Facebook
From 123, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 101
 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4.  *
 5.  *      @name  SBOT v4.5 STANDARD
 6.  *      @author  `DEMON.
 7.  *      @file  config.php
 8.  *      @copyright  Copyright (c) 2018, Julian '`Demon.'
 9.  *     
 10. **/
 11.  
 12.  
 13. $config = [];
 14.  
 15.  
 16.                         ###################
 17.                         #       USTAWIENIA        #
 18.                         #       TEAMSPEAK3    #
 19.                         ###################
 20. $config['connection_ts3'] = [
 21.  
 22.                 # Adres IP serwera TeamSpeak
 23.                 # Format: 0.0.0.0
 24.                 'ip' => '127.0.0.1',
 25.                
 26.  
 27.                 # Port Query
 28.                 # Domyślnie: 10011
 29.                 'port_query' => 10011,
 30.                
 31.  
 32.                 # Standardowy port voice
 33.                 # Domyślnie: 9987
 34.                 'server_port' => 9987,
 35.                
 36.  
 37.                 # Login do konta Query
 38.                 # Domyślnie: serveradmin
 39.                 'login' => 'serveradmin',
 40.                
 41.  
 42.                 # Hasło do konta Query
 43.                 'pass' => '',
 44.                
 45. ];
 46.  
 47.  
 48.                         ###################
 49.                         #       USTAWIENIA        #
 50.                         #       BAZA DANYCH   #
 51.                         ###################
 52. $config['connection_db'] = [
 53.  
 54.                 # Adres IP bazy danych
 55.                 # Format: 0.0.0.0
 56.                 # Jeżeli bot stoi na tej samej maszynie co baza danych WPISUJ 127.0.0.1 (WAŻNE!)
 57.                 'database_host' => '127.0.0.1',
 58.                
 59.  
 60.                 # Login do bazy danych
 61.                 # Domyślnie: root
 62.                 'database_login' => '',
 63.                
 64.  
 65.                 # Hasło do bazy danych
 66.                 'database_pass' => '',
 67.                
 68.  
 69.                 # Nazwa bazy danych
 70.                 # Domyślnie: sbot_free
 71.                 'database_name' => 'sbot',
 72.  
 73. ];
 74.  
 75.  
 76.                         ###################
 77.                         #   INDYWIDUALNE  #
 78.                         #        LOGOWANIE    #
 79.                         ###################
 80. $config['individual_login'] = [
 81.         5 => [
 82.  
 83.         # Login do konta Query
 84.         'login' => '',
 85.  
 86.         # Hasło do konta Query
 87.         'pass' => '',
 88.  
 89.     ],
 90.         7 => [
 91.  
 92.         # Login do konta Query
 93.         'login' => '',
 94.  
 95.         # Hasło do konta Query
 96.         'pass' => '',
 97.  
 98.     ],
 99.  
 100. ];
 101.  
 102.  
 103. $config['settings']['other'] = [
 104.  
 105.         # Link do profili (jest w funkcjach: admin_list, admins_online, online_from_groups)
 106.         # Zaproponował: Arek
 107.         'profiles' => [
 108.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 109.                 'url' => 'http://link.pl/?profile&dbid=', # Link do profili
 110.         ],
 111.  
 112.         # Logi bota
 113.         'logs' => [
 114.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 115.                 # Już niedługo więcej opcji :>
 116.         ],
 117.  
 118.         # Nazwa pliku języka (ściezka: files/languages/nazwa.php). Podawaj nazwy bez .php i z małych liter najlepiej!
 119.         # Domyślnie pl
 120.         'language' => 'pl',
 121.  
 122. ];
 123.  
 124.                         ###################
 125.                         #       USTAWIENIA        #
 126.                         #       INSTANCJA I   #
 127.                         ###################
 128. $config['settings']['1'] = [
 129.  
 130.                 # Nazwa bota
 131.                 'bot_name' => 'Administrator',
 132.  
 133.  
 134.                 # Instance enabled
 135.                 'instance_enabled' => true,
 136.                
 137.  
 138.                 # Domyślny kanał
 139.                 'default_channel' => 268,
 140.                
 141.  
 142.                 # Baza danych
 143.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 144.                 'database_enabled' => true,
 145.                
 146.  
 147.                 # Nazwa systemu
 148.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 149.                 'system_type' => '@functions',
 150.                
 151.  
 152.                 # Nazwa folderu
 153.                 # Domyślnie: instance_1
 154.                 'folder_name' => 'instance_1',
 155.  
 156. ];
 157.  
 158.                         ###################
 159.                         #         FUNCKJE         #
 160.                         #       INSTANCJA I   #
 161.                         ###################
 162. $config['functions']['1'] = [
 163.  
 164.  
 165.         # •» BAD_NICKNAMES - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownik nie posiada w nazwie niedozwolonego nicku
 166.         # Brzydkie słowa sa od teraz w pliku z językiem
 167.         'bad_nicknames' => [
 168.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 169.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15], # Ignorowane grupy
 170.         ],
 171.  
 172.  
 173.         # •» ANTY_RECORD - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownicy nie nagrywają na kanałach
 174.         'anty_record' => [
 175.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 176.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15], # Ignorowane grupy
 177.         ],
 178.  
 179.  
 180.         # •» SERVERGROUPS_SECURITY - Funkcja służaca do chronienia grup
 181.         'servergroups_security' => [
 182.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 183.                 'security_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Wszystkie id grup chronionych
 184.                 'clients' => [
 185.                         # client database id => [id grup]
 186.                         8 => [11],
 187.                         0 => [0],
 188.                         0 => [0],
 189.                         0 => [0],
 190.                         0 => [0],
 191.                         0 => [0],
 192.                         0 => [0],
 193.                 ],             
 194.         ],
 195.  
 196.  
 197.         # •» CLIENT_PERMISSIONS_SECURITY - Funkcja służaca do wykrywania i usuwania permisji użytkownikom
 198.         'client_permissions_security' => [
 199.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 200.                 'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy
 201.                 'ignored_permissions' => [], # Ignorowane permisje dla każdego
 202.                 'clients' => [
 203.                         # client database id => [permisje],
 204.                         0 => [''],
 205.                 ],
 206.         ],
 207.  
 208.         # •» IP_GROUP - Funkcja służaca do nadania danej grupy osobie, która ma takie samo ip jak w konfiguracji
 209.         'ip_group' => [
 210.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 211.                 'ips' => [
 212.                         '178.42.93.46' => '11',
 213.                 ],
 214.         ],
 215.  
 216.  
 217.         # •» ANTY_VPN - Funkcja służaca do wykrywania i wyrzucania użytkowników posiadających VPN
 218.         'anty_vpn' => [
 219.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 220.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,124,46], # Ignorowane grupy
 221.         ],
 222.        
 223.  
 224.         # •» MULTI_FUNCTIONS - Funkcja wpisująca w nazwy kanałów różne informacje
 225.         'multi_functions' => [
 226.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 227.                 'functions' => [
 228.                         'online' => [
 229.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 230.                                 'channel_id' => 27, # Id kanału
 231.                                 'ignored_groups' => [2],
 232.                                 'channel_name' => '• Użytkowników online: [CHANGE]', # Nazwa kanał
 233.                         ],
 234.                         'packets' => [
 235.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 236.                                 'channel_id' => 261, # Id kanału
 237.                                 'channel_name' => '• Średni packet losst: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 238.                         ],
 239.                         'ping' => [
 240.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 241.                                 'channel_id' => 262, # Id kanału
 242.                                 'channel_name' => '• Ping serwera: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 243.                         ],
 244.                         'visits' => [
 245.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 246.                                 'channel_id' => 263, # Id kanału
 247.                                 'channel_name' => '• Odwiedzono nas: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 248.                         ],
 249.                         'channels' => [
 250.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 251.                                 'channel_id' => 248, # Id kanału
 252.                                 'channel_name' => '• Wszystkich kanałów: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 253.                         ],
 254.                         'clock' => [
 255.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 256.                                 'channel_id' => 277, # Id kanału
 257.                                 'channel_name' => '• Aktualna godzina: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 258.                                 'format' => 'G:i', # Format kanału
 259.                         ],
 260.                         'date' => [
 261.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 262.                                 'channel_id' => 278, # Id kanału
 263.                                 'channel_name' => '• Aktualna data: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 264.                                 'format' => 'd/m/Y', # Format kanału
 265.                         ],
 266.                         'uptime' => [
 267.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 268.                                 'channel_id' => 279, # Id kanału
 269.                                 'channel_name' => '• UPTIME: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 270.                         ],
 271.                 ],
 272.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 273.         ],
 274.        
 275.  
 276.         # •» CHANNEL_ADD_GROUP - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy gdy użytkownik wejdzie na kanał
 277.         'channel_add_group' => [
 278.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 279.                 'is_client_on_channel' => [265,88,270],
 280.                 'channels' => [
 281.                 #       Id kanału |    Id grupy | Czy ma usuwać po ponowym wejściu na kanał | Czy ma przenosić po nadaniu | Id kanały gdzie ma przenieść
 282.                         265 => ['group_id' => 44, 'remove' => false, 'move' => false, 'move_id' => 97],
 283.                         88 => ['group_id' => 45, 'remove' => false, 'move' => false, 'move_id' => 97],
 284.                         270 => ['group_id' => 123, 'remove' => true, 'move' => true, 'move_id' => 97],
 285.                 ],
 286.         ],
 287.  
 288.        
 289.         # •» ONLINE_FROM_GROUP - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość osób z grupy, a w opis ich listę
 290.         'online_from_group' => [
 291.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 292.                 'channels' => [
 293.                 #       Id kanału |            Id grupy | Format nazwy kanału
 294.                         220 => ['group_id' => 123, 'format' => '[cspacer[GROUP_NAME]] Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]'],
 295.                         66 => ['group_id' => 17, 'format' => '[cspacer[GROUP_NAME]] Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]'],
 296.                         385 => ['group_id' => 143, 'format' => '[cspacer[GROUP_NAME]] Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]'],
 297.                         66 => ['group_id' => 17, 'format' => '[cspacer[GROUP_NAME]] Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]'],
 298.  
 299.                         66 => ['group_id' => 17, 'format' => '• Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]'],
 300.                 ],
 301.                 'db_formats' => [
 302.                         'vip_channels' => '• Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 303.                         'elite_channels' => '[cspacer]Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 304.                 ],
 305.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 306.         ],
 307.        
 308.  
 309.         # •» RECORD_ONLINE - Funkcja odpowiadająca za spisywanie największej ilości osób na serwerze,a następnie wpisywania to na kanał
 310.         'record_online' => [
 311.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 312.                 'channel_id' => 262, # Id kanału
 313.                 'channel_name' => '• Rekord online: [RECORD]', # Nazwa kanału
 314.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 315.         ],
 316.        
 317.  
 318.         # •» ADMINS_ONLINE - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość dostąpnych administratorów,a w jego opis listę dostępnych adminów
 319.         'admins_online' => [
 320.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 321.                 'channel_id' => 76, # Id kanału
 322.                 'channel_name' => '[cspacer]• Dostępnych adminów: [COUNT] •', # Nazwa kanału
 323.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Grupy administracji
 324.                 'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy, np. Urlop/Admin zajęty
 325.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 326.         ],
 327.        
