Podaj tytuł wykresu:
Podaj ile chcesz dodać elementów:

Wybierz jaki chcesz wykres:

Kołowy
Punktowy
XY
Słupkowy