Facebook
From Trivial Pudu, 8 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 143
 1. package Model;
 2.  
 3. import java.util.Collections;
 4. import java.util.LinkedList;
 5. import java.util.List;
 6.  
 7. /**
 8.  * Created by Jędrzej Hodor on 01.01.2018.
 9.  */
 10.  
 11. public class Supervisor {
 12.  
 13.     private List<Card> hip;
 14.     private List<Player> players;
 15.     private Integer players_quant; //powinno być ustawione 1 mniej niż w rzeczyiwtsości, zeby te zabawy z modulo działały
 16.  
 17.     private Integer whose_move;
 18.     private Colour given_colour;
 19.     private Type given_type;
 20.     private Integer red = 0;
 21.     private Integer orc = 0;
 22.     private Integer green = 0;
 23.     private Integer demand = 0;
 24.     private Integer duel = 0;
 25.  
 26.     private Card demanded_card;
 27.     private Integer player_who_has_demanded;
 28.     private Card duel_card;
 29.  
 30. // setting
 31.  
 32.     public Supervisor(Integer whose_move, Colour given_colour, Type given_type, Integer players_quant, Integer red, Integer orc, Integer green, Integer demand, Card demanded_card, Integer player_who_has_demanded, Integer duel, Card duel_card) {
 33.         this.whose_move = whose_move;
 34.         this.given_colour = given_colour;
 35.         this.given_type = given_type;
 36.         this.players_quant = players_quant;
 37.         this.red = red;
 38.         this.orc = orc;
 39.         this.green = green;
 40.         this.demand = demand;
 41.         this.demanded_card = demanded_card;
 42.         this.player_who_has_demanded = player_who_has_demanded;
 43.         this.duel = duel;
 44.         this.duel_card = duel_card;
 45.     }
 46.  
 47.     public Integer getWhoseMove() {
 48.         return whose_move;
 49.     }
 50.  
 51.     public void setWhoseMove(Integer whose_move) {
 52.         this.whose_move = whose_move;
 53.     }
 54.  
 55.     public Integer getPlayersQuant() {
 56.         return players_quant;
 57.     }
 58.  
 59.     public void setPlayersQuant(Integer players_quant) {
 60.         this.players_quant = players_quant;
 61.     }
 62.  
 63.     public void setDeck() {
 64.         //trzeba by pewnie wstawić karty jakoś
 65.     }
 66.  
 67.     public void setPlayers() {
 68.         //a tu graczy
 69.     }
 70.  
 71. // game
 72.  
 73.     public void shuffleDeck() {
 74.         Collections.shuffle(hip);
 75.     }
 76.  
 77.     public void gameBegin() {
 78.         this.whose_move = 0;
 79.         for (Integer i = 0; i < players_quant; i++) {
 80.             Player player = players.get(i);
 81.             this.draw(5, player);
 82.         }
 83.     }
 84.  
 85.     public Integer game() {
 86.         this.gameBegin();
 87.         Boolean no_winner = true;
 88.         Player winner = null;
 89.         while (no_winner) {
 90.             if (!this.playTurn()) {
 91.                 this.nextTurn();
 92.                 //Jakiś komunikat, że źle i spróbuj jeszcze raz. Myślę, że należy zakładać znajomość zasad.
 93.                 //Komunikaty czemu źle to można dopisać kiedyś ewentualnie.
 94.             }
 95.             //Funkcja, która sprawdza, czy gracz, który grał ma jeszcze karty, jeśli nie to przypisuje go do winnera.
 96.         }
 97.         return winner.getNumber();
 98.     }
 99.  
 100.     public Boolean playTurn() {
 101.         Player player = players.get(this.whose_move);
 102.         Integer type = player.whatMove();
 103.         if (this.checkIfForced()) {
 104.             return this.forcedMove(player);
 105.         } else {
 106.             if (type == 1) {
 107.                 return this.ordinaryMove(player);
 108.             } else if (type == 2) {
 109.                 return this.multipleMove(player);
 110.             } else if (type == 3) {
 111.                 this.draw(1, player);
 112.                 return true;
 113.             }
 114.         }
 115.         return false;
 116.         //W każdym segmencie powinien być return tzn powinno sprawdzać, czy udało się succesful ruch, czy nie
 117.     }
 118.  
 119.     public void checkIfTheHipEmpty() {
 120.         //jak sama nazwa wskazuje
 121.     }
 122.  
 123.     public void newCardOnTheHip(Card card) {
 124.         this.given_type = card.getType();
 125.         this.given_colour = card.getColour();
 126.     }
 127.  
