Facebook
From Queen Bat, 1 Month ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 29
 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>Zadanko1</title>
 4. </head>
 5.  
 6. <body>
 7. <h2>Zadanie1<h2>
 8. <form action="index.php" method="post">
 9.     <input type="number" name="liczba" placeholder="Podaj liczbe"><br>
 10.     <input type="submit" value="wyslij"> <!-- dodaĹ‚em ">" bo nie bylo i nie czytalo htmla dobrze -->
 11.     </form>
 12.     <br><hr>
 13.  
 14. <?php // dodane "?" bo nie bylo i nie wiedzialo w ogole ze to php jest
 15. if(isset($_POST["liczba"])){
 16.     Zadanie1();
 17. }
 18. function Zadanie1() { // zmienione z zadanko na Zadanie1 bo taka masz funkcje wyzej
 19.    
 20.     if(isset($_POST["liczba"])){
 21.         $liczba = $_POST["liczba"];
 22.  
 23.         if((!empty($liczba)) || $liczba == 0){
 24.        
 25.             $wynik ="";
 26.  
 27.             if($liczba > 0) {
 28.                 $wynik = "Liczba $liczba jest dodatnia";
 29.             }
 30.             else if($liczba < 0){
 31.                 $wynik = "Liczba $liczba jest ujemna";
 32.             }
 33.             else if($liczba == 0){
 34.                 $wynik = "Liczba $liczba jest rowna 0";
 35.             }
 36.             else{
 37.                 echo "wsytapil blad";
 38.             }
 39.             if($liczba%3 == 0){
 40.                 $wynik = $wynik."i jest podzielna przez 3";
 41.             }
 42.             else {
 43.                 $wynik = $wynik."i nie jest podzielna przez 3";
 44.             }
 45.             echo "<br><b>".$wynik."</b>";
 46.         }
 47.         else{
 48.             echo "<br>Nie wpisano liczby";
 49.         }
 50.     }
 51. }
 52.  
 53. ?>
 54.    
 55.    
 56. </body>
 57. </html>