 328.  
 329.         # •» ADMIN_LIST - Funkcja wpisująca w opis kanał listę wszystkich administratorów z podanych grup
 330.         'admin_list' => [
 331.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 332.                 'channel_id' => 31, # Id kanału
 333.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Grupy administracji
 334.                 'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy, np. Urlop/Admin zajęty
 335.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 2, 'seconds' => 10],
 336.         ],
 337.        
 338.  
 339.         # •» POKE_ADMINS - Funkcja służąca do zaczepiania dostępnych administratorów gdy ktoś wejdzie na kanał pomocy
 340.         'poke_admins' => [
 341.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 342.                 'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy, które nie będą wliczane do zaczepki.
 343.                 'admin_ignored_groups' => [38], # Ignorowane grupy, które admin będzie posiadał to nie bedzie go zaczepiać.
 344.                 'poke_muted' => false, # Czy ma zaczepiać osoby wyciszone
 345.                 'channels' => [
 346.                 # Id kanału | Lista grup do zaczepki | Czy ma zaliczać do udzielonej pomocy | kanały pomocy
 347.                         24 => ['groups_id'=>[11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], 'admins_statistics'=>true, 'help_channels' => [26,27,28]],
 348.                 ],
 349.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 5],
 350.         ],
 351.        
 352.  
 353.         # •» CLIENT_CHANNEL_STATUS - Funkcja wpisująca w nazwę kanału status administratora
 354.         'client_channel_status' => [
 355.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 356.                 'groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Grupy administracji
 357.                 'channels' => [
 358.         # DdbId klienta | Id kanału | Format nazwy kanału
 359.                         8 => [ # Początek użytkownika (od tą możesz kopiować)
 360.                                 'channel_id' => 47, # Id kanału do edycji
 361.                                 'format' => '• [[GROUP]] [NICK] - [STATUS]', # Nazwa kanału
 362.                                 # Opis kanału
 363.                                 'description' => [
 364.                                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 365.                                         'fb' => '', # Id z facebook (puste = nie wpisuje)
 366.                                         'email' => 'kamilkorycki2gamil.com', # Email (puste = nie wpisuje)
 367.                                         'gadugadu' => 'brak', # Numer gg (puste = nie wpisuje)
 368.                                         'telegram' => 'brak', # Nazwa na telegram (puste = nie wpisuje)
 369.                                 ],
 370.                         ], # Koniec jednego użytkownika (do tą możesz kopiować)
 371.                         10 => [ # Początek użytkownika (od tą możesz kopiować)
 372.                                 'channel_id' => 49, # Id kanału do edycji
 373.                                 'format' => '• [[GROUP]] [NICK] - [STATUS]', # Nazwa kanału
 374.                                 # Opis kanału
 375.                                 'description' => [
 376.                                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 377.                                         'fb' => 'sbotteamspeak', # Id z facebook (puste = nie wpisuje)
 378.                                         'email' => 'diegopolska333@gmail.com', # Email (puste = nie wpisuje)
 379.                                         'gadugadu' => '60535067', # Numer gg (puste = nie wpisuje)
 380.                                         'telegram' => 'demonek', # Nazwa na telegram (puste = nie wpisuje)
 381.                                 ],
 382.                         ], # Koniec jednego użytkownika (do tą możesz kopiować)
 383.                         15 => [ # Początek użytkownika (od tą możesz kopiować)
 384.                                 'channel_id' => 280, # Id kanału do edycji
 385.                                 'format' => '• [ [GROUP] ] [NICK] - [STATUS]', # Nazwa kanału
 386.                                 # Opis kanału
 387.                                 'description' => [
 388.                                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 389.                                         'fb' => 'sbotteamspeak', # Id z facebook (puste = nie wpisuje)
 390.                                         'email' => 'diegopolska333@gmail.com', # Email (puste = nie wpisuje)
 391.                                         'gadugadu' => '60535067', # Numer gg (puste = nie wpisuje)
 392.                                         'telegram' => 'demonek', # Nazwa na telegram (puste = nie wpisuje)
 393.                                 ],
 394.                         ], # Koniec jednego użytkownika (do tą możesz kopiować)
 395.                         18 => [ # Początek użytkownika (od tą możesz kopiować)
 396.                                 'channel_id' => 410, # Id kanału do edycji
 397.                                 'format' => '• [ [GROUP] ] [NICK] - [STATUS]', # Nazwa kanału
 398.                                 # Opis kanału
 399.                                 'description' => [
 400.                                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 401.                                         'fb' => 'sbotteamspeak', # Id z facebook (puste = nie wpisuje)
 402.                                         'email' => 'diegopolska333@gmail.com', # Email (puste = nie wpisuje)
 403.                                         'gadugadu' => '60535067', # Numer gg (puste = nie wpisuje)
 404.                                         'telegram' => 'demonek', # Nazwa na telegram (puste = nie wpisuje)
 405.                                 ],
 406.                         ], # Koniec jednego użytkownika (do tą możesz kopiować)
 407.  
 408.  
 409.  
 410.                 ],
 411.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 25],
 412.         ],
 413.        
 414.  
 415.         # •» AUTO_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za automatyczne nadanie grupy użytkownikowi gdy ten spędzi na serwerze odpowiedni czas
 416.         'auto_register' => [
 417.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 418.                 'register_group' => 0, # Id grupy rejestacji
 419.                 'time_spent' => 120, # W minutach
 420.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,46,47], # Ignorowane grupy
 421.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 422.         ],
 423.        
 424.  
 425.         # •» CHANNEL_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za rejestrację użytkownika gdy ten wejdzie na kanał
 426.         'channel_register' => [
 427.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 428.                 'is_client_on_channel' => [265,88], # Kanał, na który ma wejść osoba, aby się zarejestrowała
 429.                 'groups' => [14,15], # Grupy rejestracji
 430.                 'channels' => [
 431.                 #       Id kanału |            Id grupy | Po jakim czacie ma nadawać
 432.                         265 => ['group_id' => 44, 'time_spent' => 5],
 433.                         88 => ['group_id' => 45, 'time_spent' => 5],
 434.                 ],
 435.         ],
 436.  
 437.  
 438.         # •» GROUPS_LIMIT - Funkcja służaca do dopilnowania aby każdy użytkownik na serwerze nie posiadał wiecej grup niż jest limit
 439.         'groups_limit' => [
 440.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 441.                 'ignored_groups' => [], # Ignorowane grupy
 442.                 'groups' => [
 443.                         0 => [ # Index
 444.                                 'groups_id' => [26,27,28,29,30,31,32,36], # Id grup do sprawdzania
 445.                                 'groups_limit' => 1, # Limit grup
 446.                         ],
 447.                         1 => [
 448.                                 'groups_id' => [48,41,42,43,44,45,46,47,49],
 449.                                 'groups_limit' => 3,
 450.                         ],
 451.                 ],
 452.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 453.         ],
 454.  
 455.         # •» HELP_CHANNELS - Funkcja służaca do otwierania/zamykania centrum pomocy gdy jest to potrzebne
 456.         'help_channels' => [
 457.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 458.                 'channels' => [
 459.                 #
 460.                 #       id_kanału => [
 461.                 #               'channel_name_open' => '[»] Centrum Pomocy TS3 ---> ON',
 462.                 #               'channel_name_close' => '[»] Centrum Pomocy TS3 ---> OFF',
 463.                 #               'type'=>'admins', # Typ jaki ma być, dostępne: time - otiwera/zamyka cp o ustalonej godzinie | admins - otwiera gdy jest administracja i
 464.                 #                                                 zamyka gdy jej nie ma
 465.                 #               'time_open' => '14:00', # potrzebne do typu: time, ustala się godzinę otwarcia
 466.                 #               'time_close' => '21:00', # potrzebne do typu: time, ustala się godzinę zamknięcia
 467.                 #               'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # potrzebne do typu: admins, wpisuje się wszystkie grupy administracyjne
 468.                 #       ],
 469.                 #
 470.                         79 => [
 471.                                 'channel_name_open' => '[»] Centrum Pomocy TS3 ---> Wejdź tutaj! [ON]',
 472.                                 'channel_name_close' => '[»] Centrum Pomocy TS3 ---> Wejdź tutaj! [OFF]',
 473.                                 'type'=>'admins',
 474.                                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24],
 475.                         ],
 476.                 ],
 477.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 478.         ],
 479.  
 480.         # •» DDOS_ATTACK - Funkcja służaca do informowania gdy packetlosst serwera zwiększy się do danej liczby
 481.         # Zaproponował: textr1
 482.         'ddos_attack' => [
 483.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 484.                 'type_information' => 'admins', # Dostępne: server - wysyła wiadomość na czacie globalnym | admins - wysyła wiadomość do niżej ustalonych grup
 485.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Potrzebne gdy w 'type_information' jest ustawione 'admins'
 486.                 'min_packets' => 10, # Minimalna ilość pakietów do wysłania informacji
 487.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 5],
 488.         ],
 489.  
 490.  
 491.         # •» CLIENT_INFO - Funkcja służaca do wyświetlenia informacji o kliencie gdy ten wejdzie na odpowiedni kanał
 492.         'client_info' => [
 493.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 494.                 'is_client_on_channel' => 89, # Id kanału, którego po wejściu na niego otrzymamy zaczepke
 495.                 'type_information' => 'poke', # Dostępne: poke | msg
 496.                 # Pogoda użytkownika z jego IP
 497.                 'weather' => [
 498.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 499.                         'ip_api' => 'f1a4fa95d2ed5b730849876ed41efbb6fe790738f639676d718962c7fda0f24a', # Api IP (pobiera najbliższą miejscowość) http://ipinfodb.com
 500.                         'weather_api' => '8e0ff1e21fd0e7eac017a1eeb087baf4', # Api pogody (to samo api co z funkcją 'weather_in_channel')
 501.                 ],
 502.                 #
 503.                 #       [NICKNAME] - Pokazuje nick użytkownika
 504.                 #       [UID] - Pokazuje unikalny identyfikator użytkownika
 505.                 #       [DBID] - Pokazuje database id użytkownika
 506.                 #       [IP] - Pokazuje ip użytwkowniak
 507.                 #       [VERSION] - Pokazuje wersję użytkownika
 508.                 #       [PLATFORM] - Pokazuje platformę użytkownika
 509.                 #       [CREATED] - Pokazuje kiedy użytkownik pierwszy raz połączył się z serwerem
 510.                 #       [CONNECTIONS] - Pokazuje ilość połączeń
 511.                 #       [TIME_SPENT] - Pokazuje spędzony czas użytkownika
 512.                 #       [IDLE_TIME] - Pokazuje spędzony czas idle użytkownika
 513.                 #       [CONNECTION_TIME] - Pokazuje najdłuższe połączenie użytkownika
 514.                 #       [WEATHER_CITY] - Pokazuje nazwę miasta skad pobiera pogodę
 515.                 #       [WEATHER_STATUS] - Pokazuje stan pogody użytkownika
 516.                 #       [WEATHER_TEMP] - Pokazuje ilość stopni użytkownika pogody
 517.                 #
 518.                 'messages' => [
 519.                         'Witaj [color=orange][b][NICKNAME]',
 520.                         'Twoje DBID: [color=orange][b][DBID]',
 521.                         'Twoje UID: [color=orange][b][UID]',
 522.                         'Twoja wersja TSa: [color=orange][b][VERSION]',
 523.                         'Twoja platforma: [color=orange][b][PLATFORM]',
 524.                         'Twoje IP: [color=orange][b][IP]',
 525.                         'Pierwszy raz połączyłeś sie: [color=orange][b][CREATED]',
 526.                         'Połączyłeś się z nami: [color=orange][b][CONNECTIONS] razy',
 527.                         'Spędziłeś: [color=orange][b][TIME_SPENT]',
 528.                         'Byłeś away przez: [color=orange][b][IDLE_TIME]',
 529.                         'Twoje najdłuższe połączenie: [color=orange][b][CONNECTION_TIME]',
 530.                         'Pogoda z: [color=#0055ff][b][WEATHER_CITY]',
 531.                         'Stan pogody: [color=#0055ff][b][WEATHER_STATUS]',
 532.                         'Ilość stopni: [color=#0055ff][b][WEATHER_TEMP]',
 533.                 ],
 534.         ],
 535.  
