Facebook
From owczar, 3 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 55
 1. import java.util.ArrayList;
 2. import java.util.Collections;
 3. import java.util.List;
 4. import java.util.Scanner;
 5.  
 6. import static java.lang.Math.pow;
 7.  
 8. public class Wielomian {
 9.  
 10.  
 11.     public  Wielomian () {
 12.         // wprowadzanie wspolczynnikow
 13.         System.out.println("Wprowadz wspolczynniki wielomianu:");
 14.         List<Integer> wspolczynniki = new ArrayList<Integer>();
 15.         Scanner scan = new Scanner(System.in);
 16.         while (scan.hasNextInt()) {
 17.             wspolczynniki.add(scan.nextInt());
 18.         }
 19.         // tworzenie list licznikow i mianownikow
 20.         List<Integer> licznik = new ArrayList<Integer>();
 21.         List<Integer> mianownik = new ArrayList<Integer>();
 22.         int b = 0;
 23.         // zeby wspolcznynnik b nie byl ujemny bo petle bedziemy wykonywac tyle razy ile x0 wynosi zeby znalesc pierwiastek
 24.         if (wspolczynniki.get(wspolczynniki.size() - 1) <= 0) {
 25.             b = wspolczynniki.get(wspolczynniki.size() - 1) * -1;
 26.                                                                                                                          //PRINT System.out.println(" b <=0" +  b);
 27.         // wspolczynik b
 28.         } else {
 29.             b = wspolczynniki.get(wspolczynniki.size() - 1);
 30.                                                                                                                          //PRINT System.out.println(" b else" +  b);
 31.         }
 32.         for (int i = 1; i <= b; i++) {
 33.             if (b % i == 0) {
 34.                                                                                                                          //PRINT System.out.println(" Licznik b % i ==0 " +  b % i + " b= " + b + " i= " + i);
 35.                 // dodajemy i oraz -i bo root moze byc o roznych znakach
 36.                 licznik.add(i);
 37.                 licznik.add(-i);
 38.                
 39.             }
 40.         }
 41.         // do b przypisujemy liczbe stojaca przed najwyzsza potega
 42.         if (wspolczynniki.get(0) <= 0) {
 43.             b = wspolczynniki.get(0) * -1;
 44.                                                                                                                           //PRINT System.out.println(" wspolczynniki(0) <=0  b= " +  b);
 45.         } else {
 46.             b = wspolczynniki.get(0);
 47.                                                                                                                           //PRINT System.out.println(" wspolczynniki(0) else  b= " +  b);
 48.         }
 49.         for (int i = 1; i <= b; i++) {
 50.             if (b % i == 0) {
 51.                                                                                                                           //PRINT System.out.println("Mianownik  b % i ==0 " +  b % i + " b= " + b + " i= " + i);
 52.                 mianownik.add(i);
 53.             }
 54.         }
 55.  
 56.         // tworzenie listy wspolcznnikow od konca
 57.         List<Integer> odkonca = new ArrayList<Integer>();
 58.         for(int i=wspolczynniki.size()-1; i>=0; i--){
 59.             odkonca.add(wspolczynniki.get(i));
 60.         }
 61.         // tworzenie listy pierwiastkow postaci [ licznik, mianownik, krotnosc,    licznik, mianownik, krotnosc ..]
