Facebook
From MikołajM, 3 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 59
 1. p = int(input("Podaj pierwszÄ… liczbÄ™: "))
 2. k = int(input("Podaj ostatniÄ… liczbÄ™: "))
 3. x = p
 4. z = 0
 5. for i in range (k-p):
 6.     dzielnik = 2
 7.     for i in range (int(pow(x, 0.5))+1):
 8.         if x <=1:
 9.             print (x,"To nie jest liczba pierwsza")
 10.             break
 11.         if x == 2:
 12.             print (x,"To jest liczba pierwsza")
 13.             break
 14.         modulo = x % dzielnik
 15.         if modulo == 0:
 16.             print (x,"To nie jest liczba pierwsza")
 17.             break
 18.         z = z+1
 19.         if z == int(pow(x, 0.5))+1:
 20.             print (x,"to jest liczba pierwsza")
 21.         dzielnik = dzielnik+1
 22.     x = x+1
 23.