Facebook
From Ja, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 197
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace Program
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static void Main(string[] args)
 12.         {
 13.  
 14.             Console.WriteLine("Program liczy średnią ocene");
 15.            
 16.  
 17.             int n,ile2=0, ile5=0;
 18.             double oc, sr;
 19.  
 20.             Console.WriteLine("Wpisz ile ocen:");
 21.             while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) && n < 1)
 22.                 Console.WriteLine("Błędna wartość podaj jeszcze raz:");
 23.  
 24.             double s = 0;
 25.             Console.WriteLine("Podaj ilość ocen ucznia?");
 26.             for (int i = 1; i <= n; i++)
 27.             {
 28.                 Console.Write("{0}:Ocena", i);
 29.                 while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out oc) ||
 30.                     //oc < 2 || oc > 5)
 31.                     // /* jest źle*/  (oc !=2 && oc !=3 && oc !=3.5 && oc !=4 && oc !=4.5 && oc !=5)
 32.                     /*jest dobrze*/ !(oc == 2 || oc == 3 || oc == 3.5 || oc == 4 || oc == 4.5 || oc ==5)
 33.                         )
 34.                         Console.WriteLine("Błędna wartość, podaj jeszcze raz: ");
 35.                     s = s + oc;
 36.                 if (oc == 2) ile2++;
 37.                 if (oc == 5) ile5++;
 38.                 }
 39.              
 40.                 sr = s / n;
 41.             Console.WriteLine("Średnia ocen to: {0}", sr);
 42.             Console.WriteLine(" Ilość dwójek to {0}, ilość piątek to {1}", ile2, ile5);
 43.              
 44.          
 45.             Console.ReadKey();
 46.             Console.WriteLine("Wciśnij dowolny klawisz");
 47.         }
 48.     }
 49. }
 50.