Facebook
From InformatykKrzysziek, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 181
 1. ------CMenu.cpp-----
 2.  
 3.  
 4. #include "CMenu.h"
 5.  
 6. CMenu::CMenu() {
 7.         licznikOpcji = 0;
 8. }
 9.  
 10. CMenu::~CMenu() {
 11.         cout << "\nbye bye";
 12. }
 13.  
 14. void CMenu::wyswietl() {
 15.         for (int i = 0; i < this->licznikOpcji; i++)
 16.         {
 17.                 cout << i + 1 << ". " << this->opcje[i] << endl;
 18.         }
 19.         cout << "\nPodaj Wybor:";
 20.         int wybor;
 21.         cin >> wybor;
 22.  
 23.         if (wybor > 0 && wybor <= this->licznikOpcji) {
 24.                 cout << "Wybrales: " << this->opcje[wybor - 1];
 25.                 this->funkcje[wybor - 1];
 26.         }
 27.         //cout << "#smierc";
 28. }
 29.  
 30. void CMenu::dodajOpcje(char *nazwa, void funkcja()) {
 31.         strcpy_s(this->opcje[this->licznikOpcji], 30, nazwa);
 32.         this->licznikOpcji++;
 33. }
 34.  
 35.  
 36. ------CMenu.h------
 37.  
 38. #pragma once
 39. #include <iostream>
 40.  
 41. using namespace std;
 42. class CMenu{
 43.         char opcje[10][30];
 44.         void(*funkcje[10])(void);
 45.         int licznikOpcji;
 46.  
 47. public:
 48.         CMenu();
 49.         void dodajOpcje(char *nazwa, void *funkcja());
 50.         void wyswietl();
 51.         ~CMenu();
 52.  
 53. };
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58. ------program.cpp---------
 59.  
 60.  
 61.  
 62. #include "CMenu.h"
 63. #include <cstdlib>
 64. #include <iostream>
 65. using namespace std;
 66. void test() {
 67.         cout << "funkcja test" << endl;
 68. }
 69. void test2() {
 70.         cout << "funkcja test2" << endl;
 71. }
 72. void test3() {
 73.         cout << "funkcja test3" << endl;
 74. }
 75.  
 76. int main() {
 77.         //test();
 78.         CMenu Menu;
 79.         Menu.dodajOpcje("opcja pierwsza", &test);
 80.         Menu.dodajOpcje("opcja druga", &test2);
 81.         Menu.dodajOpcje("opcja trzecia", &test3);
 82.         Menu.wyswietl();
 83.         system("pause>nul");
 84.         return 0;
 85.        
 86. }
 87.  
 88.  
 89.  
 90. #nie działa