Facebook
From Voluminous Meerkat, 9 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 95
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang=pl>
 3. <head>
 4. <meta charset=utf-8>
 5. <title>
 6. Logowanie MySql
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <p class=przyklad>Przykład 1. Tworzenie szkieletu sql
 11. </p>
 12. <?php
 13. $polaczenie=@mysqli_connect("localhost","root","","znajomi")
 14. or die("Nie nazwiazano polaczenia z serwerem mysql<br>");
 15. $sql="select pesel, nazwisko from klasa;";
 16. $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql) or die("Błąd w " . __LINE__);
 17. $w=mysqli_num_rows($wynik);
 18. if ($w>0){
 19.         while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
 20.                 echo "nazwisko $wiersz[1], pesel $wiersz[0]<br>";
 21.         }
 22. }
 23. mysqli_close($polaczenie) or die ("Nie odłączono od serwera MySql<br>");
 24. ?>
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29. <p class=przyklad>Przykład 2. Szkielet pod egzamin dla polecenia select *
 30. </p>
 31. <?php
 32. $polaczenie=@mysqli_connect("localhost","root","","znajomi")
 33. or die("Nie nazwiazano polaczenia z serwerem mysql<br>");
 34. $sql="select * from klasa;";
 35. $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql) or die("Błąd w " . __LINE__);
 36. $w=mysqli_num_rows($wynik);
 37. if ($w>0){
 38.         $k=mysqli_num_fields($wynik);
 39.         while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
 40.                 for($i=0;$i<$k;$i++){
 41.                         echo "pole $i ma wartość $wiersz[$i]";
 42.                         echo "<br>";
 43.                 }      
 44.         }
 45. }
 46. mysqli_close($polaczenie) or die ("Nie odłączono od serwera MySql<br>");
 47. ?>
 48. </body>
 49. </html>