Facebook
From dupad11, 10 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 94
 1. # <------- Global Date Format -------> #
 2. dateFormat: "dd.MM.yyyy HH:mm:ss"
 3. # <------- No Value Messages -------> #
 4. gNameNoValue: ''
 5. gTagNoValue: ''
 6. gOwnerNoValue: ''
 7. gDeputiesNoValue: ''
 8. gDeputyNoValue: ''
 9. gValidityNoValue: ''
 10. gRegionSizeNoValue: ''
 11. alliesNoValue: ''
 12. gtopNoValue: ''
 13. ptopNoValue: ''
 14. minMembersToIncludeNoValue: ''
 15. # <------- Permission Messages -------> #
 16. permission: "&cNie masz wystarczajacych uprawnien do uzycia tej komendy!"
 17. blockedWorld: "&cZarzadzanie gildiami jest zablokowane na tym swiecie!"
 18. playerOnly: "&cKomenda dostepna tylko dla graczy!"
 19. # <------- Rank Messages -------> #
 20. rankLastVictimV: "&7Ostatnio zostales zabity przez tego samego gracza, punkty nie zostaja odebrane!"
 21. rankLastVictimA: "&7Ostatnio zabiles tego samego gracza, punkty nie zostaja dodane!"
 22. rankLastAttackerV: "&7Ostatnio zostales zabity przez tego samego gracza, punkty nie zostaja odebrane!"
 23. rankLastAttackerA: "&7Ten gracz byl ostatnio zabity przez Ciebie, punkty nie zostaja dodane!"
 24. rankIPVictim: "&7Ten gracz ma taki sam adres IP, punkty nie zostaja odjete!"
 25. rankIPAttacker: "&7Ten gracz ma taki sam adres IP, punkty nie zostaja dodane!"
 26. # Dostepne zmienne: {ATTACKER}, {VICTIM}, {-}, {+}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {VTAG}, {ATAG}, {WEAPON}, {REMAINING-HEALTH}, {REMAINING-HEARTS}
 27. rankDeathMessage: "&8ツサ &7Gracz {VTAG}&6{VICTIM} &8(&c-{-}&8) &7zostal zabity przez {ATAG}&6{ATTACKER} &8(&a+{+}&8) &7uzywajac &6{WEAPON}"
 28. # Zamiast zmiennej {ASSISTS} wstawiane sa kolejne wpisy o asystujacych graczach
 29. rankAssistMessage: "&eASYSTA: {ASSISTS}"
 30. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {+}, {SHARE}
 31. rankAssistEntry: "&e{PLAYER} &8(&e+{+}&8)"
 32. # Znaki oddzielajace kolejne wpisy o asystujacych graczach
 33. rankAssistDelimiter: "&8, "
 34. # Dostepne zmienne: {LAST-RANK}, {CURRENT-RANK}
 35. rankResetMessage: "&7Zresetowales swoj ranking z poziomu &6{LAST-RANK} &7do poziomu &6{CURRENT-RANK}&7."
 36. # <------- Ban Messages -------> #
 37. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {REASON}, {DATE}, {NEWLINE}
 38. banMessage: "&7Zostales zbanowany do &6{DATE}{NEWLINE}{NEWLINE}&7za: &6{REASON}"
 39. # <------- Region Messages -------> #
 40. regionOther: "&8ツサ &cTo nie twoja gildia!"
 41. regionCenter: "&8ツサ &cNie mozesz zniszczyc srodka swojej gildii!"
 42. # Dostepne zmienne: {TIME}
 43. regionExplode: "&8ツサ &7Budowanie na terenie gildii zablokowane na czas &6{TIME} sekund&7!"
 44. # Dostepne zmienne: {TIME}
 45. regionExplodeInteract: "&8ツサ &7Nie mozna budowac jeszcze przez &6{TIME} sekund&7!"
 46. regionCommand: "&8ツサ &cTej komendy nie mozna uzyc na terenie innej gildii!"
 47. regionsDisabled: "&8ツサ &cRegiony gildii sa wylaczone!"
 48. # <------- ActionBar Region Messages -------> #
 49. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 50. notificationActionbarIntruderEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7wkroczyl na teren &aTwojej &7gildii!"
 51. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 52. notificationActionbarEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Wkroczyles na teren gildii &6{TAG}&7!"
