Facebook
From Gray Duck, 2 Years ago, written in x86 Assembler.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 217
 1. BITS 64
 2.  
 3. GLOBAL sstatus:data 4, mode:data 4
 4. GLOBAL store:function, top_length:function, retrieve:function, count:function
 5.  
 6. EXTERN malloc, printf, strncpy, free, memcpy, strlen, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 7. ; void* malloc (size_t size);
 8. ; void free( void * ptr );
 9. ; void *memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num );
 10. ; size_t strlen(const char *str)
 11.  
 12. init:
 13.         push rcx
 14.         push rdi
 15.         push rax
 16.         push rbx
 17.         push rdx
 18.         push rsi
 19.         mov rcx, 0x1
 20.         mov [rel bool], rcx
 21.  
 22.         mov rdi, 0x18
 23.         mov rax, 0x0
 24.         call malloc WRT ..plt
 25.         mov [rel HEAD], rax; wskaznik do pamieci gdzie HEAD
 26.  
 27.         mov rdi, 0x18
 28.         mov rax, 0x0
 29.         call malloc WRT ..plt
 30.         mov [rel TAIL], rax; wskaznik do pamieci gdzie TAIL
 31.  
 32.         mov rbx, [rel HEAD]
 33.         mov rdx, [rel TAIL]
 34.         mov rcx, 0x0
 35.         mov [rbx], rcx
 36.         mov [rdx], rcx
 37.         mov [rbx + 8], rdx
 38.         mov [rdx + 8], rcx
 39.         mov [rbx + 16], rcx
 40.         mov [rdx + 16], rbx
 41.  
 42.         ;mov rdi, text
 43.         ;mov rax, 0
 44.         ;call printf WRT ..plt
 45.  
 46.         pop rsi
 47.         pop rdx
 48.         pop rbx
 49.         pop rax
 50.         pop rdi
 51.         pop rcx
 52.         ret
 53.  
 54. store:
 55.         mov r8, [rel bool]
 56.         cmp r8, 0x1
 57.         je jump
 58.         call init
 59.         jump:
 60.  
 61.         cmp rsi, 0
 62.         je jestNULL2
 63.         ; jak rdi jest nullem to status = 2, return -1
 64.         cmp rdi, 0
 65.         jle zaKrotkie
 66.  
 67.         ; jezeli dlugosc <= 0 albo buffer jest nullem to
 68.         ; to status na 2 i return -1
 69.         ; w przeciwnym wypadku
 70.         mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 71.         mov rdx, [rdx+mode wrt ..got]
 72.         mov rdx, [rdx]
 73.         xor rdx, 0x1
 74.         cmp rdx, 0x0
 75.         je topStore
 76.                 call storeTail
 77.                 ret
 78.         topStore:
 79.                 call storeHead
 80.                 ret
 81.         jestNULL2:
 82.                 call sstatus_syntax
 83.                 mov rax, -1
 84.                 ret
 85.         zaKrotkie:
 86.                 call sstatus_syntax
 87.                 mov rax, -1
 88.                 ret
 89.  
 90. storeHead:
 91.         ; rdi, rsi
 92.         ; |-length message|pointer_length|+8next|+16pref|
 93.         ; chcielibysmy z przodu dolozyc nowego noda
 94.         ; podpiac go z glowa i nastepnikiem glowy odpowiednio
 95.         ; potem zapisac dlugosc, zaalokowac mallocckiem pamiec na kopie stringa
 96.         ; wywyolac memcpy i skopiowac stringa
 97.         ; no i dac status na 0 i return 0 jak sie zgadza
 98.         ; albo status na 3 i return -1 jak sie malloc nie powiedzie
 99.         ;mov rbx, [rel HEAD]
 100.         ; lenegth, buf
 101.  
 102.         add rdi, 0x18
 103.         push rdi
 104.         push rsi
 105.         call malloc WRT ..plt
 106.         test rax, rax
 107.         jz mallocfail
 108.         pop rsi
 109.         pop rdi
 110.         ; w rax jest destination
 111.         sub rdi, 0x18
 112.         mov r12, rdi
 113.         ; dlugosc do skopiowania w rdi
 114.         ; chce w rdi - dest, rsi - source, rdx - dajemy dlugosc
 115.         mov rdx, rdi
 116.         mov rdi, rax
 117.         call memcpy WRT ..plt ; kopiuje wiadomosc
 118.        
 119.         add rax, r12 ; przesuwa sie na poczatek length
 120.  
 121.         mov [rax], r12 ; zapisuje tam length
 122.  
 123.         ;mov rdi, rax
 124.         ;mov rax, 0
 125.         ;call printf WRT ..plt
 126.         mov rbx, [rel HEAD]
 127.         mov rcx, [rbx + 8]
 128.         mov [rax + 16], rbx ; do this.prev zapisz head
 129.         mov [rax + 8], rcx; do this.next dalem head next
 130.         mov [rcx + 16], rax ; do head.next.prev dalem this
 131.         mov [rbx + 8], rax ; do head.next dalem this
 132.         call countINC
 133.         call sstatus_success
 134.         mov rax, 0x0
 135.         ret
 136.         mallocfail:
 137.                 call sstatus_alloc
 138.                 mov rax, -0x1
 139.                 ret
 140.  
