color][1]);
 2772.                
 2773.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť kolor pojazdu %s [UID: %d, ID: %d] na %d:%d.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid, Vehicle[vid][vehicle_color][0], Vehicle[vid][vehicle_color][1]));
 2774.         }
 2775.         else if( !strcmp(sub_cmd, "tablica") )
 2776.         {
 2777.                 new plate[32], vid;
 2778.                 if( sscanf(param, "ds[32]", vid, plate) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle tablica [id pojazdu] [nowa rejestracja]");
 2779.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2780.                 sscanf(plate, "s[32]", Vehicle[vid][vehicle_register]);
 2781.                 mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_vehicles` SET `vehicle_register` = '%s' WHERE `vehicle_uid` = %d", plate, Vehicle[vid][vehicle_uid]));
 2782.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieniono tablice rejestracyjne pojazdu %s [UID: %d, ID: %d].", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2783.         }
 2784.         else if( !strcmp(sub_cmd, "resp") )
 2785.         {
 2786.                 new vid;
 2787.                 if( sscanf(param, "d", vid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip /(av)ehicle resp [id pojazdu]");
 2788.                 if( !Iter_Contains(Vehicles, vid) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pojazd o podanym id nie istnieje.");
 2789.                
 2790.                 SetVehiclePos(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][0], Vehicle[vid][vehicle_park][1], Vehicle[vid][vehicle_park][2]);
 2791.                 SetVehicleZAngle(vid, Vehicle[vid][vehicle_park][3]);
 2792.                 SetVehicleVirtualWorld(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_world]);
 2793.                 LinkVehicleToInterior(vid, Vehicle[vid][vehicle_park_interior]);
 2794.                 Vehicle[vid][vehicle_engine] = false;
 2795.                 Vehicle[vid][vehicle_locked] = true;
 2796.                 UpdateVehicleVisuals(vid);
 2797.                
 2798.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Pojazd %s [UID: %d, ID: %d] powr├│ci┼é na miejsce spawnu.", VehicleNames[GetVehicleModel(vid)-400], Vehicle[vid][vehicle_uid], vid));
 2799.         }
 2800.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(av)ehicle [stworz/usun/model/hp/visual/przypisz/id/zaparkuj/spawn/unspawn/resp/paliwotyp/paliwo/goto/gethere/kolor1/kolor2]");
 2801.         return 1;
 2802. }
 2803.  
 2804. COMMAND:ap(playerid, params[])
 2805. {
 2806.         return cmd_aprzedmiot(playerid, params);
 2807. }
 2808.  
 2809. COMMAND:aprzedmiot(playerid, params[])
 2810. {
 2811.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ITEMS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2812.        
 2813.         new sub_cmd[40], param[150];
 2814.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot [stworz/usun/value1/value2/typ]");
 2815.        
 2816.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 2817.         {
 2818.                 new type, model, val1, val2, name[40];
 2819.                 if( sscanf(param, "dddd s[40]", type, model, val1, val2, name) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot stworz [typ] [model] [value1] [value2] [nazwa]");
 2820.  
 2821.                 if(model == 0)
 2822.                 {
 2823.                         model = 327;
 2824.                 }
 2825.                
 2826.                 Item_Create(ITEM_OWNER_TYPE_PLAYER, playerid, type, model, val1, val2, name);
 2827.                
 2828.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Stworzy┼ée┼Ť przedmiot %s [TYP: %d, MODEL: %d, V1: %d, V2: %d].", name, type, model, val1, val2));
 2829.         }
 2830.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 2831.         {
 2832.                 new itemuid;
 2833.                 if(     sscanf(param, "d", itemuid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot usun [uid przedmiotu]");
 2834.                