 53. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 54. notificationActionbarLeaveGuildRegion: "&8ツサ &7Opusciles teren gildii &6{TAG}&7!"
 55. # <------- Bossbar Region Messages -------> #
 56. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 57. notificationBossbarIntruderEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7wkroczyl na teren &aTwojej &7gildii!"
 58. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 59. notificationBossbarEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Wkroczyles na teren gildii &6{TAG}&7!"
 60. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 61. notificationBossbarLeaveGuildRegion: "&8ツサ &7Opusciles teren gildii &6{TAG}&7!"
 62. # <------- Chat Region Messages -------> #
 63. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 64. notificationChatIntruderEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7wkroczyl na teren &aTwojej &7gildii!"
 65. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 66. notificationChatEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Wkroczyles na teren gildii &6{TAG}&7!"
 67. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 68. notificationChatLeaveGuildRegion: "&8ツサ &7Opusciles teren gildii &6{TAG}&7!"
 69. # <------- Title Region Messages -------> #
 70. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 71. notificationTitleIntruderEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7wkroczyl na teren &aTwojej &7gildii!"
 72. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 73. notificationSubtitleIntruderEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7wkroczyl na teren &aTwojej &7gildii!"
 74. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 75. notificationTitleEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Wkroczyles na teren gildii &6{TAG}&7!"
 76. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 77. notificationSubtitleEnterGuildRegion: "&8ツサ &7Wkroczyles na teren gildii &6{TAG}&7!"
 78. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 79. notificationTitleLeaveGuildRegion: "&8ツサ &7Opusciles teren gildii &6{TAG}&7!"
 80. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 81. notificationSubtitleLeaveGuildRegion: "&8ツサ &7Opusciles teren gildii &6{TAG}&7!"
 82. # <------- Broadcast Messages -------> #
 83. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 84. broadcastCreate: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7zalozyl gildie o tagu: &8[&6{TAG}&8] &7oraz nazwie: &6{GUILD}&7!"
 85. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 86. broadcastDelete: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7rozwiazal gildie &6{TAG}&7!"
 87. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 88. broadcastJoin: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7dolaczyl do gildii &6{TAG}&7!"
 89. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 90. broadcastLeave: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7opuscil gildie &6{TAG}&7!"
 91. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 92. broadcastKick: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7zostal wyrzucony z gildii &6{TAG}&7!"
 93. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {REASON}, {TIME}
 94. broadcastBan: "&8ツサ &7Gildia &6{TAG}&7 zostala zbanowana za &6{REASON}&7, gratulacje!"
 95. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 96. broadcastUnban: "&8ツサ &7Gildia &6{TAG}&7 zostala &aodbanowana&7!"
 97. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {X}, {Y}, {Z}
 98. broadcastValidity: "&8ツサ &7Gildia &6{TAG} &7wygasla&7! &7Jej baza znajdowala sie na x: &6{X} &7y: &6{Y} &7z: &6{Z}&7!"
 99. # Dostepne zmienne: {WINNER}, {LOSER}
 100. broadcastWar: "&8ツサ &7Gildia &6{WINNER}&7 podblila gildie &6{LOSER}&7!"
