Facebook
From trybunyrator, 1 Month ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 43
 1. //Wykonał W.T aka Trybunyrator
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <locale.h>
 4. int main(void)
 5. {
 6.         setlocale(LC_CTYPE, "Polish");
 7.         int a,b,wylosowana_liczba, max_losowan, i, j, powtorzenie;
 8.         //srand( time( NULL ) );
 9.         printf("Program losujÄ…cy z przedziaĹ‚u <a;b> z wyĹ‚Ä…czeniem wylosowanych liczb (a<b)");
 10.         printf("\n Podaj a: ");
 11.         scanf("%d", &a);
 12.         printf("Podaj b: ");
 13.         scanf("%d", &b);
 14.         max_losowan = b-a+1;
 15.         int wylosowane_liczby[max_losowan+1];
 16.         for(i=0; i<max_losowan; i++)
 17.         {
 18.                 losowanie:
 19.                 wylosowana_liczba = rand()%max_losowan + a;
 20.                
 21.                 for(j=0; j<max_losowan; j++)
 22.                 {
 23.                         if( wylosowane_liczby[j] == wylosowana_liczba) goto losowanie;
 24.                 }
 25.                 wylosowane_liczby[i]=wylosowana_liczba;
 26.                 printf("\n Losowanie nr %d: %d",i+1, wylosowana_liczba);
 27.         }
 28.         // Sprawdzanie poprawnoĹ›ci
 29.         printf("\n");
 30.         for(i=0; i<max_losowan; i++)
 31.         printf("%d,", wylosowane_liczby[i]);
 32. }