 536.  
 537.         # •» GUILDS_POKE - Funkcja służaca do zeczepiania osób typu lider w kanałach gildyjnych
 538.         'guilds_poke' => [
 539.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 540.                 'is_client_on_channel' => [1341], # Id kanałów, po które jak osoba na nie wejdzie gidlia otrzyma poke
 541.                 'channels' => [
 542.                 # Id kanału od poke | Id grupy gildii | Id grup kanałowych do poke
 543.                         325 => ['group_id'=>141,'ch_groups'=>[9,11]],
 544.                 ],
 545.         ],
 546.  
 547.         # •» ADMINS_MEETING - Funkcja służaca do automatycznego przeniesienia administracji i ustawienia opisu, oraz 1 godzinę przed zebraniem informuje wszystkich o zbiórce
 548.         # Pro tip: Datę zebrania ustawia się w temacie kanału ( format: dd.mm.YY GG:ii ), natomiast gdy nie ma zebrania najlepiej wpisać 'none'
 549.         'admins_meeting' => [
 550.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 551.                 'channel_id' => 269, # Id kanału zebrania
 552.                 'send_info_1h' => true, # Czy 1 godzinę przez zebraniem ma wysyłać informację
 553.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Grupy administracji
 554.                 'make_desc' => true, # Czy ma automatycznie uzupełnić opis, Wpisuje kto jest, a kogo nie ma.
 555.         ],
 556.  
 557.        
 558. ];
 559.  
 560.  
 561.                         ###################
 562.                         #       USTAWIENIA        #
 563.                         #  INSTANCJA II   #
 564.                         ###################
 565. $config['settings']['2'] = [
 566.  
 567.                 # Nazwa bota
 568.                 'bot_name' => 'Strażnik kanałów',
 569.  
 570.  
 571.                 # Instance enabled
 572.                 'instance_enabled' => true,
 573.                
 574.  
 575.                 # Domyślny kanał
 576.                 'default_channel' => 268,
 577.                
 578.  
 579.                 # Baza danych
 580.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 581.                 'database_enabled' => true,
 582.                
 583.  
 584.                 # Nazwa systemu
 585.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 586.                 'system_type' => '@functions',
 587.                
 588.  
 589.                 # Nazwa folderu
 590.                 # Domyślnie: instance_2
 591.                 'folder_name' => 'instance_2',
 592.  
 593. ];
 594.  
 595.                         ###################
 596.                         #         FUNCKJE         #
 597.                         #  INSTANCJA II   #
 598.                         ###################
 599. $config['functions']['2'] = [
 600.        
 601.  
 602.         # •» CHANNELS_CHECKER - Funkcja służaca do monitorowania kanałów prywatnych.
 603.         # TIP: Brzydkie słowa sa od teraz w pliku z językiem
 604.         # TIP: Ta funkcja automatycznie tworzy kanały prywatne!
 605.         'channels_checker' => [
 606.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 607.                 'private_zone' => 254, # Id kanału ze strefa
 608.                 'channels_count' => 5, # Ilość wolnych kanałów
 609.                 'delete_badword' => true, # Czy ma sprawdzać nazwy kanałów/podkanałów względem brzydkich słów
 610.                 'check_numbering' => true, # Czy ma sprawdzić poprawną kolejność numerowania kanałów
 611.                 # Sprawdzanie daty i usuwanie kanałów ze starą datą
 612.                 'date_checker'=> [
 613.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 614.                         'warning' => '**ZMIEŃ DATE**', # Wygląd ostrzeżenia o zmianie daty
 615.                         'refresh' => true, # Czy ma odświeżać automatycznie datę gdy użytkownik będzie na głównym kanale
 616.                 ],
 617.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 20],
 618.         ],
 619.  
 620.  
 621.         # •» GET_PRIVATE_CHANNEL - Funkcja służaca do nadania peirwszego wolnego kanału prywatnego
 622.         'get_private_channel' => [
 623.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 624.                 'is_client_on_channel' => 281, # Id kanału, którego po wejściu na niego otrzymamy kanał prywatny
 625.                 'owner_channel_group' => 13, # Id grupy kanałowej typu Właściciel kanału
 626.                 'private_zone' => 254, # Id kanału ze strefą
 627.                 'sub_channels_count' => 2, # ilośc podkanałów
 628.                 'channel_password' => 'haslo12345', # Hasło jakie ma być ustawione po otrzymaniu kanału
 629.                 'needed_groups' => [11,13,45,44], # Wymagane grupy aby otrzymać kanał
 630.         ],
 631.  
 632.  
 633.         # •» PUBLIC_CHANNELS_SORT - Funkcja służaca do monitorowania kanałów publicznych
 634.         'public_channels_sort' => [
 635.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 636.                 #
 637.                 #       PRZYKŁAD:
 638.                 #
 639.                 #       0 => [ # Index
 640.                 #               'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (bez limitu)', # Nazwa kanału
 641.                 #               'min_channels' => 1, # Minimalna ilość kanałów
 642.                 #               'clients_limit' => 0, # Limit klientów na kanale | 0 oznacza nielimitowane
 643.                 #               'zone_id' => 182, # Id kanału od strefy
 644.                 #       ],
 645.                 #
 646.                 #
 647.                 'channels' => [
 648.                         0 => [ # Index
 649.                                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (bez limitu)', # Nazwa kanału
 650.                                 'min_channels' => 1, # Minimalna ilość kanałów
 651.                                 'clients_limit' => 0, # Limit klientów na kanale | 0 oznacza nielimitowane
 652.                                 'zone_id' => 182, # Id kanału od strefy
 653.                         ],
 654.                         1 => [
 655.                                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (max. 2)',
 656.                                 'min_channels' => 1,
 657.                                 'clients_limit' => 2,
 658.                                 'zone_id' => 183,
 659.                         ],
 660.                         2 => [
 661.                                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (max. 3)',
 662.                                 'min_channels' => 1,
 663.                                 'clients_limit' => 3,
 664.                                 'zone_id' => 184,
 665.                         ],
 666.                         3 => [
 667.                                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (max. 4)',
 668.                                 'min_channels' => 1,
 669.                                 'clients_limit' => 4,
 670.                                 'zone_id' => 185,
 671.                         ],
 672.                         4 => [
 673.                                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (max. 5)',
 674.                                 'min_channels' => 1,
 675.                                 'clients_limit' => 5,
 676.                                 'zone_id' => 186,
 677.                         ],
 678.                 ],
 679.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 680.         ],
 681.  
 682.  
 683.         # •» PRIVATE_CHANNELS_INFO - Funkcja służaca do wypisywania w nazwe kanału statystyk z kanałów prywatnych
 684.         'private_channels_info' => [
 685.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 686.                 'private_zone' => 98, # kanał w którym znajduje się strefa prywatna
 687.                 # W nazwie kanału wpisuje ilość wolnych kanałów prywatnych
 688.                 'empty' => [
 689.                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 690.                         'channel_id' => 192, # Id kanału
 691.                         'channel_name' => '• Wolnych kanałów prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 692.                 ],
 693.                 # W nazwie kanału wpisuje ilość zajętych kanałów prywatnych
 694.                 'locked' => [
 695.                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 696.                         'channel_id' => 193, # Id kanału
 697.                         'channel_name' => '• Zajętych kanałów prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 698.                 ],
 699.                 # W nazwie kanału wpisuje ilość wszystkich kanałów prywatnych
 700.                 'all' => [
 701.                         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 702.                         'channel_id' => 194, # Id kanału
 703.                         'channel_name' => '• Wszystkich kanały prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 704.                 ],
 705.                 # W opis kanału wpisuje kanały wolne i do usunięcia
 706.                 'delete_info' => [
 707.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 708.                         'channel_id' => 33, # Id kanału
 709.                 ],
 710.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 30],
 711.         ],
 712.  
 713. ];
 714.  
 715.  
 716.  
 717.                         ###################
 718.                         #       USTAWIENIA        #
 719.                         #  INSTANCJA III  #
 720.                         ###################
 721. $config['settings']['3'] = [
 722.  
 723.                 # Nazwa bota
 724.                 'bot_name' => 'Pracuś',
 725.  
 726.  
 727.                 # Instance enabled
 728.                 'instance_enabled' => true,
 729.                
 730.  
 731.                 # Domyślny kanał
 732.                 'default_channel' => 268,
 733.                
 734.  
 735.                 # Baza danych
 736.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 737.                 'database_enabled' => true,
 738.                
 739.  
 740.                 # Nazwa systemu
 741.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 742.                 'system_type' => '@functions',
 743.                
 744.  
 745.                 # Nazwa folderu
 746.                 # Domyślnie: instance_1
 747.                 'folder_name' => 'instance_3',
 748.  
 749. ];
 750.  
 751.                         ###################
 752.                         #         FUNCKJE         #
 753.                         #  INSTANCJA III  #
 754.                         ###################
 755. $config['functions']['3'] = [
 756.        
 757.  
