Facebook
From erucolindo, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 102
 1. #ifndef MFCCCONVERTER_HPP
 2. #define MFCCCONVERTER_HPP
 3. #include<alize.h>
 4. #include<string>
 5. #include"exceptions/simple_exceptions.hpp"
 6. #include<cstdlib>
 7. #include<unistd.h>
 8. #include<thread>
 9. #include<sys/wait.h>
 10. #include<QProcess>
 11. #include"utils/utils.hpp"
 12.  
 13. #include"features/SPro4File.hpp"
 14.  
 15. /**
 16.  * @brief The MfccConverter Klasa, kt├│ra przetwarza plik d┼║wi─Ökowy
 17.  * na wektory cech w formacie SPro4
 18.  * Klasy pochodne implementuj─ů spos├│b konwersji poszczeg├│lnych format├│w d┼║wi─Ökowych.
 19.  */
 20. class MfccConverter
 21. {
 22.  
 23. public:
 24.   const uint32_t DEF_SAMPLE_RATE_= 8000, DEF_FRAME_LENGHT_ = 20, DEF_INTERVAL_ = 10,
 25.   DEF_FEATURE_LENGHT_ = 12;
 26.   const double DEF_PRE_EMPHASIS_ = 0.95;
 27.   const bool DEF_WITH_LOG_ENERGY_ = true;
 28.  
 29.   MfccConverter();
 30.   MfccConverter(const MfccConverter &other) = default;
 31.   MfccConverter& operator=(const MfccConverter &other) = default;
 32.   MfccConverter(MfccConverter &&other) = default;
 33.   MfccConverter& operator=(MfccConverter &&other) = default;
 34.   virtual ~MfccConverter() = default;
 35.   /**
 36.    * @brief convertToSPro4 Przetwarza dane nagranie do postaci wektor├│w cech Mfcc,
 37.    * i zwraca uchwyt do pliku, zawieraj─ůcego wynikowe wektory cech
 38.    * @param source_record Nagranie, kt├│re chcemy przetworzy─ç.
 39.    * Klasy dziedzicz─ůce implementuj─ů konwersj─Ö dla konkretnych format├│w nagra┼ä
 40.    * @return Uchwyt do pliku w formacie SPro4, zawieraj─ůcego wektory cech po przetworzeniu
 41.    * @throw FileNotFound Jesli plik wskazywany przez source_record nie istnieje
 42.    * @throw UnableToConvertToMfcc Jesli program konwertuj─ůcy zawodzi
 43.    */
 44.   virtual SPro4File convertToSPro4(const Record &source_record)const = 0;
 45.  
 46.   /**
 47.    * @brief setSampleRate Ustawia cz─Östotliwo┼Ťc pr├│bkowania sygna┼éu
 48.    * @param sample_rate Cz─Östotliwo┼Ť─ç pr├│bkowania nagrania w herz'ach
 49.    * @throw std::invalid_argument jesli sample_rate nie jest dodatnie
 50.    */
 51.   void setSampleRate(int32_t sample_rate);
 52.   uint32_t getSampleRate()const;
 53.   /**
 54.    * @brief setPreEmphasis Ustawia pre-emphasis coefficient
 55.    * @param pre_emphasis Warto┼Ťc wsp├│┼éczynnika
 56.    * @throw std::invalid_argument Je┼Ťli pre_emphasis wi─Ökszy od 0.95 lub kiedy jest niedodatki
 57.    */
 58.   void setPreEmphasis(double pre_emphasis);
 59.   double getPreEmphasis()const;
 60.  
 61.   /**
 62.    * @brief setFrameLenght Ustawia d┼éugo┼Ť─ç ramki, z kt├│rej b─Ödzie generowany 1 wektor cech
 63.    * @param frame_lenght D┼éugo┼Ť─ç ramki w milisekundach
 64.    * @throw std::invalid_argument je┼Ťli frame_lenght niedodatnie
 65.    */
 66.   void setFrameLenght(int32_t frame_lenght);
 67.   uint32_t getFrameLenght()const;
 68.  
 69.   /**
 70.    * @brief setInterval Ustawia odleg┼éo┼Ť─ç mi─Ödzy kolejnymi ramkami
 71.    * @param interval Odleg┼éo┼Ť─ç pomi─Ödzy ramkami w milisekundach
 72.    * @throw std::invalid_argument je┼Ťli interval niedodatnie
 73.    */
 74.   void setInterval(int32_t interval);
 75.   uint32_t getInterval()const;
 76.  
 77.   /**
 78.    * @brief setFeatureLenght Ustawia d┼éugo┼Ť─ç uzyskiwanego wektora cech z jednej ramki sygna┼éu
 79.    * Nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ 24.
 80.    * Ponadto jest to tylko d┼éugo┼Ť─ç wektora cech - nie bierze pod uwag─Ö logarytmu energii danej ramki sygna┼éu. Jest on dodawany metod─ů setLogEnergy();
 81.    * @param f_lenght D┼éugo┼Ť─ç jednego wektora cech
 82.    * @throw std::invalid_argument je┼Ťli f_lenght niedodatnie lub wi─Öksze ni┼╝ 24
 83.    */
 84.   void setFeatureLenght(int32_t f_lenght);
 85.  
