Przykład 1. Tworzenie szkieletu sql

"); $sql="select pesel, nazwisko from klasa;"; $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql) or die("Błąd w " . __LINE__); $w=mysqli_num_rows($wynik); if ($w>0){ while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){ echo "nazwisko $wiersz[1], pesel $wiersz[0]
"; } } mysqli_close($polaczenie) or die ("Nie odłączono od serwera MySql
"); ?>

Przykład 2. Szkielet pod egzamin dla polecenia select *

"); $sql="select * from klasa;"; $wynik=mysqli_query($polaczenie,$sql) or die("Błąd w " . __LINE__); $w=mysqli_num_rows($wynik); if ($w>0){ $k=mysqli_num_fields($wynik); while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){ for($i=0;$i<$k;$i++){ echo "pole $i ma wartość $wiersz[$i]"; echo "
"; } } } mysqli_close($polaczenie) or die ("Nie odłączono od serwera MySql
"); ?>