Facebook
From kisz, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 68
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class zadanie15 {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         char[] t = new char[6];
 6.         char[] t2 = new char[6];
 7.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
 8.         for (int i = 0; i < t.length; i++) {
 9.             System.out.println("podaj literę");
 10.             t[i] = (sc.nextLine()).charAt(0);
 11.         }
 12.         //
 13.         for (int i = 0; i < t.length + 1; i += 2) {
 14.             if (t.length % 2 == 0) { //if liczba liter w tabeli jest parzysta
 15.                 if (i+1 <= t.length) { //ograniczenie, żeby nie wychodziło poza zakres tablicy
 16.                     t2[i] = t[i + 1];
 17.                     t2[i + 1] = t[i];
 18.                 }
 19.             } else if (i < t.length - 1) { // if nieparzysta ilość w tablicy
 20.                 t2[i] = t[i + 1];
 21.                 t2[i + 1] = t[i];
 22.             } else if (i==t.length-1){ //dopisuje ostani znak, żeby nie było to puste miejsce
 23.                 t2[i]=t[i];
 24.             }
 25.         }
 26.         for (int i = 0; i < t.length; i++) {
 27.             System.out.print(t2[i]);
 28.         }
 29.     }
 30. }
 31.  
 32.