Facebook
From Funky Marten, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 141
 1. #include <math.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <vector>
 4. #include <time.h>
 5.  
 6. // Do┼é─ůcz definicje biblioteki Allegro
 7. #include <allegro5/allegro.h>
 8. #include <allegro5/allegro_primitives.h>
 9.  
 10. const float FPS = 60;           //obraz b─Ödzie aktualizowany co 1/FPS sekundy
 11. const int SCREEN_W = 640;       //szeroko┼Ť─ç okna
 12. const int SCREEN_H = 480;       //wysoko┼Ť─ç okna
 13. float* hak;
 14.  
 15.  
 16. void draw_shape(int x, int y, int n, float R, ALLEGRO_COLOR kolor)
 17. {
 18.         float zmiana_alfa = (2 * ALLEGRO_PI) / n;
 19.         float alfa = 0;
 20.         float *wsp = new float[n*2];
 21.         for (int i = 0; i < n; i++)
 22.         {
 23.                 wsp[2*i] = x+R * cos(alfa);
 24.                 wsp[2 * i + 1] = y+R * sin(alfa);
 25.                 alfa += zmiana_alfa;
 26.         }
 27.         al_draw_polygon(wsp, n ,ALLEGRO_LINE_JOIN_BEVEL, kolor, 5, 6);
 28. }
 29. int rc()
 30. {
 31.         return rand()% 255;
 32. }
 33.  
 34.  
 35. // Funkcja główna
 36. int main()
 37. {
 38.         srand(time(NULL));
 39.         ALLEGRO_DISPLAY *display = NULL;                        //okno
 40.         ALLEGRO_EVENT_QUEUE *event_queue = NULL;        //kolejka zdarzen
 41.         ALLEGRO_TIMER *timer = NULL;                            //timer, od ktorego b─Ödziemy odbierac zdarzenia (potrzebny do animacji)
 42.         bool redraw = true;
 43.        
 44.         float tablica_wielokatow[50][20];// max 50 wielokatw, ni ewiecej niz 20 bokow
 45.        
 46.  
 47.         if (!al_init()) {                                                       //inicjalizacja biblioteki Allegro
 48.                 fprintf(stderr, "Nie zainicjalizowano allegro!n");
 49.                 return -1;
 50.         }
 51.        
 52.         display = al_create_display(SCREEN_W, SCREEN_H);        //utworznie okna
 53.         timer = al_create_timer(1.0 / FPS);                                     //utworzenie timera
 54.         al_install_keyboard();                                                          //inicjalizacja obs┼éugi klawiatury
 55.         al_install_mouse();
 56.  
 57.        
 58.         event_queue = al_create_event_queue();                          //utworzenie kolejki zdarze┼ä
 59.        
 60.         al_init_primitives_addon();                                                     //inicjalizacja obs┼éugi prostych element├│w (punkty, linie, prostok─ůty, elipsy itd.)
 61.  
 62.         //Rejestracja ┼╝r├│de┼é zdarze┼ä (okno, timer, klawiatura ...)
 63.         al_register_event_source(event_queue, al_get_display_event_source(display));
 64.         al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer));
 65.         al_register_event_source(event_queue, al_get_mouse_event_source());
 66.         al_register_event_source(event_queue, al_get_keyboard_event_source());
 67.        
 68.         //Kolory rysowania
 69.         ALLEGRO_COLOR yellow = al_map_rgb(255, 255, 0);
 70.         ALLEGRO_COLOR white = al_map_rgb(255, 255, 255);
 71.         ALLEGRO_COLOR blue = al_map_rgb(0, 0, 255);
 72.         ALLEGRO_COLOR black = al_map_rgb(0, 0, 0);
 73.  
 74.  
 75.         //Definicja wielok─ůta
 76.         const int N = 7;
 77.         float dx[N] = { 0.0, -30.0, -10.0, -10.0, 10.0, 10.0, 30.0 };
 78.         float dy[N] = { -60.0, -30.0,-30.0, 60.0, 60.0,-30.0,-30.0 };
 79.  
 80.         //Tablice na przetworzone wsp├│┼érz─Ödna punkt├│w
 81.         float points[2*N];
 82.  
 83.         //Zmienne na potrzeby obracania figury
 84.         double fi=0.0, dfi=0.1, sinfi, cosfi;
 85.  
 86.         //Uruchamiamy timer, kt├│ry b─Ödzie z zadan─ů cz─Östotliwo┼Ťci─ů wysy┼éa┼é zdarzenia
 87.         al_start_timer(timer);
 88.        
 89.         //P─Ötla g┼é├│wna programu - obs┼éuga zdarze┼ä.
 90.         //Dzia┼éamy, dop├│ki u┼╝ytkownik nie wci┼Ťnie Esc.
 91.         while(true)
 92.         {
 93.                 ALLEGRO_EVENT event;
 94.                 al_wait_for_event(event_queue, &event);
 95.  
 96.                 if (event.type == ALLEGRO_EVENT_TIMER) {        //zdarzenie timera -> od┼Ťwie┼╝enie obrazu
 97.                         redraw = true;
 98.                 }
 99.                 else if (event.type == ALLEGRO_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN)
 100.                 {
 101.                         int random_n = rand() % 20 + 1;
 102.                         int random_size = rand() % 200 + 50;
 103.                        
 104.                         draw_shape(event.mouse.x, event.mouse.y, random_n, random_size, al_map_rgb(rc(), rc(), rc()));
 105.  
 106.                 }
 107.                 else if (event.type == ALLEGRO_EVENT_KEY_DOWN) {        //zdarzenie klawiatury -> je┼Ťli Esc to ko┼äczymy
 108.                         if (event.keyboard.keycode == ALLEGRO_KEY_ESCAPE)
 109.                         break;
 110.                 }
 111.                
 112.                 else if (event.type == ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE) { //zdarzenie zamkni─Öcia okna
 113.                         break;
 114.                 }
 115.  
 116.                 if (redraw && al_is_event_queue_empty(event_queue))
 117.                 {
 118.                         redraw = false;
 119.                         //al_clear_to_color(black); //czyszczenie okna na zadany kolor
 120.  
 121.                         //Wyznacz ┼Ťrodek ekranu
 122.                         int xm = SCREEN_W / 2;
 123.                         int ym = SCREEN_H / 2;
 124.  
 125.                         //Obr├│t figury
 126.                         sinfi = sin(fi);
 127.                         cosfi = cos(fi);
 128.                         for (int i = 0; i < N; i++)
 129.                         {
 130.                                 points[2 * i] = (dx[i] * cosfi - dy[i] * sinfi + 0.5) + xm;
 131.                                 points[2 * i + 1]  = (dx[i] * sinfi + dy[i] * cosfi + 0.5) + ym;
 132.                         }
 133.                         fi += dfi;
 134.  
 135.                        
 136.  
 137.                         ////Narysuj wype┼éniony okr─ůg
 138.                         //al_draw_filled_circle(xm, ym, 100, blue);
 139.                         //al_draw_circle(xm, ym, 100, yellow, 2);
 140.  
 141.                         ////Narysuj wype┼éniony wielokat
 142.                         //al_draw_filled_polygon(points, N, white);
 143.  
 144.                         //Wy┼Ťwietl w oknie to, co narysowano w buforze
 145.                         al_flip_display();
 146.                 }
 147.         }
 148.  
 149.         al_destroy_display(display);
 150.         al_destroy_timer(timer);
 151.         al_destroy_event_queue(event_queue);
 152.         return 0;
 153. }
 154.