Facebook
From Lorax, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 165
 1. command /nazwa [<text>]:
 2.     permission: (dodaj tu permisje, nie ogarniam tego)
 3.     permission message: &7Nie posiadasz uprawnien do zmiany nazwy przedmiotu.
 4.     trigger:
 5.         if arg 1 is set:
 6.             set name of player's tool to "%colored arg%"
 7.             send "&7Nowa nazwa przedmiotu %colored arg%" to player
 8.         if arg 1 is not set:
 9.             send "&7Poprawne uzycie &8/&7opis &8opis"
 10.                        
 11. command /rename [<text>]:
 12.     permission: (dodaj tu permisje, nie ogarniam tego)
 13.     permission message: &7Nie posiadasz uprawnien do zmiany nazwy przedmiotu.
 14.     trigger:
 15.         if arg 1 is set:
 16.             set name of player's tool to "%colored arg%"
 17.             send "&7Nowa nazwa przedmiotu %colored arg%" to player
 18.         if arg 1 is not set:
 19.             send "&7Poprawne uzycie &8/&7opis &8opis"
 20.                      
 21.            
 22. command /opis [<text>]:
 23.     permission: (dodaj tu permisje, nie ogarniam tego)
 24.     permission message: &7Nie posiadasz uprawnien do zmiany opisu przedmiotu.
 25.     aliases: lore
 26.     trigger:
 27.         if arg 1 is set:
 28.             set lore of player's tool to "%colored arg%"
 29.             send "&7Nowy opis przedmiotu %colored arg%" to player
 30.         if arg 1 is not set:
 31.             send "&7Poprawne uzycie &8/&7opis &8opis"