 2835.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2836.                 if( itemid > -1 )
 2837.                 {
 2838.                         DeleteItem(itemid, true, playerid);
 2839.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Skasowa┼ée┼Ť przedmiot o UID: %d.", itemuid));
 2840.                 }
 2841.                 else
 2842.                 {
 2843.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2844.                 }
 2845.         }
 2846.         else if( !strcmp(sub_cmd, "value1") )
 2847.         {
 2848.                 new itemuid, value1;
 2849.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, value1) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot value1 [uid przedmiotu] [value1]");
 2850.                
 2851.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2852.                 if( itemid > -1 )
 2853.                 {
 2854.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_value1] = value1;     
 2855.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_value1` = %d WHERE `item_uid` = %d", value1, itemuid));
 2856.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť warto┼Ť─ç 1 przedmiotu o UID: %d na: %d.", itemuid, value1));
 2857.                 }
 2858.                 else
 2859.                 {
 2860.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2861.                 }
 2862.         }
 2863.         else if( !strcmp(sub_cmd, "value2") )
 2864.         {
 2865.                 new itemuid, value2;
 2866.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, value2) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot value2 [uid przedmiotu] [value2]");
 2867.                
 2868.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2869.                 if( itemid > -1 )
 2870.                 {
 2871.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_value2] = value2;
 2872.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť warto┼Ť─ç 2 przedmiotu o UID: %d na: %d.", itemuid, value2));
 2873.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_value2` = %d WHERE `item_uid` = %d", value2, itemuid));
 2874.                 }
 2875.                 else
 2876.                 {
 2877.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2878.                 }
 2879.         }
 2880.         else if( !strcmp(sub_cmd, "waga") )
 2881.         {
 2882.                 new itemuid, value2;
 2883.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, value2) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot waga [uid przedmiotu] [waga]");
 2884.                
 2885.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2886.                 if( itemid > -1 )
 2887.                 {
 2888.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_weight] = value2;
 2889.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť wage przedmiotu o UID: %d na: %d.", itemuid, value2));
 2890.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_weight` = %d WHERE `item_uid` = %d", value2, itemuid));
 2891.                 }
 2892.                 else
 2893.                 {
 2894.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2895.                 }
 2896.         }
 2897.         else if( !strcmp(sub_cmd, "extraid") )
 2898.         {
 2899.                 new itemuid, groupuid;
 2900.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, groupuid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot extraid [uid przedmiotu] [extraid]");
 2901.                
 2902.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2903.                 if( itemid > -1 )
 2904.                 {
 2905.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_extraid] = groupuid;
 2906.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_extraid` = %d WHERE `item_uid` = %d", groupuid, itemuid));
 2907.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Nadano extraid %d dla przedmiotu UID: %d.", groupuid, itemuid));
 2908.                 }
 2909.                 else
 2910.                 {
 2911.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2912.                 }
 2913.         }
 2914.         else if( !strcmp(sub_cmd, "flaga") )
 2915.         {
 2916.                 new itemuid, groupuid;
 2917.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, groupuid) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot flaga [uid przedmiotu] [uid grupy]");
 2918.                
 2919.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2920.                 if( itemid > -1 )
 2921.                 {
 2922.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_group] = groupuid;
 2923.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_group` = %d WHERE `item_uid` = %d", groupuid, itemuid));
 2924.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Oflagowano przedmiot o UID: %d dla grupy %d.", itemuid, groupuid));
 2925.                 }
 2926.                 else
 2927.                 {
 2928.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2929.                 }
 2930.         }
 2931.         else if( !strcmp(sub_cmd, "typ") )
 2932.         {
 2933.                 new itemuid, typ;
 2934.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, typ) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot typ [uid przedmiotu] [typ]");
 2935.                
 2936.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2937.                 if( itemid > -1 )
 2938.                 {
 2939.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_type] = typ;
 2940.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_type` = %d WHERE `item_uid` = %d", typ, itemuid));
 2941.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť typ przedmiotu o UID: %d na: %d.", itemuid, typ));
 2942.                 }
 2943.                 else
 2944.                 {
 2945.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2946.                 }
 2947.         }
 2948.         else if( !strcmp(sub_cmd, "model") )
 2949.         {
 2950.                 new itemuid, model;
 2951.                 if(     sscanf(param, "dd", itemuid, model) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot model[uid przedmiotu] [typ]");
 2952.                