 758.         # •» WELCOME_MESSAGE - Funkcja służaca do wysłania użytkownikowi wiadomości powitalnej
 759.         'welcome_message' => [
 760.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 761.                 #
 762.                 #       DOSTĘPNE ZMIENNE DO UŻYCIA
 763.                 #       [NICKNAME] - Pokazuje nazwę użytkownika
 764.                 #       [UID] - Pokazuje unikalne id użytkownika
 765.                 #       [DBID] - Pokazuje id z bazy danych TSa
 766.                 #       [IP] - Pokazuje ip użytkownika
 767.                 #       [PLATFORM] - Pokazuje pltformę użytkownika
 768.                 #       [VERSION] - Pokazuje wersję użytkownika
 769.                 #       [COUNTY] - Pokazuje kraj użytkownika
 770.                 #       [LASTCONNECTED] - Pokazuje kiedy ostatni raz użytkownik połączył się z serwerem
 771.                 #       [CREATED] - Pokazuje kiedy użytkownik wszedł poraz pierwszy na serwer
 772.                 #       [TOTAL_CONNECTIONS] - Pokazuje ilość połączeń użytkownika
 773.                 #       [TIME_SPENT] - Pokazuje spędzony czas użytkownika
 774.                 #       [TIME_IDLE] - Pokazuje spędzony czas away użytkownika
 775.                 #       [TIME_CONNECTED] - Pokazuje najdłuższe połączenie użytkownika
 776.                 #       [LEVEL] - Pokazuje poziom użytkownika
 777.                 #       [RECORD] - Pokazuje rekord serwera
 778.                 #       [RECORD_DATE] - Pokazuje datę ustanowienia rekordu
 779.                 #       [ONLINE] - Pokazuje ilość użytkowników online
 780.                 #       [%] - Pokazuje procent ilości użytkowników online
 781.                 #       [SLOTS] - Pokazuje ilość slotów serwera
 782.                 #       [SERVER_NAME] - Pokazuje nazwę serwera
 783.                 #       [SERVER_UID] - Pokazuje unikalny identyfikator serwera
 784.                 #       [SERVER_PLATFORM] - Pokazuje pltformę serwera
 785.                 #       [SERVER_VERSION] - Pokazuje wersję serwera
 786.                 #
 787.                 #       Wiadomość zmienia się w pliku z językiem (ścieżka: files/language.php)
 788.                 #
 789.                 'messages' => [
 790.                         ' ',
 791.                         'Witamy [color=orange][b][NICKNAME][/b][/color] na serwerze [color=orange][b]SBOT.pl[/b][/color]!',
 792.                         ' ',
 793.                         '● Statystyki Serwera:',
 794.                         'Serwer działa bez przerwy już: [color=orange][b][SERVER_UPTIME][/b][/color],',
 795.                         'Wersja naszego serwera: [color=orange][b][SERVER_VERSION][/b][/color],',
 796.                         'Platforma serwera: [color=orange][b][SERVER_PLATFORM][/b][/color],',
 797.                         'Unikalny identyfikator serwera: [color=orange][b][SERVER_UID][/b][/color],',
 798.                         'Aktualnie na serwrze jest [color=green][b][ONLINE][/b][/color]/[color=red][b][SLOTS][/b][/color], czyli ok. [color=orange][b][%][/b][/color]',
 799.                         'Rekord naszego serwera to: [color=orange][b][RECORD][/b][/color] ustanowiony dnia [color=orange][b][RECORD_DATE][/b][/color]',
 800.                         ' ',
 801.                         '● Statystyki o Tobie:',
 802.                         'Twój nick: [color=orange][b][NICKNAME][/b][/color],',
 803.                         'Twój unikalny identyfikator: [color=orange][b][UID][/b][/color],',
 804.                         'Twoje id w bazie danych: [color=orange][b][DBID][/b][/color],',
 805.                         'Twoje IP: [color=orange][b][IP][/b][/color],',
 806.                         'Twoja platforma: [color=orange][b][PLATFORM][/b][/color],',
 807.                         'Twoja wersja klienta: [color=orange][b][VERSION][/b][/color],',
 808.                         'Twoj kraj: [color=orange][b][COUNTY][/b][/color],',
 809.                         'Ostatni raz połączyłeś się: [color=orange][b][LASTCONNECTED][/b][/color],',
 810.                         'Dołączyłeś dnia: [color=orange][b][CREATED][/b][/color],',
 811.                         'Połączyłeś się z nami już: [color=orange][b][TOTAL_CONNECTIONS][/b][/color],',
 812.                         'Spędziłeś u nas już: [color=orange][b][TIME_SPENT][/b][/color],',
 813.                         'Łączny czas away: [color=orange][b][TIME_IDLE][/b][/color],',
 814.                         'Twoje najdłuższe połączonie wynosi: [color=orange][b][TIME_CONNECTED][/b][/color],',
 815.                         'Twój aktualny poziom: [color=orange][b][LEVEL][/b][/color],',
 816.                         ' ',
 817.                         '[color=orange][b]Pozdrawiamy, ekipa serwera oraz Życzymy miłych i udanych rozmów![/b][/color]',
 818.                         ' ',
 819.                 ],
 820.         ],
 821.  
 822.  
 823.         # •» AWAY_MOVE - Funkcja służaca do przenoszenia użytkowników będących away na odpowiedni kanał
 824.         'away_move' => [
 825.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 826.                 'channel_id' => 99, # Id kanału
 827.                 'move_when_time' => true, # Czy ma przenieść gdy ktoś jest X czasu away
 828.                 'afk_time' => 25, # Czas afk w minutach
 829.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,124,47], # Ignorowane grupy
 830.         ],
 831.  
 832.  
 833.         # •» AWAY_GROUP - Funkcja służaca do nadawania grupy użytkownikom będących away
 834.         'away_group' => [
 835.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 836.                 'group_id' => 137, # Id grupy
 837.                 'add_when_time' => true, # Czy ma nadać grupę jak ktoś będzie X czasu away
 838.                 'afk_time' => 25, # Czas afk w minutach
 839.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,124,47], # Ignorowane grupy
 840.         ],
 841.  
 842.         # •» ANIMATED_GROUPS_ICON - Funkcja służaca do zmiany ikony grupy
 843.         'animated_groups_icon' => [
 844.                 'enabled' => false,
 845.                 'groups' => [
 846.                         144 => [352,637916526],
 847.                 ],
 848.         ],
 849.  
 850.  
 851.         # •» COUNTDOWN_TO_DATE - Funkcja służaca do odliczania z danej daty i zapisywania w nazwie kanału
 852.         # TIP: Format daty to: dd/mm/YYYY GG:ii
 853.         'countdown_to_date' => [
 854.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 855.                 'channels' => [
 856.                         605 => [
 857.                                 'date' => '24/06/2019 13:30', # Format
 858.                                 'type' => 'down', # from - od | down - do
 859.                                 'channel_name' => '[cspacer]» Do Wakacji zostało :[COUNTER]',# Nazwa kanału | [COUNTER] - Odliczanie
 860.                         ],
 861.                         606 => [
 862.                                 'date' => '21/04/2019 00:00',
 863.                                 'type' => 'down', # from - od | down - do
 864.                                 'channel_name' => '[cspacer]» Do Wielkanocy zostało :[COUNTER]',
 865.                         ],
 866.                 ],
 867.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 0],
 868.         ],
 869.  
 870.  
 871.         # •» WEATHER_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału pogody z danego miasta
 872.         'weather_in_channel' => [
 873.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 874.                 'api_key' => '8e0ff1e21fd0e7eac017a1eeb087baf4', # Api z http://openweathermap.org
 875.                 'channels' => [
 876.                         'Warszawa' => [
 877.                                 'channel_id' => 82, # Id kanału do edycji
 878.                                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]', # Nazwa kanału
 879.                                 'country_tag' => 'PL', # Tag kraju skąd jest misto
 880.                         ],
 881.                         'Kraków' => [
 882.                                 'channel_id' => 83,
 883.                                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]',
 884.                                 'country_tag' => 'PL',
 885.                         ],
 886.                         'Częstochowa' => [
 887.                                 'channel_id' => 84,
 888.                                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]',
 889.                                 'country_tag' => 'PL',
 890.                         ],
 891.                 ],
 892.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 893.         ],
 894.  
 895.  
 896.         # •» AWAY_CLIENTS_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału listy użytkowników away, a w nazwę ich ilość
 897.         'away_clients_list' => [
 898.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 899.                 'afk_time' => 25, # Czas away,w minutach
 900.                 'channel_id' => 282, # Id kanału
 901.                 'channel_name' => '• Ilość osób away: [COUNT]', # Nazwa kanału
 902.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,124,47,46,132,133,134,135],
 903.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 904.         ],
 905.        
 906.  
 907.         # •» BANNER - Funkcja służąca do generowania banneru interaktywnego
 908.         'banner' => [
 909.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 910.                 'background_name' => 'bg.png', # Nazwa obrazu (ściażka do pliku: files/cache/);
 911.                 'src_generated' => '/var/www/html/banner.png',
 912.                 #
 913.                 #       PRZYKŁAD:
 914.                 #
 915.                 #       'online' => [
 916.                 #               'color' => ['255','255','255'], # Kolor w rgb
 917.                 #               'coordies' => [760,51], # oś X, oś Y
 918.                 #               'size' => 50, # Wielkość
 919.                 #               'font' => 'font.ttf', # Nazwa pliku z czcionką (czcionki znajdują się w folderze: files/cache/fonts/)
 920.                 #       ],
 921.                 #
 922.                 'elements' => [
 923.                
 924.                         # Ilość użytkowników online
 925.                         'online' => [
 926.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 927.                                 'color' => ['255','255','255'],
 928.                                 'coordies' => [760,51],
 929.                                 'size' => 50,
 930.                                 'font' => 'font.ttf',
 931.                         ],
 932.                        
 933.                         # Ilość administratorów online
 934.                         'admins' => [
 935.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 936.                                 'color' => ['0','0','0'],
 937.                                 'coordies' => [796,149],
 938.                                 'size' => 30,
 939.                                 'font' => 'font.ttf',
 940.                                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Id grup administracji
 941.                         ],
 942.                        
 943.                         # Data/Godzina
 944.                         'date' => [
 945.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 946.                                 'color' => ['255','255','255'],
 947.                                 'coordies' => [60,57],
 948.                                 'size' => 50,
 949.                                 'font' => 'font.ttf',
 950.                                 'format' => 'G:i', # Format
 951.                         ],
 952.                        
 953.                         # Rekord online
 954.                         'record' => [
 955.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 956.                                 'color' => ['0','0','0'],
 957.                                 'coordies' => [796,108],
 958.                                 'size' => 30,
 959.                                 'font' => 'font.ttf',
 960.                         ],
 961.                        
 962.                         # Ilość odwiedzin serwera
 963.                         'visits' => [
 964.                                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 965.                                 'color' => ['255','255','255'],
 966.                                 'coordies' => [796,108],
 967.                                 'size' => 30,
 968.                                 'font' => 'font.ttf',
 969.                         ],
 970.                        
 971.                         # Ilość lajków z fanpage
 972.                         # TIP: Musi być api (może być takie jak z fb_post)
 973.                         'fb_likes' => [
 974.                                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 975.                                 'color' => ['255','255','255'],
 976.                                 'coordies' => [796,108],
 977.                                 'size' => 30,
 978.                                 'font' => 'font.ttf',
 979.                                 'page_id' => 'sbotteamspeak', # Id strony
 980.                                 'api_key' => 'EAAeJw73ppiUBABKApeSZAa3rEiLT1HJxZBhJ8KdopKhltUMwjlb68pOm3EytIJNKJ2kowYHhbncRZCW2ZBWltloykQiPdSthXLYkQ0eZAcvW7mEGmu3WL7A6unSiuZAkuYUvZCqlZCUvTJbZA99hhUlx5S1sz2vLSWtw4JtVx51RWIgZDZD', # Api
 981.                         ],
 982.                 ],
 983.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 984.         ],
 985.  
