Facebook
From Mungo Motmot, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 175
 1. //Admin fly
 2.  
 3. //Zmienna przechowuj─ůca bool'a z w┼é─ůczonym lataniem. [FALSE - wy┼é─ůczone, TRUE - w┼é─ůczone]
 4. static bool:FLY_Variable[MAX_PLAYERS];
 5.  
 6. //Definicje funkcji
 7. forward bool:FLY_Start(playerid);                            //Start latania, przed tym InitFly(%0)
 8. forward FLY_Keys(playerid);                                  //Obs┼éuga klawiszy
 9. forward bool:FLY_Stop(playerid);                              //Wy┼é─ůczenie latania
 10. forward static FLY_Look(playerid,Float:x,Float:y);    //Ustawianie pozycji kamery (credits: Y_Less, przerobiona delikatnie)
 11.  
 12. //---
 13.  
 14. //Macro na w┼é─ůczenie latania
 15. #define InitFly(%0)        
 16.     (FLY_Variable[(%0)] = false)
 17.  
 18. //Stricte w┼é─ůczenie latania
 19. bool:FLY_Start(playerid)
 20. {
 21.         //Warunek, ┼╝e poprzednia funkcja zosta┼éa wykonana, ustawienie boola na 1.
 22.         if(FLY_Variable[playerid]) return false;
 23.         FLY_Variable[playerid] = true;
 24.        
 25.         //Stworzenie zmiennych z pozycj─ů + przypisanie do nich pozycji
 26.         new
 27.             Float:x,
 28.             Float:y,
 29.             Float:z;
 30.  
 31.         GetPlayerPos(playerid,x,y,z);
 32.         SetPlayerPos(playerid,x,y,z+5.0);
 33.  
 34.         //Wywo┼éanie funkcji public Fly;
 35.         FLY_Keys(playerid);
 36.  
 37.         return true;
 38. }
 39.  
 40. public FLY_Keys(playerid)
 41. {
 42.     if(playerid == INVALID_PLAYER_ID) return 1;
 43.  
 44.     new key[3];
 45.  
 46.     GetPlayerKeys(playerid,key[0],key[1],key[2]);
 47.  
 48.     new
 49.         Float:v_x,
 50.         Float:v_y,
 51.         Float:v_z,
 52.         Float:x,
 53.         Float:y,
 54.         Float:z;
 55.  
 56.     if(key[1] < 0)                                  //G├│ra powoli
 57.     {
 58.         GetPlayerCameraFrontVector(playerid,x,y,z);
 59.         v_x = x+0.1;
 60.         v_y = y+0.1;
 61.     }
 62.  
 63.     if(key[0] & 128) v_z = -0.2;
 64.     else if(key[0] & KEY_FIRE) v_z = 0.2;
 65.     if(key[0] & KEY_WALK)
 66.     {
 67.         v_x /=5.0;
 68.         v_y /=5.0;
 69.         v_z /=5.0;
 70.     }
 71.  
 72.     if(key[0] & KEY_SPRINT)
 73.     {
 74.         v_x *=4.0;
 75.         v_y *=4.0;
 76.         v_z *=4.0;
 77.     }
 78.  
 79.     if(v_z == 0.0) v_z = 0.025;
 80.     SetPlayerVelocity(playerid,v_x,v_y,v_z);
 81.     if(v_x != 0 && v_y != 0)
 82.     {      
 83.         GetPlayerCameraFrontVector(playerid,v_x,v_y,v_z);
 84.         GetPlayerCameraPos(playerid,x,y,z);
 85.         FLY_Look(playerid,v_x*500.0+x,v_y*500.0+y);
 86.     }
 87.     if(FLY_Variable[playerid]) SetTimerEx("Fly",100,false,"i",playerid);
 88.     return 1;
 89. }
 90.  
 91. bool:FLY_Stop(playerid)
 92. {
 93.     if(!FLY_Variable[playerid]) return false;
 94.     new
 95.         Float:x,
 96.         Float:y,
 97.         Float:z;
 98.  
 99.     GetPlayerPos(playerid,x,y,z);
 100.     SetPlayerPos(playerid,x,y,z);
 101.  
 102.     FLY_Variable[playerid] = false;
 103.     return true;
 104. }
 105.  
 106. static FLY_Look(playerid,Float:x,Float:y)
 107. {
 108.     new Float:Px, Float:Py, Float: Pa;
 109.     GetPlayerPos(playerid, Px, Py, Pa);
 110.     Pa = floatabs(atan((y-Py)/(x-Px)));
 111.     if (x <= Px && y >= Py)                 Pa = floatsub(180.0, Pa);
 112.     else if (x < Px && y < Py)              Pa = floatadd(Pa, 180.0);
 113.     else if (x >= Px && y <= Py)    Pa = floatsub(360.0, Pa);
 114.     Pa = floatsub(Pa, 90.0);
 115.     if (Pa >= 360.0) Pa = floatsub(Pa, 360.0);
 116.     SetPlayerFacingAngle(playerid, Pa);
 117.     return;
 118. }