 141. storeTail:
 142.         ; chcielibysmy z tylu dolozyc nowego noda
 143.         ; podpiac go z ogonem i poprzednikiem ogona odpowiednio
 144.         ; potem zapisac dlugosc, zaalokowac mallocckiem pamiec na kopie stringa
 145.         ; wywyolac memcpy i skopiowac stringa
 146.         ; no i dac status na 0 i return 0 jak sie zgadza
 147.         ; albo status na 3 i return -1 jak sie malloc nie powiedzie
 148.  
 149.         add rdi, 0x18
 150.         push rdi
 151.         push rsi
 152.         call malloc WRT ..plt
 153.         test rax, rax
 154.         jz mallocfail2
 155.         pop rsi
 156.         pop rdi
 157.         ; w rax jest destination
 158.         sub rdi, 0x18
 159.         mov r12, rdi
 160.         ; dlugosc do skopiowania w rdi
 161.         ; chce w rdi - dest, rsi - source, rdx - dajemy dlugosc
 162.         mov rdx, rdi
 163.         mov rdi, rax
 164.         call memcpy WRT ..plt ; kopiuje wiadomosc
 165.        
 166.         add rax, r12 ; przesuwa sie na poczatek length
 167.  
 168.         mov [rax], r12 ; zapisuje tam length
 169.  
 170.         mov rbx, [rel TAIL]
 171.         mov rcx, [rbx + 16] ; w rcx tail pref
 172.         ; w rax jest nowy dodany
 173.         mov [rax + 16], rcx
 174.         mov [rax + 8], rbx
 175.         mov [rcx + 8], rax
 176.         mov [rbx + 16], rax
 177.         call countINC
 178.         call sstatus_success
 179.         mov rax, 0x0
 180.         ret
 181.         mallocfail2:
 182.                 call sstatus_alloc
 183.                 mov rax, -0x1
 184.                 ret
 185.  
 186. top_length:
 187.         mov r8, [rel bool]
 188.         cmp r8, 0x1
 189.         je jump2
 190.         call init
 191.         jump2:
 192.         mov rax, [rel COUNTER]
 193.         cmp rax, 0x0
 194.         jne dajemy_dlugosc
 195.                 call sstatus_empty
 196.                 mov rax, -0x1
 197.                 ret
 198.         dajemy_dlugosc:
 199.                 mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 200.                 mov rdx, [rdx+mode wrt ..got]
 201.                 mov rdx, [rdx]
 202.                 xor rdx, 0x1
 203.                 cmp rdx, 0x0
 204.                 je top_head
 205.                 call top_lengthTail
 206.                 ret
 207.         top_head:
 208.                 call top_lengthHead
 209.                 ret
 210.  
 211. top_lengthHead:
 212.         ; no wiec ustawia status na 0 i zwraca dlugosc ciagu od glowy
 213.         call sstatus_success
 214.         mov rbx, [rel HEAD]
 215.         mov rcx, [rbx + 8]
 216.         mov rax, [rcx]
 217.         ret
 218.  
 219. top_lengthTail:
 220.         ; no wiec ustawia status na 0 i zwraca dlugosc ciagu od ogona
 221.         call sstatus_success
 222.         mov rbx, [rel TAIL]
 223.         mov rcx, [rbx + 16]
 224.         mov rax, [rcx]
 225.         ret
 226.  
 227. retrieve:
 228.         push rdi
 229.         mov r8, [rel bool]
 230.         cmp r8, 0x1
 231.         je jump3
 232.         call init
 233.         jump3:
 234.  
 235.         cmp rdi, 0
 236.         je jestNULL
 237.         ; jak rdi jest nullem to status = 2, return -1
 238.  
 239.         mov r10, [rel COUNTER]
 240.         cmp r10, 0x0
 241.         je jestPusta
 242.  
 243.         usuwamy:
 244.                 mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 245.                 mov rdx, [rdx+mode wrt ..got]
 246.                 mov rdx, [rdx]
 247.                 pop rdi
 248.                 xor rdx, 0x1
 249.                 cmp rdx, 0x0
 250.                 je head
 251.                 call retrieveTail
 252.                 ret
 253.         head:
 254.                 ;mov rax, 0x0
 255.                 ;call printf WRT ..plt
 256.                 call retrieveHead
 257.                 ret
 258.         jestNULL:
 259.                 pop rdi
 260.                 call sstatus_syntax
 261.                 mov rax, -1
 262.                 ret
 263.         jestPusta:
 264.                 pop rdi
 265.                 call sstatus_empty
 266.                 mov rax, -1
 267.                 ret
 268.  
 269. retrieveHead:
 270.         mov r14, rdi
 271.         mov rbx, [rel HEAD]
 272.         mov rcx, [rbx + 8]
 273.         mov r12, [rcx]
 274.         sub rcx, r12
 275.  