 986.        
 987.         # •» BAN_LIST - Funkcja wpisująca w opis wszystkie bany z serwera
 988.         'ban_list' => [
 989.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 990.                 'channel_id' => 283, # Id kanału
 991.                 'max_view' => 10, # Ilość wyświetlanych banów
 992.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 2, 'seconds' => 10],
 993.         ],
 994.        
 995.  
 996.         # •» PARTNERS - Funkcja wpisująca w nazwę i w opis partnerów co x sekund
 997.         'partners' => [
 998.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 999.                 #
 1000.                 #       PRZYKŁAD:
 1001.                 #
 1002.                 #       ID_KANAŁU => [
 1003.                 #               0 => [
 1004.                 #                       'channel_name' => '• xSpeaker.pl | Najlepszy serwer TS3!',
 1005.                 #                       'channel_description' => 'Polecamy tego tsa...',
 1006.                 #               ],
 1007.                 #               1 => [
 1008.                 #                       'channel_name' => '• SBot.pl | Usługi programistyczne',
 1009.                 #                       'channel_description' => 'Twórcy tego bota...',
 1010.                 #               ],
 1011.                 #       ],
 1012.                 #
 1013.                 'channels' => [
 1014.                         59 => [
 1015.                                 0 => [
 1016.                                         'channel_name' => '• SBot.pl | Aplikacja pod serwery TS3',
 1017.                                         'channel_description' => '[center][size=20][b]Aplikacja SBOT[/b][/size][/center][size=10]\nJest to darmowa aplikacja automatyzująca serwery TeamSpeak3. Ma ona za zadanie ułatwiać pracę administratorom i umilać spędzony czas użytkonikom.\nBot wyróżnia się wydajnością oraz szybkością jak na taką liczbę funkcji. W bocie funkcje są podzielone na eventy te które mają sobię wykonywać co określony czas i pluginy czyli, te które mają się wykonać wtedy gdy muszą.\n[/size]\n[hr][right][img]https://i.imgur.com/NmtH4WW.png[/img]',
 1018.                                 ],
 1019.                         ],
 1020.                         320 => [
 1021.                                 0 => [
 1022.                                         'channel_name' => '[cspacer]• S-Forum.pl •',
 1023.                                         'channel_description' => '[url=https://www.S-Forum.pl]Przejdź na forum[/url]',
 1024.                                 ],
 1025.                                 1 => [
 1026.                                         'channel_name' => '[cspacer]• TSForum.pl •',
 1027.                                         'channel_description' => '[url=https://tsforum.pl/]Przejdź na forum[/url]\n[url=https://tsforum.pl/forum/272-opinie/]Przejdź do działu z opiniami[/url]',
 1028.                                 ],
 1029.                         ],
 1030.                 ],
 1031.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 1032.         ],
 1033.  
 1034.        
 1035.         # •» SERVER_HOSTNAME - Funkcja wpisująca w nazwę serwera ilość osób online
 1036.         'server_hostname' => [
 1037.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1038.                 'name' => 'DraGoN-Talk.pl | Stabilne | online: [ONLINE]/[MAX] ok. [%]',
 1039.                 'ignored_groups' => [2], # Ignorowane grupy, które nie będzie wliczać w online
 1040.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 1041.         ],
 1042.        
 1043.  
 1044.         # •» SERVER_HOSTMESSAGE - Funkcja wpisująca w hosta wiadomość
 1045.         'server_hostmessage' => [
 1046.                 #
 1047.                 #       ZMIENNE:
 1048.                 #
 1049.                 #       [ONLINE] - Pokazuje ilość użytkowników online
 1050.                 #       [MAX] - Pokazuje ilość slotów
 1051.                 #       [UPTIME] - Pokazuje aktualny uptime serwera
 1052.                 #       [RECORD] - Pokazuje rekord online
 1053.                 #
 1054.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1055.                 'message' => 'Witamy na [b]DraGoN-Talk.pl[/b]\nAktualnie jest: [b][ONLINE]/[MAX][/b]\nUptime: [b][UPTIME][/b]\nRekord: [b][RECORD]',
 1056.                 'ignored_groups' => [37,68], # Ignorowane grupy, które nie będzie wliczać w online
 1057.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 1058.         ],
 1059.  
 1060.  
 1061.         # •» PLATFORMS - Funkcja wykrywa platformę klienta oraz nadaje mu odpowiednią grupę
 1062.         'platforms' => [
 1063.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1064.                 'os' => [
 1065.                         # Nazwa platformy | Włącz/Wyłącz | Id grupy
 1066.                         'windows' => ['enabled' => false, 'group_id' => 18],
 1067.                         'linux' => ['enabled' => false, 'group_id' => 19],
 1068.                         'android' => ['enabled' => true, 'group_id' => 138],
 1069.                         'ios' => ['enabled' => false, 'group_id' => 69],
 1070.                 ],
 1071.                 'ignored_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Ignorowane grupy
 1072.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 1073.         ],
 1074.        
 1075.  
 1076.         # •» COUNTRY - Funkcja wpisująca w opis kanału listę osób spoza Polski
 1077.         'country' => [
 1078.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1079.                 'channel_id' => 287, # Id kanału
 1080.                 'channel_name' => '• Osoby spoza Polski: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1081.                 'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy
 1082.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 20],
 1083.         ],
 1084.  
 1085.  
 1086.         # •» ADVERTISEMENT - Funkcja służaca do pisania co x czasu na głównym czasie wiadomości
 1087.         'advertisement' => [
 1088.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1089.                 'messages' => [
 1090.                         # Index => 'Wiadomość', # \n - nowa linia
 1091.                         0 => 'Witamy na testowym serwerze aplikacji [b]SBot[/b] | Autor: [b]`Demon.[/b] | Aktualna wersja: [b]4.1 STANDARD[/b]',
 1092.                         1 => '[b]Nasza aplikacja jest w pełni za [u][color=green]DARMO[/color][u]!',
 1093.                         2 => 'Zapraszamy na Polskie forum o TS3: [url=https://tsforum.pl/]PRZEJDŹ[/url]',
 1094.                         3 => 'Zapraszamy na Nasze Polskie forum: [url=https://s-forum.pl/]PRZEJDŹ[/url]',
 1095.                 ],
 1096.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 20],
 1097.         ],
 1098.  
 1099.  
 1100.         # •» SAVE_TO_EVENT - Funkcja służaca do zapisywania użytkowników, którzy wejdą na odpowiedni kanał na event
 1101.         # Zaproponował: Arek
 1102.         'save_to_event' => [
 1103.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1104.                 'is_client_on_channel' => [109], # Id kanałów, po których użytkownik zostanie zapisany do listy
 1105.                 #
 1106.                 #       PRZYKŁAD:
 1107.                 #
 1108.                 #       id_kanału => [
 1109.                 #               'channel_id_list' => id_kanału_z_listą,
 1110.                 #               'top_desc' => 'Górna nazwa opisu',
 1111.                 #       ],
 1112.                 #
 1113.                 'channels' => [
 1114.                         109 => [
 1115.                                 'channel_id_list' => 107,
 1116.                                 'top_desc' => '♫♪ ZAPISY ♪♫',
 1117.                         ],
 1118.                         0 => [
 1119.                                 'channel_id_list' => 0,
 1120.                                 'top_desc' => 'Zapisy na EVENT #2',
 1121.                         ],
 1122.                 ],
 1123.         ],
 1124.  
 1125.  
 1126.         # •» QUERY_CHANNEL_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału użytkowników query
 1127.         'query_channel_list' => [
 1128.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1129.                 'channel_id' => 284, # Id kanału
 1130.                 'channel_name' => '• Klientów query: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1131.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 1132.         ],
 1133.  
 1134.         # •» FB_POSTS - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału ilości lajków z fanpage, a w opisie wypisywanie postów.
 1135.         # TIP: Musi być api z fb (poradnik w pliku: INSTRUCTION.txt)
 1136.         'fb_posts' => [
 1137.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1138.                 'page_id' => 'sbotteamspeak', # Id strony
 1139.                 'post_view' => 5, # Ilość wyświetlanych postów
 1140.                 'channel_id' => 209, # Id kanału
 1141.                 'channel_name' => '• Posty z FanPage (Polubień: [COUNT])', # Nazwa kanału
 1142.                 'api_key' => 'EAAeJw73ppiUBABKApeSZAa3rEiLT1HJxZBhJ8KdopKhltUMwjlb68pOm3EytIJNKJ2kowYHhbncRZCW2ZBWltloykQiPdSthXLYkQ0eZAcvW7mEGmu3WL7A6unSiuZAkuYUvZCqlZCUvTJbZA99hhUlx5S1sz2vLSWtw4JtVx51RWIgZDZD', # Api
 1143.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 1],
 1144.         ],
 1145.  
 1146.         # •» YOUTUBE_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwy kanału statystyki, a w opis informacje z danego kanału na youtube
 1147.         # Zaproponował: textr1
 1148.         'youtube_in_channel' => [
 1149.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1150.                 'api_key' => 'AIzaSyCOXygGkGvU8Oivx7rvb9dZRCg03atjCvU', # Api youtube
 1151.                 'channels' => [
 1152.                         0 => [
 1153.                                 # Id youtubera można pozyskać z tej strony: https://commentpicker.com/youtube-channel-id.php podając url kanału.
 1154.                                 'user_id' => 'UCwBtP6NDQtsP5YBa4vuZqHA',
 1155.                                 # Id kanału, na którym będa wyświetlane główne informacje z kanału
 1156.                                 'channel_id_main' => 211,
 1157.                                 # Ilość subskrybcji
 1158.                                 'channel_id_subs' => 212,
 1159.                                 'channel_name_subs' => '• Friz ( Subskrybcji: [COUNT] )',
 1160.                                 # Ilość wyświetlenia
 1161.                                 'channel_id_views' => 213,
 1162.                                 'channel_name_views' => '» Ilość wyświetleń: [COUNT]',
 1163.                                 # Ilość kanałów
 1164.                                 'channel_id_videos' => 214,
 1165.                                 'channel_name_videos' => '» Ilość wyświetleń: [COUNT]',
 1166.                         ],
 1167.                 ],
 1168.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 1],
 1169.         ],
 1170.  
 1171.  
 1172.  
 1173.         # •» DJ_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału aktualnej osoby z talkpowerem
 1174.         'dj_in_channel' => [
 1175.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1176.                 'channel_id' => 38, # Id kanału gdzie będzie dj
 1177.                 'channel_id_name' => 215, # Id kanału gdzie wpisuje nazwę
 1178.                 'channel_name' => '• Aktualnie gra: [NAME]',
 1179.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 15],
 1180.         ],
 1181.  
 1182.  
 1183.         # •» ANNOUNCEMENTS - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału informacji od autora aplikacji
 1184.         'announcements' => [
 1185.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1186.                 'channel_id' => 286, # Id kanału gdzie będzie dj
 1187.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 15],
 1188.         ],
 1189.  
 1190.  