 101. # <------- Help Messages -------> #
 102. helpList:
 103. - ''
 104. - "&8ツサ &6/zaloz [tag] [nazwa] &8- &7Tworzy gildie"
 105. - "&8ツサ &6/zapros [gracz] &8- &7Zaprasza gracza do gildii"
 106. - "&8ツサ &6/dolacz [tag] &8- &7Przyjmuje zaproszenie do gildii"
 107. - "&8ツサ &6/info [tag] &8- &7Informacje o danej gildii"
 108. - "&8ツサ &6/baza &8- &7Teleportuje do bazy gildii"
 109. - "&8ツサ &6/powieksz &8- &7Powieksza teren gildii"
 110. - "&8ツサ &6/przedluz &8- &7Przedluza waznosc gildii"
 111. - "&8ツサ &6/lider [gracz] &8- &7Oddaje zalozyciela gildii"
 112. - "&8ツサ &6/zastepca [gracz] &8- &7Nadaje zastepce gildii"
 113. - "&8ツサ &6/sojusz [tag] &8- &7Pozwala nawiazac sojusz"
 114. - "&8ツサ &6/opusc &8- &7Opuszcza gildie"
 115. - "&8ツサ &6/wyrzuc [gracz] &8- &7Wyrzuca gracza z gildii"
 116. - "&8ツサ &6/rozwiaz [tag] &8- &7Rozwiazuje sojusz"
 117. - "&8ツサ &6/usun &8- &7Usuwa gildie"
 118. # <------- Admin Help Messages -------> #
 119. adminHelpList:
 120. - "&8ツサ &6/ga dodaj [tag] [nick] &8- &7Dodaje gracza do gildii"
 121. - "&8ツサ &6/ga usun [tag] &8- &7Usuwa gildie"
 122. - "&8ツサ &6/ga wyrzuc [nick] &8- &7Wyrzuca gracza z gildii"
 123. - "&8ツサ &6/ga tp [tag] &8- &7Teleportuje do bazy gildii"
 124. - "&8ツサ &6/ga points [nick] [points] &8- &7Ustawia liczbe punktow gracza"
 125. - "&8ツサ &6/ga kills [nick] [kills] &8- &7Ustawia liczbe zabojstw gracza"
 126. - "&8ツサ &6/ga deaths [nick] [deaths] &8- &7Ustawia liczbe smierci gracza"
 127. - "&8ツサ &6/ga ban [tag] [czas] [powod] &8- &7Banuje gildie na okreslony czas"
 128. - "&8ツサ &6/ga unban [tag] &8- &7Odbanowywuje gildie"
 129. - "&8ツサ &6/ga zycia [tag] [zycia] &8- &7Ustawia liczbe zyc gildii"
 130. - "&8ツサ &6/ga przenies [tag] &8- &7Przenosi teren gildii"
 131. - "&8ツサ &6/ga przedluz [tag] [czas] &8- &7Przedluza waznosc gildii o podany czas"
 132. - "&8ツサ &6/ga nazwa [tag] [nazwa] &8- &7Zmienia nazwe gildii"
 133. - "&8ツサ &6/ga spy &8- &7Szpieguje czat gildii"
 134. - "&8ツサ &6/ga enabled &8- &7Zarzadzanie statusem zakladania gildii"
 135. - "&8ツサ &6/ga lider [tag] [gracz] &8- &7Zmienia lidera gildii"
 136. - "&8ツサ &6/ga zastepca [tag] [gracz] &8- &7Nadaje zastepce gildii"
 137. # <------- Player Info Messages -------> #
 138. playerInfoExists: "&8ツサ &cNie znaleziono takiego gracza!"
 139. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {KILLS}, {DEATHS}, {KDR}, {RANK}
 140. playerInfoList:
 141. - ''
 142. - "&7Gracz: &6{PLAYER}"
 143. - "&7Gildia: &6{TAG}"
 144. - "&7Miejsce: &6{RANK} &8(&6{POINTS}&8)"
 145. - "&7Zabojstwa: &6{KILLS}"
 146. - "&7Smierci: &6{DEATHS}"
 147. - "&7KDR: &6{KDR}"
 148. - ''
 149. # <------- Info Messages -------> #
 150. infoTag: "&8テつサ &cPodaj tag gildii!"
 151. infoExists: "&8テつサ &cGildia o takim tagu nie istnieje!"
