Facebook
From Morose Pelican, 1 Year ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Untitled from Stained Sheep - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 260
  1. {/**%20*%20Made%20by%20kurwa%20Kerai%20*%20chcesz%20rozpowszechniac?%20podawaj%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o%20*%20chcesz%20cos%20zmieniac?%20wszystkie%20komentarze%20pisz%20*%20w%20komentarzach%20wieloliniowych,%20bo%20sie%20moze%20popsuc%20pod%20chrome%20i%20opera...%20*/var%20whitespace%20=%20"\/|.,!:;'\"%20\t\n\r";var%20stack%20=%20new%20Array();var%20curNIndex%20=%200;var%20curNode%20=%20null;var%20curIndex%20=%20-1;var%20state%20=%201;var%20lastword%20=%20'';String.prototype.startsWith%20=%20function(prefix)%20{return%20this.indexOf(prefix)%20===%200;};String.prototype.endsWith%20=%20function(suffix)%20{return%20this.match(suffix+"$")%20==%20suffix;};function%20kurwizeLink(url){if(url.startsWith('javascript:'))return%20url;%20/*%20chyba%20niewiele%20moge%20zrobic%20kurwa%20*/if(url.startsWith('http://dev.keraj.net/kurwa/?url='))return%20url;%20/*%20no,%20bo%20kurwa,%20bez%20jaj%20;p%20*/var%20base%20=%20'';if(!url.startsWith('http')){base%20=%20location.protocol%20+%20"://"%20+%20location.host;if(!url.startsWith('/')){var%20pathname%20=%20location.pathname;base%20+=%20pathname.substring(0,%20pathname.lastIndexOf('/'));}}return%20'http://dev.keraj.net/kurwa/?url='+base+url;};function%20nextLetter(){if(curNode==null)return%20null;if(curIndex%20>=%20curNode.data.length){curNode%20=%20stack[++curNIndex];curIndex%20=%20-1;if(curNode==null)return%20null;}curIndex++;if(curIndex%20>=%20curNode.data.length){return%20'%20';}return%20curNode.data[curIndex];};function%20nextAfterWord(){/*%20lastword%20=%20'';%20*//*%20szukamy%20poczatku%20kurwa%20wyrazu%20*/dupa:while(true){do%20{var%20let%20=%20nextLetter();if(let==null)return%20false;}%20while(whitespace.indexOf(let)!=-1);if(state==1){/*%20byliszmy%20na%20poczatku,%20teraz%20kurwa%20bedziemy%20szukac%20konca%20wyrazu%20*/state%20=%202;return%20true;};state%20=%203;var%20starting%20=%20curIndex;do%20{var%20let%20=%20nextLetter();if(let==null)return%20false;if(state==1)continue%20dupa;}%20while(whitespace.indexOf(let)==-1);/*%20ostatni%20wyraz,%20moze%20sie%20kurwa%20przydac%20pozniej%20zeby%20nasz%20algorytm%20byl%20bardziej%20inteligentny%20*//*%20trza%20to%20jeszcze%20kurwa%20usprawnic%20*/lastword%20=%20curNode.data.substr(starting,curIndex-starting);return%20true;}};function%20putHere(text){if(curNode==null)return;/**%20oj,%20trzeba%20to%20kurwa%20fixn%C4%85%C4%87%20kiedy%C5%9B%20*/curNode.data%20=%20curNode.data.substr(0,curIndex)%20+%20(state!=2?'%20':'')%20+text+%20(state==2?'%20':'')%20+%20curNode.data.substr(curIndex);curIndex%20+=%20text.length%20+%202;};/**%20rekurencyjnie%20szukamy%20tylko%20tekstu%20kurwa%20*/function%20przelec(node){if(typeof%20node%20!=%20"object"%20||%20typeof%20node.childNodes%20!=%20"object")return;var%20children%20=%20node.childNodes;for%20(var%20i%20=%200;%20i%20<%20children.length;%20i++){var%20child%20=%20children[i];/*%20nie%20IFRAME,%20bo%20sie%20moze%20kurwa%20crashn%C4%85%C4%87,%20nie%20SCRIPT...%20wiadomo,%20nie%20PRE%20-%20bo%20to%20moze%20byc%20kurwa%20kod%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy...%20chocia%C5%BC%20mo%C5%BCe%20fajnie%20by%20by%C5%82o%20widzie%C4%87%20co%C5%9B%20w%20stylu%20std:kurwa:cout%20*/if(child.nodeType==1%20&&%20child.tagName!="SCRIPT"%20&&%20child.tagName!="IFRAME"%20&&%20child.tagName!="PRE"){przelec(child);};if(child.nodeType==3){stack.push(child);};if(child.tagName=="A"){child.href=kurwizeLink(child.href+'');};};};przelec(document.body);curNode%20=%20stack[0];var%20i%20=%20Math.floor(Math.random()*9);while(nextAfterWord()){if(i--<=0){if(lastword=='na')continue;putHere("kurwa");var%20i%20=%202%20+%20Math.floor(Math.random()*8);};};}%20void%200;