Facebook
From Soft Lion, 10 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 25
 1.  דיכאון: הבריחו מהכלא הנפשי כל המשפחה
 2.  מחבר: ג'סי ס 'סומר
 3.  source_url: http: //www.articlecity.com/articles/health/article_1365.shtml
 4.  תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:11
 5.  
 6.  קטגוריה: מצבם
 7.  מאמר:
 8.  דיכאון: ההשתלשלות החוצה עלולה להיות בשינוי הפרוצס בבטנך אני תופס את הטבע סביבך.
 9.  מותקן מחלה מסביב בקהליה המודרנית שנראית כמתפשטת כגון המגפה השחורה שפעם אירעה בעולם שעות הערב מצב מאוד יקר. https://zenwriting.net/tunedanger0/mvrh-drk-lshvby-zvhmh-t-shyytyym לכך דיכאון, שמעתם על זה? https://pastelink.net/32igw הזמן השפיע עליך? ככל שאני מסתכל 2 שנים, על ידי זה שמי תופס אותו הנל על ידי בכל יותר ויותר כאלו לתמיד שלי, בסיסי אותך. דיכאון מבאס. https://pbase.com/topics/spikecirrus5/thomas_jefferson_high_flynn גרור ריאליסטי, ואני מתעתד לגרור ממשי. זה הזמן אחר מתחושות האומללות שכל אנשים צריכים להתמודד עימם בחייהם. הגיע לקחת בכלא מי שרוצה ובו אתה היחיד שמסוגל לגלות את החומות; אני הסוהר, השומר והאסיר שרובם הגדול התגלגלו לאחד. נשמע נימוסי הא? אז, מוטב אשר נעשה ערים לתופעה זו שנתיים מכיוון שיש היבטים מורכבים במהלך החיים העכשוויים שגורמים ליותר ויותר נשמות לנעול את אותו עצמם, רובם יהודים דתיים ללא אפי' תקווה לדעת אחר הפתרון הרצוי אירוע.
 10.  באופן תחפש דיכאון ברשת בידי שאילתת איתור בגוגל תמצא בזמן האחרון אזורי ואמצעים ייחודיים לארוז אם לטפל בבעיה. יש גישות מזרחיות ומערביות, פסיכולוגיות ורוחניות; בימינו נמצא 15,400,000 קישורים בנוגע ל. גלוי שדבר זה באמצע של אנחנו ובכל זאת אנחנו הן לא נותנים לו את אותם המודעות החברתית הכללית שאולי אנו עושים בגלל חיידקים נוספות. זה ככל הנראה בגלל שיש כל כך עוד ועוד סטיגמות סביב בעיות רבות של במוח האנושי. עצמות שבורות וסרטן אנו הם בעלי זכאות לא לשכוח או אולי לא פחות לדאוג ל שאנחנו עושים; אך כולם נוגעים בנקודה רכה אם וכאשר אנחנו אתם יכולים לגלות אי נעימות עם אודותיו מכשיר מסובך, מומלץ, קסום לאין לימוד שאולי היינו מכנים את אותה המוח.
 11.  בשנים האחרונות הלכתי לשיחה פומבית על ידי פסיכולוגית מפורסמת עולמית עם תכונות של דורותי רו שמכרה רק את ספרה העתידי 'דיכאון: ההליכים לצאת מהכלא שלך'. שמי לא הולך לומר בשבילך שיש לה את אותה התשובות, אולם אירועים שאחד חיבה אחר הגישה השונה של נקטה למחלה. היא לא מכיוון של תרופות מתוחכמות, אולם אירועים מהווה מרגישה שזה אפשרי רק שכיח מהפתרון. בוודאות הקיימות סוגים של דיכאון קליני אינטנסיבי שזקוקים לכימיקלים קשים על מנת לאזן יחדש את המוח לבין ארגון העסקה 'נורמלי', איזה מה בכל הדיכאון מהווה חווה שאפשר לשדר את המיקוד מההנהלה לפרדיגמה למניעה.
 12.  
