Facebook
From a, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 173
 1. .include "m32def.inc"
 2. .list
 3.  
 4. .cseg
 5. .org 0
 6.  
 7. //tablica wektor├│w przerwa┼ä  
 8. jmp start                      
 9. .org 0x0002    
 10. rjmp EXT_INT0; External Interrupt Request 0
 11.  
 12. start: //pocz─ůtek programu
 13. cli        //wy┼é─ůczenie przerwa┼ä
 14. ldi R16, HIGH(RAMEND)
 15. out SPH, R16
 16. ldi R16, LOW(RAMEND)
 17. out SPH, R16
 18.  
 19.  
 20. ldi R16,0b11111111;             //za┼éadowanie do rejestru jedynek
 21. out DDRC,R16;                   // ustawienie portu C na wyj┼Ťcie(cyfry na jednej kolumnie wy┼Ťwietlacza)
 22. ldi R17,1;                              // za┼éadowanie do rejestru 1
 23. //sbi DDRA,1;                           //ustawienie linii do kt├│rej pod┼é─ůczona jest kolumna wyswietlacza 7-segmentowego jako wyj┼Ťcie        
 24. //sbi PORTA,1;                  //w┼é─ůczenie kolumny wy┼Ťwietlacza
 25. ldi R18,0b0                             //
 26. sbi DDRA,1;                             // ustawienie na wyj┼Ťcie linii 0 Portu A do kt├│rej jest pod┼é─ůczona dioda D2
 27.  
 28.         cbi DDRA, 0      ; ustawia port A0 na wejscie
 29.     sbi PORTA, 0     ; podciaganie rezystoru
 30.    // cbi DDRC, 6      ; ustawia port B na wejscie
 31.     //sbi PORTC, 6     ; podciaganie rezystoru
 32.  
 33. sei             //w┼é─ůczenie przerwa┼ä
 34.  
 35.                
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. ldi R16, (1<<ISC01)      //ustawienie sygna┼éu wyzwalaj─ůcego przerwanie INT0- zbocze opadaj─ůce
 42. out MCUCR, R16         
 43.  
 44. ldi R16, (1<<INT0)      //zezwolenie na przerwanie od INT0
 45. out GICR, R16
 46.  
 47. cbi PORTA, 1            //zga┼Ť diod─Ö
 48.  
 49. //program główny
 50. main:
 51.  
 52. out PortC,R17;          //ustawienie zera na port po┼é─ůczony do wy┼Ťwietlacza 7 segmentowego
 53. rol R17;                        // przesuwanie zera w kolumnie
 54. ; =============================
 55. ;    podprogram op├│zniaj─ůcy
 56. ;          200ms:
 57. ; -----------------------------
 58.     ldi  r18, 2
 59.     ldi  r19, 4
 60.     ldi  r20, 187
 61. L1: dec  r20
 62.     brne L1
 63.     dec  r19
 64.     brne L1
 65.     dec  r18
 66.     brne L1
 67.     nop
 68. rjmp main
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73. EXT_INT0:                                               //procedura obs┼éugi przerwania INT0
 74. sbic PINA,PINA0
 75.         sbi PORTA, 1
 76. //sbic PINA,PINA2
 77.  
 78. reti                   
 79.