Facebook
From Cobalt Dolphin, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 149
 1. <!doctype html>
 2. <html>
 3. <head>
 4.    <meta charset=utf-8">
 5.    <title>Rejestracja</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <form action="zapisz2.php" method="POST">
 9. Imi─Ö<input type="text" name="imie">Nazwisko<input type="text" name="nazwisko">
 10. <select name="szkola">
 11.                 <option value="P">podstawowe</option>
 12.                 <option value="┼Ü">┼Ťrednie</option>
 13.                 <option value="W">wy┼╝sze </option>
 14.         </select>
 15. login<input type="text" name="login">
 16. <input type="submit" value="ZAPISZ">
 17. <form>
 18. <?php
 19.  
 20. if (!empty($_POST['imie'])&&!empty($_POST['nazwisko'])&&!empty($_POST['login'])){
 21.         $imie=$_POST['imie'];
 22.         $nazwisko=$_POST['nazwisko'];
 23.         $szkola=$_POST['szkola'];
 24.         $login=$_POST['login'];
 25. if (!(file_exists("imie2.txt"))) {
 26. $plik=fopen ("imie2.txt", "a");
 27. fputs ($plik, "imię|nazwisko|szkoła|login");
 28. fclose ($plik);
 29. }
 30.  
 31. $plik=fopen("imie2.txt","a");
 32. fputs ($plik, "\n$imie|$nazwisko|$szkola|$login");
 33. fclose($plik);
 34.  
 35. $plik=fopen("imie2.txt","r");
 36. $i=0;
 37. while (!feof($plik)){
 38. $i++;
 39. $linia=fgets($plik,255);
 40.  
 41. // wykorzystanie funkcji explode, wg pipe
 42. $dane_osobowe = explode("|", $linia);
 43.  
 44. // wy┼Ťwietlenie otrzymanej tablicy
 45. if ($i!=1){
 46. echo "login: <b>$dane_osobowe[3]</b>";
 47. //echo "$linia<br>";
 48. }}
 49. fclose($plik);
 50. }
 51. ?>
 52. </body>
 53. </html>
 54.