Facebook
From kubson, 3 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 68
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include<malloc.h>
 5. #include <conio.h>
 6.  
 7. struct Student {
 8.         char* imie;
 9.         char* nazwisko;
 10.         int wiek;
 11.         int Indeks;
 12. }student;
 13.  
 14. struct Tablica {
 15.         int aktualny;
 16.         struct Student studenci[20];
 17. }tablica;
 18.  
 19. void DodajStudenta(char* i, char* n, int w, int ind)
 20. {
 21.         if (tablica.aktualny < 20)
 22.         {
 23.                 tablica.studenci[tablica.aktualny].imie = malloc(strlen(i) + 1);
 24.                 strcpy(tablica.studenci[tablica.aktualny].imie, i);
 25.                 tablica.studenci[tablica.aktualny].nazwisko = malloc(strlen(n) + 1);
 26.                 strcpy(tablica.studenci[tablica.aktualny].nazwisko, n);
 27.                 tablica.studenci[tablica.aktualny].wiek = w;
 28.                 tablica.studenci[tablica.aktualny].Indeks = ind;
 29.                 tablica.aktualny++;
 30.         }
 31.         else printf("nie ma miejsca");
 32.  
 33. }
 34. void WypiszDane()
 35. {
 36.         if (tablica.aktualny == 0)
 37.                 printf("Brak studentow w tablicy");
 38.         else
 39.                 for (int i = 0; i < tablica.aktualny; i++)
 40.         printf("\nLista studentow: %s, %s, %i, %i", tablica.studenci[i].imie, tablica.studenci[i].nazwisko, tablica.studenci[i].wiek, tablica.studenci[i].Indeks);
 41. }
 42. int Usun(char* nr)
 43. {
 44.         int i = 0;
 45.         for (i = 0; i < tablica.aktualny; i++)
 46.         {
 47.                 if (strcmp(nr, tablica.studenci[i]) == 0)
 48.                 {
 49.                         free(tablica.studenci[i].imie);
 50.                         free(tablica.studenci[i].nazwisko);
 51.  
 52.                         for (; i < tablica.aktualny; i++)
 53.                         {
 54.                                 tablica.studenci[i] = tablica.studenci[i + 1];
 55.                         }
 56.                         tablica.aktualny--;
 57.                         return tablica.studenci[i].imie;
 58.                 }
 59.         }
 60.         return -1;
 61. }
 62.  
 63. void main()
 64. {
 65.         tablica.aktualny = 0;
 66.         char wybor = 'x';
 67.         char pom[2];
 68.         char im[50];
 69.         char naz[50];
 70.         int wiek, ind;
 71.        
 72.        
 73.         while (pom != 'q')
 74.         {
 75.                 printf("\n");
 76.                 printf("Wybierz co chcesz zrobic: \n");
 77.                 printf("d - Dodawanie studenta\n");
 78.                 printf("w - Wypisz studentow\n");
 79.                 printf("u - Usun studenta\n");
 80.  
 81.                 scanf("%s", &pom);
 82.                 wybor = *pom;
 83.  
 84.                 switch (wybor)
 85.                 {
 86.                 case 'd':
 87.                 {
 88.                         printf("Podaj imie\n");
 89.                         scanf("%s", &im);
 90.                         printf("Podaj nazwisko\n");
 91.                         scanf("%s", &naz);
 92.                         printf("Podaj wiek\n");
 93.                         scanf("%i", &wiek);
 94.                         printf("Podaj numer Indeksu\n");
 95.                         scanf("%i", &ind);
 96.                         printf("\n");
 97.                         DodajStudenta(im, naz, wiek, ind);
 98.                         printf("\n");
 99.                         break;
 100.  
 101.  
 102.  
 103.                 }
 104.  
 105.                 case 'w':
 106.                 {
 107.                         printf("\n");
 108.                         WypiszDane();
 109.                         break;
 110.                 }
 111.                 {
 112.                 case 'u':
 113.                 {
 114.                         printf("Podaj nazwisko ktorego studenta chcesz usunac\n"); \
 115.                                 scanf("%s", &naz);
 116.                         Usun(naz);
 117.                         break;
 118.                 }
 119.  
 120.  
 121.                 }
 122.                 }
 123.  
 124.  
 125.         }
 126. }