Facebook
From Andrzej Nurek, 6 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 54
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class Main2 {
 4.  
 5.     public static void main(String[] args) {
 6.         System.out.println("Zadanie: ile jest liczb pierwszych w zakresie od a do b podanym jako parametry");
 7.         //ile jest liczb pierwszych w zakresie od a do b podanym jako parametry
 8.         int x = 0;
 9.         int n = 0;
 10.         int n1 = 0;
 11.         int amount = 0; //liczba liczb pierwszych w zadaniu
 12.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 13.         System.out.println("Podaj liczbÄ™...");
 14.         int t = scanner.nextInt();
 15.         System.out.println("Podaj liczbÄ™...");
 16.         int t1 = scanner.nextInt();
 17.         boolean primeNumber = false;
 18.         n = t;
 19.         n1 = t1;
 20.         if (t < t1)
 21.         {
 22.             for (n = t; n <= t1; n++) {
 23.                 primeNumber = false;
 24.                 for (x = 1; x < n; x++) {
 25.                     if (x != 1 && x != n && n % x == 0) {
 26.                         primeNumber = true;
 27.                         break;
 28.                     }
 29.                 }
 30.                 if (primeNumber == false) {
 31.                     amount++;
 32.                 }
 33.             }
 34.         }
 35.            
 36.         System.out.println(amount);
 37.  
 38.     }
 39. }