Facebook
From horner, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 207
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #include <limits.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7.  
 8.  
 9. double tryg (double x)
 10. {
 11.   return sin(2*x+1)-tan(x)+1;
 12. }
 13.  
 14. double wielomian (double x)
 15. {
 16.     return 3*x*x*x+5*x*x+2*x+5;
 17. }
 18.  
 19. double wykladnicza(double x) //funkcja w postaci f(x)=5^x-25
 20. {
 21.     return 2*exp(x/2)-3;
 22. }
 23.  
 24.  
 25. void bisekcja (double (*funkcja)(double), double a, double b, double epsilon, unsigned int ilosc)
 26. {
 27.     unsigned int i=0;
 28.     double x;
 29.     do
 30.     {
 31.         x=(a+b)/2;
 32.         if (funkcja(a)*funkcja(x)<0)
 33.             b=x;
 34.         else
 35.             a=x;
 36.         i++;
 37.     }while(((funkcja(x)>epsilon)||(funkcja(x)<0-epsilon))&&(i<ilosc));
 38.     cout<<"wynik to "<<x<<endl;
 39.     cout<<"wykonano "<<i<<" iteracji"<<endl;
 40.  
 41. }
 42. void sieczne (double (*funkcja)(double), double a, double b, double epsilon, unsigned int ilosc)
 43. {
 44.     unsigned int i=0;
 45.     double x;
 46.     do
 47.     {
 48.         x=((a-funkcja(a)*(a-b))/(funkcja(a)-funkcja(b)));
 49.         a=b;
 50.         b=x;
 51.         i++;
 52.     }while(((funkcja(x)>epsilon)||(funkcja(x)<0-epsilon))&&(i<ilosc)&&(a!=b));
 53.     cout<<"wynik to "<<x<<endl;
 54.     cout<<"wykonano "<<i<<" iteracji"<<endl;
 55.  
 56. }
 57.  
 58. int main()
 59. {
 60.     double a;
 61.     double b;
 62.     double epsilon=-1;
 63.     unsigned int ilosc=UINT_MAX;
 64.     char wybor;
 65.     bool stop;
 66.     cout<<"wybierz, czy chcesz operowac na funkcji trygonometrycznej (0), wielomianowej (1) czy wykladniczej (2)"<<endl;
 67.     cin>>wybor;
 68.     cout<<"Teraz podaj przedzial na ktorym szukamy miejsc zerowych"<<endl;
 69.     cout<<"Podaj lewe ograniczenie przedzialu:"<<endl;
 70.     cin>>a;
 71.     cout<<"Podaj prawe ograniczenie przedzialu:"<<endl;
 72.     cin>>b;
 73.     cout<<"wybierz, czy warunkiem stopu ma byc zadana ilosc iteracji (0), czy osiagniecie zadanej dokladnosci obliczen (1)"<<endl;
 74.     cin>>stop;
 75.       if (stop)
 76.     {
 77.         cout<<"podaj wartosc epsilon"<<endl;
 78.         cin>>epsilon;
 79.     }
 80.     else
 81.     {
 82.         cout<<"podaj ilosc iteracji"<<endl;
 83.         cin>>ilosc;
 84.     }
 85.     if (wybor=='0')
 86.     {
 87.         if(tryg(a)*tryg(b)>0)
 88.         {
 89.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 90.             return 0;
 91.         }
 92.         bisekcja(tryg, a, b, epsilon, ilosc);
 93.         sieczne(tryg, a, b, epsilon, ilosc);
 94.  
 95.     }
 96.     else if (wybor=='1')
 97.     {
 98.         if(wielomian(a)*wielomian(b)>0)
 99.         {
 100.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 101.             return 0;
 102.         }
 103.         bisekcja(wielomian, a, b, epsilon, ilosc);
 104.         sieczne(wielomian, a, b, epsilon, ilosc);
 105.     }
 106.     else if (wybor=='2')
 107.     {
 108.         if(wykladnicza(a)*wykladnicza(b)>0)
 109.         {
 110.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 111.             return 0;
 112.         }
 113.         bisekcja(wykladnicza, a, b, epsilon, ilosc);
 114.         sieczne(wykladnicza, a, b, epsilon, ilosc);
 115.     }
 116.  
 117.     return 0;
 118. }
 119.