 152. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {OWNER}, {DEPUTIES}, {MEMBERS}, {MEMBERS-ONLINE}, {MEMBERS-ALL}, {REGION-SIZE}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {KILLS}, {DEATHS}, {KDR}, {ALLIES}, {RANK}, {VALIDITY}, {LIVES}, {GUILD-PROTECTION}
 153. infoList:
 154. - ''
 155. - "&7Gildia: &6{GUILD} &8[&6{TAG}&8]"
 156. - "&7Zalozyciel: &6{OWNER}"
 157. - "&7Zastepcy: &6{DEPUTIES}"
 158. - "&7Punkty: &6{POINTS} &8[&6{RANK}&8]"
 159. - "&7Ochrona: &6{GUILD-PROTECTION}"
 160. - "&7Zycia: &6{LIVES}"
 161. - "&7Waznosc: &6{VALIDITY}"
 162. - "&7Czlonkowie: &6{MEMBERS}"
 163. - "&7Sojusze: &6{ALLIES}"
 164. - ''
 165. # <------- Top Messages -------> #
 166. # {GTOP-<pozycja>} - Gildia na podanej pozycji w rankingu
 167. topList:
 168. - "&8----------{ &cTOP 10 &8}----------"
 169. - "&71&8. &c{GTOP-1}"
 170. - "&72&8. &c{GTOP-2}"
 171. - "&73&8. &c{GTOP-3}"
 172. - "&74&8. &c{GTOP-4}"
 173. - "&75&8. &c{GTOP-5}"
 174. - "&76&8. &c{GTOP-6}"
 175. - "&77&8. &c{GTOP-7}"
 176. - "&78&8. &c{GTOP-8}"
 177. - "&79&8. &c{GTOP-9}"
 178. - "&710&8. &c{GTOP-10}"
 179. # <------- Ranking Messages -------> #
 180. # {PTOP-<pozycja>} - Gracz na podanej pozycji w rankingu
 181. rankingList:
 182. - "&8----------{ &cTOP 10 Graczy &8}----------"
 183. - "&71&8. &c{PTOP-1}"
 184. - "&72&8. &c{PTOP-2}"
 185. - "&73&8. &c{PTOP-3}"
 186. - "&74&8. &c{PTOP-4}"
 187. - "&75&8. &c{PTOP-5}"
 188. - "&76&8. &c{PTOP-6}"
 189. - "&77&8. &c{PTOP-7}"
 190. - "&78&8. &c{PTOP-8}"
 191. - "&79&8. &c{PTOP-9}"
 192. - "&710&8. &c{PTOP-10}"
 193. # <------- General Messages -------> #
 194. generalHasGuild: "&8ツサ &cMasz juz gildie!"
 195. generalNoNameGiven: "&8ツサ &cPodaj nazwe gildii!"
 196. generalHasNoGuild: "&8ツサ &cNie masz gildii!"
 197. generalIsNotOwner: "&8ツサ &cNie jestes zalozycielem gildii!"
 198. generalNoTagGiven: "&8ツサ &cPodaj tag gildii!"
 199. generalNoNickGiven: "&8ツサ &cPodaj nick gracza!"
 200. generalUserHasGuild: "&8ツサ &cTen gracz ma juz gildie!"
 201. generalNoGuildFound: "&8ツサ &cTaka gildia nie istnieje!"
 202. generalNotPlayedBefore: "&8ツサ &cTen gracz nigdy nie byl na serwerze!"
 203. # Dostepne zmienne: {TAG}
 204. generalGuildNotExists: "&8ツサ &7Gildia o tagu &6{TAG} &7nie istnieje!"
 205. generalIsNotMember: "&8ツサ &cTen gracz nie jest czlonkiem twojej gildii!"
 206. generalPlayerHasNoGuild: "&8ツサ &cTen gracz nie ma gildii!"
 207. generalCommandDisabled: "&8ツサ &cTa komenda jest wylaczona!"
 208. # <------- Escape Messages -------> #
 209. escapeDisabled: "&8ツサ &cPrzykro mi, ucieczki sa wylaczone!"
 210. # Dostepne zmienne: {TIME}
 211. escapeStartedUser: "&8ツサ &aDobrze, jesli nikt ci nie przeszkodzi - za {TIME} sekund uda ci sie uciec!"
 212. # Dostepne zmienne: {TIME}, {X}, {Y}, {Z}, {PLAYER}
 213. escapeStartedOpponents: "&8ツサ cGracz {PLAYER} probuje uciec z terenu twojej gildii! ({X}  {Y}  {Z})"
 214. escapeCancelled: "&8ツサ &cUcieczka zostala przerwana!"
 215. escapeInProgress: "&8ツサ &cUcieczka juz trwa!"
 216. escapeSuccessfulUser: "&8ツサ &aUdalo ci sie uciec!"
 217. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 218. escapeSuccessfulOpponents: "&8ツサ &cGraczowi {PLAYER} udalo sie uciec z terenu twojej gildii!"
 219. escapeNoUserGuild: "&8ツサ &cNie masz gildii do ktorej moglbys uciekac!"
 220. escapeNoNeedToRun: "&8ツサ &cNie znajdujesz sie na terenie zadnej gildii, po co uciekac?"
 221. escapeOnYourRegion: "&8ツサ &cZnajdujesz sie na terenie wlasnej gildii, dokad chcesz uciekac?"
 222. # <------- Create Guild Messages -------> #
 223. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 224. createTagLength: "&8ツサ &7Tag nie moze byc dluzszy niz &6{LENGTH} litery&7!"
