Facebook
From Obese Wolf, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 127
 1. class Ksztalty:
 2. #definicja konstruktora
 3.     def __init__(self, x, y):
 4. #deklarujemy atrybuty
 5. #self wskazuje że chodzi o zmienne właśnie definiowanej klasy
 6.         self.x=x
 7.         self.y=y
 8.         self.opis = "To będzie klasa dla ogólnych kształtów"
 9.     def pole_prostokatu(self):
 10.         return self.x * self.y
 11.     def obwod(self):
 12.         return 2 * self.x + 2 * self.y
 13.     def dodaj_opis(self, text):
 14.         self.opis = text
 15.     def skalowanie(self, czynnik):
 16.         self.x = self.x * czynnik
 17.         self.x = self.y * czynnik
 18.  
 19. class Kwadrat(Ksztalty):
 20.     def __init__(self, x):
 21.         self.x =x
 22.         self.y=x
 23.     def __str__(self):
 24.         return 'Kwadrat o boku {}'.format(self.x)
 25.     def __add__(self):
 26.         return 'Suma bokow kwadratow: {} '.format(self.x*4)
 27.  
 28.  
 29. obiekt=Kwadrat(10)
 30. print(obiekt)
 31. obiekt=Kwadrat(10)
 32. print(obiekt.__add__())
 33.