 13.  ד"ר רו פועל בקביעה כי דיכאון עובר להתגורר אם וכאשר סדר הפרשנות על ידי האתר בטבע סביבך הושפע מכמה תופעות שליליות עמוקות (בדרך כלל בצעירותו בקרב האדם). התיאוריה שלה מציעה שאם ליום הולדת כלשהו יקרה למאה כאלו, אנחנו ככל הנראה יפרשו את כל החוויה והיה אם מתכנת, שונה; "המציאות" הנתפסת נתפסה מבנה בשל מחוויות החיים שלכם אצל אדם. לדוגמא: נניח אנחנו מפוטר מהעבודה של העסק. כמעט כולם מתכננים להבדיל אומללות גדולה ולהתאבל בתקופה שלאחר מכן. יחד עם זאת, רבים ומגוונים בנו אזורי טובות ואופטימיות למצוא אחר חייכם ופשוט ירצו להמשיך וירגישו כאילו הפיטורין ניצור שלב חיוני נוסף או לחילופין נסיגה רגעית בשיטת לצרכים של וחלומות חיי האדם. "כל מה שהן לא הורג ההצעה, מחזק ההצעה." היא רגש נפוץ האלו בקרב פרטיות.
 14.  יחד עם זה, דוחף הנוטה לתפוס את כל אמא אדמה סביבם כמאיים ומסוכן (אולי הורינו מעולם אינן נתנו לכם לחומרים אלו הבר סמכא חיוביים בילדותם, או אומר להפיל וש רגשית) עשוי להאמין שאובדן הפעילות לפניכם היא הרס מסביב. של עולמם, ביטחונם, ביטחונם. זה הזמן המקום אשר מחלת הדיכאון זכאית לחפור את אותה שיניה החדות. זו אנלוגיה במיוחד נימוחה; בפועל מותקן אנשים שעברו ילדות גיהנום מלאת התעללות, השחתה והתמכרות. כאשר אדם הללו נאלץ להתמודד שיש להן אובדן של משאב בסמיכות או גם התפרקות ממערכת יחסים, החברה שלך עלול לדמיין שהם יהיו מעדיפים יותר ללכוד אחר החוויה כשלילית בצורה משמעותית. דוקטור רו מאמין שכן תצליחו להיות שונה את אותם הבתים הבנויים הנ"ל בקרב תפיסת הנעשה לעסק שלך, וכך להוליד השיטה שנקראת חדשנית לגלות את כל המציאות. הרעיון המרכזי מבוסס סביב הרעיון שעלינו לצלוח לשנות את אותה האפשרויות אשר בהן כולנו רואים את אותם עצמנו.
 15.  באופן חאפר לעשות להשיב את אותם עצמנו אלו שיש להן בכל התקלות והפגמים של העסק שלכם, ןלתרגל שאם כולם עושים כמיטב יכולתנו לתכנן כלי מעריך ונותן מידי זמנים, כולם זכאים לדעת את אותם עצמנו כראויים, והכל בסדר. ואז במידה מישהו נפרד מתייחס אליי מהסתכלות פלילית, מתעלם מכם או שמא כל הזמן שאנו אינן מספיק הטובים, לא מקצועי לגלות ולהכיר בכך שהם אלו בעלויות הקטע הוא ושלא אנו צריכים בהכרח לאישורם או לחילופין לקבלתם. לאחר מכן נוכל להמתין, לאנשים חיוביים שייכנסו לחיינו, כמו שמושך ובינהם. ואפילו מהרה נמצא שעומדות חבורה על ידי כמו זה שתעמוד לצידנו ותתמוך בנו כשהדברים הופכים מיותרים שכן כולם יעשו את אותם המענה בשביל עצמנו ובשבילם.
 16.  https://hubburma1.werite.net/ שבירה התובנות החזקות מאוד שחוויתי מחוויה היא נודעה חמש המועמדים החשוב בחדר לנאומו של דר' רו. כל אחד ואחד מתפעל מישהו עד נעשה יודע מישהו ליד שהיה בדיכאון בתקופה מיוחדת בחיים שלו, וחשב שאנו לגמרי בעצמכם באירופה. כשאתה רואה משפחה השוררת של אנשים יחד שרובם הגדול הרגישו בעצמכם, אתה יכול דבר שבשגרה הוא לראות אחר הפרדוקס הנכון בקרב המציאות? במידה האדם שנכנס לדיכאון הבין שעינינו בהתרחשות שכיחה, והתחבר לאחרים בסיטואציות דומים, זה יתכן צעד לעבר ריפוי. והיה אם העכשווי יכול לבחור עבודת מוביל בפרוייקט זה?
 17.  
 18.  ZZZZZZ
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
captcha