 2953.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2954.                 if( itemid > -1 )
 2955.                 {
 2956.                         PlayerItem[playerid][itemid][player_item_model] = model;
 2957.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_model` = %d WHERE `item_uid` = %d", model, itemuid));
 2958.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť model przedmiotu o UID: %d na: %d.", itemuid, model));
 2959.                 }
 2960.                 else
 2961.                 {
 2962.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2963.                 }
 2964.         }
 2965.         else if( !strcmp(sub_cmd, "nazwa") )
 2966.         {
 2967.                 new itemuid, itname[40];
 2968.                 if(     sscanf(param, "ds[40]", itemuid, itname) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot nazwa [uid przedmiotu] [nowa nazwa]");
 2969.                
 2970.                 new itemid = GetItemByUid(itemuid, playerid);
 2971.                 if( itemid > -1 )
 2972.                 {
 2973.                         sscanf(itname, "s[40]", PlayerItem[playerid][itemid][player_item_name]);
 2974.                         mysql_query(mySQLconnection, sprintf("UPDATE `ipb_items` SET `item_name` = '%s' WHERE `item_uid` = %d", itname, itemuid));
 2975.                         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Zmieni┼ée┼Ť nazwe przedmiotu o UID: %d na: %s.", itemuid, itname));
 2976.                 }
 2977.                 else
 2978.                 {
 2979.                         SendGuiInformation(playerid, "Informacja", "Ten przedmiot nie jest w twoim posiadaniu lub nie istnieje.");
 2980.                 }
 2981.         }
 2982.         else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /(ap)rzedmiot [stworz/usun/value1/value2/typ]");
 2983.        
 2984.         return 1;
 2985. }
 2986.  
 2987. COMMAND:attach(playerid, params[])
 2988. {
 2989.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_ITEMS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 2990.        
 2991.         new sub_cmd[40], param[150];
 2992.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /attach [stworz/usun/edytuj/print]");
 2993.        
 2994.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 2995.         {
 2996.                 new model, bone;
 2997.                 if( sscanf(param, "dd", model, bone) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /attach stworz [model] [bone]");
 2998.                
 2999.                 new freeid = GetPlayerFreeAttachSlot(playerid);
 3000.                 if( freeid == -1 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie mo┼╝esz przyczepi─ç ju┼╝ wiecej obiekt├│w.");
 3001.                
 3002.                 SetPlayerAttachedObject(playerid, freeid, model, bone);
 3003.                 SendFormattedClientMessage(playerid, COLOR_GOLD, "Utworzyles nowy obiekt przyczepialny [INDEX: %d]. Aby zapisa─ç jego pozycje, zapisz edycje za pomoc─ů ikonky dyskietki.", freeid);
 3004.                
 3005.                 ao[playerid][freeid][ao_model] = model;
 3006.         ao[playerid][freeid][ao_bone] = bone;
 3007.         }
 3008.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 3009.         {
 3010.                 new index;
 3011.                 if( sscanf(param, "d", index) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /attach usun [index]");
 3012.                 if( !IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, index) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "W tym slocie nie masz ┼╝adnego obiektu.");
 3013.                
 3014.                 ao[playerid][index][ao_model] = -1;
 3015.         ao[playerid][index][ao_bone] = -1;
 3016.                 ao[playerid][index][ao_x] = 0.0;
 3017.         ao[playerid][index][ao_y] = 0.0;
 3018.         ao[playerid][index][ao_z] = 0.0;
 3019.         ao[playerid][index][ao_rx] = 0.0;
 3020.         ao[playerid][index][ao_ry] = 0.0;
 3021.         ao[playerid][index][ao_rz] = 0.0;
 3022.         ao[playerid][index][ao_sx] = 0.0;
 3023.         ao[playerid][index][ao_sy] = 0.0;
 3024.         ao[playerid][index][ao_sz] = 0.0;
 3025.                