 276.         ;mov rdi, r14
 277.         ;call free WRT ..plt
 278.         ;mov rdi, r12
 279.         ;call malloc WRT ..plt
 280.  
 281.         mov rbx, [rel HEAD]
 282.         mov rcx, [rbx + 8]
 283.         mov r12, [rcx]
 284.         mov r10, r12 ; length
 285.         sub rcx, r12
 286.         mov r15, rcx ; poczatk drugiego
 287.  
 288.         mov rdi, rax
 289.         mov rsi, rcx
 290.         mov rdx, r12
 291.         call memcpy WRT ..plt
 292.         add r14, r12
 293.         mov rax, 0x0
 294.         mov [r14], rax
 295.  
 296.         mov rbx, [rel HEAD]
 297.         mov rcx, [rbx + 8] ; wskaznik na length drugiego
 298.         mov rdx, [rcx + 8] ; wskaznik na length trzeciego
 299.  
 300.         mov [rbx + 8], rdx
 301.         mov [rdx + 16], rbx
 302.  
 303.         mov r12, [rcx]
 304.         sub rcx, r12
 305.         mov rdi, rcx
 306.         call free WRT ..plt
 307.  
 308.         call countDEC
 309.         call sstatus_success
 310.         mov rax, 0x0
 311.         ret
 312.  
 313. retrieveTail:
 314.         ; w rdi ma wskaznik na buffer
 315.         ; ma tam zapisac to co jest pierwsze na liscie od ogona
 316.         ; i usunac tego noda i naprawic wskazniki + free
 317.         ; zmniejszyc counter, status dac na zero i return tez 0
 318.         mov r14, rdi
 319.         mov rbx, [rel HEAD]
 320.         mov rcx, [rbx + 8]
 321.         mov r12, [rcx]
 322.         sub rcx, r12
 323.  
 324.         ;mov rdi, r14
 325.         ;call free WRT ..plt
 326.         ;mov rdi, r12
 327.         ;call malloc WRT ..plt
 328.  
 329.         mov rbx, [rel HEAD]
 330.         mov rcx, [rbx + 8]
 331.         mov r12, [rcx]
 332.         mov r10, r12 ; length
 333.         sub rcx, r12
 334.         mov r15, rcx ; poczatk drugiego
 335.  
 336.         mov rdi, rax
 337.         mov rsi, rcx
 338.         mov rdx, r12
 339.         call memcpy WRT ..plt
 340.         add r14, r12
 341.         mov rax, 0x0
 342.         mov [r14], rax
 343.  
 344.         mov rbx, [rel HEAD]
 345.         mov rcx, [rbx + 8] ; wskaznik na length drugiego
 346.         mov rdx, [rcx + 8] ; wskaznik na length trzeciego
 347.  
 348.         mov [rbx + 8], rdx
 349.         mov [rdx + 16], rbx
 350.  
 351.         mov r12, [rcx]
 352.         sub rcx, r12
 353.         mov rdi, rcx
 354.         call free WRT ..plt
 355.  
 356.  
 357.         call countDEC
 358.         call sstatus_success
 359.         mov rax, 0x0
 360.         ret
 361.  
 362. count:
 363.         mov r8, [rel bool]
 364.         cmp r8, 0x1
 365.         je jump4
 366.         call init
 367.         jump4:
 368.         call sstatus_success
 369.         mov rax, [rel COUNTER]
 370.         ret
 371.  
 372. countINC:
 373.         mov rax, [rel COUNTER]
 374.         add rax, 0x1
 375.         mov [rel COUNTER], rax
 376.         ret
 377.  
 378. countDEC:
 379.         mov rax, [rel COUNTER]
 380.         sub rax, 0x1
 381.         mov [rel COUNTER], rax
 382.         ret
 383.  
 384. sstatus_success:
 385.         mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 386.         mov rdx, [rdx+sstatus wrt ..got]
 387.         mov qword [rdx], 0x0
 388.         ret
 389.  
 390. sstatus_empty:
 391.         mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 392.         mov rdx, [rdx+sstatus wrt ..got]
 393.         mov qword [rdx], 0x1
 394.         ret
 395.  
 396. sstatus_syntax:
 397.         mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 398.         mov rdx, [rdx+sstatus wrt ..got]
 399.         mov qword [rdx], 0x2
 400.         ret
 401.  
 402. sstatus_alloc:
 403.         mov rdx, _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
 404.         mov rdx, [rdx+sstatus wrt ..got]
 405.         mov qword [rdx], 0x3
 406.         ret
 407.  
 408. SECTION .data
 409. sstatus                 DQ      0
 410. mode                    DQ      0
 411. bool                    DQ      0
 412.  
 413. HEAD                    DQ  0
 414. TAIL                    DQ      0
 415.  
 416. COUNTER                 DQ      0
 417. text                    DB  'WYPISALO SIE', 0
 418. testuj                  DB  '!', 0