Facebook
From Jittery Mockingbird, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 126
 1. #include <stdlib.h>
 2. #include <time.h>
 3.  
 4. #include "agents.h"
 5.  
 6.  
 7. int agent_target = -1;
 8. float odleglosc = 10000000.0;
 9. float odlegloscNowa = 0.0;
 10. int index = -1;
 11. int typ = 0;
 12.  
 13. AutoPilot::AutoPilot()
 14. {
 15. }
 16.  
 17. void AutoPilot::AutoControl(MovableObject *obj)
 18. {
 19.         Terrain *_terrain = obj->terrain;
 20.  
 21.         float pi = 3.1415;
 22.         //podnoszenie_przedm = 1;
 23.         Vector3 vect_local_forward = obj->state.qOrient.rotate_vector(Vector3(1, 0, 0));
 24.         Vector3 vect_local_right = obj->state.qOrient.rotate_vector(Vector3(0, 0, 1));
 25.         // TUTAJ NALE┼╗Y UMIE┼ÜCI─ć ALGORYTM AUTONOMICZNEGO STEROWANIA POJAZDEM
 26.         // .................................................................
 27.         // .................................................................
 28.         if (agent_target == -1) {
 29.                 odleglosc = 10000000.0;
 30.                 odlegloscNowa = 0.0;
 31.                 index = -1;
 32.                 for (int i = 0; i < _terrain->number_of_items; i++)
 33.                 {
 34.                         if (obj->state.amount_of_fuel < 150.0)
 35.                                 typ = ITEM_BARREL;
 36.                         else
 37.                                 typ = ITEM_COIN;
 38.                         if (_terrain->p[i].type == typ && _terrain->p[i].to_take)
 39.                         {
 40.                                 odlegloscNowa = (_terrain->p[i].vPos - obj->state.vPos + Vector3(0, obj->state.vPos.y - _terrain->p[i].vPos.y, 0)).length();
 41.                                 if (odleglosc > odlegloscNowa)
 42.                                 {
 43.                                         odleglosc = odlegloscNowa;
 44.                                         index = i;
 45.                                 }
 46.                         }
 47.                 }
 48.                 agent_target = index;
 49.         }
 50.         else if (agent_target >= 0 && _terrain->p[agent_target].to_take)
 51.         {
 52.  
 53.                 Vector3 t = _terrain->p[agent_target].vPos - obj->state.vPos;
 54.                 Vector3 w_przod = obj->state.qOrient.rotate_vector(Vector3(1, 0, 0));// obroc_wektor(Wektor3(1, 0, 0));
 55.  
 56.                 float cos = (t^w_przod) / (t.length()*w_przod.length ());
 57.                 float kat = acos(cos);
 58.  
 59.                 if (cos > 0.95)
 60.                 {
 61.                         obj->state.wheel_turn_angle= 0;
 62.                 }
 63.                 else
 64.                 {
 65.                         if (kat < PI)
 66.                                 obj->state.wheel_turn_angle = -PI / 2 - .1f;
 67.                         else
 68.                                 obj->state.wheel_turn_angle = +PI / 2 - .1f;
 69.                 }
 70.  
 71.                 if (obj->state.vV.length() < 8.0){
 72.                         obj->F = 5000.0;
 73.                 }
 74.                 else
 75.                         obj->F = 0.0;
 76.  
 77.                 if ((_terrain->p[agent_target].vPos - obj->state.vPos + Vector3(0, obj->state.vPos.y - _terrain->p[agent_target].vPos.y, 0)).length() < 5.0*obj->radius)
 78.                 {
 79.                        
 80.                         if (obj->state.vV.length() > 3.0)
 81.                                 obj->F = -1500.0;
 82.  
 83.                 }
 84.         }
 85.         else {
 86.                 agent_target = -1;
 87.         }
 88. }
 89.  
 90. void AutoPilot::ControlTest(MovableObject *_ob, float krok_czasowy, float czas_proby)
 91. {
 92.         bool koniec = false;
 93.         float _czas = 0;               // czas liczony od pocz─ůtku testu
 94.         //FILE *pl = fopen("test_sterowania.txt","w");
 95.         while (!koniec)
 96.         {
 97.                 _ob->Simulation(krok_czasowy);
 98.                 AutoControl(_ob);
 99.                 _czas += krok_czasowy;
 100.                 if (_czas >= czas_proby) koniec = true;
 101.                 //fprintf(pl,"czas %f, vPos[%f %f %f], got %d, pal %f, F %f, wheel_turn_angle %f, breaking_degree %fn",_czas,_ob->vPos.x,_ob->vPos.y,_ob->vPos.z,_ob->money,_ob->amount_of_fuel,_ob->F,_ob->wheel_turn_angle,_ob->breaking_degree);
 102.         }
 103.         //fclose(pl);
 104. }
 105.  
 106. // losowanie liczby z rozkladu normalnego o zadanej sredniej i wariancji
 107. float Randn(float srednia, float wariancja, long liczba_iter)
 108. {
 109.         //long liczba_iter = 10;  // im wiecej iteracji tym rozklad lepiej przyblizony
 110.         float suma = 0;
 111.         for (long i = 0; i < liczba_iter; i++)
 112.                 suma += (float)rand() / RAND_MAX;
 113.         return (suma - (float)liczba_iter / 2)*sqrt(12 * wariancja / liczba_iter) + srednia;
 114. }
 115.