Facebook
From Konopka31, 7 Months ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Umowa varev-kuziol from Varev - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 112
 1. Umowa zawarta w dniu : 12.10.2018
 2.  
 3. Pomiędzy:
 4.  
 5. SprzedajÄ…cym:
 6. ImiÄ™ i Nazwisko:Andrzej Brzeczyszczykiewicz
 7. Numer Telefonu:563-2960
 8. Data urodzenia: 19.03.1999
 9. Steam ID64 (Hex) 110000115b96663 (Hex)
 10. A
 11.  
 12. ImiÄ™ i Nazwisko:Pepe Costa
 13. Numer Telefonu:932-7339
 14. Data urodzenia:28.01.1989
 15. Steam ID64 (Hex) 11000010aa3a973 (Hex)
 16.  
 17. Pkt.1
 18. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
 19. Marka i model: Mercedes AMG G KLASA
 20. Rok produkcji: 2018
 21. nr.rejestracyjny:42AXZ692
 22. Uwagi:
 23. Pkt.2
 24. Strony ustaliły wartość pojazdu umowy na kwote: 500000
 25. Slownie:pięćset  tysiÄ™cy zÅ‚otych
 26.  
 27. Podpis:
 28. KupujÄ…cy: @Jhon Wall   SprzedajÄ…cy: @Konopka31