 225. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 226. createNameLength: "&8ツサ &7Nazwa nie moze byc dluzsza niz &6{LENGTH} litery&7!"
 227. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 228. createTagMinLength: "&8ツサ &7Tag nie moze byc krotszy niz &6{LENGTH} litery&7!"
 229. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 230. createNameMinLength: "&8ツサ &7Nazwa nie moze byc krotsza niz &6{LENGTH} litery&7!"
 231. createOLTag: "&8ツサ &cTag gildii moze zawierac tylko litery!"
 232. createOLName: "&8ツサ &cNazwa gildii moze zawierac tylko litery!"
 233. createMore: "&8ツサ &cNazwa gildi nie moze zawierac spacji!"
 234. createNameExists: "&8ツサ &cJest juz gildia z taka nazwa!"
 235. createTagExists: "&8ツサ &cJest juz gildia z takim tagiem!"
 236. restrictedGuildName: "&8ツサ &cPodana nazwa gildii jest niedozwolona."
 237. restrictedGuildTag: "&8ツサ &cPodany tag gildii jest niedozwolony."
 238. # Dostepne zmienne: {DISTANCE}
 239. createSpawn: "&8ツサ &7Jestes zbyt blisko spawnu! Minimalna odleglosc to &6{DISTANCE}"
 240. createIsNear: "&8ツサ &cW poblizu znajduje sie jakas gildia, poszukaj innego miejsca!"
 241. # Dostepne zmienne: {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {REQUIRED}, {REQUIRED-FORMAT}
 242. createRank: "&8ツサ &cAby zalozyc gildie, wymagane jest przynajmniej &7{REQUIRED} &cpunktow."
 243. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 244. createItems: "&8ツサ &7Nie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci: &6{ITEM}"
 245. # Dostepne zmienne: {EXP}
 246. createExperience: "&8ツサ &cNie posiadasz wymaganego doswiadczenia do zalozenia gildii: &7{EXP}"
 247. # Dostepne zmienne: {MONEY}
 248. createMoney: "&8ツサ &cNie posiadasz wymaganej ilosci pieniedzy do zalozenia gildii: &7{MONEY}"
 249. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 250. createGuild: "&8ツサ &7Zalozono gildie o nazwie &6{GUILD} &7i tagu &6{TAG}&7!"
 251. createGuildCouldNotPasteSchematic: "&8ツサ &cWystapil blad podczas tworzenia terenu gildii, zglos sie do administracji."
 252. # Dostepne zmienne: {BORDER-MIN-DISTANCE}
 253. createNotEnoughDistanceFromBorder: "&8ツサ &cJestes zbyt blisko granicy mapy aby zalozyc gildie! (Minimalna odleglosc: {BORDER-MIN-DISTANCE})"
 254. # <------- Delete Guild Messages -------> #
 255. deleteConfirm: "&8ツサ &7Aby potwierdzic usuniecie gildii, wpisz: &6/potwierdz"
 256. deleteToConfirm: "&8ツサ &cNie masz zadnych dzialan do potwierdzenia!"
 257. deleteSomeoneIsNear: "&8ツサ &cNie mozesz usunac gildii, ktos jest w poblizu!"
 258. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 259. deleteSuccessful: "&8ツサ &7Pomyslnie &6usunieto &7gildie!"
 260. # <------- Invite Messages -------> #
 261. invitePlayerExists: "&8ツサ &cNie ma takiego gracza na serwerze!"
 262. # Dostepne zmienne: {AMOUNT}
 263. inviteAmount: "&8ツサ &7Osiagnieto juz &cmaksymalna &7liczbe czlonkow w gildii! (&6{AMOUNT})"
 264. inviteCancelled: "&cCofnieto zaproszenie!"
 265. # Dostepne zmienne: {OWNER}, {GUILD}, {TAG}
 266. inviteCancelledToInvited: "&8ツサ &7Zaproszenie do gildii &6{GUILD} &7zostalo wycofane!"
 267. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 268. inviteToOwner: "&8ツサ &7Gracz &6{PLAYER} &7zostal zaproszony do gildii!"
 269. # Dostepne zmienne: {OWNER}, {GUILD}, {TAG}
 270. inviteToInvited: "&8ツサ &7Otrzymano zaproszenie do gildii &6{TAG}&7!"
 271. # <------- Join Messages -------> #
 272. joinHasNotInvitation: "&8ツサ &cNie masz zaproszenia do gildii!"
