Facebook
From Commodious Horse, 1 Year ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 144
 1. ////////////////////HEADER/////////////////////////////
 2. // stdafx.h: dołącz plik do standardowych systemowych plików dołączanych,
 3. // lub specyficzne dla projektu pliki dołączane, które są często wykorzystywane, ale
 4. // są rzadko zmieniane
 5. //
 6.  
 7. #pragma once
 8. //#pragma warning(disable:C4430)
 9.  
 10. #include "targetver.h"
 11.  
 12. #include <stdio.h>
 13. #include <tchar.h>
 14.  
 15. void save();
 16. Square* SInit();
 17. Circle* CInit();
 18. Rectangle* RInit();
 19.  
 20. class Figure
 21. {
 22. public:
 23.         virtual double area() = 0;
 24. };
 25.  
 26. class Circle : public Figure
 27. {
 28. public:
 29.         double r;
 30.         double area();
 31.         Circle(double i);
 32. };
 33.  
 34. class Rectangle : public Figure
 35. {
 36. public:
 37.         double a, b;
 38.         double area();
 39.         Rectangle(double i, double j);
 40. };
 41.  
 42. class Square : public Figure
 43. {
 44. public:
 45.         double a;
 46.         double area();
 47.         Square(double i);
 48. };
 49. // TODO: W tym miejscu odwołaj się do dodatkowych nagłówków wymaganych przez program
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%CPP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 59. double Circle::area()
 60. {
 61.         return r * r*3.1415;
 62. }
 63.  
 64. Circle* CInit()
 65. {
 66.         double i;
 67.         cout << "podaj promien";
 68.         cin >> i;
 69.         Circle * pC;
 70.         pC = new Circle(i);
 71.         return pC;
 72. }
 73.  
 74. double Rectangle::area()
 75. {
 76.         return a * b;
 77. }
 78.  
 79. Rectangle * RInit()
 80. {
 81.         double i, j;
 82.         cout << "podaj wysokosc i szerokosc";
 83.         cin >> i;
 84.         cin >> j;
 85.         Rectangle * pR;
 86.         pR = new Rectangle(i, j);
 87.         return pR;
 88. }
 89.  
 90. double Square::area()
 91. {
 92.         return a * a;
 93. }
 94.  
 95. Square * SInit()
 96. {
 97.         double i;
 98.         cout << "podaj dlugosc boku";
 99.         cin >> i;
 100.         Square * pS;
 101.         pS = new Square(i);
 102.         return pS;
 103. }
 104.  
 105. Square::Square(double i)
 106. {
 107.         a = i;
 108. }
 109.  
 110. Rectangle::Rectangle(double i, double j)
 111. {
 112.         a = i;
 113.         b = j;
 114. }
 115.  
 116. Circle::Circle(double i)
 117. {
 118.         r = i;
 119. }
 120.