 128.     public void nextTurn() {
 129.         this.whose_move += 1;
 130.         this.whose_move = this.whose_move % this.players_quant;
 131.     }
 132.  
 133. // moves
 134.  
 135.     public void draw(Integer quantity, Player player) {
 136.         for (Integer i = 0; i < quantity; i++) {
 137.             player.draw(hip.get(0));
 138.             hip.remove(0);
 139.         }
 140.     }
 141.  
 142.     public Boolean checkIfForced() {
 143.         if (this.red == 0 && this.orc == 0 && this.green == 0 && this.demand == 0) {
 144.             return false;
 145.         } else {
 146.             return true;
 147.         }
 148.     }
 149.  
 150.     public Boolean forcedMove(Player player) {
 151.         //zakładamy, że nie zdaży się opcja dwóch rodzajów punktów niezerowych (nie powinna xd)
 152.  
 153.         Integer what_move = player.whatForcedMove();
 154.         Integer what_kind = null;
 155.         if (what_move == 2) {
 156.             what_kind = player.whatKindOfForcedMove();
 157.         }
 158.  
 159.         if (this.red != 0) {
 160.             if (what_move == 1) {
 161.                 draw(this.red, player);
 162.                 this.resetRed();
 163.                 return true;
 164.             } else if (what_move == 2) {
 165.                 if (what_kind == 1) {
 166.                     return this.ordinaryDemandedFunction(player, Function.Red);
 167.                 } else if (what_kind == 2) {
 168.                     return this.multipleDemandedFunction(player, Function.Red);
 169.                 }
 170.             } else if (what_move == 3) {
 171.                 if (what_kind == 1) {
 172.                     return this.ordinaryDemandedFunction(player, Function.All);
 173.                 } else if (what_kind == 2) {
 174.                     return this.multipleDemandedFunction(player, Function.All);
 175.                 }
 176.             }
 177.         } else if (this.orc != 0) {
 178.             if (what_move == 1) {
 179.                 draw(this.orc, player);
 180.                 this.resetOrc();
 181.                 return true;
 182.             } else if (what_move == 2) {
 183.                 if (what_kind == 1) {
 184.                     return this.ordinaryDemandedFunction(player, Function.Orc);
 185.                 } else if (what_kind == 2) {
 186.                     return this.multipleDemandedFunction(player, Function.Orc);
 187.                 }
 188.             }
 189.         } else if (this.green != 0) {
 190.             if (what_move == 1) {
 191.                 // Funkcja tracenia kolejek.
 192.                 this.resetGreen();
 193.                 return true;
 194.             } else if (what_move == 2) {
 195.                 if (what_kind == 1) {
 196.                     return this.ordinaryDemandedFunction(player, Function.Stp);
 197.                 } else if (what_kind == 2) {
 198.                     return this.multipleDemandedFunction(player, Function.Stp);
 199.                 }
 200.             }
 201.         } else if (this.demand != 0) {
 202.             if (what_move == 1) {
 203.                 draw(1, player);
 204.                 return true;
 205.             } else if (what_move == 2) {
 206.                 if (what_kind == 1) {
 207.                     return this.ordinaryDemandedFunction(player, Function.Dem);
 208.                 } else if (what_kind == 2) {
 209.                     return this.multipleDemandedFunction(player, Function.Dem);
 210.                 }
 211.             } else if (what_move == 3) {
 212.                 if (what_kind == 1) {
 213.                     return this.ordinaryDemandedType(player, demanded_card.getType());
 214.                 } else if (what_kind == 2) {
 215.                     return this.multipleDemandedType(player, demanded_card.getType());
 216.                 }
 217.             }
 218.  
 219.             if (whose_move == player_who_has_demanded) {
 220.                 this.resetDemand();
 221.             }
 222.         }
 223.         return false;
 224.     }
 225.  
 226.     public Boolean duelMove(Player player, Function function) {
 227.         Integer what_move = player.whatDuelMove();
 228.  
 229.         if (what_move == 1) {
 230.             player.setIfFolded(true);
 231.             return true;
 232.         } else if (what_move == 2) {
 233.             Card card = player.ordinaryMove();
 234.             Function f = card.getFunction();
 235.             if (f == Function.Red) {
 236.                 this.duel += 2;
 237.                 this.duel_card = card;
 238.                 return true;
 239.             } else if (f == function) {
 240.                 this.duel += 1;
 241.                 this.duel_card = card;
 242.                 return true;
 243.             } else {
 244.                 return false;
 245.             }
 246.         } else if (what_move == 3) {
 247.             if (duel_card.getFunction() == Function.Red) {
 248.                 Card card = player.ordinaryMove();
 249.                 Function f = card.getFunction();
 250.                 if (f == Function.All || f == Function.Cyr) {
 251.                     this.resetDuel();
 252.                     this.duel_card = card;
 253.                 } else {
 254.                     return false;
 255.                 }
 256.             } else {
 257.                 return false;
 258.             }
 259.         }
 260.         return false;
 261.     }
 262.  
