Facebook
From Ula, 9 Months ago, written in C++.
This paste is a reply to from - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 276
 1. //TWORZENIE MACIERZY : PROBLEM A, AUTOR  URSZULA SKOTNY
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string>
 6. //#include "stdafx.h"
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. void T(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 11. void D(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 12. void H(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 13. void V(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 14.  
 15. void A(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 16. void B(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 17. void C(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 18. void X(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 19. void Y(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 20. void Z(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 21.  
 22. void Show(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 23.  
 24. int main(int argc, char*argv[])
 25. {
 26.         string linia;
 27.        
 28.         getline(cin, linia);
 29.  
 30.         int iloscTestow = stoi(linia); // Funkcja stoi konwertuje sekwencj─Ö znak├│w w _Str do warto┼Ťci typu int i zwraca warto┼Ť─ç
 31.  
 32.         for (int i = 0; i < iloscTestow; i++) // mowi─Ö ile razy ma sie wykona─ç - czyli ilo┼Ťc testow
 33.         {
 34.                 // pobranie rozmiaru macierzy
 35.                 getline(cin, linia);
 36.                 int rozmiarMacierzy = stoi(linia);
 37.  
 38.                 // alokacja pamieci odpowiednio przydzia┼é i zwolnienie ci─ůg┼éego obszaru pami─Öci.
 39.                 char **macierz = new char*[rozmiarMacierzy];
 40.  
 41.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 42.                 {
 43.                         macierz[j] = new char[rozmiarMacierzy];
 44.                 }
 45.  
 46.                 // wczytanie danych z pliku wejsciowego
 47.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 48.                 {
 49.                         getline(cin, linia);
 50.                         for (int k = 0; k < rozmiarMacierzy; k++)
 51.                         {
 52.                                 macierz[j][k] = linia[k];
 53.                         }
 54.                 }
 55.  
 56.                 string operacje;
 57.                 getline(cin, operacje); // bierz skad i co
 58.  
 59.                 int iloscOperacji = operacje.length() - 1;
 60.  
 61.                 for (int j = 0; j < iloscOperacji; j++)
 62.                 {
 63.                         switch (operacje[j])
 64.                         {
 65.                         case 'T':
 66.                                 T(macierz, rozmiarMacierzy);
 67.                                 break;
 68.                         case 'D':
 69.                                 D(macierz, rozmiarMacierzy);
 70.                                 break;
 71.                         case 'H':
 72.                                 H(macierz, rozmiarMacierzy);
 73.                                 break;
 74.                         case 'V':
 75.                                 V(macierz, rozmiarMacierzy);
 76.                                 break;
 77.  
 78.                         case 'A':
 79.                                 A(macierz, rozmiarMacierzy);
 80.                                 break;
 81.                         case 'B':
 82.                                 B(macierz, rozmiarMacierzy);
 83.                                 break;
 84.                         case 'C':
 85.                                 C(macierz, rozmiarMacierzy);
 86.                                 break;
 87.  
 88.                         case 'X':
 89.                                 X(macierz, rozmiarMacierzy);
 90.                                 break;
 91.                         case 'Y':
 92.                                 Y(macierz, rozmiarMacierzy);
 93.                                 break;
 94.                         case 'Z':
 95.                                 Z(macierz, rozmiarMacierzy);
 96.                                 break;
 97.                         }
 98.                 }
 99.  
 100.                         // zapis do pliku wyjsciowego
 101.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 102.                 {
 103.                         for (int k = 0; k < rozmiarMacierzy; k++)
 104.                         {
 105.                                 cout << (char)macierz[j][k];
 106.                         }
 107.                         cout << endl;
 108.                 }
 109.                        
 110.         }
 111. }
 112.  