 3026.                 RemovePlayerAttachedObject(playerid, index);
 3027.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pomy┼Ťlnie usun─ů┼ée┼Ť obiekt przyczepialny");
 3028.         }
 3029.         else if( !strcmp(sub_cmd, "edytuj") )
 3030.         {
 3031.                 new index;
 3032.                 if( sscanf(param, "d", index) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /attach edytuj [index]");
 3033.                 if( !IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, index) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "W tym slocie nie masz ┼╝adnego obiektu.");
 3034.                
 3035.                 EditAttachedObject(playerid, index);
 3036.         }
 3037.         else if( !strcmp(sub_cmd, "print") )
 3038.         {
 3039.                 new index;
 3040.                 if( sscanf(param, "d", index) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /attach print [index]");
 3041.                 if( !IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, index) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "W tym slocie nie masz ┼╝adnego obiektu.");
 3042.                
 3043.                 printf("[model %d, bone: %d] %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f", ao[playerid][index][ao_model], ao[playerid][index][ao_bone], ao[playerid][index][ao_x], ao[playerid][index][ao_y], ao[playerid][index][ao_z], ao[playerid][index][ao_rx], ao[playerid][index][ao_ry], ao[playerid][index][ao_rz], ao[playerid][index][ao_sx], ao[playerid][index][ao_sy], ao[playerid][index][ao_sz]);
 3044.         }
 3045.         return 1;
 3046. }
 3047.  
 3048. COMMAND:aplace(playerid, params[])
 3049. {
 3050.         if( !HasCrewFlag(playerid, CREW_FLAG_DOORS) ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Nie masz uprawnie┼ä do korzystania z tej komendy.");
 3051.        
 3052.         new sub_cmd[40], param[150];
 3053.         if( sscanf(params, "s[40] S()[150]", sub_cmd, param) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aplace [stworz/usun]");
 3054.        
 3055.         if( !strcmp(sub_cmd, "stworz") )
 3056.         {
 3057.                 new type, Float:sx, Float:sy, Float:sz;
 3058.                 if( sscanf(param, "d", type) )
 3059.                 {
 3060.                         TextDrawSetString(Tutorial[playerid], "~w~Typy ~p~miejsc~w~:~n~~n~1. Bank~n~2. Hotel~n~3. Sklep 24/7~n~4. Victim~n~5. Apteka~n~6. Salon aut~n~7. Brak~n~8. Brak~n~9. Bankomat~n~10. Bot z urzedu ~n~Klawisz ~g~N~w~ zamyka to okno.");
 3061.                         TextDrawShowForPlayer(playerid, Tutorial[playerid]);
 3062.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aplace stworz [typ]");
 3063.                         return 1;
 3064.                 }
 3065.                 new svw = GetPlayerVirtualWorld(playerid);
 3066.                 GetPlayerPos(playerid, sx, sy, sz);
 3067.                
 3068.                 new puid = CreateSpecialPlace(type, Float:sx, Float:sy, Float:sz, svw);
 3069.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", sprintf("Miejsce UID: %d, typ: %d zosta┼éo pomy┼Ťlnie utworzone.", puid, type));
 3070.         }
 3071.         else if( !strcmp(sub_cmd, "usun") )
 3072.         {
 3073.                 new index;
 3074.                 if( sscanf(param, "d", index) ) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Tip: /aplace usun [uid]");
 3075.                 SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Powiadomienie", "Pomy┼Ťlnie usun─ů┼ée┼Ť to miejsce.");
 3076.                 new ib = GetPlaceByUid(index);
 3077.                 if(ib != -1) Iter_Remove(Places, ib);
 3078.                 DeleteSpecialPlace(index);
 3079.         }
 3080.         return 1;
 3081. }