Facebook
From Henrik, 1 Week ago, written in YAML.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 99
 1. # xyz = gatunamn, dvs sensor från Tibber-integrationen
 2. template:
 3.   - sensor:
 4.       - name: 'Accumulated consumption (int)'
 5.         unique_id: accumulated_consumption_int
 6.         state: >
 7.          {{ states('sensor.accumulated_consumption_xyz') | int }}
 8.         state_class: measurement
 9.       - name: 'Predicted electricity price (monthly)'
 10.         unique_id: predicted_electricity_price_monthly
 11.         state: >
 12.          {## Först beräknas antal dagar som är kvar i innervarande månad ##}
 13.           {% set dt = now() %}
 14.           {% set days_in_month = (dt.replace(month=dt.month%12+1, day=1)-timedelta(days=1)).day %}
 15.           {% set day_current = dt.day %}
 16.           {% set hours_passed = (day_current*24)+dt.hour %}
 17.           {% set hours_left = (days_in_month-dt.day)*24 %}
 18.           {## Ta fram de uppgifter vi har från Tibber integrationen ##}
 19.           {% set monthly_cost = float(states('sensor.monthly_cost_xyz')) %}
 20.           {## Statistics mean sensor ##}
 21.           {% set electricity_consumption_mean = float(states('sensor.electricity_consumption_mean_7_days')) %}
 22.           {% set electricity_price_mean = float(states('sensor.electricity_price_mean_7_days')) %}
 23.           {## Beräkna prediction ##}
 24.           {% set mean_kwh_hour = electricity_consumption_mean/24 %}
 25.           {% set prediction_left = hours_left*mean_kwh_hour*electricity_price_mean %}
 26.           {## Slutligen ta fram den väldigt enkla uppskattningen ##}
 27.           {% set prediction = monthly_cost+prediction_left %}
 28.           {{ prediction | int }}        
 29.   - trigger: # Sampla förbrukningen per dag för att få max-värde. Kanske kan använda energy-API istället?
 30.       - platform: time
 31.         at: '23:59:55'
 32.     sensor:
 33.       - name: 'Electricity Consumption (max)'
 34.         unique_id: electricity_consumption_max
 35.         state: >
 36.          {{ states('sensor.accumulated_consumption_xyz') }}
 37.         state_class: measurement
 38.         unit_of_measurement: "kWh"      
 39.  
 40. sensor:
 41.   - platform: statistics
 42.     name: 'Electricity Price (mean 7-days)'
 43.     unique_id: electricity_price_mean
 44.     entity_id: sensor.nordpool_kwh_se3_sek_3_095_0
 45.     state_characteristic: mean
 46.     sampling_size: 168
 47.     max_age:
 48.       days: 7
 49.   - platform: statistics
 50.     name: 'Electricity Consumption (mean 7-days)'
 51.     unique_id: electricity_consumption_mean
 52.     entity_id: sensor.electricity_consumption_max
 53.     state_characteristic: mean
 54.     sampling_size: 7
 55.     max_age:
 56.       days: 7
 57.   - platform: nordpool
 58.     VAT: False
 59.     low_price_cutoff: 0.95
 60.     region: "SE3"
 61.     precision: 3
 62.     price_type: kWh
 63.     additional_costs: "{{0.0|float}}"