Facebook
From Sharp Bushbaby, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 163
 1. #include <iostream>
 2. #include <time.h>
 3. #include <fstream>
 4. #include <cstdlib>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int X=2001, k1=13666, k2=4, k3=7, k4=-1, k5=100001, tab[2001], licznik = 0; // X wskazuje ilosc wylosowanych struktur, licznik to liczba wylosowanych intow,
 9.  
 10. struct element {
 11.     int klucz;
 12.     double d;
 13.     char c;
 14.     element * nastepny;
 15.     element * poprzedni;
 16. };
 17.  
 18. struct Lista {
 19.     element * pierwszy = NULL;
 20.     element * ostatni = NULL;
 21. } lista;
 22.  
 23.  
 24.  
 25. /*
 26. void odczyt_pliku(){
 27.     fstream plik;
 28.     plik.open("labin02.txt", ios::in);
 29.  
 30.     if(plik.good()==false){
 31.         cout<<"Nie udalo sie odczytac pliku lub plik nie istnieje";
 32.         exit(0);
 33.     }
 34. plik >>x>>k1>>k2>>k3>>k4>>k5;
 35. plik.close();
 36. }
 37.  
 38. */
 39. int losuj_int(){
 40.     int wylosowana;
 41.     int j;
 42.  
 43.     do
 44.     {
 45.         wylosowana = rand() % 10000 - 1000;
 46.  
 47.         for(j = 0; j < licznik; ++j)
 48.         {
 49.             if(wylosowana == tab[j]) break;
 50.         }
 51.     }
 52.     while(j != licznik);
 53.  
 54.     tab[licznik++] = wylosowana;
 55.     return wylosowana;
 56. }
 57.  
 58. double losuj_double(){
 59.         int losowa = rand()%10000-1000;
 60.         double wylosowana = losowa/100;
 61.  
 62.  return wylosowana;
 63. }
 64.  
 65. void wstaw_x_nowych(int x){
 66.     for(int i = 0; i<=x-1; i++){
 67.         if (licznik==0){ //przypadek gdy lista jest pusta
 68.             element*nowy = new element;//utworz element
 69.             nowy->c=(char)84;
 70.             nowy->d = losuj_double();
 71.             nowy->klucz = losuj_int();
 72.             lista.pierwszy = nowy;
 73.             lista.ostatni = nowy;
 74.             nowy->nastepny = nowy;
 75.             nowy->poprzedni = nowy;
 76.         }
 77.         else{//przypadek gdy lista nie jest pusta
 78.             element*nowy = new element;
 79.             nowy->c=(char)84;
 80.             nowy->d = losuj_double();
 81.             nowy->klucz = losuj_int();
 82.             if(nowy->klucz < lista.pierwszy->klucz){//przypadek gdy klucz nowego elementu jest mniejszy od pierwszego na liscie
 83.                     nowy->nastepny = lista.pierwszy;
 84.                     nowy->poprzedni = lista.ostatni;
 85.                     lista.pierwszy->poprzedni = nowy;
 86.                     lista.ostatni->nastepny = nowy;
 87.                     lista.pierwszy = nowy;
 88.             }
 89.             if(nowy->klucz > lista.ostatni->klucz){//przypadek gdy klucz nowego elementu jest wiekszy od ostatniego na liscie
 90.                     nowy->poprzedni = lista.ostatni;
 91.                     nowy->nastepny=lista.pierwszy;
 92.                     lista.ostatni->nastepny = nowy;
 93.                     lista.pierwszy->poprzedni = nowy;
 94.                     lista.ostatni = nowy;
 95.             }
 96.             else{//przypadek gdy klucz nowego elementu miesi sie miedzy pierwszym a ostatnim na liscie
 97.                 element * wsk = lista.pierwszy;
 98.                 while (wsk!=lista.ostatni){
 99.                     if((nowy->klucz > wsk->klucz) &&(nowy->klucz < wsk->nastepny->klucz)){
 100.                         nowy->poprzedni=wsk;
 101.                         nowy->nastepny=wsk->nastepny;
 102.                         wsk->nastepny = nowy;
 103.                         wsk->nastepny->poprzedni = nowy;
 104.                         break;
 105.                         }
 106.                     wsk=wsk->nastepny;
 107.                     }
 108.                 }
 109.         }
 110.     }
 111.     cout<<endl<<"Dodano "<<licznik<<" nowych wezlow"<<endl;
 112. }
 113.  