 1191.         # •» GROUPS_REMOVE - Funkcja służaca do usunięcia użytkownikowi wszystkich ustalonych grup po wejściu na odpowiedni kanał
 1192.         'groups_remove' => [
 1193.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1194.                 'is_client_on_channel' => [0], # Id kanałów, po których użytkownikowi zostaną zabrane grupy
 1195.                 'channels' => [
 1196.                         # Id_kanału => [id_grupy1,id_grupy2],
 1197.                         0 => [0],
 1198.                         0 => [0],
 1199.                 ],
 1200.         ],
 1201.  
 1202.         # •» DESCRIPTION_CHECKER - Funkcja służaca do usunięcia niedozwolonych linków z opisu kanału
 1203.         'description_checker' => [
 1204.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1205.                 'channel_id' => 601, # Id kanału gdzie będzie wpisywać wszystkie usuniete linki
 1206.                 'allowed_links' => ['sbot','s-forum','teamspeak','imgur','facebook','fb','zippyshare','youtube','twitter','telegram','instagram','tsforum','hastebin','pastebin','gyazo','mediafire','paypal','paysafecard','mega','openweathermap'], # Dozwolone adresy
 1207.                 'ignored_channels' => [286,271], # Id kanałów ignorowanych.
 1208.                 'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 1209.         ],
 1210.  
 1211.         # •» ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
 1212.         'add_description' => [
 1213.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1214.                 'description'=>'\n\n[hr][center][img]https://i1.sndcdn.com/artworks-000204912162-1xkpco-t500x500.jpg[/img]\n',
 1215.                 'replace' => [
 1216.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1217.                         'from' => 'https://i.imgur.com/XbmpC5d.png',
 1218.                         'on' => 'https://i1.sndcdn.com/artworks-000204912162-1xkpco-t500x500.jpg',
 1219.                 ],
 1220.                 'interval' => ['days' => 0,'hours' => 1,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 1221.         ],
 1222.  
 1223. ];
 1224.  
 1225.  
 1226.                         ###################
 1227.                         #       USTAWIENIA        #
 1228.                         #   INSTANCJA IV  #
 1229.                         ###################
 1230. $config['settings']['4'] = [
 1231.  
 1232.                 # Nazwa bota
 1233.                 'bot_name' => 'Database',
 1234.  
 1235.  
 1236.                 # Instance enabled
 1237.                 'instance_enabled' => true,
 1238.                
 1239.  
 1240.                 # Domyślny kanał
 1241.                 'default_channel' => 268,
 1242.                
 1243.  
 1244.                 # Baza danych
 1245.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 1246.                 'database_enabled' => true,
 1247.                
 1248.  
 1249.                 # Nazwa systemu
 1250.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1251.                 'system_type' => '@functions',
 1252.                
 1253.  
 1254.                 # Nazwa folderu
 1255.                 # Domyślnie: instance_1
 1256.                 'folder_name' => 'instance_4',
 1257.  
 1258. ];
 1259.  
 1260.                         ###################
 1261.                         #         FUNCKJE         #
 1262.                         #   INSTANCJA IV  #
 1263.                         ###################
 1264. $config['functions']['4'] = [
 1265.  
 1266.  
 1267.         # •» GET_CLIENTS - Funkcja służaca do sczytywania statystyk użytkowników
 1268.         # WYMAGANE do topek,poziomów,osiągnięć, no praktycznie do wszystkiego wiec nie wyłączaj tego lepiej :>
 1269.         'get_clients' => [
 1270.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1271.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 20],
 1272.         ],
 1273.  
 1274.         # •» CLIENTS_TOPS - Funkcja służaca do wpisywania rankingów w opisy kanałów
 1275.         'clients_tops' => [
 1276.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1277.  
 1278.                 # TOP: Spędzonego czasu
 1279.                 'time_spent' => [
 1280.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1281.                         'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1282.                         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/Xyn1c8Z.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1283.                         'channel_id' => 18, # Id kanału do edycji
 1284.                         'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1285.                 ],
 1286.  
 1287.                 # TOP: Ilość połączeń z serwerem
 1288.                 'connections' => [
 1289.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1290.                         'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1291.                         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/ZqYU3ek.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1292.                         'channel_id' => 22, # Id kanału do edycji
 1293.                         'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1294.                 ],
 1295.  
 1296.                 # TOP: Najdłuższe połączenia
 1297.                 'connection_time' => [
 1298.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1299.                         'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1300.                         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/kw3T3OZ.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1301.                         'channel_id' => 20, # Id kanału do edycji
 1302.                         'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1303.                 ],
 1304.  
 1305.                 # TOP: Spędzonego czasu away
 1306.                 'idle_time' => [
 1307.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1308.                         'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1309.                         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/jbFyMjK.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1310.                         'channel_id' => 19, # Id kanału do edycji
 1311.                         'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1312.                 ],
 1313.  
 1314.                 # TOP: Poziomów
 1315.                 'level' => [
 1316.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1317.                         'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1318.                         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/85dmTqB.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1319.                         'channel_id' => 21, # Id kanału do edycji
 1320.                         'ignored_groups' => [2,47,46,132,133,134,135], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1321.                 ],
 1322.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 1323.         ],
 1324.  
 1325.  
 1326.         # •» CLEINT_LEVELS - Funkcja odpowiadająca za nadanie użytkownikowi poziomu za jego spędzony na serwerze czas
 1327.         # WAŻNE INFO: Czas na następną grupę resetuje się wraz z uzyskaniem nowej grupy.
 1328.         'client_levels' => [
 1329.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1330.                 #
 1331.                 #       PRZYDATNE:     
 1332.                 #       1 godzina: 60
 1333.                 #       2 godziny: 2*60
 1334.                 #       1 dzień: 24*60
 1335.                 #       2 dni: 2*24*60
 1336.                 #
 1337.                 'levels' => [
 1338.                 # Level | Czas w minutach | Id grupy
 1339.                         1 => ['time' => 30, 'group_id' => 50],
 1340.                         2 => ['time' => 60, 'group_id' => 59],
 1341.                         3 => ['time' => 2*60, 'group_id' => 60],
 1342.                         4 => ['time' => 4*60, 'group_id' => 61],
 1343.                         5 => ['time' => 8*60, 'group_id' => 63],
 1344.                         6 => ['time' => 12*60, 'group_id' => 64],
 1345.                         7 => ['time' => 2*24*60, 'group_id' => 65],
 1346.                         8 => ['time' => 4*24*60, 'group_id' => 66],
 1347.                         9 => ['time' => 8*24*60, 'group_id' => 67],
 1348.                         10 => ['time' => 12*24*60, 'group_id' => 68],
 1349.                 ],
 1350.                 'ignored_groups' => [2,46,47], # Grupy ignorowane
 1351.                 'needed_groups' => [44,45,9,138,11,117], # Potrzebna jedna grupa z całej listy aby otrzymać poziom
 1352.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 1353.         ],
 1354.  
 1355.  
 1356.         # •» NEW_CLIENTS_TODAY - Funkcja odpowiadająca za sczytywanie nowych użytkowników do bazy dancyh, a następnie wypisywanie ich do opisu kanału
 1357.         'new_clients_today' => [
 1358.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1359.                 'channel_id' => 298, # Id kanału, na którym będzie wypisywana nazwa i opis
 1360.                 'channel_name' => '• Nowych klientów dziś: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1361.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 3, 'seconds' => 0],
 1362.         ],
 1363.  
 1364.  
 1365.         # •» ACHIEVEMENTS - Funkcja odpowiadająca za nadanie danej grupy za ilość połączeń i spędzony czas
 1366.         # Zaproponował: Polarnyy
 1367.         'achievements' => [
 1368.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1369.                 'connections_enabled' => false, # Czy osiągnięcia połączeń mają być łączone
 1370.                 'time_spent_enabled' => false, # Czy osiągnięcia spędzonego czasu mają być łączone
 1371.                 'add_first_level_group' => false, # Czy ma nadawać grupę np. '* Poziomy'
 1372.                 'first_group' => 70, # Id grupy z nazwą np. '__-= Osiągnięcia =-__'
 1373.                 'end_group' => 71, # Id grupy z nazwą np. '__-= Osiągnięcia Koniec =-__'
 1374.                 'connections_group' => 74, # Id grupy z nazwą np. '* Połączenia' | Tylko gdy - connections_enabled jest na true
 1375.                 'time_spent_group' => 75, # Id grupy z nazwą np. '* Spędzony czas' | Tylko gdy - time_spent_enabled jest na true
 1376.                 'level_group' => 72, # Id grupy z nazwą np. '* Poziomy' | Tylko gdy są włączone poziomy i add_first_level_group jest na true
 1377.                 'connections' => [
 1378.                         # Index | Ilość połączeń | Id grupy
 1379.                         0 => ['connections' => 1, 'group_id' => 76],
 1380.                         1 => ['connections' => 10, 'group_id' => 77],
 1381.                         2 => ['connections' => 100, 'group_id' => 78],
 1382.                         3 => ['connections' => 200, 'group_id' => 79],
 1383.                         4 => ['connections' => 250, 'group_id' => 80],
 1384.                         5 => ['connections' => 500, 'group_id' => 81],
 1385.                 ],
 1386.                 # Grupy ze spędzonym czasem
 1387.                 'time_spent' => [
 1388.                         # Index | Spędzony czas, w minutach | Id grupy
 1389.                         0 => ['time_spent' => 1, 'group_id' => 82],
 1390.                         1 => ['time_spent' => 1*60, 'group_id' => 83],
 1391.                         2 => ['time_spent' => 5*60, 'group_id' => 84],
 1392.                         3 => ['time_spent' => 10*60, 'group_id' => 85],
 1393.                         4 => ['time_spent' => 24*60, 'group_id' => 86],
 1394.                         5 => ['time_spent' => 10*24*60, 'group_id' => 87],
 1395.                         6 => ['time_spent' => 20*24*60, 'group_id' => 88],
 1396.                         7 => ['time_spent' => 50*24*60, 'group_id' => 89],
 1397.                 ],
 1398.                 'needed_groups' => [13], # Wymagana jedna grupa z listy aby otrzymać osiągnięcia
 1399.                 'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy
 1400.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 30],
 1401.         ],
 1402.  
 1403.  
 1404.         # •» COUNT_OF_DATABASE_CLIENTS - Funkcja służąca do wpisywania w nazwę kanału ilości klientów w bazie danych
 1405.         'count_of_database_clients' => [
 1406.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1407.                 'channel_id' => 309, # Id kanału do edycji
 1408.                 'channel_name' => '• Odwiedziło nas : [COUNT]', # Nazwa kanału
 1409.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 5, 'seconds' => 10],
 1410.         ],
 1411.  
 1412.  
 1413.         # •» RANDOM_GROUP - Funkcja służąca do losowania grupy
 1414.         'random_group' => [
 1415.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1416.                 'for_time' => 1, # Czas nadania grupy | W dniach
 1417.                 'needed_groups' => [13], # Potrzebane grupy do losowania
 1418.                 'ignored_groups' => [37,10,11,68,9], # Ignorowane grupy w losowaniu
 1419.                 'group_award_id' => 90, # Id grupy tzw. nagroda
 1420.                 'channel_id' => 231, # Id kanału z wypisanymi zwycięzcami
 1421.                 'view_in_desc' => 30, # Ilość zwycięzców pokazanych w opisie
 1422.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 5, 'seconds' => 10],
 1423.         ],
 1424.  
