Facebook
From Lobo, 9 Months ago, written in PHP.
This paste is a reply to remanent from Lobo - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 231
 1. // skrypt przegląda katalog "Remanent" i wrzuca do tablicy wszystkie nazwy plików
 2. // w których są tylko 2 dane oddzielone przecinkiem (kod-ean,ilość)
 3. // potem w pętli wrzuca dane z wszystkich plików do tablicy i jako ostatnią wartość dodaje nazwę pliku
 4. // bez rozszerzenia
 5.  
 6. // mam zaćmienie umysłowe i niemam pomysłu jak wyświetlić wszystkie dane po kolei w formie (kod,ilość,nazwapliku)
 7.  
 8. <?php
 9. $tab = array();
 10. if ($dir = @opendir("Remanent")) {
 11.     while (false !== ($file = readdir($dir))) {
 12.         if ($file != "." && $file != "..") {
 13.             if(!is_dir($file)){
 14.                 $tab[]=$file;
 15.             }
 16.         }
 17.     }
 18.     closedir($dir);
 19. }
 20. //print_r($tab);
 21. echo "<p></p>";
 22. foreach ($tab as $filename) {
 23.     $handle = fopen("Remanent/$filename", "r");
 24.     $data = array();
 25.         if ($handle) {
 26.             while (!feof($handle)) {
 27.                 $buffer = fgets($handle, 4096);
 28.                 $data[]=array_pad(explode(",", $buffer), 3, substr("$filename", -8, -4));
 29.                 }
 30.                 fclose($handle);
 31.         } else {
 32.         die("Error opening a file $filename");
 33.         }
 34. $alldata[] = $data;
 35. }
 36. // coś takieto dopisałem i prawie jest ok
 37. // na koniec każedgo pliku dorzuca mi dwa razy jego nazwe...
 38.  
 39. foreach ($alldata as $dataone){
 40.  
 41. for ($i = 0; $i < count($dataone); ++$i) {
 42.     for ($j = 0; $j < count($dataone[$i]); ++$j){
 43.         echo $dataone[$i][$j] . ', ';
 44.     }
 45.     echo "<br />";
 46. }
 47. }
 48.