Facebook
From diody, 1 Year ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. #include "AT91SAM9263-EK.h"
 2. #include "AT91SAM9263.h"
 3.  
 4. //void TIMER_handler()__attribute__ ((interrupt("IRQ")));
 5.  
 6.  
 7. volatile int flag = 0;
 8.  
 9. void initLED1(){
 10.         AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = AT91C_PIO_PB8;
 11.         AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = AT91C_PIO_PB8;
 12.         AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = AT91C_PIO_PB8;
 13. }
 14.  
 15. void initLED2(){
 16.         AT91C_BASE_PIOC->PIO_OER = AT91C_PIO_PC29;
 17.         AT91C_BASE_PIOC->PIO_PER = AT91C_PIO_PC29;
 18.         AT91C_BASE_PIOC->PIO_CODR = AT91C_PIO_PC29;
 19. }
 20.  
 21. void TurnOnLED1(){
 22.         AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = AT91C_PIO_PB8;
 23. }
 24.  
 25. void TurnOffLED1(){
 26.         AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR= AT91C_PIO_PB8;
 27. }
 28.  
 29. void TurnOnLED2(){
 30.         AT91C_BASE_PIOC->PIO_CODR = AT91C_PIO_PC29;
 31. }
 32.  
 33. void TurnOffLED2(){
 34.         AT91C_BASE_PIOC->PIO_SODR= AT91C_PIO_PC29;
 35. }
 36.  
 37. void TurnOnLEDS(){
 38.         TurnOnLED1();
 39.         TurnOnLED2();
 40. }
 41.  
 42. void TurnOffLEDS(){
 43.         TurnOffLED1();
 44.         TurnOffLED2();
 45. }
 46. void InitLEDS(){
 47.         initLED1();
 48.         initLED2();
 49. }
 50.  
 51.  
 52. /*void delay(int time){
 53.         for (volatile int j=0;j<time;j++)
 54.         {
 55.                 AT91C_BASE_PITC -> PITC_PIMR |= AT91C_PITC_PITEN | 6249;       //1 ms
 56.                 while(1)
 57.                 {
 58.                         ReadData = AT91C_BASE_PITC->PITC_PISR & (1 << 1);
 59.                         if (ReadData)
 60.                         {
 61.                                 AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;             //reading PIVR resets PICNT and clears PITS
 62.                                 break;
 63.                         }
 64.                 }
 65.         }
 66. }*/
 67.  
 68. void TIMER_handler (void) {
 69.         //Odczyt rejestru statusowego PITC_PISR
 70.         //jeĹĽeli flaga od timera INT_ENABLE (PITS?) jest ustawiona (rejestr PITC_PIMR) to odczyt
 71.         //rejestru PITC_PIVR - skasowanie flagi przerwania
 72.         //AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR |= AT91C_PITC_PITEN | AT91C_PITC_PITIEN;
 73.         //if(AT91C_BASE_PITC->PITC_PISR & (1 << 1)){
 74.                 //flag= flag - 2*flag;
 75.                 flag = !flag;
 76.                 AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;             //reading PIVR resets PICNT and clears PITS
 77.         //}
 78.         //jeĹĽeli nie to inne urzÄ…dzenie peryferyjne zgĹ‚osiĹ‚o przerwanie – odpowiednia reakcja
 79.         AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=1;
 80. }
 81.  
 82.  
 83. void PIT_IRQ(){
 84.         //1. Konfiguracja okresu timera, np. 5 ms
 85.         //AT91C_BASE_PITC -> PITC_PIMR |= 6249; //1ms
 86.         AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = AT91C_PITC_PIV;
 87.         //2. WyĹ‚Ä…czenie przerwania od Timera PIT na czas konfiguracji (AIC_IDCR, przerwanie nr 1 -
 88.         //urzÄ…dzenia peryferyjne procesora, staĹ‚a AT91C_ID_SYS)
 89.         AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR=(1 << 1);
 90.        
 91.         //3. Ustawienie wskaĹşnika do procedury obsĹ‚ugujÄ…cej przerwanie dla urzÄ…dzeĹ„ peryferyjnych w
 92.         //tablicy wektorĂłw AIC_SVR (AIC_SVR[AT91C_ID_SYS])
 93.         AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned long) TIMER_handler;
 94.        
 95.         //4. Konfiguracja poziomu i metody wyzwalania przerwania (rejestr AIC_SMR, wyzwalanie
 96.         //AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, dowolny poziom, np.AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST)
 97.         AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
 98.        
 99.         //5. Wyczyszczenie flagi przerwania urzÄ…dzeĹ„ peryferyjnych (rejestr AIC_ICCR)
 100.         AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR=(1 << 1);
 101.        
 102.         //6. WĹ‚Ä…cznie przerwania urzÄ…dzeĹ„ peryferyjnych AT91C_ID_SYS (rejestr AIC_IECR)
 103.         AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR=(1 << 1);
 104.        
 105.         //7. WĹ‚Ä…czenie przerwania od Timera (AT91C_PITC_PITIEN)
 106.         AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR |= AT91C_PITC_PITIEN;
 107.        
 108.         //8. WĹ‚Ä…czenie Timera PIT (AT91C_PITC_PITEN)
 109.         AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR |= AT91C_PITC_PITEN;
 110.        
 111.         //9. Wyzerowanie tzw. licznika lokalnego Timera (zmienna Local_Counter)
 112.         AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;
 113.  
 114. }
 115.  
 116. int main() {
 117.  
 118.         InitLEDS();
 119.         TurnOnLEDS();
 120.  
 121.         PIT_IRQ();
 122.  
 123.         while(1){
 124.                 if(flag == 0)
 125.                         TurnOffLEDS();
 126.                 else
 127.                         TurnOnLEDS();
 128.                 //AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;
 129.         }
 130.        
 131.         return 0;
 132. }
 133.  
 134. void dbgu_print_ascii(){}
 135.