 273. joinHasNotInvitatonTo: "&8ツサ &cNie otrzymales zaproszenia do tej gildii!"
 274. joinHasGuild: "&8ツサ &cMasz juz gildie!"
 275. joinTagExists: "&8ツサ &cNie ma gildii o takim tagu!"
 276. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 277. joinInvitationList:
 278. - "&8ツサ &7Otrzymano zaproszenia od gildii: &6{GUILDS}"
 279. - "&8ツサ &7Wpisz &6/dolacz [tag] &7aby dolaczyc do wybranej gildii"
 280. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 281. joinItems: "&8ツサ &7Nie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci: &6{ITEM}"
 282. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 283. joinToMember: "&8ツサ &7Dolaczyles do gildii: &6{GUILD}"
 284. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 285. joinToOwner: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7dolaczyl do &aTwojej &7gildii!"
 286. # <------- Leave Messages -------> #
 287. leaveIsOwner: "&8ツサ &6Zalozyciel &7nie moze opuscic gildii!"
 288. # Dostepne zmienne: {GUILDS}, {TAG}
 289. leaveToUser: "&8ツサ &7Opusciles gildie &6{GUILD}&7!"
 290. # <------- Kick Messages -------> #
 291. kickOtherGuild: "&8テつサ &cTen gracz nie jest w Twojej gildii!"
 292. kickOwner: "&8ツサ &cNie mozna wyrzucic zalozyciela!"
 293. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {PLAYER}
 294. kickToOwner: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} &7zostal wyrzucony z gildii!"
 295. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 296. kickToPlayer: "&8ツサ &cZostales wyrzucony z gildii!"
 297. # <------- Enlarge Messages -------> #
 298. enlargeMaxSize: "&8ツサ &cOsiagnieto juz maksymalny rozmiar terenu!"
 299. enlargeIsNear: "&8ツサ &cW poblizu znajduje sie jakas gildia, nie mozesz powiekszyc terenu!"
 300. # Dostepne zmienne: {ITEM}
 301. enlargeItem: "&8ツサ &7Nie masz wystarczajacej liczby przedmiotow! Potrzebujesz &6{ITEM}"
 302. # Dostepne zmienne: {SIZE}, {LEVEL}
 303. enlargeDone: "&8ツサ &7Teren &6Twojej &7gildii zostal powiekszony i jego wielkosc wynosi teraz &6{SIZE} &7(poz.&6{LEVEL}&7)"
 304. # <------- Base Messages -------> #
 305. baseTeleportationDisabled: "&8テつサ &cTeleportacja do baz gildyjnych nie jest dostepna"
 306. baseHasNotRegion: "&8ツサ &cTwoja gildia nie posiada terenu!"
 307. baseHasNotCenter: "&8ツサ &cTwoja gildia nie posiada srodka regionu!"
 308. baseIsTeleportation: "&8ツサ &cWlasnie sie teleportujesz!"
 309. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 310. baseItems: "&8ツサ &7Nie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci: &6{ITEM}"
 311. baseDontMove: "&8ツサ &7Nie ruszaj sie przez &6{TIME} &7sekund!"
 312. baseMove: "&8ツサ &7Ruszyles sie, teleportacja przerwana!"
 313. baseTeleport: "&8ツサ &7Teleportacja&7..."
 314. # <------- Ally Messages -------> #
 315. allyHasNotInvitation: "&8ツサ &7Aby zaprosic gildie do sojuszy wpisz &6/sojusz [tag]"
 316. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 317. allyInvitationList:
 318. - "&8ツサ &7Otrzymano zaproszenia od gildii: &6{GUILDS}"
 319. - "&8ツサ &7Aby zaakceptowac uzyj &6/sojusz [tag]"
 320. # Dostepne zmienne: {TAG}
 321. allyAlly: "&8ツサ &cMasz juz sojusz z ta gildia!"
 322. allySame: "&8ツサ &cNie mozesz nawiazac sojuszu z wlasna gildia!"
 323. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 324. allyDone: "&8ツサ &7Nawiazano sojusz z gildia &6{GUILD}&7!"
 325. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 326. allyIDone: "&8ツサ &7Gildia &6{GUILD} &7przystapila do sojuszu!"
 327. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 328. allyReturn: "&8ツサ &7Wycofano zaproszenie do sojuszu dla gildii &6{GUILD}!"