 1425.  
 1426.         # •» GET_STATISTICS_OF_ADMINS - Funkcja służąca do sczytywania statystyk administracji
 1427.         'get_statistics_of_admins' => [
 1428.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1429.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24],# Grupy administracji
 1430.                 'register_groups' => [44,45,9], # Grupy rejestracji
 1431.                 'support_channels' => [79],
 1432.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 25],
 1433.         ],
 1434.  
 1435.  
 1436.         # •» ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 1437.         'admins_statistics_save_in_channel' => [
 1438.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1439.                 # Spedzony czas przez administrację
 1440.                 'time_spent' => [
 1441.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1442.                         'channel_id' => 598, # Id kanału do edycji
 1443.                 ],
 1444.                 # Ilość nadanych grup przez administrację
 1445.                 'servergroups' => [
 1446.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1447.                         'channel_id' => 599, # Id kanału do edycji
 1448.                 ],
 1449.                 # Ilość udzielonej pomocy przez administrację
 1450.                 'help_center' => [
 1451.                         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1452.                         'channel_id' => 600, # Id kanału do edycji
 1453.                 ],
 1454.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 3, 'seconds' => 0],
 1455.         ],
 1456.  
 1457.  
 1458.         # •» ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 1459.         'admins_winner' => [
 1460.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1461.                 'today_enabled' => true, # Czy ma być nadawana grup "admin dnia"
 1462.                 'today_group' => 189, # Id grupy np. 'admin dnia'
 1463.                 'week_enabled' => true, # Czy ma być nadawana grup "admin tygodnia"
 1464.                 'week_group' => 190, # Id grupy np. 'admin tygodnia'
 1465.                 'month_enabled' => true, # Czy ma być nadawana grup "admin miesiąca"
 1466.                 'month_group' => 191, # Id grupy np. 'admin miesiąca'
 1467.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 1468.         ],
 1469.  
 1470.  
 1471.         # •» CREATE_VIP_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału vip gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 1472.         # Nazwy kanałów/podkanałów można edytować w pliku z językiem (ścieżka: files/language.php)
 1473.         'create_vip_channel' => [
 1474.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1475.                 'is_client_on_channel' => [420,472], # Id kanałów, po których otrzymamy kanał
 1476.                 'channels' => [
 1477.                         420 => [ # Id kanału
 1478.                                 'zone_name' => 'VIP', # Nazwa strefy
 1479.                                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy ma brać nazwę gildii z opisu klienta
 1480.                                 'online_from_group' => true, # Czy ma być online z grupy
 1481.                                 'channel_add_group' => true, # Czy ma być nadawanie grupu
 1482.                                 'teleport' => true, # Czy ma być teleport
 1483.                                 'first_channel' => 300, # Pierwszy kanał gdy nie ma żadnych kanałów
 1484.                                 'group_id' => 123, # Id grupy szablonu (do kopiowania grupy)
 1485.                                 'owner_channel_id' => 9, # Id grupy kanałowej kanałowej
 1486.                                 'home_subchannel_count' => 10, # Ilość podkanałów do głównego
 1487.                                 'rekru_subchannel_count' => 3, # Ilość podkanałów do kanału rekrutacji
 1488.                         ],
 1489.                         472 => [ # Id kanału
 1490.                                 'zone_name' => 'Sponsor', # Nazwa strefy
 1491.                                 'get_tag_from_desc' => false, # Czy ma brać nazwę gildii z opisu klienta
 1492.                                 'online_from_group' => false, # Czy ma być online z grupy
 1493.                                 'channel_add_group' => false, # Czy ma być nadawanie grupu
 1494.                                 'teleport' => true, # Czy ma być teleport
 1495.                                 'first_channel' => 300, # Pierwszy kanał gdy nie ma żadnych kanałów
 1496.                                 'group_id' => 123, # Id grupy szablonu (do kopiowania grupy)
 1497.                                 'owner_channel_id' => 9, # Id grupy kanałowej kanałowej
 1498.                                 'home_subchannel_count' => 13, # Ilość podkanałów do głównego
 1499.                         ],
 1500.  
 1501.                 ],
 1502.         ],
 1503.  
 1504.  
 1505.         # •» CREATE_ELITE_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału elite gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 1506.         'create_elite_channel' => [
 1507.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1508.                 'is_client_on_channel' => [290], # Id kanałów, po których otrzymamy kanał
 1509.                 'channels' => [
 1510.                 # Id kanału, którego po wejściu otrzyma się kanał
 1511.                         290 => [
 1512.                                 'zone_name' => 'PREMIUM', # Nazwa strefy
 1513.                                 'first_channel' => 1102, # Pierwszy kanał
 1514.                                 'group_id' => 123, # id grupy tzw. szablon
 1515.                                 'owner_channel_id' => 9, # Id grupy kanałowej właściciela
 1516.                                 'create_big_number' => true, # Czy mają być numerki na 4 kanały
 1517.                                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy z opisu użytkownika ma brać tag
 1518.                                 'channels' => [
 1519.                                         0 => [
 1520.                                                 'channel_name' => '[cspacer]Online z [TAG]:',
 1521.                                                 'type' => 'online_from_group',
 1522.                                         ],
 1523.                                         1 => [
 1524.                                                 'channel_name' => '[cspacer]Nadaj/Zabierz grupę [TAG]',
 1525.                                                 'type' => 'add_group',
 1526.                                         ],
 1527.                                         2 => [
 1528.                                                 'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Liderówka •',
 1529.                                                 'block_channel' => true,
 1530.                                                 'type' => 'liders',
 1531.                                                 'subchannels_count' => 1,
 1532.                                                 'subchannels_open_count' => 1,
 1533.                                         ],
 1534.                                         3 => [
 1535.                                                 'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• vLiderówka •',
 1536.                                                 'block_channel' => true,
 1537.                                                 'type' => 'liders',
 1538.                                                 'subchannels_count' => 2,
 1539.                                                 'subchannels_open_count' => 1,
 1540.                                         ],
 1541.                                         4 => [
 1542.                                                 'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Mistrzowka •',
 1543.                                                 'block_channel' => true,
 1544.                                                 'type' => 'liders',
 1545.                                                 'subchannels_count' => 2,
 1546.                                                 'subchannels_open_count' => 1,
 1547.                                         ],
 1548.                                         5 => [
 1549.                                                 'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Kanał Główny •',
 1550.                                                 'block_channel' => true,
 1551.                                                 'type' => 'channel',
 1552.                                                 'main' => true,
 1553.                                                 'subchannels_close_count' => 10,
 1554.                                         ],
 1555.                                         6 => [
 1556.                                                 'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Rekrutacja •',
 1557.                                                 'block_channel' => true,
 1558.                                                 'type' => 'channel',
 1559.                                                 'subchannels_close_count' => 2,
 1560.                                                 'subchannels_open_count' => 1,                                  ],
 1561.  
 1562.  
 1563.                                 ],
 1564.                         ],
 1565.                 ],
 1566.         ],
 1567.  
 1568.  
 1569.         # •» LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
 1570.         'last_actions' => [
 1571.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1572.                 'show_limit' => 30, # Ilość akcji w opisie
 1573.                 'channel_id'=> 306, # Id kanału do edycji
 1574.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 0],
 1575.         ],
 1576.  
 1577. ];
 1578.  
 1579.  
 1580.  
 1581.                         ###################
 1582.                         #       USTAWIENIA        #
 1583.                         #   INSTANCJA V   #
 1584.                         ###################
 1585. $config['settings']['5'] = [
 1586.  
 1587.                 # Nazwa bota
 1588.                 'bot_name' => 'Wesoły Autobus',
 1589.  
 1590.  
 1591.                 # Instance enabled
 1592.                 'instance_enabled' => true,
 1593.                
 1594.  
 1595.                 # Domyślny kanał
 1596.                 'default_channel' => 268,
 1597.                
 1598.  
 1599.                 # Baza danych
 1600.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 1601.                 'database_enabled' => true,
 1602.                
 1603.  
 1604.                 # Nazwa systemu
 1605.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1606.                 'system_type' => '@teleport',
 1607.                
 1608.  
 1609.                 # Nazwa folderu
 1610.                 # Ta instancja nie potrzebuje folderu
 1611.                 'folder_name' => '',
 1612.  
 1613. ];
 1614.  
 1615.                         ###################
 1616.                         #         FUNCKJE         #
 1617.                         #   INSTANCJA V   #
 1618.                         ###################
 1619. $config['options']['5'] = [
 1620.  
 1621.         # Wiadomość przy wejściu
 1622.         'welcome_message' => [
 1623.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1624.                 # Wiadomości
 1625.                 'messages' => [
 1626.                         '[b][color=green]Witaj [NICKNAME][/b], ja jestem [b]Wesołym Autobusem[/b] ( ͡° ͜ʖ ͡°)',
 1627.                         'Zawiozę Cię praktycznie do każdej gildii na serwerze,',
 1628.                         'Wystarczy, że powiesz mi gdzie chcesz jechać. [i](Uzycie: !jedz TAG)[/i]',
 1629.                         ' ',
 1630.                         '[b]● Lista przystanków ●[/b]',
 1631.                 ],
 1632.         ],
 1633.  
 1634.         # Spis gildii
 1635.         'guilds_list' => [
 1636.         # Nazwa gildii => Id kanału tzw. Przystanka
 1637.         ],
 1638.  
 1639.         # Wygląd komend
 1640.         'commands' => [
 1641.                 '!jedz', # Komenda od teleportowania do gildii
 1642.                 '!rozklad', # Komenda od listy gildii
 1643.         ],
 1644.  
 1645. ];
 1646.  
 1647.  
 1648.                         ###################
 1649.                         #       USTAWIENIA        #
 1650.                         #   INSTANCJA VI  #
 1651.                         ###################
 1652. $config['settings']['6'] = [
 1653.  
 1654.                 # Nazwa bota
 1655.                 'bot_name' => 'LiveHelp',
 1656.  
 1657.  
 1658.                 # Instance enabled
 1659.                 'instance_enabled' => false,
 1660.                
 1661.  
 1662.                 # Domyślny kanał
 1663.                 'default_channel' => 268,
 1664.                
 1665.  
 1666.                 # Baza danych
 1667.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 1668.                 'database_enabled' => true,
 1669.                
 1670.  
 1671.                 # Nazwa systemu
 1672.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1673.                 'system_type' => '@livehelp',
 1674.                
 1675.  
 1676.                 # Nazwa folderu
 1677.                 # Ta instancja nie potrzebuje folderu
 1678.                 'folder_name' => '',
 1679.  
 1680. ];
 1681.  
 1682.                         ###################
 1683.                         #         FUNCKJE         #
 1684.                         #   INSTANCJA VI  #
 1685.                         ###################
 1686. $config['options']['6'] = [
 1687.  
 1688.         'livehelp_channel' => 87, # Id kanału, na którym siedzi livehelp
 1689.         'livehelp_group' => 139, # Id grupy livehelpa | W niej MUSI być tylko livehelp!
