Facebook
From ilkercruiser, 1 Year ago, written in PostgreSQL.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 5664
 1. -- Kazanan kişinin e-mail'ini ve kazanan numara yazılıp ENTER'a basılacak. Bu kadar kolay :)
 2. -- Sunucunun sayıları tek tek okuması ve 10 kez tekrar etmesi işimizi gayet kolaylaştıracak.
 3. SELECT sp_change_winner('[email protected]', 1);
 4.  
 5. -- Gelin bunu PostgreSQL veritabanında provasını gerçekleştirelim.
 6.  
 7. -- Tablo tasarımı (Kabaca)
 8. CREATE TABLE t_lottery_record(
 9.         record_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
 10.         candidate_name TEXT NOT NULL,
 11.         candidate_last_name TEXT NOT NULL,
 12.         candidate_email TEXT NOT NULL,
 13.         candidate_phone TEXT NOT NULL,
 14.         stick_code TEXT UNIQUE NOT NULL,
 15.         registration_time TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT NOW()
 16. );
 17.  
 18. -- Sistemdeki 00000001 No'lu kaydın sisteme girilmesi
 19. INSERT INTO t_lottery_record
 20. (candidate_name, candidate_last_name, candidate_email, candidate_phone, stick_code)
 21. VALUES('Mehmet Kral', 'Ekşici', '[email protected]', '+905331231212', 'C0B1A5F6');
 22.  
 23. -- Sistemdeki 00000002 No'lu kaydın sisteme girilmesi.
 24. INSERT INTO t_lottery_record
 25. (candidate_name, candidate_last_name, candidate_email, candidate_phone, stick_code)
 26. VALUES('Barrack', 'Feedanne', '[email protected]', '+905330000000', 'C5F7A5G5');
 27.  
 28. -- Listenin orijinal hali şöyle
 29. SELECT * FROM t_lottery_record ORDER BY record_id;
 30. --1     Mehmet Kral     Ekşici [email protected]      +905331231212   C0B1A5F6        2022-10-12 15:30:19.812
 31. --2     Barrack Feedanne        [email protected] +905330000000   C5F7A5G5        2022-10-12 15:30:23.360
 32.  
 33.  
 34. -- Hokus pokus'un döndürüleceği fonksiyonu yazıyoruz
 35. CREATE OR REPLACE FUNCTION public.sp_change_winner(p_email TEXT, p_winner_record_id INT)
 36.  RETURNS BOOLEAN
 37.  LANGUAGE plpgsql
 38. AS $function$
 39. DECLARE
 40.     temporary_id INTEGER;
 41.         BEGIN
 42.                 -- Barrack'ın id'sini geçici bir değişkene aldık
 43.                 SELECT record_id INTO temporary_id FROM t_lottery_record WHERE candidate_email  = p_email;
 44.                 -- Mehmet Kral'ın id'sine -1 vererek boşa çıkardık.
 45.                 UPDATE t_lottery_record SET record_id = -1 WHERE record_id = p_winner_record_id;
 46.                 -- Barrack'ın id'sini kazanan id olarak değiştirdik.
 47.                 UPDATE t_lottery_record SET record_id = p_winner_record_id WHERE record_id = temporary_id;
 48.                 -- Evvelce -1 yaptığımız Mehmet Kral'ın id'sini Barrack'ın eski id'si olarak değiştirdik.
 49.                 UPDATE t_lottery_record SET record_id = temporary_id WHERE record_id = -1;
 50.                 RETURN TRUE;
 51.                 EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
 52.                         raise notice '% %', SQLERRM, SQLSTATE;
 53.                         -- Bir aksilik olursa bizi uyarsın
 54.                         RETURN FALSE;
 55.                
 56.         END;
 57. $function$
 58. ;
 59.  
 60. -- Hokus pokus! Barrack kazanan numaraya sahip artık.
 61. SELECT sp_change_winner('[email protected]', 1);
 62.  
 63. -- Bu da tablonun yeni hali
 64. SELECT * FROM t_lottery_record ORDER BY record_id;
 65. --1     Barrack Feedanne        [email protected] +905330000000   C5F7A5G5        2022-10-12 15:30:23.360
 66. --2     Mehmet Kral     Ekşici [email protected]      +905331231212   C0B1A5F6        2022-10-12 15:30:19.812
 67.  

Replies to Change Winner rss

Title Name Language When
Re: Change Winner Jittery Duck postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner bruh postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Baby Meerkat postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Corrupt Butterfly postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Bitty Water Vole postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Mahmut Tuncer postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Cobalt Guinea Pig postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Jittery Mosquito postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Thundering Moth postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Unreliable Camel postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Torrid Tern postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Unique Wigeon postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Soft Hedgehog postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Emerald Owl postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Bistre Peafowl postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner 31 postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Anorexic Eider postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner ali postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Ivory Terrapin postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Innocent Finch postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Anorexic Sloth postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Speedy Frog postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner 123 postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Mömötö postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Hocam cevap anahtarını atarmısın postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Kral postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner Blush Hog postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner ydysygsvs postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner burock postgresql 1 Year ago.
Re: Change Winner udhdhdhd postgresql 1 Year ago.
 1 2 >