 62.         List<Integer> pierwiastki = new ArrayList<Integer>();
 63.         // petla ktora dla dla wszystkich wartosci licznika i mianownika sprawdza krotnosc pierwiastka
 64.         //
 65.         for (int i = 0; i < mianownik.size(); i++) {
 66.             int m = mianownik.get(i);
 67.             for (int j = 0; j < licznik.size(); j++) {
 68.                 int l = licznik.get(j);
 69.                                                                                                                           //PRINT System.out.println("mianownik = " + m + " licznik = "+ l);
 70.                 // jesli pierwiastek o danym liczniku i mianowniku zeruje wialomian to przechodzimy dalej
 71.                 if (Pierwiastek(odkonca, l, m)) {
 72.                     if (((float) l / (float) m) % 1 == 0) {
 73.                         // gdy pierwiastek nie jest ulamkowy to l jest licznikiem a mianownikiem jest 1 i zapisujemy to do listy pierwiastki
 74.                         pierwiastki.add(l / m);
 75.                         pierwiastki.add(1);
 76.                                                                                                                           //PRINT System.out.println(" if pierwiastki = " + pierwiastki);
 77.                     } else {
 78.                         // gdy pierwiastek jest ulamkowy to l jest licznikiem a mianownikiem jest m i zapisujemy to do listy pierwiastki
 79.                         pierwiastki.add(l);
 80.                         pierwiastki.add(m);
 81.                                                                                                                           //PRINT System.out.println("else pierwiastki = " + pierwiastki);
 82.                     }
 83.                     List<Integer> zeruj = new ArrayList<Integer>();
 84.                 // wspolczynniki a po wywolaniu Hornera, opisane przy  funkcji Horner na dole
 85.                     zeruj = Horner(wspolczynniki, l, m);
 86.                                                                                                                           //PRINT System.out.println("zeruj po wywolaniu Horner " + zeruj);
 87.                     int k = 0;
 88.                 // zerujemy tak dlugo az da sie wyzerowac go pierwiastku o danym liczniku l i mianowniku m
 89.                 // ( czyli jesli ostatni element w liscie zeruj jest rowny 0
 90.                 // do k przypisujemy jego krotnosc ile razy dalo sie zredukowac wielomian o tym pierwiastku
 91.                     while (zeruj.get(zeruj.size() - 1) == 0) {
 92.                         k += 1;
 93.                         // usuwamy wspolczynniku z zeruj oprocz najwyzej potegi i ponawiamy hornerem zeby sprawdzic krotnosc
 94.                         zeruj.remove(zeruj.size() - 1);
 95.                         zeruj = Horner(zeruj, l, m);
 96.                     }
 97.                     pierwiastki.add(k);
 98.                                                                                                                           //PRINT System.out.println("pierwiastki krotnosc  " + pierwiastki);
 99.                 }
 100.             }
 101.         }
 102.  
 103.         System.out.println("Pierwiastki wielomianu:");
 104.         for (int i = 0; i < pierwiastki.size() - 1; i += 3) {
 105.                 // jesli ulamek (czyli mianownik nie jest 1 ) wypisz licznik i mianownik (ulamek) i jego krotnosc
 106.             if (pierwiastki.get(i + 1) != 1) {
 107.                 System.out.println(pierwiastki.get(i) + "/" + pierwiastki.get(i + 1) + " :  " + pierwiastki.get(i + 2) + "-krotny");
 108.             }
 109.                 // jesli liczba calkowita wypisz licznik i jego krotnosc  
 110.             else {
 111.                 System.out.println(pierwiastki.get(i) + " :  " + pierwiastki.get(i + 2) + "-krotny");
 112.             }
 113.         }
 114.     }
 115.         // funkcja sprawdza czy dany pierwiastek o danym liczniku 'l' i mianowniku 'm' po wstawieniu jako "x" daje wartosc 0
 116.     public boolean Pierwiastek(List wielomian, int l, int m){
 117.         int spr = 0;
 118.         int max_pot = wielomian.size() - 1;
 119.         for(int i=0; i<wielomian.size(); i++){
 120.                
 121.             int licznik = (int) wielomian.get(i) * (int) pow(l,i) * (int) pow(m,max_pot);
 122.                
 123.             max_pot-=1;
 124.             spr+=licznik;
 125.  
 126.         }
 127.         return spr == 0;
 128.     }
 129.         // funkcja ktora wykonuje metode Hornera, czyli  dla danej liczby obniza stopien wielomianu
 130.         // przykladowo dla wielomianu 1x^3 - 7x^2 + 16x - 12 (x -2)^2(x-3)
 131.         // pierwsze redukowanie bedzie wygladac tak: dla l=2
 132.         // a=1 do nowa dodajemy wynik odejmowania -5, a=-5 nowa=6, a=6 nowa=0. l=2 jest pierwiastkiem
 133.         // drugie redukowanie bedzie dla wielomianu 1x^2 -5x +6
 134.         // a=1 nowa=-3, a=-3 nowa=0
 135.     public List<Integer> Horner(List wiel, int l, int m){
 136.         List<Integer> nowa = new ArrayList<Integer>();
 137.         nowa.add( (int) wiel.get(0));
 138.         int p = 1;
 139.         for(int i=1; i<wiel.size(); i++) {
 140.             int a = nowa.get(nowa.size() - 1);
 141.                                                                                                                              //PRINT System.out.println("a" + " " + a);
 142.             nowa.add((int) ((l * a) + ((int) wiel.get(i) * pow(m, p))));
 143.             p += 1;
 144.         }
 145.         return nowa;
 146.     }
 147.  
 148.  
 149.  
 150.  
 151.  
 152.  
 153.  
 154.     public static void main(String[] args){
 155.         Wielomian w = new Wielomian();}
 156. }