 329. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 330. allyIReturn: "&8ツサ &7Gildia &6{GUILD} &7wycofala zaprszenie do sojuszu!"
 331. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 332. allyInviteDone: "&8ツサ &7Zaproszono gildie &6{GUILD} &7do sojuszu!"
 333. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 334. allyToInvited: "&8ツサ &7Otrzymano zaproszenie do sojuszu od gildii &6{GUILD}&7!"
 335. # <------- Break Messages -------> #
 336. breakHasNotAllies: "&8ツサ &cTwoja gildia nie posiada sojuszy!"
 337. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 338. breakAlliesList:
 339. - "&8ツサ &7Twoja gildia nawiazala sojusz z &6{GUILDS}"
 340. - "&8ツサ &7Aby rozwiazac sojusz wpisz &6/rozwiaz [tag]"
 341. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 342. breakAllyExists: "&8ツサ &7Twoja gildia nie posiada sojuszu z gildia (&6{TAG}&7&6{GUILD}&7)!"
 343. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 344. breakDone: "&8ツサ &7Rozwiazano sojusz z gildia &6{GUILD}&7!"
 345. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 346. breakIDone: "&8ツサ &7Gildia &6{GUILD} &7rozwiazala sojusz z Twoja gildia!"
 347. # <------- Validity Messages -------> #
 348. # Dostepne zmienne: {TIME}
 349. validityWhen: "&8ツサ &7Gildie mozesz przedluzyc dopiero za &6{TIME}&7!"
 350. # Dostepne zmienne: {ITEM}
 351. validityItems: "&8ツサ &7Nie masz wystarczajacej liczby przedmiotow! Potrzebujesz &6{ITEM}"
 352. # Dostepne zmienne: {DATE}
 353. validityDone: "&8ツサ &7Waznosc gildii przedluzona do &6{DATE}&7!"
 354. # <------- War Messages -------> #
 355. warHasNotGuild: "&8ツサ &cMusisz miec gildie, aby zaatkowac inna!"
 356. warAlly: "&8ツサ &cNie mozesz zaatakowac sojusznika!"
 357. # Dostepne zmienne: {TIME}
 358. warWait: "&8ツサ &7Atak na gildie mozliwy za &6{TIME}"
 359. # Dostepne zmienne: {ATTACKED}
 360. warAttacker: "&8ツサ &7Twoja gildia pozbawila gildie &6{ATTACKED} &7z &61 zycia&7!"
 361. # Dostepne zmienne: {ATTACKER}
 362. warAttacked: "&8ツサ &7Twoja gildia stracila &41 zycie &7przez &4{ATTACKER}&7!"
 363. # Dostepne zmienne: {LOSER}
 364. warWin: "&8ツサ &7Twoja gildia &6podbila &7gildie &6{LOSER}&7! Zyskujecie &61 zycie&7!"
 365. # Dostepne zmienne: {WINNER}
 366. warLose: "&8ツサ &7Twoja gildia &6przegrala &7wojne z gildia &6{WINNER}&7! &4Gildia zostaje zniszona&7!"
 367. # <------- Leader Messages -------> #
 368. leaderMustBeDifferent: "&8ツサ &cNie mozesz sobie oddac zalozyciela!"
 369. leaderSet: "&8ツサ &7Ustanowiono nowego &6lidera &7gildii!"
 370. leaderOwner: "&8ツサ &7Zostales nowym &6liderem &7gildii!"
 371. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 372. leaderMembers: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} zostal nowym &6liderem &7gildii!"
 373. # <------- Deputy Messages -------> #
 374. deputyMustBeDifferent: "&8ツサ &cNie mozesz mianowac siebie zastepca!"
 375. deputyRemove: "&8ツサ &7Zdegradowno gracza z funkcji &6zastepcy&7!"
 376. deputyMember: "&8ツサ &7Zdegradowano Cie z funkcji &6zastepcy&7!"
 377. deputySet: "&8ツサ &7Ustanowiono nowego &6zastepce &7gildii!"
 378. deputyOwner: "&8ツサ &7Zostales nowym &6zastepca &7gildii!"
 379. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 380. deputyMembers: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} zostal nowym &6zastepca &7gildii!"
 381. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 382. deputyNoLongerMembers: "&8ツサ &7Gracz: &6{PLAYER} juz nie jest &6zastepca &7gildii!"