 113. void T(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 114. // M_pocz - macierz poc┼╝atkowa. czyli wej┼Ťciowa
 115. {
 116.         char **m_pocz = new char *[rozmiarMacierzy];
 117.         //m_pocz - macierz ko┼äcowa, czyli wyj┼Ťciowa
 118.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pocz[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 119.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 120.         {
 121.                 for(int j=0; j< rozmiarMacierzy; j++)
 122.                 {
 123.                         m_pocz[j][i] = M_pocz[i][j];
 124.                 }      
 125.         }
 126.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 127.         {
 128.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 129.                 {
 130.                         M_pocz[i][j] = m_pocz[i][j];
 131.                 }
 132.  
 133.  
 134.         }
 135. }
 136. void D(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 137. {
 138.         char **m_pocz = new char*[rozmiarMacierzy];
 139.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pocz[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 140.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 141.         {
 142.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 143.                 {
 144.                         m_pocz[rozmiarMacierzy - j - 1][rozmiarMacierzy - i - 1] = M_pocz[i][j];
 145.                 }
 146.         }
 147.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 148.         {
 149.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 150.                 {
 151.                         M_pocz[i][j] = m_pocz[rozmiarMacierzy- i-1][j];
 152.                 }
 153.  
 154.         }
 155.  
 156.  
 157.        
 158.  
 159.  
 160.  
 161.  
 162. }
 163. void H(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 164. {
 165.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 166.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)  m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 167.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 168.         {
 169.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 170.                 {
 171.                         m_pom[i][rozmiarMacierzy - j - 1] = M_pocz[i][j];
 172.                 }
 173.         }
 174.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 175.         {
 176.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 177.                 {
 178.                         M_pocz[i][j] = m_pom[rozmiarMacierzy - j - 1][i];
 179.                 }
 180.         }
 181.  
 182. }
 183. void V(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 184. {
 185.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 186.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)  m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 187.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 188.         {
 189.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 190.                 {
 191.                         m_pom[rozmiarMacierzy - i - 1][j] = M_pocz[i][j];
 192.                 }
 193.         }
 194.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 195.         {
 196.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 197.                 {
 198.                         M_pocz[i][j] = m_pom[j][rozmiarMacierzy - i - 1];
 199.                 }
 200.         }
 201. }
 202.  
 203. void A(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) //Obr├│t w prawo o 90st
 204. {
 205.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 206.  
 207.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 208.                 m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 209.  
 210.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 211.         {
 212.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 213.                 {
 214.  
 215.                         m_pom[j][rozmiarMacierzy - i - 1] = M_pocz[i][j];
 216.                 }
 217.         }
 218.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 219.         {
 220.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 221.                 {
 222.                         M_pocz[i][j] = m_pom[i][j];
 223.                 }
 224.         }
 225. }
 226. void B(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy ) // obr├│t w prawo o 180st
 227. {
 228.         for (int i = 0; i < 2; i++) A(M_pocz, rozmiarMacierzy); // wykorzystanie sposobu z A- skracanie kodu
 229. }
 230. void C(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t o 270st w prawo
 231. {
 232.         for (int i = 0; i < 3; i++) A(M_pocz,rozmiarMacierzy );
 233. }
 234. void X(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t w lewo o 90
 235. {
 236.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 237.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 238.         for (int i = 0; i <rozmiarMacierzy; i++)
 239.         {
 240.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 241.                 {
 242.  
 243.                         m_pom[rozmiarMacierzy - j - 1][i] = M_pocz[i][j];
 244.                 }
 245.         }
 246.         for (int i = 0; i <rozmiarMacierzy; i++)
 247.         {
 248.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 249.                 {
 250.                         M_pocz[i][j] = m_pom[i][j];
 251.                 }
 252.         }
 253. }
 254. void Y(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t w lewo o 180
 255. {
 256.         for (int i = 0; i < 2; i++) X(M_pocz, rozmiarMacierzy); // wykorzystanie fukcji X
 257. }
 258. void Z(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 259. {
 260.         for (int i = 0; i < 3; i++) X(M_pocz, rozmiarMacierzy);
 261. }
 262.  
 263. void Show(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 264. {
 265.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 266.         {
 267.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 268.                 {
 269.                         cout << "[" << M_pocz[i][j] << "]\t";
 270.                 }
 271.                 cout << endl;
 272.         }
 273. }
 274.