 86.   /**
 87.    * @brief setLogEnergy Okre┼Ťla, czy do wektora cech powinien by─ç dodany logarytm energii danej ramki.
 88.    * Zwi─Öksza do d┼éugo┼Ť─ç wynikowego wektora cech o 1 element
 89.    * @param yes True je┼Ťli log energii ma by─ç dodany, false w przeciwnym razie
 90.    */
 91.   void setLogEnergy(bool yes);
 92.  
 93.   /**
 94.    * @brief getFeatureLenght Zwraca d┼éugo┼Ť─ç wynikowego wektora cech, po konwersji.
 95.    * Przy obliczaniu d┼éugo┼Ťci brany jest pod uwag─Ö logarytm energii w wektorze cech
 96.    * @return Ca┼ékowita d┼éugo┼Ť─ç wynikowego wektora cech
 97.    */
 98.   uint32_t getFeatureLenght()const;
 99.  
 100. protected:
 101.   uint32_t sample_rate_, frame_lenght_, interval_, f_lenght_;
 102.   double pre_emphasis_;
 103.   bool with_log_energy_;
 104.   const uint32_t log_energy_scale_factor_ = 1;
 105.  
 106.  
 107. };
 108. /**
 109.  * @brief The MfccConverterWav class Klasa zdolna konwertowa─ç pliki w formacie .wav.
 110.  * W konstruktorze domy┼Ťlnym ustawiane s─ů parametry konwersji, dedykowane do pliku w formacie .wav o cz─Östotliwo┼Ťci pr├│bkowania 48kHz.
 111.  * Wynikowy wektor cech ma 24 elementy, oraz dodany na ko┼äcu wektora logarytm energii
 112.  */
 113. class MfccConverterWav: public MfccConverter
 114. {
 115. public:
 116.   /**
 117.    * @brief MfccConverterWav Ustawia parametry konwersji, pasuj─ůce do pliku .wav o cz─Östotliwo┼Ťci pr├│bkowania 48kHz
 118.    */
 119.   MfccConverterWav();
 120.   MfccConverterWav(const MfccConverterWav &other) = default;
 121.   MfccConverterWav& operator=(const MfccConverterWav &other) = default;
 122.   MfccConverterWav(MfccConverterWav &&other) = default;
 123.   MfccConverterWav& operator=(MfccConverterWav &&other) = default;
 124.   ~MfccConverterWav() override = default;
 125.  
 126.   /**
 127.    * @brief convertToSPro4 Przetwarza dane nagranie do postaci wektor├│w cech Mfcc,
 128.    * i zwraca uchwyt do pliku, zawieraj─ůcego wynikowe wektory cech
 129.    * @param source_record Nagranie, kt├│re chcemy przetworzy─ç.
 130.    * Musi by─ç to nagranie w formacie WAV, inaczej konwersja si─Ö nie powiedzie
 131.    * @return Uchwyt do pliku w formacie SPro4, zawieraj─ůcego wektory cech po przetworzeniu
 132.    * @throw FileNotFound Jesli plik wskazywany przez source_record nie istnieje
 133.    * @throw UnableToConvertToMfcc Jesli program konwertuj─ůcy zawodzi lub nie mo┼╝na skonwertowa─ç danego formatu pliku
 134.    */
 135.   SPro4File convertToSPro4(const Record &source_record)const override;
 136. protected:
 137.   QStringList setArgumentsToSfbcep(const QString &source_file, const QString &dest_file)const;
 138.   QStringList setArgumentsToSox(const QString &source_file, const QString &dest_file)const;
 139.  
 140.  
 141. };
 142.  
 143. //class MfccConverterLinux
 144. //{
 145. //protected:
 146. //  const std::string CONVERT_SCRIPT_PATH = "./scripts/convert_mp3_to_SPro4.sh";
 147. //public:
 148. //  MfccConverterLinux() = default;
 149. //  MfccConverterLinux(const MfccConverterLinux &other) = default;
 150. //  MfccConverterLinux& operator=(const MfccConverterLinux &other) = default;
 151. //  MfccConverterLinux(MfccConverterLinux &&other) = default;
 152. //  MfccConverterLinux& operator=(MfccConverterLinux &&other) = default;
 153.  
 154. //  int32_t runMadPlay(const std::string &source_dir,const std::string &source_name,
 155. //                  const std::string &dest_dir,const std::string &dest_name)const;
 156. //  int32_t runSfbcep(const std::string &source_dir,const std::string &source_name,
 157. //                    const std::string &dest_dir,const std::string &dest_name)const;
 158. //  virtual void convertToSPro4(const std::string &source_path,
 159. //                              const std::string &dest_dir,const std::string &dest_name)const ;
 160.  
 161. //};
 162.  
 163.  
 164. #endif // MFCCCONVERTER_HPP
 165.