Facebook
From Crimson Porcupine, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 230
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int ifun_FindNextR(int iL, int iSize, long int *liTab);
 8. int ifun_Partition(int iL, int iR, long int *liTab);
 9. void vfun_QuickSort(int iSize, long int *liTab);
 10. void vfun_SaveToFile(string sName, int iSize, long int *liTab);
 11. bool bfun_OpenFile(string &sName, ifstream &fsFile);
 12.  
 13. int main() {
 14.         string sName;
 15.         ifstream fsFile;
 16.         int iSetsNumber, iJ = 0, iNumbersInSet;
 17.  
 18.         do {
 19.                 cin >> sName;
 20.         } while (!bfun_OpenFile(sName, fsFile));
 21.  
 22.         fsFile >> iSetsNumber;
 23.  
 24.         while (iJ < iSetsNumber) {
 25.                 fsFile >> iNumbersInSet;
 26.                 long int *liTab = new long int[iNumbersInSet];
 27.        
 28.                 for (int i = 0; i < iNumbersInSet; i++) {
 29.                         fsFile >> liTab[i];
 30.                 }
 31.  
 32.                 vfun_QuickSort(iNumbersInSet, liTab);
 33.                 vfun_SaveToFile("wynik.txt", iNumbersInSet, liTab);
 34.                 delete [] liTab;
 35.                 iJ++;
 36.         }
 37.  
 38.         fsFile.close();
 39.         return 0;
 40. }
 41.  
 42. /**
 43. *
 44. * @param iL
 45. * @param iSize
 46. * @param liTab
 47. * @return iSize-1
 48. */
 49. int ifun_FindNextR(int iL, int iSize, long int *liTab) {
 50.         for (int iI = iL; iI < iSize; iI++) {
 51.                 if (liTab[iI] < 0)
 52.                         return iI;
 53.         }
 54.  
 55.         return iSize - 1;
 56. }
 57.  
 58. /**
 59. *
 60. * @param iL
 61. * @param iR
 62. * @param liTab
 63. * @return iL
 64. */
 65. int ifun_Partition(int iL, int iR, long int *liTab) {
 66.         long lPivot = liTab[(iL + iR) / 2];
 67.         while (iL <= iR) {
 68.                 while (liTab[iR] > lPivot) {
 69.                         iR--;
 70.                 }
 71.  
 72.                 while (liTab[iL] < lPivot) {
 73.                         iL++;
 74.                 }
 75.  
 76.                 if (iL <= iR) {
 77.                         long lTmp = liTab[iR];
 78.                         liTab[iR] = liTab[iL];
 79.                         liTab[iL] = lTmp;
 80.                         iL++;
 81.                         iR--;
 82.                 }
 83.         }
 84.  
 85.         return iL;
 86. }
 87.  
 88.  /**
 89.  *
 90.  * @param iSize
 91.  * @param liTab
 92.  */
 93. void vfun_QuickSort(int iSize, long int *liTab) {
 94.         int iL = 0;
 95.         int iR = iSize - 1;
 96.         int iQ, iI = 0;
 97.         int iTemp = iR;
 98.  
 99.         while (true) {
 100.                 iI--;
 101.  
 102.                 while (iL < iTemp) {
 103.                         iQ = ifun_Partition(iL, iTemp, liTab);
 104.                         liTab[iTemp] = -liTab[iTemp];
 105.                         iTemp = iQ - 1;
 106.                         ++iI;
 107.                 }
 108.  
 109.                 if (iI < 0) {
 110.                         break;
 111.                 }
 112.  
 113.                 iL++;
 114.                 iTemp = ifun_FindNextR(iL, iSize, liTab);
 115.                 liTab[iTemp] = -liTab[iTemp];
 116.         }
 117. }
 118.  
 119. /**
 120. * Zapis do pliku
 121. * @param sName  nazwa pliku tekstowego
 122. * @param iSize eozmiar tablicy z ktorej zczytujemmy elementy
 123. * @param liArr tablica z elementami
 124. */
 125. void vfun_SaveToFile(string sName, int iSize, long int *liTab) {
 126.         ofstream outFile;
 127.         outFile.open(sName, ios::app);
 128.         outFile << endl;
 129.         for (int i = 0; i < iSize; i++) {
 130.                 outFile << liTab[i];
 131.         }
 132.         outFile.close();
 133. }
 134.  
 135. /**
 136. * Szukanie pliku, sprawdzanie czy jest z rozszerzeniem .txt, dopisywaie .txt
 137. * @param sName oryginalna nazwa pliku tekstowego
 138. * @param fsFile nazwa kt├│r─ů nadali┼Ťmy plikowi
 139. * @return true gdy znaleziono plik
 140. * @return false gdy nie znaleziono pliku
 141. */
 142. bool bfun_OpenFile(string &sName, ifstream &fsFile) {
 143.         try {
 144.                 if (sName.find(".txt") != string::npos) {
 145.                         fsFile.open(sName.c_str());
 146.                 }
 147.                 else {
 148.                         sName += ".txt";
 149.                         fsFile.open(sName.c_str());
 150.                 }
 151.  
 152.                 if (!fsFile) {
 153.                         throw "!";
 154.                 }
 155.         }
 156.         catch (char *cError) {
 157.                 fsFile.clear();
 158.                 cout << cError;
 159.                 return false;
 160.         }
 161.  
 162.         return true;
 163. }
 164.