Facebook
From Botched Leopard, 6 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 96
 1. '''Tutaj sender bedzie przekazywal obrazy. Nastepnie beda wykonywane na nich algorytmy a nastepnie wynik zostanie przekazany do receivera'''
 2. import logging
 3. import numpy as np
 4. from PIL import Image
 5.  
 6.  
 7. class Channel:
 8.  
 9.     '''Inicjaliuje debug'''
 10.     def __init__(self):
 11.         logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
 12.         logging.debug("Channel created")
 13.         self.numpyImg = None
 14.         self.noisyImage = None
 15.  
 16.  
 17.     ''' Przekazuje obraz  receivera'''
 18.     def takeImage(self):
 19.         logging.debug("Przekazanie obrazka przez channel")
 20.         return self.noisyImage
 21.  
 22.     ''' Pobiera obraz z sendera'''
 23.     def receiveImage(self,npyImage):
 24.         logging.debug("Odebranie obrazka przez channel")
 25.         self.numpyImg=npyImage
 26.  
 27.  
 28.     '''Dodaje zaĹ‚ucenia do obrazu ktĂłry znajduje siÄ™ w kanale'''
 29.     def addNoise(self):
 30.         logging.debug("Dudawanie zakĹ‚uceĹ„")
 31.         row,col,ch= self.numpyImg.shape
 32.         mean = 0.0
 33.         var = 0.9
 34.         sigma = var**0.5
 35.         gauss = np.array(self.numpyImg.shape)
 36.         gauss = np.random.normal(mean,sigma,(row,col,ch))
 37.         gauss = gauss.reshape(row,col,ch)
 38.         noisy = self.numpyImg + gauss
 39.         self.noisyImage =  noisy.astype('uint8')
 40.  
 41.     def show(self):
 42.         logging.debug("Konwersja zaszlumionego obrazu do typu Image")
 43.         image = Image.fromarray(self.noisyImage)
 44.         logging.debug("Wyswietlenie obrazu w channelu")
 45.         image.show()
 46.    
 47.  
 48.