 263.     // ordinary
 264.  
 265.     public Boolean checkIfOrdinaryAllowed(Card card) {
 266.         return (card.getColour() == given_colour || card.getType() == given_type
 267.                 || card.getColour() == Colour.ALL || card.getType() == Type.all);
 268.     }
 269.  
 270.     public Boolean ordinaryMove(Player player) {
 271.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 272.         if (this.checkIfOrdinaryAllowed(pl_card)) {
 273.             player.playOneCard(pl_card);
 274.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 275.             // Wykonanie funkcji.
 276.             return true;
 277.         } else {
 278.             return false;
 279.         }
 280.     }
 281.  
 282.     public Boolean checkDemandedFunction(Card card, Function function) {
 283.         return (card.getFunction() == function);
 284.     }
 285.  
 286.     public Boolean ordinaryDemandedFunction(Player player, Function function) {
 287.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 288.         if (this.checkDemandedFunction(pl_card, function)) {
 289.             player.playOneCard(pl_card);
 290.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 291.             // Wykonanie funkcji.
 292.             return true;
 293.         } else {
 294.             return false;
 295.         }
 296.     }
 297.  
 298.     public Boolean checkDemandedType(Card card, Type type) {
 299.         return (card.getType() == type);
 300.     }
 301.  
 302.     public Boolean ordinaryDemandedType(Player player, Type type) {
 303.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 304.         if (this.checkDemandedType(pl_card, type)) {
 305.             player.playOneCard(pl_card);
 306.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 307.             // Wykonanie funkcji.
 308.             return true;
 309.         } else {
 310.             return false;
 311.         }
 312.     }
 313.  
 314.     //multiple
 315.  
 316.     public Boolean multipleMove(Player player) {
 317.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 318.         Integer how_many;
 319.         if (this.checkIfOrdinaryAllowed(pl_card)) {
 320.             player.playOneCard(pl_card);
 321.             how_many = player.multipleMove();
 322.             if (how_many == 2) {
 323.                 Card extra_card = player.getThirdCardToThePair();
 324.                 player.playOneCard(extra_card);
 325.             } else if (how_many == 3) {
 326.                 // Play Polak.
 327.             } else if (how_many == 4) {
 328.                 // Play Kazuar.
 329.             } else if (how_many == 5) {
 330.                 // cośtam
 331.             }
 332.             player.playFewCards(how_many, pl_card);
 333.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 334.             // Wykonanie funkcji odp ilość razy.
 335.             return true;
 336.         } else {
 337.             return false;
 338.         }
 339.     }
 340.  
 341.     public Boolean multipleDemandedFunction(Player player, Function function) {
 342.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 343.         Integer how_many;
 344.         if (this.checkDemandedFunction(pl_card, function)) {
 345.             player.playOneCard(pl_card);
 346.             how_many = player.multipleMove();
 347.             if (how_many == 2) {
 348.                 Card extra_card = player.getThirdCardToThePair();
 349.                 player.playOneCard(extra_card);
 350.             } else if (how_many == 3) {
 351.                 // Play Polak.
 352.             } else if (how_many == 4) {
 353.                 // Play Kazuar.
 354.             } else if (how_many == 5) {
 355.                 // cośtam
 356.             }
 357.             player.playFewCards(how_many, pl_card);
 358.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 359.             // Wykonanie funkcji odp ilość razy
 360.             return true;
 361.         } else {
 362.             return false;
 363.         }
 364.     }
 365.  
 366.     public Boolean multipleDemandedType(Player player, Type type) {
 367.         Card pl_card = player.ordinaryMove();
 368.         Integer how_many;
 369.         if (this.checkDemandedType(pl_card, type)) {
 370.             player.playOneCard(pl_card);
 371.             how_many = player.multipleMove();
 372.             if (how_many == 2) {
 373.                 Card extra_card = player.getThirdCardToThePair();
 374.                 player.playOneCard(extra_card);
 375.             } else if (how_many == 3) {
 376.                 // Play Polak.
 377.             } else if (how_many == 4) {
 378.                 // Play Kazuar.
 379.             } else if (how_many == 5) {
 380.                 // cośtam
 381.             }
 382.             player.playFewCards(how_many, pl_card);
 383.             this.newCardOnTheHip(pl_card);
 384.             // Wykonanie funkcji odp ilość razy.
