Facebook
From Stained Hedgehog, 2 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 46
 1. /*
 2. Zaprojektuj klasę Liczbyzespolone. Niech parametrami klasy będą int a, int b, które stworzą liczbę zespoloną np. z = a + jb (Re + Im).
 3. Metody(funkcje) tej klasy:
 4. -dodawanie
 5. -mnożenie
 6. Obiekt - liczba zespolona Z
 7. funkcje - dodaj i pomnóż
 8. Podaj 1 liczbÄ™ zesp.
 9. Podaj drugÄ… liczbÄ™
 10. Wybierz działanie
 11. */
 12.  
 13. #include <string>
 14. #include <ctype.h>
 15. #include <iostream>
 16. #include "stdafx.h"
 17. using namespace std;
 18.  
 19. class Liczbyzespolone
 20. {
 21. private:
 22.         int a1, a2, a3, b1, b2, b3;
 23.         int z1, z2, z3;
 24. public:
 25.         void Dodawanie(void);
 26.         void Mnozenie(void);
 27.         void Wypisz(void);
 28.         void Wpisz(void);
 29. } liczby;
 30.  
 31. void Liczbyzespolone::Wypisz(void)
 32. {
 33.         cout << "Z = " << liczby.a3 << " + (" << liczby.b3 << " )i" ;
 34. }
 35.  
 36. void Liczbyzespolone::Dodawanie(void)
 37. {
 38.         liczby.b3 = liczby.b1 + liczby.b2;
 39.         liczby.a3 = liczby.a1 + liczby.a2;
 40. }
 41.  
 42. void Liczbyzespolone::Mnozenie(void)
 43. {
 44.         liczby.a3 = liczby.a1*liczby.b1 - liczby.a2*liczby.b2 ;
 45.         liczby.b3 = liczby.a2* liczby.b1 + liczby.a1*liczby.b2 ;
 46. }
 47.  
 48. void Liczbyzespolone::Wpisz(void)
 49. {
 50.         cout << "podaj pierwszÄ… liczbÄ™ zespolonÄ… : ";
 51.         cout << "Re = ";
 52.         cin >> liczby.a1;
 53.         cout << endl << "Im = ";
 54.         cin >> liczby.b1;
 55.  
 56.         cout<< "podaj drugÄ… liczbÄ™ zespolonÄ… : ";
 57.         cin >> liczby.a2;
 58.         cout << "Im = ";
 59.         cin >> liczby.b2;
 60. }
 61. using namespace std;
 62. int main()
 63. {
 64.         int c;
 65.         liczby.Wpisz();
 66.         cout << "Wpisz 1 aby dodac liczbe lub 2 aby jÄ… pomnozyc";
 67.         cin >> c;
 68.         switch (c)
 69.         {
 70.         case 1:
 71.                 liczby.Dodawanie();
 72.                 liczby.Wypisz();
 73.  
 74.                 break;
 75.         case 2:
 76.                 liczby.Mnozenie();
 77.                 liczby.Wypisz();
 78.  
 79.                 break;
 80.         default:
 81.                 cout << "Ta czynnosc jest niemozliwa";
 82.                 break;
 83.         }
 84.         system("pause");
 85. }
 86.  
 87.