Facebook
From Afrodyzjak, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 22
 1. groups:
 2.   gracz:
 3.     prefix: "&8Gracz"
 4.     color-messages: false
 5.     chat-color: "7"
 6.   admin:
 7.     prefix: "&cAdmin"
 8.     color-messages: true
 9.     chat-color: "E"
 10.  
 11. system:
 12.   prefix: "&4System"
 13.   console-name: "Console"
 14.   broadcast-name: "Ogloszenie"
 15.   alert-name: "Powiadomienie"
 16.  
 17. messages:
 18.   message-send-format: "{STATUS} &8[{PREFIX}&8] &7{PLAYER-NAME} &8┬╗ {MESSAGE}"
 19.   dm-message:
 20.   - "&3[Nowa wiadomosc prywatna od &b{SENDER}&3]"
 21.   - "&3[Tresc: &f{MESSAGE}&3]"
 22.   - "&3[Aby odpisac uzyj &b/r wiadomosc&3]"
 23.   chat-cleared: "&6[Chat jest aktualnie czyszczony]"
 24.   chat-off: "&c[Chat jest wylaczony]"
 25.   automessage-format:
 26.   - "&2[Wiadomosc automatyczna]"
 27.   - "&2┬╗ &c{MESSAGE}"
 28.   mute:
 29.     perm: "&c[Twoj dostep do chatu zostal zablokowany]"
 30.     time: "&c[Twoj dostep do chatu zostal czasowo zablokowany]"
 31.