 114. void wstaw_nowy(int k){
 115.     element * wsk = lista.pierwszy;
 116.  
 117.     while(wsk->nastepny != lista.pierwszy){
 118.         if(wsk->klucz == k){
 119.             cout<<endl<<"Przy probie dodania elementu wykryto ze element o kluczu "<<k<<" juz istnieje"<<endl;
 120.             return;
 121.         }
 122.         wsk=wsk->nastepny;
 123.     }
 124.  
 125.             element*nowy = new element;
 126.             nowy->c=(char)84;
 127.             nowy->d = losuj_double();
 128.             nowy->klucz =k;
 129.                 if(nowy->klucz < lista.pierwszy->klucz){//przypadek gdy klucz nowego elementu jest mniejszy od pierwszego na liscie
 130.                     nowy->nastepny = lista.pierwszy;
 131.                     nowy->poprzedni = lista.ostatni;
 132.                     lista.pierwszy->poprzedni = nowy;
 133.                     lista.ostatni->nastepny = nowy;
 134.                     lista.pierwszy = nowy;
 135.                     licznik++;
 136.                 }
 137.                 if(nowy->klucz>lista.ostatni->klucz){//przypadek gdy klucz nowego elementu jest wiekszy od ostatniego na liscie
 138.                     nowy->poprzedni = lista.ostatni;
 139.                     nowy->nastepny=lista.pierwszy;
 140.                     lista.ostatni->nastepny = nowy;
 141.                     lista.pierwszy->poprzedni = nowy;
 142.                     lista.ostatni = nowy;
 143.                     licznik++;
 144.                 }
 145.                 else{//przypadek gdy klucz nowego elementu miesi sie miedzy pierwszym a ostatnim na liscie
 146.                     element * wsk = lista.pierwszy;
 147.                 while (wsk!=lista.ostatni){
 148.                     if((nowy->klucz > wsk->klucz) &&(nowy->klucz < wsk->nastepny->klucz)){
 149.                         nowy->poprzedni=wsk;
 150.                         nowy->nastepny=wsk->nastepny;
 151.                         wsk->nastepny = nowy;
 152.                         wsk->nastepny->poprzedni = nowy;
 153.                         break;
 154.                         }
 155.                     wsk=wsk->nastepny;
 156.                     }
 157.                 }
 158. cout<<endl<<"Wstawiono nowy element o kluczu "<<k<<endl;
 159. }
 160.  
 161. int licz_wezly(){
 162.   int ile_wezlow = 0;
 163.   element * wsk = lista.pierwszy;
 164.  
 165.   if(wsk)
 166.     do{
 167.         ile_wezlow++;
 168.         wsk = wsk->nastepny;
 169.   } while(wsk != lista.pierwszy);
 170.   return ile_wezlow;
 171. }
 172.  
 173. void wyszukaj(int k){
 174.     int pozycja = 1;
 175.     if(lista.pierwszy!=NULL){//jezeli lista nie jest pusta
 176.         element * wsk = lista.pierwszy;
 177.         while(wsk->klucz!=k){//przeszukuj liste
 178.             wsk=wsk->nastepny;
 179.             pozycja++;
 180.             if(wsk==lista.pierwszy){// jezeli przeszukales liste do konca
 181.                 cout<<endl<<"Szukany element o kluczu "<<k<<" nie istnieje"<<endl;
 182.                 return;
 183.             }
 184.         }
 185.      cout<<endl<<"Szukany element o kluczu "<<k<<" znajduje sie na pozycji "<<pozycja<<endl;
 186.    }
 187.   else{//jezeli lista jest pusta
 188.     cout<<endl<<"Szukany element nie istnieje - lista jest pusta"<<endl;
 189.   }
 190. }
 191.  