 1690.         'livehelp_nick' => 'LiveHelp', # Nick
 1691.         'folder_music' => 'nagrania/', # Nazwa folderu stworzonego w folderze TS3AudioBot
 1692.         'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24], # Id grup administracji
 1693.         'move_in_end' => true, # Czy na koniec mówienia ma przenosić
 1694.         'end_channel' => 79, # Id kanału gdzie ma przenieść czy skończy mówić
 1695.         # Ustawienia nazw nagrań i czasu uśpienia
 1696.         'sounds_options' => [
 1697.                 # Index => ['file_name'=>'nazwa_pliku.mp3','time'=>'czas_w_sekundach'],
 1698.                 0 => ['file_name'=>'welcome.mp3','time'=>4], # ...Witaj na Centrum pomocy...
 1699.                 1 => ['file_name'=>'available_admins.mp3','time'=>3], # ...Aktualnie jest...
 1700.                 2 => ['file_name'=>'_admins.mp3','time'=>2], # ...Liczba dostępnych adminów...
 1701.                 3 => ['file_name'=>'next.mp3','time'=>3], # ...Za chwilę ktoś udzieli pomocy...
 1702.                 4 => ['file_name'=>'no_admins.mp3','time'=>3], # ...Brak dostępnych adminów...
 1703.                 5 => ['file_name'=>'come_later.mp3','time'=>2], # ...Prosimy przyjść później...
 1704.                 6 => ['file_name'=>'sound.mp3','time'=>6], # ...Muzyczka na poczekanie...
 1705.         ],
 1706.  
 1707. ];
 1708.  
 1709.  
 1710.                         ###################
 1711.                         #       USTAWIENIA        #
 1712.                         #  INSTANCJA VII  #
 1713.                         ###################
 1714. $config['settings']['7'] = [
 1715.  
 1716.                 # Nazwa bota
 1717.                 'bot_name' => 'PointsBot',
 1718.  
 1719.  
 1720.                 # Instance enabled
 1721.                 'instance_enabled' => true,
 1722.                
 1723.  
 1724.                 # Domyślny kanał
 1725.                 'default_channel' => 268,
 1726.                
 1727.  
 1728.                 # Baza danych
 1729.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 1730.                 'database_enabled' => true,
 1731.                
 1732.  
 1733.                 # Nazwa systemu
 1734.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1735.                 'system_type' => '@pointsbot',
 1736.                
 1737.  
 1738.                 # Nazwa folderu
 1739.                 # Ta instancja nie potrzebuje folderu na funkcje
 1740.                 'folder_name' => 'instance_7',
 1741.  
 1742. ];
 1743.  
 1744.                         ###################
 1745.                         #         FUNCKJE         #
 1746.                         #  INSTANCJA VII  #
 1747.                         ###################
 1748. $config['options']['7'] = [
 1749.  
 1750.         # Wiadomość powitalna
 1751.         'welcome' => [
 1752.                 'enabled' => true, # Czy ma być włączone
 1753.                 # Dostępne: [NICKNAME] - NIck użytkownikowka, [POINTS] - Punkty użytkownika
 1754.                 'messages' => [
 1755.                         'Siema, jestem Marek.',
 1756.                         '[NICKNAME] Aktualnie masz [b][POINTS][/b] presiżowych punktów.',
 1757.                         'Aby sprawdzić presiżową pomoc wpisz: [b]!pomoc[/b]',
 1758.                         'Aby sprawdzić prestożowe punkty wpisz: [b]!punkty[/b]',
 1759.                 ],
 1760.         ],
 1761.  
 1762.         # Ustawienia sklepu
 1763.         'shop' => [
 1764.                 # id => ['nazwa', ilość_dni, cena, id_grupy],
 1765.                 # 1 => ['VIP', 30, 100, 361],
 1766.                 1 => ['VIP', 30, 100, 28],
 1767.                 2 => ['Sponsor', 7, 150, 141],
 1768.                 3 => ['ANTYPOKE', 1, 20, 52],
 1769.                 4 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1770.                 5 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1771.                 6 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1772.                 7 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1773.                 8 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1774.                 9 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1775.                 10 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1776.                 11 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1777.                 12 => ['CEO', 0, 0, 11],
 1778.  
 1779.         ],
 1780.  
 1781.         # TOP 15: Punktów
 1782.         'top' => [
 1783.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1784.                 'limit' => 10, # Limit wyświetlanych topek
 1785.                 'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/r3Iisd2.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1786.                 'channel_id' => 310, # Id kanału do edycji
 1787.                 'ignored_groups' => [2,47], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1788.                 'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 1789.         ],
 1790.  
 1791. ];
 1792.  
 1793.  
 1794.  
 1795.  
 1796.                         ###################
 1797.                         #       USTAWIENIA        #
 1798.                         # INSTANCJA VIII  #
 1799.                         ###################
 1800. $config['settings']['8'] = [
 1801.  
 1802.                 # Nazwa bota
 1803.                 'bot_name' => 'Komander',
 1804.  
 1805.  
 1806.                 # Instance enabled
 1807.                 'instance_enabled' => true,
 1808.                
 1809.  
 1810.                 # Domyślny kanał
 1811.                 'default_channel' => 268,
 1812.                
 1813.  
 1814.                 # Baza danych
 1815.                 # Włacz - True | Wyłącz - False
 1816.                 'database_enabled' => true,
 1817.                
 1818.  
 1819.                 # Nazwa systemu
 1820.                 # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1821.                 'system_type' => '@commands',
 1822.                
 1823.  
 1824.                 # Nazwa folderu
 1825.                 # Domyślnie: instance_8
 1826.                 'folder_name' => 'instance_8',
 1827.  
 1828. ];
 1829.  
 1830.                         ###################
 1831.                         #         FUNCKJE         #
 1832.                         # INSTANCJA VIII  #
 1833.                         ###################
 1834. $config['commands']['8'] = [
 1835.  
 1836.  
 1837.         # •» PWALL - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze
 1838.         # Użycie: !pwall Wiadomość testowa
 1839.         'pwall' => [
 1840.                 'enabled' => true,
 1841.                 'needed_groups' => [11],
 1842.         ],
 1843.  
 1844.  
 1845.         # •» PWGROUP - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 1846.         # Użycie: !pwgroup {id_grupy} Wiadomość testowa
 1847.         'pwgroup' => [
 1848.                 'enabled' => true,
 1849.                 'needed_groups' => [11],
 1850.         ],
 1851.  
 1852.  
 1853.         # •» PWADMINS - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich adminów na serwerze
 1854.         # Użycie: !pwadmins Wiadomość testowa
 1855.         'pwadmins' => [
 1856.                 'enabled' => true,
 1857.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24],
 1858.                 'needed_groups' => [11],
 1859.         ],
 1860.  
 1861.  
 1862.         # •» POKEALL - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze
 1863.         # Użycie: !pokeall Wiadomość testowa
 1864.         'pokeall' => [
 1865.                 'enabled' => true,
 1866.                 'needed_groups' => [11],
 1867.         ],
 1868.  
 1869.  
 1870.         # •» POKEGROUP - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 1871.         # Użycie: !pokegroup {id_grupy} Wiadomość testowa
 1872.         'pokegroup' => [
 1873.                 'enabled' => true,
 1874.                 'needed_groups' => [11],
 1875.         ],
 1876.  
 1877.  
 1878.         # •» POKEADMINS - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich adminów na serwerze
 1879.         # Użycie: !pokeadmins Wiadomość testowa
 1880.         'pokeadmins' => [
 1881.                 'enabled' => true,
 1882.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24],
 1883.                 'needed_groups' => [11],
 1884.         ],
 1885.  
 1886.  
 1887.         # •» MEETING - Po wywołaniu komendy, bot przenosi wszystkich adminów na kanał zebrania
 1888.         # Użycie: !meeting
 1889.         'meeting' => [
 1890.                 'enabled' => true,
 1891.                 'admin_groups' => [11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24],
 1892.                 'channel_id' => 269,
 1893.                 'needed_groups' => [11],
 1894.         ],
 1895.  
 1896.  
 1897.         # •» CLIENTLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkich użytkowników z serwera
 1898.         # Użycie: !clientlist
 1899.         'clientlist' => [
 1900.                 'enabled' => true,
 1901.                 'needed_groups' => [11],
 1902.         ],
 1903.  
 1904.  
 1905.         # •» CHANNELLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkie kanały z serwera
 1906.         # Użycie: !channellist
 1907.         'channellist' => [
 1908.                 'enabled' => true,
 1909.                 'needed_groups' => [11],
 1910.         ],
 1911.  
 1912.  
 1913.         # •» RESTART - Po wywołaniu komendy, bot restartuje wszystkie instancje
 1914.         # Użycie: !restart
 1915.         'restart' => [
 1916.                 'enabled' => true,
 1917.                 'needed_groups' => [11],
 1918.         ],
 1919.  
 1920.  
 1921.         # •» CLIENT - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje informacje z podanego użytkownika
 1922.         # Użycie: !client {client_database_id}
 1923.         'client' => [
 1924.                 'enabled' => true,
 1925.                 'needed_groups' => [11],
 1926.         ],
 1927.  
 1928.  
 1929.         # •» CHANNEL_STATUS - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 1930.         # Użycie: !channel_status
 1931.         'channel_status' => [
 1932.                 'enabled' => true,
 1933.                 'needed_groups' => [11],
 1934.         ],
 1935.  
 1936.  
 1937.         # •» GROUPS_SECURITY - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 1938.         # Użycie: !groups_security
 1939.         'groups_security' => [
 1940.                 'enabled' => true,
 1941.                 'needed_groups' => [11],
 1942.         ],
 1943.  
 1944.  
 1945.         # •» ADMIN - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje satystyki danego administratora.
 1946.         # Użycie: !admin <cldbid>
 1947.         'admin' => [
 1948.                 'enabled' => true,
 1949.                 'needed_groups' => [11],
 1950.         ],
 1951.  
 1952.  
 1953.         # •» GUILDS_ONLINE - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych online z grupy.
 1954.         # Użycie: !guilds_online <add/del> <typ> <channel_id> <group_id>
 1955.         'guilds_online' => [
 1956.                 'enabled' => true,
 1957.                 'channel_name' => [
 1958.                         # Nazwa(typ) => nazwa kanału
 1959.                         '1' => '[cspacer]Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 1960.                         '2' => 'Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 1961.                         '3' => 'Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 1962.  
 1963.                 ],
 1964.                 'needed_groups' => [11],
 1965.         ],
 1966.  
 1967.  
 1968.         # •» GUILDS_ADD - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych dodawanie grupy po wejściu na kanał.
 1969.         # Użycie: !guilds_add <add/del> <channel_id> <group_id> <remove grup (true/false)> <main_channel(move in add grup, not set is kick to default channel)>
 1970.         'guilds_add' => [
 1971.                 'enabled' => true,
 1972.                 'needed_groups' => [11],
 1973.         ],
 1974.  
 1975. ];
 1976.  
 1977.  
 1978.  
 1979. ?>