Facebook
From Insensitive Kangaroo, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 226
 1. #include <iostream>
 2. #include <climits>
 3. #include <cmath>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. string DecToBin(int);
 7. unsigned short BinToDec(string);
 8. int main(int argc, const char * argv[]) {
 9.     unsigned short max = USHRT_MAX; //zwraca maksymalna wartosc jaka moze przechowac typ danych unsigned short (bitowo 16x 1)
 10.     unsigned short input;
 11.     cout<<"Podaj liczbe: ";
 12.     cin>>input;
 13.     string bin = DecToBin(input); //konwersja inputu na bitowke - do pierwszej jedynki!
 14.     int diff = 16-bin.length(); //roznica miedzy 16 znakami a iloscia znakow w przekonwertowanej na bin liczbie
 15.     string wholeBin="";
 16.     for (int i = 0; i<diff; i++){
 17.         wholeBin+="0";//dorzuca tyle zer zeby bylo 16 (zawsze na poczatku)
 18.     }
 19.     wholeBin+=bin;//podmianka zeby bylo w wyliczonym formacie 0000 0000 0000 0000
 20.     cout<<"Binarnie:\t"<<wholeBin<<endl;
 21.  
 22.     string result;
 23.     for (int i = wholeBin.length()-1; i>=0; i--){
 24.         result+=wholeBin[i]; //robi odwrotnego stringa - zwroc uwage ze for robi i-- wiec lecimy od konca a wartosci wpisujemy na poczatek
 25.     }
 26.     cout<<"Reverse:\t"<<result<<endl; //odwrocony bin
 27.     cout<<"Reverse decimal: "<<BinToDec(result); //rev bin skonwertowany na decimala, wsio
 28. }
 29.  
 30. string DecToBin(int number)
 31. {
 32.     if ( number == 0 ) return "0";
 33.     if ( number == 1 ) return "1";
 34.  
 35.     if ( number % 2 == 0 )
 36.         return DecToBin(number / 2) + "0";
 37.     else
 38.         return DecToBin(number / 2) + "1";
 39. }
 40.  
 41. unsigned short BinToDec(string binary){
 42.     unsigned short result=0;
 43.     int index=0;
 44.     for (int i = binary.length()-1; i>=0; i--){
 45.         if (binary[i]!='0'){
 46.             result+=pow(2,index);
 47.         }
 48.         index++;
 49.     }
 50.     return result;
 51. }