 385.             return true;
 386.         } else {
 387.             return false;
 388.         }
 389.     }
 390.  
 391.  
 392. // special
 393.  
 394.     public void waranTransposition(Player player1, Player player2) {
 395.         List<Card> aux = new LinkedList<>();
 396.  
 397.         for (Integer i = 0; i < player2.getQuant_of_cards(); i++) {
 398.             aux.add(player2.showACard(0));
 399.             player2.playOneCard(player2.showACard(0));
 400.         }
 401.         for (Integer i = 0; i < player1.getQuant_of_cards(); i++) {
 402.             player2.draw(player1.showACard(0));
 403.             player1.playOneCard(player1.showACard(0));
 404.         }
 405.         for (Integer i = 0; i < player2.getQuant_of_cards(); i++) {
 406.             player1.draw(aux.get(i));
 407.         }
 408.     }
 409.  
 410.     public void waranPermutation(Player master, Player giver, Player receiver) {
 411.         Boolean stop = true;
 412.         while (stop) {
 413.             //pytamy gracza master, czy chce wykonać transpozycje
 414.             if (stop) {
 415.                 //pytamy jakich graczy, on nam wpisuje, że player1 i player2.
 416.                 Player player1 = null, player2 = null;
 417.                 this.waranTransposition(player1, player2);
 418.             }
 419.         }
 420.     }
 421.  
 422.     public void giveCards(Player giver, Player receiver, Integer quant_given) {
 423.         giver.shuffleHand();
 424.         for (Integer i = 0; i < quant_given; i++) {
 425.             receiver.draw(giver.showACard(0));
 426.             giver.playOneCard(giver.showACard(0));
 427.         }
 428.     }
 429.  
 430.     public void addRed(Integer how_many) {
 431.         this.red += how_many;
 432.     }
 433.  
 434.     public void addOrc(Integer how_many) {
 435.         this.orc += how_many;
 436.     }
 437.  
 438.     public void addGreen(Integer how_many) {
 439.         this.green += how_many;
 440.     }
 441.  
 442.     public void addDemand(Integer how_many) {
 443.         this.demand += how_many;
 444.     }
 445.  
 446.     public void resetRed() {
 447.         this.red = 0;
 448.     }
 449.  
 450.     public void resetOrc() {
 451.         this.orc = 0;
 452.     }
 453.  
 454.     public void resetGreen() {
 455.         this.green = 0;
 456.     }
 457.  
 458.     public void resetDemand() {
 459.         this.demand = 0;
 460.     }
 461.  
 462.     // duel
 463.  
 464.     public void addDuel(Integer how_many) {
 465.         this.duel += how_many;
 466.     }
 467.  
 468.     public void resetDuel() {
 469.         this.duel = 0;
 470.         for (Integer i = 0; i < players_quant; i++) {
 471.             Player player = players.get(i);
 472.             player.setIfFolded(false);
 473.         }
 474.     }
 475.  
 476.     public Boolean checkIfWinner() {
 477.         Boolean stop = false;
 478.         for (Integer i = 0; i < players_quant; i++) {
 479.             Player player = players.get(i);
 480.             if (!player.getIfFolded() && !stop) {
 481.                 stop = true;
 482.             } else if (!player.getIfFolded() && stop) {
 483.                 return false;
 484.             }
 485.         }
 486.         return true;
 487.     }
 488.  
 489.     public Player findWinner() {
 490.         for (Integer i = 0; i < players_quant; i++) {
 491.             Player player = players.get(i);
 492.             if (!player.getIfFolded()) {
 493.                 return player;
 494.             }
 495.         }
 496.         return null;
 497.     }
 498.  
 499.     public Integer duel(Function function, Player triggering_player) {
 500.         Integer index = triggering_player.getNumber();
 501.         Boolean end = false;
 502.         Player winner = null;
 503.         Boolean if_winner = false;
 504.  
 505.         while (!end) {
 506.             Player current_player = players.get(index);
 507.             this.duelMove(current_player, function);
 508.  
 509.             if (this.duel == 0) {
 510.                 end = true;
 511.             } else if (this.checkIfWinner()) {
 512.                 end = true;
 513.                 winner = this.findWinner();
 514.                 if_winner = true;
 515.             }
 516.  
 517.             index = (index + 1) % players_quant;
 518.         }
 519.         this.whose_move = (index + 1) % players_quant;
 520.         this.resetDuel();
 521.         this.newCardOnTheHip(this.duel_card);
 522.  
 523.         if (if_winner) {
 524.             return winner.getNumber();
 525.         } else {
 526.             return -1;
 527.         }
 528.     } // Zwraca winnera, jeśli został przerwany to -1
 529.  
 530. }
 531.