Facebook
From lukas, 7 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 84
 1. print("witaj w grze odgadnij co ta za wyraz.\
 2.       masz za zadanei odgadanc co to za wyraz korzystajac z\
 3.       podpowiedzi ale uwaga masz tylko 5 szans ! Zaczynamy!")
 4.  
 5. #baza słów
 6. WORDS = ("gra","zabawa", "komputer", "mydło", "animator","kroić ")
 7.  
 8. print(WORDS)
 9.  
 10. #losowy wybór słowa prze komputer
 11.  
 12. word = random.choice(WORDS)
 13. print(word)# test
 14.  
 15. #zmienna która sprawdzi czy jest poprawane
 16.  
 17. correct = word
 18.  
 19. # komputer liczy ile jest słów w słowie i podaje
 20. print ("liczba słow to: ",len(correct))
 21.  
 22. #komputer podaje pierwsza litere wyrazu
 23.  
 24. print("Pierwsza litera słowa to: ",correct[0])
 25.  
 26. # komputer dzieli wyraz wylosowany na litery
 27. for i in range(0,correct)
 28.     print(napis[i])
 29. lista.append(napis[i])
 30.  
 31. print (letters)
 32.  
 33.  
 34. #komputer definujej poszczególne litery
 35.  
 36.  
 37. #gracz otrzymuje 5 szans
 38. print("Masz 5 prób!")
 39.  tries
 40.  numb=["pierwsza","druga","trzecia", "czwarta"]
 41. print("Twoja  szansa: ! ",numb, tries )
 42.  
 43.  
 44. #gracz zadaje pytanie
 45. guess= input()
 46. print("CZy jest tam litera: ", guess )
 47.  
 48. #jezeli jest taka litera
 49. if guess ==  letters
 50.         print("Tak, taka litera jest! ")
 51. #jezeli jej nie ma
 52.     if guess != letters
 53.          print("Nie taka litera nie wystepuje !")
 54. #odgadniecie
 55. if tries>=5 print("nie masz już próbb! Muszisz odgadanac: ", guess)
 56.     if guess == correct
 57.         print("Tak to ten wyraz!")
 58.     else
 59.         print("Nie to nie ten wyraz. Ten wyraz to: ",correct)
 60.  
 61. #koniec programu
 62. input("\n\n\Jeśli chcesz zakonczyc program, nacisnij klawisz Enter.")
 63.