 383. # <------- Setbase Messages -------> #
 384. setbaseOutside: "&8ツサ &cNie mozna ustawic domu gildii poza jej terenem!"
 385. setbaseDone: "&8ツサ &7Przeniesiono &6dom &7gildii!"
 386. # <------- PvP Messages -------> #
 387. pvpOn: "&8ツサ &7Wlaczono &cpvp &7w gildii!"
 388. pvpOff: "&8ツサ &7Wylaczono &apvp &7w gildii!"
 389. # <------- Admin Messages -------> #
 390. # Dostepne zmienne: {ADMIN}
 391. adminGuildBroken: "&8ツサ &cTwoja gildia zostala rozwiazana przez &7{ADMIN}"
 392. adminGuildOwner: "&8ツサ &cTen gracz jest zalozycielem gildii, nie mozna go wyrzucic!"
 393. adminNoRegionFound: "&8ツサ &cGildia nie posiada terenu!"
 394. adminNoPointsGiven: "&8ツサ &cPodaj liczbe punktow!"
 395. # Dostepne zmienne: {ERROR}
 396. adminErrorInNumber: "&8ツサ &cNieznana jest liczba: {ERROR}"
 397. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}
 398. adminPointsChanged: "&8ツサ &7Ustawiono &6{POINTS} &7punktow dla gracza &6{PLAYER}"
 399. adminNoKillsGiven: "&8ツサ &cPodaj liczbe zabojstw!"
 400. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {KILLS}
 401. adminKillsChanged: "&8ツサ &7Ustawiono &6{KILLS} &7zabojstw dla gracza &6{PLAYER}"
 402. adminNoDeathsGiven: "&8ツサ &cPodaj liczbe zgonow!"
 403. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {DEATHS}
 404. adminDeathsChanged: "&8ツサ &7Ustawiono &6{DEATHS} &7zgonow dla gracza &6{PLAYER}"
 405. adminNoBanTimeGiven: "&8ツサ &cPodaj czas na jaki ma byc zbanowana gildia!"
 406. adminNoReasonGiven: "&8ツサ &cPodaj powod!"
 407. adminGuildBanned: "&8ツサ &cTa gildia jest juz zbanowana!"
 408. adminTimeError: "&8ツサ &cPodano nieprawidlowy czas!"
 409. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TIME}
 410. adminGuildBan: "&8ツサ &7Zbanowano gildie &6{GUILD} &7na okres &6{TIME}&7!"
 411. adminGuildNotBanned: "&8ツサ &cTa gildia nie jest zbanowana!"
 412. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 413. adminGuildUnban: "&8ツサ &7Odbanowano gildie &6{GUILD}&7!"
 414. adminNoLivesGiven: "&8ツサ &cPodaj liczbe zyc!"
 415. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {LIVES}
 416. adminLivesChanged: "&8ツサ &7Ustawiono &6{LIVES} &7zyc dla gildii &6{GUILD}&7!"
 417. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 418. adminGuildRelocated: "&8ツサ &7Przeniesiono teren gildii &6{GUILD}&7!"
 419. adminNoValidityTimeGiven: "&8ツサ &cPodaj czas o jaki ma byc przedluzona waznosc gildii!"
 420. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {VALIDITY}
 421. adminNewValidity: "&8ツサ &7Przedluzono waznosc gildii &6{GUILD} &7do &6{VALIDITY}&7!"
 422. adminNoNewNameGiven: "&8ツサ &cPodaj nowa nazwe!"
 423. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 424. adminNameChanged: "&8ツサ &7Zmieniono nazwe gildii na &6{GUILD}&7!"
 425. adminStopSpy: "&8ツサ &cJuz nie szpiegujesz graczy!"
 426. adminStartSpy: "&8ツサ &aOd teraz szpiegujesz graczy!"
 427. adminGuildsEnabled: "&8ツサ &aZakladanie gildii jest wlaczone!"
 428. adminGuildsDisabled: "&8ツサ &cZakladanie gildii jest wylaczone!"
 429. adminUserNotMemberOf: "&8ツサ &cTen gracz nie jest czlonkiem tej gildii!"
 430. adminAlreadyLeader: "&8ツサ &cTen gracz jest juz liderem gildii!"
 431. adminAlreadyDeputy: "&8ツサ &cTen gracz jest juz zastepca gildii!"
 432.  
 433.