Facebook
From a, 1 Month ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 113
 1. # ruffier.py
 2.  
 3. ''' Модуль для розрахунку результатів проби Руa’є.
 4.  
 5.  
 6. Сума вимірювань пульсу у трьох спробах (до навантаження, одразу після та після короткого відпочинку)
 7. в ідеалі має бути не більше 200 ударів на хвилину.
 8. Ми пропонуємо дітям вимірювати свій пульс протягом 15 секунд,
 9. і наводимо результат до ударів за хвилину множенням на 4:
 10.  S = 4* (P1 + P2 + P3)
 11. Що далі цей результат від ідеальних 200 ударів, то гірше.
 12. Традиційно таблиці даються для величини, поділеної на 10.
 13.  
 14.  
 15. Індекс Руф’є  
 16. IR = (S - 200) / 10
 17. оцінюється за таблицею відповідно до віку:
 18.         7-8             9-10             11-12          13-14                15+
 19.                                                                    (тільки для підлітків!)
 20. чуд.    6.4 і менше    4.9 і менше       3.4 і менше    1.9 і менше          0.4 і менше
 21. доб.    6.5 - 11.9     5 - 10.4          3.5 - 8.9      2 - 7.4              0.5 - 5.9
 22. задов.  12 - 16.9      10.5 - 15.4       9 - 13.9       7.5 - 12.4           6 - 10.9
 23. слабкий 17 - 20.9      15.5 - 19.4       14 - 17.9      12.5 - 16.4          11 - 14.9
 24. незад.  21 і більше    19.5 і більше     18 і більше    16.5 і більше        15 і більше
 25.  
 26.  
 27. для будь-якого віку результат "незадовільно" віддалений від "слабкого" на 4,
 28. той від "задовільного" на 5, а "добрий" від "чуд" - на 5.5
 29.  
 30.  
 31. тому напишемо функцію ruffier_result(r_index, level), яка отримуватиме
 32. розрахований індекс Руф'є та рівень "незадовільно" для віку тестованого, і віддавати результат '''
 33. # тут задаються рядки, за допомогою яких викладено результат:
 34. txt_index = "Ваш індекс Руф’є:"
 35. txt_workheart = "Працездатність серця:"
 36. txt_nodata = ''' Немає даних для такого віку '''
 37. txt_res = []
 38. txt_res.append(''' Низька. Терміново зверніться до лікаря! ''')
 39. txt_res.append(''' Задовільна. Зверніться до лікаря! ''')
 40. txt_res.append(''' Середня. Можливо, варто додатково обстежитись у лікаря. ''')
 41. txt_res.append(''' Вище середнього ''')
 42. txt_res.append(''' Висока ''')
 43.  
 44.  
 45. def ruffier_index(P1, P2, P3):
 46.    '''повертає значення індексу за трьома показниками пульсу для звірки з таблицею'''
 47.    return (4 * (P1+P2+P3) - 200) / 10
 48.  
 49.  
 50. def neud_level(age):
 51.    ''' варіанти з віком менше 7 і дорослим треба обробляти окремо,
 52.  тут підбираємо рівень "незадовільно" тільки всередині таблиці:
 53.  у віці 7 років "незад" - це індекс 21, далі кожні 2 роки він знижується на 1.5 до значення 15 в 15-16 років '''
 54.    norm_age = (min(age, 15) - 7) // 2  # кожні 2 роки різниці від 7 років перетворюються на одиницю - аж до 15 років
 55.    result = 21 - norm_age * 1.5 # множимо кожні 2 роки різниці на 1.5, так розподілені рівні у таблиці
 56.    return result
 57.  
 58. def ruffier_result(r_index, level):
 59.    ''' функція отримує індекс Руф’є і інтерпретує його,
 60.  повертає рівень готовності: число від 0 до 4
 61.  (що вище рівень готовності, то краще). '''
 62.    if r_index >= level:
 63.        return 0
 64.    level = level - 4 # это не будет выполняться, если мы уже вернули ответ "неуд"
 65.    if r_index >= level:
 66.        return 1
 67.    level = level - 5 # аналогично, попадаем сюда, если уровень как минимум "уд"
 68.    if r_index >= level:
 69.        return 2
 70.    level = level - 5.5 # следующий уровень
 71.    if r_index >= level:
 72.        return 3
 73.    return 4 # здесь оказались, если индекс меньше всех промежуточных уровней, т.е. тестируемый крут.
 74.  
 75.  
 76. def test(P1, P2, P3, age):
 77.    ''' цю функцію можна використовувати зовні модуля для підрахунків індексу Руф’є.
 78.  Повертає готові тексти, які залишається намалювати у потрібному місці
 79.  Використовує для текстів константи, задані на початку цього модуля. '''
 80.    if age < 7:
 81.        return (txt_index + "0", txt_nodata) # тайна сия не для теста сего
 82.    else:
 83.        ruff_index = ruffier_index(P1, P2, P3) # расчет
 84.        result = txt_res[ruffier_result(ruff_index, neud_level(age))] # интерпретация, перевод числового уровня подготовки в текстовые данные
 85.        res = txt_index + str(ruff_index) + '\n' + txt_workheart + result
 86.        return res