Facebook
From Michał Makowski kl 1p, 3 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 54
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int silnia (int s) {
 5.  
 6.     if (s == 0) {
 7.  
 8.         return 1;
 9.  
 10.     }
 11.  
 12.     else {
 13.  
 14.         s=s*silnia(s-1);
 15.         return s;
 16.  
 17.     }
 18.  
 19. }
 20.  
 21. int main () {
 22.  
 23.     int a;
 24.  
 25.     cout << "Program oblicza silnie z podanej liczby z zakresu 0-12" << endl;
 26.  
 27.     do {
 28.  
 29.         cout << "Podaj liczbe z zakresu 0-12" << endl;
 30.         cin >> a;
 31.  
 32.         if ((a<0) || (a>12)) {
 33.  
 34.             cout << "Nieprawidlowa liczba" << endl;
 35.  
 36.         }
 37.  
 38.     }
 39.     while ((a<0) || (a>12));
 40.  
 41.  
 42.     cout << "Silnia liczby " << a << " wynosi " << silnia(a) << endl;
 43. }