 192. void pokaz_pierwsze(int Y){
 193.     element * wsk = lista.pierwszy;
 194.     cout<<endl<<"Wartosci skladowych kluczowych pierwszych "<<Y<<" wezlow"<<endl;
 195.     for(int i=0; i<=Y; i++){
 196.         cout<<i+1<<"."<<wsk->klucz<<endl;
 197.         wsk=wsk->nastepny;
 198.     }
 199. }
 200.  
 201. void pokaz_ostatnie(int Z){
 202.       element * wsk = lista.ostatni;
 203.     cout<<endl<<"Wartosci skladowych kluczowych ostatnich "<<Z<<" wezlow"<<endl;
 204.     for(int i=0; i<=Z; i++){
 205.         cout<<i<<"."<<wsk->klucz<<endl;
 206.         wsk=wsk->poprzedni;
 207.     }
 208. }
 209.  
 210. void usun(int k){
 211.     if(lista.pierwszy!=NULL){//jezeli lista nie jest pusta
 212.         element * wsk = lista.pierwszy;
 213.         while(wsk->klucz!=k){//przeszukuj liste
 214.             wsk=wsk->nastepny;
 215.             if(wsk==lista.pierwszy){// jezeli przeszukales liste do konca
 216.                 cout<<endl<<"Szukany element o kluczu "<<k<<" nie istnieje"<<endl;
 217.                 return;
 218.             }
 219.             if(wsk->klucz==k){
 220.                 wsk->nastepny->poprzedni = wsk->poprzedni;
 221.                 wsk->poprzedni->nastepny = wsk->nastepny;
 222.                 delete wsk;
 223.             }
 224.         }
 225.    }
 226.   else{//jezeli lista jest pusta
 227.     cout<<endl<<"Szukany element nie istnieje"<<endl;
 228.   }
 229.  
 230. }
 231.  
 232. void usun_wszystko(){
 233. }
 234.  
 235. int main(){
 236.     clock_t begin, end;
 237.     double time_spent;
 238.     begin = clock();
 239.  
 240.     srand(time(NULL));
 241.  
 242.     wyszukaj(k1);
 243.     wstaw_x_nowych(X);
 244.     cout<<endl<<"Aktualna liczba wezlow: "<<licz_wezly()<<endl;
 245.     pokaz_pierwsze(20);
 246.     wstaw_nowy(k2);
 247.     wyszukaj(k2);
 248.     pokaz_pierwsze(20);
 249.     wstaw_nowy(k3);
 250.     wyszukaj(k3);
 251.     pokaz_pierwsze(20);
 252.     wstaw_nowy(k4);
 253.     wyszukaj(k4);
 254.     pokaz_pierwsze(20);
 255.     wstaw_nowy(k5);
 256.     wyszukaj(k5);
 257.     usun(k3);
 258.     pokaz_pierwsze(20);
 259.     usun(k2);
 260.     wyszukaj(k2);
 261.     //pokaz_pierwsze(20);
 262.     //usun(k5);
 263.     //wyszukaj(k5);
 264.    // pokaz_ostatnie(11);
 265.     //cout<<endl<<"Aktualna liczba wezlow: "<<licz_wezly()<<endl;
 266.    // usun_wszystko();
 267.     //pokaz_ostatnie(11);
 268.    // cout<<endl<<"Aktualna liczba wezlow: "<<licz_wezly()<<endl;
 269.  
 270.     end = clock();
 271.     time_spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
 272.     cout<<endl<<time_spent;
 273.     return 0;
 274. }
 275.