Facebook
From Stained Eider, 11 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 58
 1. Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 20.02.2019 02
 2. Uruchomiony przez Johny (22-02-2019 16:44:12) Run:1
 3. Uruchomiony z C:\Users\Johny\Desktop
 4. Załadowane profile: Johny (Dostępne profile: Johny)
 5. Tryb startu: Normal
 6. ==============================================
 7.  
 8. fixlist - zawartość:
 9. *****************
 10. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 11. 2019-01-29 13:09 - 2019-01-29 13:09 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 12. AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FB6A21E3 [462]
 13. AlternateDataStreams: C:\Users\Public\AppData:CSM [482]
 14. AlternateDataStreams: C:\Users\Public\Shared Files:VersionCache [478]
 15. HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
 16. ShellIconOverlayIdentifiers: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 17. ContextMenuHandlers3: [00avg] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 18. ContextMenuHandlers1_S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000: [GGDriveMenu] -> {E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
 19. ContextMenuHandlers4_S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000: [GGDriveMenu] -> {E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
 20. ContextMenuHandlers5_S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000: [GGDriveMenu] -> {E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} =>  -> Brak pliku
 21. CMD: netsh advfirewall reset
 22. EmptyTemp:
 23. *****************
 24.  
 25. "HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\" => nie znaleziono
 26. "C:\ProgramData\ntuser.pol" => nie znaleziono
 27. "C:\ProgramData\TEMP" => ":FB6A21E3" ADS nie znaleziono.
 28. "C:\Users\Public\AppData" => ":CSM" ADS nie znaleziono.
 29. "C:\Users\Public\Shared Files" => ":VersionCache" ADS nie znaleziono.
 30. HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
 31. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\00avg => pomyślnie usunięto
 32. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 33. HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg => pomyślnie usunięto
 34. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 35. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\GGDriveMenu => pomyślnie usunięto
 36. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} => nie znaleziono
 37. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\GGDriveMenu => pomyślnie usunięto
 38. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} => nie znaleziono
 39. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\GGDriveMenu => pomyślnie usunięto
 40. HKU\S-1-5-21-3564243225-2610990644-4089692014-1000\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} => nie znaleziono
 41.  
 42. ========= netsh advfirewall reset =========
 43.  
 44. Ok.
 45.  
 46.  
 47. ========= Koniec  CMD: =========
 48.  
 49.  
 50. =========== EmptyTemp: ==========
 51.  
 52. BITS transfer queue => 8388608 B
 53. DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 11549883 B
 54. Java, Flash, Steam htmlcache => 179289049 B
 55. Windows/system/drivers => 0 B
 56. Edge => 0 B
 57. Chrome => 280272741 B
 58. Firefox => 0 B
 59. Opera => 0 B
 60.  
 61. Temp, IE cache, history, cookies, recent:
 62. Users => 0 B
 63. Default => 0 B
 64. Public => 0 B
 65. ProgramData => 0 B
 66. systemprofile => 128 B
 67. systemprofile32 => 128 B
 68. LocalService => 0 B
 69. NetworkService => 0 B
 70. Johny => 3577276 B
 71.  
 72. RecycleBin => 7539996 B
 73. EmptyTemp: => 467.9 MB danych tymczasowych Usunięto.
 74.  
 75. ================================
 76.  
 77.  
 78. System wymagał restartu.
 79.  
 80. ==== Koniec  Fixlog 16:44:18 ====
captcha